aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

21. Podbanské - Štrbské pleso
                                    Dňa 30.07.2016  uskutočnil som turistickú akciu.
 
              Prechod Vysokotatranskou magistrálou – Podbanské – Štrbské pleso a späť.
 
 
Usporiadateľ :  Vlastná
 
Trasa akcie : Podbanské – Tri Studničky – Štrbské pleso a späť.
 
Dĺžka trasy :  30 km         Prevýšenie :  790 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Účastník - správca web stránky : Šlacký
                                  
                       
 
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113        Turistický atlas list č.  59, 60, 94
 
 
Popis trasy :
Trasu začínam na parkovisku Podbanské červenou značkou smerom Štrbské pleso.  
<<<  Podbanské - najzápadnejšia tatranská turistická osada na rozhraní Západných a Vysokých Tatier. Historické začiatky
Podbanského súvisia od 15. storočia s krivánskym baníctvom. Od 17. storočia pásli sa tu pribylinské stáda. V pastierskych
kolibách nachádzali nocľah aj prví turisti. Roku 1871 vyrástla horáreň Nadbanské, krátko po nej píla a mlyn na drvenie
smrekovej kôry pre tanínovú továreň v Liptovskom Hrádku.     Koncom 19. storočia začali najmä mikulášski turisti propagovať
výstavbu "Liptovských kúpeľov", ale až r.1925 sa podarilo presadiť výstavbu skromnej turistickej nocľahárne. V tom istom čase
upravili lesnú cestu zo Štrbského Plesa cez Tri studničky na Podbanské. Krátko po 2. svetovej vojne postavili v rámci projektu
tzv. Lesného závodu mládeže 10 drevených domcov s murovanými základmi a elektrickým osvetlením, z ktorých jeden bol
zariadený ako jedáleň a ostatné ako ubytovacie baraky. V auguste 1956 uskutočnil sa tu II.celoštátny zraz turistov
(4000 účastníkov). Neskôr sa osada rozrástla v moderné stredisko turistiky a lyžiarstva. Pred majstrovstvami sveta 1970 dali
do prevádzky hotely Kriváň a Permon a poniže Podbanského sa vyvinula veľká chatová kolónia.  Podbanské s okolím bolo v
čase Slovenského národného povstania významným strediskom partizánskej aktivity oddielu Vysoké Tatry. Priebeh bojov
znázorňuje kovová plastická mapa na ústrednom autoparkovisku.  >>Značkovaný chodník je súčasťou Vysokotatranskej
magistrály, ktorá vedie južným svahom hrebeňa Vysokých tatier. Na Podbanskom je ešte hmla a dosť mokro. Pozriem si veľké
balvany na ktorých sú osadene pamätné tabule na počesť partizánskych  oddielov, ktorý bojovali v oblasti Vysokých tatier v
 druhej svetovej vojne. Taktiež informačnú tabuľu s naznačenými oblasťami bojov v oblasti Vysokých Tatier. Značka s
parkoviska pokračuje hlavnou cestou a po chvíli zabočí vľavo na širokú lesnú cestu, ktorá spočiatku vedie lesom až vychádza
na rozsiahly lesný polom, ktorý sa tiahne južným svahom hrebeňa Vysokých tatier. Vychádzam nad hmlu a z polomu je už
výhľad do okolia. Vľavo je vidieť vrchol Kotlová. Vpravo sa ukazuje Kôprovská dolina s hrebeňom ukončením vrcholom Hrubá.
Pokračujem lesnou cestou z ktorej sa ponúkajú stále nové výhľady. Vľavo sa ukázal vrchol Bystrej. Vpravo v lesnej medzere
je vidieť Podtatranskú kotlinu v pozadí ktorej sa tiahne hrebeň Nízkych  Tatier. Vrchol Kriváňa sa stále ukazuje predo mnou.
Vpravo sa ukázala dolinka okolo starej horárni v časti Tri Studničky. <<<  Tri Studničky -  je turistické rázcestie pri
Ceste Slobody medzi Podbanským a Štrbským Plesom. Staršie slovenské pramene ho označujú aj názvom Tri Studne.
Nachádzala sa tu stará lesovňa TANAPu. Je východiskom túr do Kôprovej doliny a na Kriváň. So Štrbským Plesom je spojené
Tatranskou magistrálou a zeleno značkovaným chodníkom vedúcim popri Ceste Slobody.
1806 - pred plánovaným ale neuskutočneným výletom arcikniežaťa Jozefa Habsburga na Kriváň postavila liptovskohrádocká
lesná správa na Podkrivánskej Poľane neveľký prístrešok, ktorý sporadicky slúžil aj turistom
1907 - vybudovanie horárne ktorú neskôr nazvali Tri Studničky
1933 - postavenie Važeckej chaty, ktorá bola v roku 1944 vypálená fašistami
1961 - ako náhrada Važeckej chaty vyrástla chata kpt. Rašu pomenovaná podľa vojaka Jána Rašu ktorý 26. septembra 1944
padol pri obrane Važeckej chaty, chata v roku 1998 vyhorela a momentálne nie je v prevádzke. >>>
Značka z Troch Studničiek začína stúpať mierne hore svahom. Po chvíli vľavo sa ukáže skalnaté ústie Krivánskeho žľabu.
Po otočení sa je vidieť východnú časť hrebeňa západných tatier s najvyšším vrcholom Bystrá. Vpravo je nádherný výhľad do
Podtatranskej kotliny. Značka opustila lesnú cestu a pokračuje chodníkom lesom. Chodník svahom porasteným borievkou
a trávou, nádherný zelený koberec. Prichádzam k Jánskemu plesu ukrytému v lese, ktorý odolal veternej smršti a vytvára
nádhernú okolitú kulisu. <<<  Jamské pleso (1 447 m n. m.) je horské pleso v limbovom háji západne od Štrbského plesa.
Jeho plocha je 0,67 hektára a maximálna hĺbka 4,2 metra. Nachádza sa vo Važeckej doline pri Tatranskej magistrále pod
predvrcholom Jamy, po ktorom nesie aj názov. Na východnom brehu plesa si známy organizátor slovenskej turistiky a člen
dobrovoľnej horskej záchrannej služby Gustáv Nedobrý (1893 – 1966) postavil súkromnú chatu s vtedajším názvom
Nedobrého chata ktorá v roku 1943 vyhorela. Zvyšok chaty v roku 1944 zničili ustupujúce nemecké vojská. Na pamiatku
hrdinov SNP pri západnom brehu plesa správa TANAPu vysadila limbový háj. >>> Pri Jámskom plese odbočuje modrá značka
smerom vrchol Kriváňa. Chodník po krátkom stúpaní začína klesať smerom na Štrbské pleso. Na viacerých miestach lemuje
chodník zničený les, charakterizovaný kýpťami suchých stromov. Neutešené miesta vystrieda zelený svah smerom na
Štrbské pleso. Štíty Vysokých tatier sa zahalili tmavými mrakmi. Predo mnou sa ukazuje veľký skokanský mostík, ktorý
vystupuje z lesa zničeného veternou smršťou. Po chvíli vľavo sa ukazuje hladina Štrbského plesa. Nad Štrbským plesom
je pekné slnečné počasie. <<<  Štrbské Pleso je jedna z troch miestnych častí obce Štrba (Štrba, Tatranská Štrba,
Štrbské Pleso), v podhorí Vysokých Tatier. Štrbské Pleso je významné centrum turizmu a zimných športov, najvyššie položená
turisticko-liečebná osada, nachádzajúca sa vo Vysokých Tatrách. Rozkladá sa na južnom brehu jazera Štrbské pleso v
nadmorskej výške 1 346 m n. m. Ide o najvyššie položenú turisticko-liečebnú osadu vo Vysokých Tatrách a stredisko
vrcholového športu pre severské disciplíny. Do polovice 13.storočia boli celé Tatry kráľovským majetkom. Komes českého
pôvodu Bohumír, ktorý založil v roku 1263 Liptovský Ján dostal od kráľa Belo IV., okrem iných liptovských území, územie
Važeckej, Furkotskej a Mlynickej doliny. Toto územie sa po stáročia stalo miestom, ktoré navštevovali pytliaci, lovci kamzíkov
a svišťov, na východných svahoch Patrie dolovali meď benediktíni, potulovali sa tu hľadači pokladov, drevorubači, ktorí
nemilosrdne stínali kosodrevinu a limby pre pokútnych producentov liečivých olejov a mastí a neskôr novodobí pionierski
bádatelia a turisti. Pri plese sa pristavovali národovci štúrovského pokolenie, účastníci historických vychádzok na Kriváň.
Neskorší Bohumírov (Bogomilov) pomaďarčený potomok Jozef Szentiványi (Svätojánsky)(1817-1905) , ktorého rodové sídlo
bolo v Liptovskom Jáne niekoľko mesiacov po otvorení Košicko-bohumínskej železnice na úseku Žilina - Poprad (8. 12.1871)
postavil základy neskoršej osady Štrbské Pleso. Štrbské Pleso vlastnil a zveľaďoval až do roku 1901, kým ho nepredal
uhorskému štátu. Jozef Szentiványi v roku 1872 a jeho liptovskí tesári pod vedením Jána Zuskina zo Štrby postavili na
juhovýchodnom brehu plesa dva jednoduché prízemné zruby, ktoré svojim vzhľadom pripomínali vtedajšie horárne. Pretože
nebol poľovníkom o rok neskôr (1873) prvú z nich sprístupnil verejnosti. Szentiváni, ktorý sa stal zakladateľom a mecénom
Uhorského karpatského spolku daroval spolku stavebný pozemok neďaleko poľovníckej chaty a finančne prispel na výstavbu
budovy, ktorú otvorili 2.8. 1875. V roku 1906 na Štrbskom Plese sprístupnili prvú časť Veľkého hotela (neskoršie Kriváň),
ktorý postavila bruselská firma Wagons Lits Cook a v roku 1922 jeho druhú časť - liečebný dom Hviezdoslav. Klub
československých turistov k stanici zubačky pristavil turistickú reštauráciu a nocľaháreň. Kúpeľný komplex postupne chátral.
Po novembri 1989, po nástupe trhového hospodárstva bola historická časť Štrbského Plesa sprivatizovaná a vznikli
Kúpele Štrbské Pleso. Majoritným vlastníkom sa stala Vzájomná životná poisťovňa a 5 percent patrilo mestu Vysoké Tatry.
.  Nakoniec kvôli zlému stavu boli kúpele zatvorené. V roku 2003 pripravil architekt Peter Černo novú štúdiu rekonštrukcie
a stavby bývalého liečebného domu Hviezdoslav. Po rozsiahlej prestavbe bol celý objekt prebudovaný na dnešný luxusný
päťhviezdičkový hotel, spoločnosti Kempinski. Nominácia Štrbského Plesa na dejisko Majstrovstiev sveta v klasických
lyžiarskych disciplínach, ktoré sa mali uskutočniť v roku 1970 podnietila výstavbu nových objektov pre návštevníkov
Štrbského Plesa, turistov a športovcov, ale aj pre obyvateľov tatranskej osady. Do zoznamu budúcich objektov boli zahrnuté
lyžiarske stredisko s hotelom FIS, hotel Panoráma (bol dokončený v roku 1970), ubytovne Jedľa, Smrek, Zrub, budova spojov,
verejné služby a zariadenia, autoparkovisko, rekonštrukcia Cesty Slobody a nové sídlisko pre obyvateľov v Tatranskej Štrbe.
Na brehu plesa bol postavený hotel Patria. V roku 1976 bol dokončený nový liečebný komplex kúpeľov Helios, ktorý bol
najvyššie položeným klimatickým liečebným domom na Slovensku. >>> Na hladine plesa sa pohybujú loďky, znovu je umožnené
člnkovanie po plese. Na Štrbskom plese je množstvo turistov ktorých vytiahlo slnečné počasie do Vysokých Tatier.  
-
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Parkovisko Podbanské, pamätné tabule na partizánske boje vo Vysokých Tatrách.
-
-
Smerovník na parkovisku Podbanské.
-
-
Vrchol Kriváňa pohľad z časti Nadbanské.
-
-
Vrchol Kriváňa pohľad z časti Nadbanské.
-
-
V časti Nad bytom.
-
-
Vrchol Kriváňa z Troch studničiek.
-
-
Jámske pleso pohľad z červenej značky.
-
-
Štrbské pleso pohľad z červenej značky.
-
-
Smerovník na Štrbskom plese.
-
-
Štrbské pleso s hotelom Patria.
-
-
 
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria trás – Vysoké Tatry /  Podbanské – Štrbské pleso  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-