aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

5. Zimný výstup na Kojšovskú hoľu
                              Dňa 16.02.2016 uskutočnila sa turistická akcia.
                 
                                  „ Zimný výstup na Kojšovskú hoľu  "
 
Usporiadateľ :  KST HORAL Kojšov
 
Trasa akcie :   Kojšov – Jedlinský potok - Kojšovská hoľa - Kojšov
 
Dĺžka trasy :  14 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Muller, Čupaj, Gengeľ, Kunová, Neubeller
 
Nečlen KST MŠK :  1 nečlen
                    
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Košice  č.136   Turistický atlas list. 181  
 
Popis trasy :
Otvorenie sa uskutočnilo v kulturnom dome v obci Kojšov. <<< Obec Kojšov vznikla pravdepodobne koncom 13.storočia
na území Jekelfalussyovcov. Podľa dostupných historických prameňov sa po prvýkrát spomína v roku 1368 a potom až o
sto rokov neskôr, keď pripadla panstvu Spišského hradu. Spolu s ním sa dostala pod zemepanskú právomoc Zápoľských,
neskôr Turzovcov. Názov obce je odvodený najpravdepodobnejšie od osobného mena lokátora obce Koyša, ktoré vzniklo
zo skrátenej domáckej podoby slovanského zloženého osobného mena Kojislav. Zo stredovekých zápisov názvu obce
Kojšov možno uviesť tri názvy a to Koys z roku 1368, jeho pomaďarčenú podobu Koysfalva (Kojšovská dedina) z roku 1375
a konečne aj dnešnú podobu Kojschov z roku 1565, zachytenú nemeckou grafikou. Dôležité je poznamenať, že obec bola
dosídľovaná v 15. a 16. storočí v rámci valašskej kolonizácie. >>>  Počasie je dosť škaredé. Nízka oblačnosť s drobným
mrholením. V obci je slabá vrstva snehu. Od smerovníka  postupujeme hore ulicou okolo obecného úradu, rodného domu
Juraja Jakubiska. Sledujeme Jedlinský potok neznačenou dolinou. Lesná cesta  sa strieda s  lesným chodníkom. Profil
trasy je miestami veľmi strmý s náročným výstupom. Na začiatku trasy nie je veľa snehu z tohto dôvodu postup nie je veľmi
náročný. Po čase začína snežiť. So stúpaním pribúda hrúbka snehu. Vychádzame na rozsiahle lúčnaté juhozápadne svahy
Ždiaru. Tu už je viac snehu, hustá hmla, začína fúkať nepríjemný vietor. Sneh celkom dobre drží a postupuje sa celkom dobre.
Červenou značkou ktorá prichádza sprava zo Striebornej pokračujeme vľavo. Vychádzame na cestu a pokračujeme vľavo
žltou značkou ktorá vedie na vrchol Kojšovskej holi. <<< Kojšovská hoľa (nem. Koischdorfer Höhe, maď. Kojsói-tétő) je
najvyšší vrch rovnomenného geomorfologického podcelku vo Volovských vrchoch a meria / 1 245,7 m n. m. /.
Neodmysliteľnou súčasťou Kojšovskej hole sa od roku 1988 stalo Meteorologické radiolokačné observatórium postavené
v tesnom susedstve kóty označujúcej vrchol Kojšovskej hole. >>>  Na vrchole je hustá hmla, fúka silný vietor, viditeľnosť je
veľmi slabá. Urobíme si vrcholovú fotografiu a schádzame žltou značkou do sedla pod Kojšovskou hoľou. V sedle pokračujeme
vpravo červenou značkou k chate Erika. V chate je otvorený bufet. Tu si oddýchneme, občerstvíme sa a červenou značkou
cez sedlo Pod Kojšovskou hoľou, lyžiarske svahy, okolo čajovni Katka, ktorá je zatvorená, pokračujeme červenou značkou
cez lyžiarsky svah k vrcholovej stanici sedačky zo Zlatej Idky kde opustíme značku a pustíme sa vľavo dolu lyžiarskym
svahom, po chvíli pokračujeme vpravo sledujúc potok ktorý tečie dolinkou. Spočiatku postupujeme chodníkom, potom
nekonečnou cestou dolu dolinou až do Kojšova. Cieľ trasy je v kultúrnom dome. Dáme si výborné kysnuté rožky, niektorý
aj dobré pivo v miestnej krčme. 
-
-
-
Mapa trasy :         
 
-
-
Výškový profil trasy :
 
-
-
-
Otvorenie zimného výstupu na Kojšovskú hoľu v priestoroch kultúrneho domu. 
-
-
Otvorenie zimného výstupu na Kojšovskú hoľu v priestoroch kultúrneho domu.
-
-
Chvíľka oddychu v spodnej časti doliny Jedlinského potoka.
-
-
Výstup v závere doliny Jedlinského potoka.
-
-
Na červenej značke v časti Strieborná.
-
-
Výstup na vrchol Kojšovskej holi.
-
-
Vrchol Kojšovskej holi.
-
-
Štvornohý turista na vrchole Kojšovskej holi.
-
-
Spoločná fotografia na vrchole Kojšovskej holi.
-
-
Smerovník na vrchole Kojšovskej holi.
-
-
Chvíľka oddychu v bufete na chate Erika.
-
-
Chvíľka oddychu v bufete na chate Erika.
-
-
Chvíľka oddychu v bufete na chate Erika.
-
-
Pred chatou Erika.    
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Kojšovské vrchy /  Kojšovská hoľa /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-