aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

17. Lesnica - Matka Božia - Sovia skala
                                      Dňa 18.06.2016 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                          Prechod Slovenským rajom – Výstup na vrchol Matka Božia.
 
 
Usporiadateľ :  KST Prielom Spišská Nová Ves
 
Trasa akcie : Čingov – Prielom Hornádu – Lesnica – Košiarný briežok – Matka Božia – Košiarný briežok – Sovia skala - Čingov
 
Dĺžka trasy :  20,5 km         Prevýšenie : 790 m       Čas trasy podľa mapy:  6.05 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Vozárová, Papcun, Rimer
               
Turistická mapa  SLOVENSKÝ RAJ  č.124         Turistický atlas list č.  137
 
Popis trasy :
Trasu začíname z horného parkoviska na Čingove modrou značkou smerom Prielom Hornádu. Počasie je pekné, slnečné
a dosť teplo. Cestou schádzame na dolné parkovisko, kde pokračujeme Prielomom Hornádu. <<< Prielom Hornádu je
približne 16 km dlhý úsek horného toku rieky Hornád od ústia Veľkej Bielej vody po Smižany. Hornád tu vytvoril kaňonovité
údolie, brehy ktorého spadajú z bočných hrebeňov a vrchov miestami s vyše 300 m výškovým rozdielom. Vďaka svojej
turistickej histórii má Prielom Hornádu zvláštne postavenie medzi prírodnými hodnotami Slovenského raja. Až roku 1960 sa
začalo s výstavbou lanovej lávky v ústí Kláštorskej rokliny a roku 1974 sa ukončila etapovitá výstavba "chodníka
Horskej služby".  Na tomto chodníku je zabudovaných 7 kovových mostíkov a lávok, približne 320 m reťazí v exponovaných
skalných stenách, 140 stúpačiek a približne 70 m drevených lávok. Pre turistov je sprístupnený v celej dĺžke. >>> Na dolnom
parkovisku je postavený nový bufet s informačnou miestnosťou. Prechádzame krátkou časťou Prielomom Hornádu.
Pri smerovníku v ústi potoka Lesnica zabočíme vľavo zelenou značkou smerom Košiarný briežok. Chodník prechádza
dolinkou okolo potôčika Lesnica. V dolinke je dosť čerstvo. Po čase chodník odbočí vľavo z dolinky a vychádza na rozsiahlu
lúku, odkiaľ je výhľad na okolité lesy. Prichádzame na žltú značku ktorou vpravo pokračujeme smerom sedlo Medvedia hlava.
Nevýhodou tejto trasy je že veľká časť vedie po asfaltovej ceste. Prichádzame do sedla kde novo značená žltá značka odbočí
vpravo smerom na vrchol Matka Božia. Po krátkom a strmšom výstupe vychádzame na vrchol. Pekný trávnatý vrchol.
Pokračujeme vľavo lesom až prichádzame na skalnú vyhliadku na vrchole Matka Božia. Vrch vysoký 906 m, ktorý pôvodne
vytváral s Medveďou hlavou prapôvodnú plošinu.  Zo strmého skalnatého výbežku je pekný výhľad juhozápadným smerom
časť Turník, dolina Lesnice. V pozadí sa ukazuje vrchol Kráľovej holi. Severozápadným smerom je vidieť hrebeň Vysokých Tatier.
Relaxujeme na vrchole a vnímame nádhernú krásu zeleného a dosť zachovalého lesa. Z vrcholu sa vraciame žltou značkou tou
istou cestou ktorou sme vystúpili na vrchol. Po čase prichádzame na Košiarný briežok. Nádherná oddychová oblasť pre
obyvateľov Spišskej Novej Vsi. Vľavo na spodnom konci lúky sa nachádza chata Novák. Zelenou značkou sa dostaneme
k veľmi peknej reštaurácie v nádhernom prostredí okraju Slovenského Raja. Vedľa chaty je postavená drevená lezecká stena.
Deti tu majú vytvorený kútik pre svoju zábavu. Posedíme si pri dobrom pive a pokračujeme zelenou značkou smerom
Sovia skala. Značka znovu z časti vedie asfaltovou cestou, až v časti kde je výhľad do Hornádskej kotliny zabočí vľavo do
lesa. Po krátkej chvíli prichádzame na skalný výbežok Sovia skala nad časťou Čingov. Pod nami sa rozprestiera celá časť
Slovenského raja – Čingov. Trávnaté plochy sú pokryté množstvom súkromných chát. Západným smerom sa ukazuje dolina
Prielomu Hornádu. Severným smerom sa rozprestiera Hornádska kotlina s obcou Spišské Tomášovce, vpravo obec
Spišský Štvrtok v pozadí sa tiahne hrebeň Vysokých Tatier. Východným smerom je vidieť obec Smižany. Schádzame k reštaurácii
Ihla kde je cieľ prechodu Slovenský rajom. Dáme si občerstvenie, posedíme si a prichádzame k autám kde ukončíme trasu.  
-
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Horné parkovisko na Čingove, štart trasy.
-
-
Novopostavený bufet s informačnou miestnosťou na dolnom parkovisku Čingov.
-
-
Smerovník v ústi potoka Lesnica.
-
-
Rozsiahla lúka smerom na Košiarný briežok v pozadí hrebeň smerom na Tomašovský výhľad.
-
-
Informačná tabuľka na vrchole Matka Božia.
-
-
Spoločná fotografia na vrchole Matka Božia.
-
-
Slovenský raj smerom na Geravy v pozadí sa vypína vrchol Kráľovej holi pohľad z vrcholu Matka Božia.
-
-
Západný skalnatý vyhliadkový výbežok vrcholu Matka Božia.
-
-
Západný skalnatý vyhliadkový výbežok vrcholu Matka Božia.
-
-
Vonkajšie priestory chaty Novák na Košiarnom Briežku. 
-
-
Spoločná fotografia pri chate Novák na Košiarnom briežku.
-
-
Čingov pohľad z vyhliadky Sovia skala.
-
-
Na vyhliadke Sovia skala v pozadí sa nachádza ústie doliny Prielomu Hornádu.
-
-
Účastníci turistického prechodu Slovenským rajom pri reštaurácii Ihla.
-
-
Viac fotografii pozri :   Fotogaléria – Slovenský raj / Prielom Hornádu /
                                      Fotogaléria - Slovenský raj  /  Lesnica – Matka Božia – Sovia skala  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-