aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

27. Výstup na Tlstu a Ostru.
                              Dňa 23.09.2016 uskutočnili sme turistickú akcia.
 
                                          Výstup na Tlstu a Ostru.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :   Gaderská dolina - Vápenná dolina - Tlstá – Lubena – Ostrá – Konský Dol -  Gaderská dolina
 
Dĺžka trasy :   15  km         Prevýšenie :  820 m       Čas trasy podľa mapy:  5.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Gengeľ, Rimer, Kunová, Furajtár, Papcun
                       
 
Turistická mapa VEĽKÁ FATRA č.121            Turistický atlas list č. 126
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od chatovej osady Gader žltou značkou smerom Gaderská dolina. . <<<  Svojráznosť a bohaté geologické členenie
Gadera ovplyvnili horotvorné procesy v dávnej minulosti. Zo skalných brál Tlstej, rovnako ako zo štíhlych veží Skalnej sa nám prihovárajú
dávne tisícročia. Sivé vápence a biele dolomity sú pozostatkami tropického mora, v ktorom kedysi vznikli. Pod Krížnou našli geológovia
úlomky koralových útesov a skamenené ulity dávno vymretých morských živočíchov. Po mohutných horotvorných presunoch, ktoré celé
toto územie prekonalo, svedčia impozantné steny zvrásnených vápencov v Konskom dole, na Muráni, početné bralá a previsy v
Dedošovej, Lubenej, Sokolove a celý vrcholový amfiteáter Tlstej. Odvtedy, čo sa celá oblasť stala súšou, vykonala voda veľkolepé dielo
najmä vo vápencoch. Početné jaskyne, skalné dutiny, bralá, terasy, stĺpy, brány a tunely sa tu striedajú s impozantnými vežami
dolomitov a nápadne kontrastujú s hladkými bridličnatými hrebeňmi susednej Necpalskej doliny, či hôľnym hrebeňom Ostredka a Krížnej,
ktorý dolinu uzatvára. Obidvomi dolinami tečú čisté potoky, ktoré miestami stekajú strmými kaskádami. V čistej, studenej vode sa
objavujú pstruhy a sivoňe. Po tisícročia dravé prúdy potokov vyhĺbili dnešnú dolinu a vymodelovali v nej obdivuhodné tvary. Gader a jeho
bočné doliny sú bohato zalesnené. Rastú tu zmiešané porasty s prevahou buka, smreka a borovice. Miestami sa nájde aj javor, jedľa
a tis európsky. Staré jedle, smreky a borovice sa vypínajú na strmých zrázoch, galériách a terasách Tlstej, Pekárovej, Skalnej a
Konského dolu. Držia ich korene zapustené do puklín skál vápencového podložia. Osobitnú pozornosť návštevníka si zaslúži kvetena
Gadera, ktorý je naozajstnou botanickou záhradou. Väčšinu z nich opísala prvá slovenská botanička Izabela Textorisová, ktorá dlhé
roky pôsobila v Blatnici. V Gaderi a na západných svahoch Veľkej Fatry rastie aj veľa liečivých bylín, z ktorých Blatničania lisovali v
minulosti známe olejčeky. V Gaderskej doline sa nachádzajú takmer všetky chránené druhy živočíchov a rastlín, ktoré sa vyskytujú v
celej Veľkej Fatre. Je to takmer 3 000 druhov bezstavovcov, 110 druhov vtákov a 60 druhov cicavcov. Aj preto bol komplex Tlstej
vyhlásený v roku 1972 za Národná prírodná rezervácia Tlstá a v roku 2002 Veľká Fatra za slovenský deviaty Národný park. >>>
Je pomerne teplo ale je stále hmla. Stúpame hore dolinou až k smerovníku kde odbočíme vpravo modrou značkou Vápennou dolinou.
<<<  Osídlenie jaskyne bolo doložené už v strednom eneolite (2600 - 2200 p. n. l.) až dobe bronzovej, pričom patrí medzi najvyššie
položené obývané jaskyne na Slovensku. V novoveku slúžila jaskyňa ako útočisko pastierov valaskej kolonizácie, takto sa využívala
však až do nedávnej minulosti (pastieri, lesníci, využitie počas Slovenského národného povstania). V jaskyni sa našli kostrové zvyšky
ľudí z eneolitu (potvrdené podľa črepov, kostry sa stratili) a medveďa jaskynného. V zimných mesiacoch sa jaskyňa stáva zimoviskom
pre netopiere. Jaskyňa Mažarná je prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1981 z dôvodu ochrany významného archeologického a
paleontologického náleziska a spadá do 5. stupňa (najvyššieho) ochrany prírody. Vstup do jej priestorov podľa zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny je zakázaný. >>>  Spočiatku dolina má mierne stúpanie, ktoré pozvoľne sa stáva strmším. Až pod jaskyňou
začína strmý výstup pomedzi nádherné skalnaté steny a prahy. Pred jaskyňou si dáme spoločnú fotografiu, prezrieme si jaskyňu a
 pokračujeme okolo jaskyni strmou a úzkou skalnou rozsadlinou vystupujeme nad jaskyňu, kde sa nachádza skalnatý prah z ktorého
sa začína prvý výhľad do okolia. Chodník serpentínami stúpa hore lesom až vychádza na severozápadný trávnatý svah vrcholu Tlstá.
Stúpame miernejším trávnatým porastom až prichádzame na vrchol Tlstej k smerovníku. Z vrcholu je skoro kruhový výhľad.
Južným smerom je vidieť vrchol Ostrej v pozadí sa rozprestiera južná časť Veľkej Fatry smerom na Krížnu. Západným smerom sa
tiahne Turčianská kotlina orientovaná severojužným smerom  v pozadí lemovaná hrebeňom Lúčianskej Malej Fatry. Južným smerom
sa nachádza dominanta Tlstej, nádherné a vysoké skalné steny. Vrchol je rozložitý a mierne klesajúci, porastený vysokou a hustou
trávou. Na vrchole je pekné slnečné počasie iba občas fúkne chladnejší vietor. Oddychujeme na vrchole a vnímame nádhernú okolitú
prírodu. Po spoločnej fotografii pokračujeme ďalej zelenou značkou smerom vrchol Ostrá. Prechádzame južným trávnatým svahom
s viacerými skalnatými prahmi z ktorého je výhľad na hlavný hrebeň Veľkej Fatry s vrcholmi Ostredok a Krížna. Vchádzame do lesa
a pokračujeme pekným skalnatým hrebeňom na vrchol Lubená. Z hrebeňa je výhľad na severný svah Gaderskej doliny, so skalnatými
vrcholmi Pekárová a Kozia skala. Po chvíli sa ukazuje výhľad do Turčianskej kotliny s mestom Martin. Vystupujeme na vrchol Lubená.
Po miernejšom zostupe hrebeňom prichádzame na Bágľov kopec z ktorého je strmý zostup pekným skalnatým svahom. Odtiaľ je
výhľad na hlavný hrebeň veľkej Fatry. Prechádzame hrebeňom ktorý vedie lesom a jeho prechod je náročnejší z dôvodu členitého
terénu z množstvom výstupov a zostupov. Po čase prichádzame na vrchol Zadnej Ostrej, ktorý sa nachádza na východnom začiatku
hrebeňa smerom na vrchol Ostrá. Z vrcholu Zadnej Ostrej sa pred nami ukazuje nádherná scenéria akých na Slovensku je málo.
Značka vedie nádherným hrebeňom z južnej strany pokrytým trávnatým porastom z ktorého vystupuje množstvo skalnatých výstupkov,
skál a rôznych skalnatých útvarov. Scenériu dopĺňa nádherný skalnatý vrchol Ostrej. Po prechode hrebeňom schádzame do
sedla pod Ostrou. Pustíme sa vpravo žltou výstupovou značkou smerom na vrchol Ostrej. Chodník začína stúpať veľmi strmo.
Spočiatku vedie po zhotovených drevených stupoch až prichádza pod skalnú stenu ktorou sa vystupuje plytkou skalnou úžľabinou.
Výstup je zabezpečený reťazou. Pre výstup je potrebné mať aspoň minimum vedomosti pohybu v skalnom teréne. Hore sa dobre
vystupuje, najväčší problém je zísť dole. Tým ktorý majú problém s výškou neodporúčam vystupovať na vrchol Ostrej. Vystúpime
skalnou stenou, prejdeme skalným oknom ktorým sa dostaneme na druhú stranu hrebeňa. Teraz už pohodlným chodníkom vystúpime
na vrchol Ostrej. Na vrchole je malá plošina zo severnej strany uzavretá malou hradou skál. Západným smerom odbočuje z vrcholu
mierne klesajúci bočný hrebeň. Východným smerom vybieha krátky hrebeň ukončený vyhliadkovou plošinou. Z vrcholu je nádherný
kruhový výhľad. Západným smerom sa tiahne severojužným smerom Turčianská kotlina v pozadí lemovaná hrebeňom
Lučianskej Malej Fatry. Na severe sa tiahne rozložitý vrchol Tlstej. Východným smerom sa tiahne veľmi pekný skalnatý hrebeň smerom
na Zadnú Ostrú. V pozadí smerom na juh sa tiahne rozložitý a široký hrebeň Južnej časti Veľkej Fatry s vrcholom Krížnej. Na vrchole
si urobíme vrcholovú fotografiu a začína náročnejší zostup do sedla. Zo sedla pokračujeme žltou značkou smerom Muráň.  Chodník
vedie bočným severozápadným svahom hrebeňa smerom Zadnú Ostrú. Chodník má dosť členitý profil. Zo začiatku prechádzame
veľmi pekným úsekom lesa. Svah je pokrytý dlhou zelenou trávou z ktorej vystupujú vysoké kolmé vápencové steny. Chodník v časti
vedie na úpätí vysokých skoro kolmých  skalných stien.  Prichádzame do časti Muráň, kde pokračujeme vľavo modrou značkou dole
dolinou Konský dol.  Dno doliny začína strmšie klesať, na bočných svahoch dolina sa striedajú skalné steny so skalnými prevismi.
V strednej časti sa dolina postupne začína zužovať až do najužšieho miesta doliny lemované veľkými skalami. Dolina začína miernejšie
klesať a začína sa rozširovať. Schádzame do Gaderskej doliny pri chatovej osade Gader, kde ukončíme trasu.
-
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Ústie Gaderskej doliny, chatová osada Gader.
-
-
Chatová osada Gader v ústi Gaderskej doliny.
-
-
Skalnatý previs v spodnej časti Vápennej doliny.
-
-
Pred jaskyňou Mažarná.
-
-
Jazierko v jaskyni Mažarná.
-
-
Pod mohutným skalnatým previsom vľavo od jaskyne Mažarná.
-
-
Náročný výstup skalnatou úžľabinou nad jaskyňou Mažarná.
-
-
Chvíľka oddychu na vrchole Tlstá.
-
-
Na vrchole Tlstá.
-
-
Nádherné skalné prahy na južnom svahu vrcholu Tlstá. 
-
-
Južné svahy zadnej Ostrej.
-
-
Na vrchole Zadnej Ostrej. 
-
-
Južný svah nádherného hrebeňa zo Zadnej Ostrej smerom Ostrá.
-
-
Náročný výstup južným skalnatým svahom vrcholu Ostrá pod skalným oknom.
-
-
Skalná stena pod skalným oknom, výstup je zabezpečený reťazou. 
-
-
Na plošine na vrchole Ostrá.
-
-
Plošina na vrchole Ostrá v pozadí sa ukazuje skalnatý vrchol Tlstá.  
-
-
V sedle pod Ostrou.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Veľká Fatra / Vápenná dolina  /
                                   Fotogaléria – Veľká Fatra / Muráň - Tlstá - Vápenná dolina /       
                                   Fotogaléria – Veľká Fatra / Tlstá –Lubena - Ostrá  /
                                   Fotogaléria – Veľká Fatra  /  Muráň - Ostrá - Juriášová dolina  /
                                   Fotogaléria – Veľká Fatra /  Konský dol – dolina  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-