aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

4. Výstup na Téryho chatu
                                  Dňa 6.02.2016  uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                              Zimný výstup k Téryho chate.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Starý Smokovec – Hrebienok – Zamkovského chata – Téryho chata – Starý Smokovec
 
Dĺžka trasy :  17 km         Prevýšenie : 1000 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká,  Muller
                                                       
 
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113        Turistický atlas list č.  61
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od centrálneho smerovníka v Starom Smokovci zelenou značkou na Hrebienok. <<< Najstaršia tatranská
turisticko-rekreačná osada na úbočí Slavkovského štítu, dôležité východisko do centrálnej časti Vysokých Tatier. Záujem
podtatranských obyvateľov o smokovskú minerálku má korene v hmlistej minulosti. Nie je vylúčené, že v svojich začiatkoch
mal čosi spoločné aj s uctievaním zmoka, staroslovanského božstva nerastných bohatstiev a vôd. Roku 1793 vyrástla
v blízkosti prameňov horáreň a poľovnícka chata majiteľa okolitých lesov Štefana Csákyho. R.1797 mala už osada - prvá
svojho druhu vo Vysokých Tatrách - funkciu letoviska. Prvý rozvoj nastal nastal v polovici 19. storočia za nájomcu
Juraja Rainera (1800 až 1872), ktorý Starý Smokovec sprístupnil aj širším spoločenským vrstvám. Vtedy vyrástli prvé
väčšie hotely a reštaurácie i vodoliečebné zariadenie so stálym lekárskym dozorom. Ďalší rast osady bol podmienený
výstavbou košicko - bohumínskej železnice (1871) a snahou úspešne konkurovať novým strediskám, ktoré vtedy rýchle
jedno po druhom vyrastali na južnom úbočí Vysokých Tatier. Ako dominanta Smokovca vyrástol 1904 Grandhotel podľa
projektov budapeštianskeho architekta Guida Hoepfnera, ktorý bol pôvodne monoblokom, neskôr bol trojnásobne rozšírený.
Súčasný rozvoj charakterizuje okrem modernizácie a rozšírenia hotelovo-reštauračných zariadení výstavba viacerých
verejných administratívnych budov, obchodnej siete a prevádzkových objektov dopravy. V rokoch 1947-1960 bol
Starý Smokovec sídlom obce a okresu Vysoké Tatry, v roku 1960 bol znovu pričlenený k okresu Poprad. Od roku 1999 je
znovu sídlom mesta Vysoké Tatry. >>>  Počasie je dosť chladné, nízka oblačnosť. Prechádzame okolo údolnej stanic
pozemnej lanovky, dominanty Smokovca hotela Granhotel až vyjdeme na asfaltovú cestu ktorá vedie na Hrebienok.
V Starom Smokovci je tenká vrstva snehu. So stúpajúcou výškou sneh nepribúda, tenká vrstva je až na Hrebienok.
Miestami presvitá slnko, viditeľnosť je dobrá.  <<< Hrebienok (1285 m) je veľmi dôležité turistické a lyžiarske centrum
nad Starým Smokovcom, na juhovýchodnom úpätí Slavkovského štítu.  Od polovice 19. storočia kúpeľní hostia zo
Starého Smokovca radi vyhľadávali toto obľúbené miesto. Prv ako vznikli budovy na vlastnom Hrebienku, stáli už na
jeho severovýchodnom úbočí na mieste Bilíkovej chaty tzv. Studenopotocké kúpele. Popri dávnom turistickom chodníku
vznikla r. 1894 vozovka s tvrdým podkladom (neskôr autocesta) a r. 1908 pozemná lanovka. >>>  Na Hrebienku si pozrieme
Ľadový dom a expozíciu ľadových sôch, ktoré tu vznikli počas štvrtých neoficiálnych majstrovstiev sveta v tesaní ľadových
sôch a to vďaka podujatiu TATRY ICE MASTER.  Z Hrebienka pokračujeme červenou značkou, Tatranskou magistrálou
cez Starolesnianskú poľanu okolo Obrovského vodopádu až k smerovníku pred Zamkovského chatou, kde zabočíme
vľavo zelenou značkou na Téryho chatu. Na chodníku je tenká vrstva snehu, ktorá je primrznutá, je nutné si obuť turistické
mačky. Pred chatou sa prechádza nádherný nemecký vlčiak. Pokračujeme Malou Studenou dolinou, po vyjdení z lesa na
otvorený priestor sa pred nami otvára priestor doliny. Na hrane skalného prahu je vidieť Téryho chatu, okolité štíty sú
ukryté v mrakoch. . <<< Malá Studená dolina je terasovitá dolina nachádzajúca sa vo Vysokých Tatrách. Jej dĺžka je
približne 4,5 km. Z východnej strany je ohraničená Lomnickým sedlom a zo západu Prostredným hrebeňom, ktorý ju oddeľuje
od Veľkej Studenej doliny. V jej závere sa nachádza Kotlina Piatich Spišských plies, ktorú ohraničuje masív
Ľadového štítu (2627 m). Dolinu pretína Malý Studený potok. Na Malú Studenú dolinu sa viaže typická alpínska vegetácia.
Z drevín majú najväčšie zastúpenie borovice, či už v podobe kosodreviny alebo borovice limby. Vyskytujú sa aj listnaté
dreviny, najčastejšie v podobe krovinných porastov. Pre vyššie polohy sú charakteristické alpínske lúky. Typickým
zástupcom fauny je kamzík vrchovský a svišť vrchovský. Malá Studená dolina patrí medzi najnavštevovanejšie doliny
vo Vysokých Tatrách. Lákadlom je okrem pešej turistiky aj horolezectvo (Žltá stena a Žltá veža), ale aj skialpinizmus
(Dolinka pod Sedielkom). Ubytovacie a sociálne služby poskytuje Téryho chata. Z prírodných krás najviac priťahuje
Päť Spišských plies. >>>  Postupujeme zimnou trasou popod Prostredný hrebeň, snehu je veľmi málo, postupuje sa
celkom dobre. Vystupujeme prvý svahom, sneh nie je veľa, je nafúkaný prašan, výstup je celkom dobrý. Miestami fúkne
silnejší studenší vietor. <<< Téryho chata je najvyššie položená chata s celoročnou prevádzkou. Nachádza sa vo
Vysokých Tatrách, v Malej Studenej doline, vo výške 2 015 m. n. m. pri Piatich Spišských plesách. Chatu postavili
roku 1899 podľa projektu spišskosobotského architekta Gedeona Majunkeho. Prešla viacerými stavebnými úpravami,
posledne r. 1983. Od začiatku nesie meno banskoštiavnického „lekára chudobných" Edmunda Téryho (1856-1917),
ktorý sa zaslúžil o rozvoj tatranskej turistiky a z okolitých štítov prvý vystúpil r. 1876 na Prostredný hrot a r. 1877 na
Pyšný štít. >>>  V chata si oddýchneme, dáme dobrú šošovicovú polievku. Pri chate miestami presvitá slnko. Vpravo
sa vypína Prostredný hrebeň, pokračuje cez Priečne sedlo na Širokú vežu. Hrebeň pokračuje cez Sedielko preskočí
na Malý Ľadový štít, Ľadový štít, Baranie sedlo, Pyšný štít, Lomnický štít, Lomnické sedlo, Veľkú Lomnickú vežu až
skončí na Lomnickom hrbe. Neskorý čas nás predsa donútil začať so zostupom dole. Zostupujeme dole svahom,
prašanom sa zostupuje celkom dobre, chodník je už dosť vychodený a preto je potrebné dávať väčší pozor. Po zídení
na dno doliny počasie sa začína zlepšovať, nízka oblačnosť sa postupne tratí a okolité štíty sa začínajú ukazovať.
Prechádzame okolo Zamkovského chaty, Obrovského vodopádu, ponad Rainerovú chatu, Hrebienok, kde pokračujeme
 ďalej asfaltovou cestou do Starého Smokovca.
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Hrebienok – ľadový dom.
-
-
Ľadový dom – hlavný portál vysoký 6,5 m, patrónom chrámu je sv. Ján apoštol a evanjelista,
ktorý je aj ochrancom sochárov, a jeho socha je umiestnená v strede hlavného portálu.
V ruke drží orla, ktorý je symbolom Vysokých Tatier,
-
-
Ľadové sochy vytvorené počas neoficiálnych majstrovstvách sveta v tesaní ľadových sôch a to vďaka
podujatiu TATRY ICE MASTER.
-
-
Ľadové sochy vytvorené počas neoficiálnych majstrovstvách sveta v tesaní ľadových sôch a to vďaka
podujatiu TATRY ICE MASTER.
-
-
Pred ľadovými sochami na Hrebienku.
-
-
Zamkovského chata.
-
-
Hádanka – kde sa nachádza domorodý obyvateľ Malej studenej doliny Kamzík tatranský.
-
-
Malá Studená dolina, na hrane skalného prahu uprostred sa nachádza Téryho chata.
-
-
Interiér Téryho chaty.
-
-
V priestoroch Téryho chaty. 
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Vysoké Tatry /  Malá Studená dolina  /
                                   Fotogaléria – Vysoké Tatry /  Hrebienok – ľadová krása  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-