aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

20. Buková - Ostrý kameň - Záruby
                                        Dňa 27.05.2016 uskutočnili sme turistickú akciu.
 
                                              Výstup na hrad Ostrý kameň a Záruby.
 
 
Usporiadateľ :   Vlastná
 
Trasa akcie :  Vodná nádrž Buková – hrad Ostrý kameň – Záruby – Vodná nádrž Buková.
 
Dĺžka trasy :   11  km         Prevýšenie :  470  m       Čas trasy podľa mapy:  3.30  hod
 
 Účastníci  akcie - správca web stránky : Šlacký, Šlacká
                       
Turistická mapa  MALÉ KARPATY – Bradlo č. 129     Turistický atlas list č. 236, 237
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na parkovisku pri vodnej nádrži Buková žltou značkou smerom Brezinky. <<< Buková je vodná nádrž na
západnom Slovensku na potoku Hrudky. Nachádza sa v Bukovskej kotline neďaleko obce Buková v strednej časti
Malých Karpát. Vodná nádrž slúži najmä na zavlažovanie nižšie položených dedín (Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš atď.)
Okrem toho je v letných mesiacoch veľmi obľúbená ako turistické centrum, no najmä však slúži na rybárčenie. Okolie
priehrady je obsypané chatami. Priamo nad priehradou sa vypína najvyšší vrch Malých Karpát Záruby. Hneď vedľa
najvyššieho vrcholu Malých Karpát sa nachádza zrúcanina Ostrý Kameň, ktorá v minulosti slúžila ako letné sídlo
grófa Pálfyho. >>>Je pekné slnečné počasie s minimálnou oblačnosťou. Z parkoviska prichádzame k vodnej ploche.
Vodná nádrž je umiestnená v nádhernom prostredí lesa okolo nádrže. Prechádzame hrádzou vodnej nádrži z ktorej je
najlepší výhľad na plochu vodnej nádrži. Z hrádze značka zabočí vľavo okolo bufetu, ktorý je otvorený v letných mesiacoch.
V bufete je možné občerstviť sa jednoduchými jedlami a nápojmi. Po chvíli značka zabočí vpravo cez pole do lesa. Pri
smerovníku v časti Brezinky pokračujeme vľavo červenou značkou smerom Záruby. Značka spočiatku vedie bočným svahom
a má mierne stúpanie. Po chvíli značka zabočí vpravo a začína strmo stúpať hore svahom. Značka vedie pekným listnatým
lesom, miestami z podložia vystupujú kamene. Tesne pod hradom je výhľad na vodnú nádrž. Prichádzame k hradu.
<<<   Ostrý Kameň je zrúcanina hradu vo výške 576 m n. m. pri obci Buková v okrese Trnava na strmom ostrohu Zárub,
najvyššieho vrchu Malých Karpát. Bol to pohraničný hrad postavený na ochranu Českej cesty v 13. storočí. Po poškodení
za Rákociho povstania sa hrad zmenil na ruiny. Hrad Ostrý Kameň postavili v 13. storočí a v listinách sa prvý raz spomína
roku 1273. Ako jeden z pohraničných hradov, strážiacich západné hranice Uhorska, mal aj špeciálnu úlohu chrániť diaľkovú
obchodnú cestu, vedúcu z Budína cez západné Slovensko týmto priesmykom do českých krajín, ktorá je všeobecne známa
ako tzv. česká cesta. Jeho meno je zrejme odvodené od tvaru skaly, na ktorej je postavený. Spočiatku bol kráľovským
majetkom, no už v roku 1366 daroval kráľ hrad Mikulášovi zo Seče, čím sa dostal do súkromnej držby uhorských feudálnych
rodín. Koncom 14. storočia naň dostal donáciu od kráľa Žigmunda známy vojvoda Stibor. Načas patril Kegelevičovcom,
Thurzovcom, Forgáčovcom a od 15. storočia aj grófom zo Svätého Jura a Pezinka. V 16. storočí patril Czoborovcom spolu
i s feudálnym panstvom, ktoré k nemu prislúchalo, ale od roku 1554 vlastnili štvrtinové podiely hradu Bakičovci a Révaiovci.
V roku 1704 sa v okolí hradu odohrala veľká kurucká bitka, pri ktorej bol pravdepodobne poškodený aj hrad. Česká cesta
v tom čase viedla už cez Bratislavu a hrad stratil svoju funkciu. Koncom 18. storočia získali hrad i panstvo do dedičnej držby
Pálffyovci, ktorí preniesli sídlo panstva z hradu do mestečka Moravský Svätý Ján. Od toho času hrad pustol a zostali z neho
len zrúcaniny. Gotický hrad vznikol na konci strmého horského hrebeňa, od ktorého ho oddeľuje priekopa vysekaná do skaly.
Skladal sa z obytného paláca a pozorovacej a strážno-obrannej hranolovej veže. Budovy rozšírili v polovici 15. storočia
smerom na sverozápad. Nové predhradie zo 16. storočia slúžilo zväčša hospodárskym účelom, bola tu pekáreň a byty pre
hradný personál. Hospodárske budovy boli podpivničené a stála tu aj kaplnka. Na horný hrad sústredili stráž - veža slúžila
na pozorovanie. Okrem toho tu bola aj cisterna na vodu, kuchyňa a väznice. Celý hradný areál ohradzovali vysoké múry
posilnené na nárožiach baštami. Šijovú priekopu chránila mohutný objekt zabezpečujúci obranu zo strany možného útoku.
Hrad mal pravdepodobne vysunutú pozorovaciu vežu na hrebeni, z ktorej bolo vidno nielen Plavecký hrad, ale aj Korlátku
a Branč. Hrad stratil svoju strážnu funkciu presunom českej cesty. Aj časté súdne spory, ktoré sa viedli medzi vlastníkmi,
prispeli k jeho zániku, a tak sa od 18. storočia postupne rozpadáva. Hradná ruina je kompozične pevne spätá s vápencovým
podložím, kamenné murivá a zvyšky niekdajších múrov palácov, hospodárskych stavieb a bášt vyrastajú z členitého podložia.
Renesančná zdvojená konzola, kľúčová strieľňa a bočné ostenie sú jedny z mála zachovaných architektonických článkov.
Hrad by mohol byť malebnou dominantou v širokej, kopcami lemovanej krajine, potreboval by sa však zbaviť časti zelene. >>> 
Prezeráme si zrúcaniny hradu. Priestor hradu je veľmi zarastený. Je tu množstvo vysokých stromov s trávnatým a krovinatým
porastom. Z dôvodu zarastenia hradu nie je možné si predstaviť veľkosť hradu. V prípade vyčistenia hradu by vznikla ma
hrebni zaujímavá silueta, ktorá by obohatila okolitý kraj. Z hradu pokračujeme červenou značkou ďalej po hrebeni. Z hrebeňa
je pekný výhľad na hrad a Záhorie. Prechádzame veľmi pekným vápencovo skalnatým hrebeňom s množstvom zaujímavých
skalných útvarov a zákutí. Je stále pekné slnečné počasie. Vychádzame na vrchol Záruby. <<<   Záruby (768 m n. m.) je
názov najvyššieho vrchu Malých Karpát. Nachádza sa neďaleko obce Smolenice. Od 1.05.1984 je chránená vrcholová časť
Malých Karpát s najvyšším vrchom pohoria Záruby, Čelom, Ostrým kameňom a Veterlínom. Geologický podklad tvoria triasové
vápence a dolomity. Reprezentatívna ukážka vegetačnej stupňovitosti a pestrosti vegetácie Malých Karpát. Bohatý výskyt
vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. V západnej hrebeňovej časti chráneného územia je zrúcanina
stredovekého hradu Ostrý Kameň.  >>>  Vrchol Záruby je holý skalnatý vrchol z ktorého nie je výhľad. Na vrchole je osadený
smerovník a drevený kríž. Na vrchole si urobíme vrcholovú fotografiu a pokračujeme červenou značkou ktorá kopíruje hrebeň.
Po chvíli odbočíme vpravo zelenou značkou smerom Smolenice. Značka klesá strmším klesaním až na modrú značku kde
pokračujeme vpravo smerom Brezinky. Značka mierne klesá lesom až pokračuje miernou dolinkou. V ústi dolinky sa vpravo
v skalnej pukline nachádza kaplnka, spredu zatvorená ozdobnou mrežou. V ústi dolinky pokračujeme vpravo červenou
značkou. V časti Brezinky pokračujeme vľavo žltou značkou smerom vodná nádrž. V bufete sa trochu občerstvíme a ukončime
trasu na parkovisku.    
-
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Vodná nádrž Buková, dole je vidieť priestor pred bufetom v pozadí na hrebeni je vidieť nepatrnú siluetu hradu Ostrý kameň.  
-
-
Smerovník v časti Brezinky.
-
-
Informačná tabuľa hradu Ostrý kameň.
-
-
Dolné predhradie hradu.
-
-
Vchod do horného hradu.
-
-
Vodná nádrž Buková pohľad z horného hradu.
-
-
Veža prvého predhradia.
-
-
Pred vstupom do horného hradu.
-
-
Hrad Ostrý kameň pohľad z hrebeňa smerom na vrchol záruby.
-
-
Pekný skalnatý hrebeň smerom na vrchol Záruby.
-
-
Smerovník na vrchole Záruby.
-
-
Na vrchole Záruby.
-
-
Severozápadný breh vodnej nádrže Buková.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Malé Karpaty / Buková – Ostrý kameň - Záruby  /
                                      Fotogaléria - Hrady a zámky  L až R  /  Ostrý kameň  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-