aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

9. Vysoké Tatry - Téryho chata
                                  Dňa 15.03.2008 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                              Zimný výstup k Téryho chate.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
  
Trasa akcie : Starý Smokovec – Hrebienok – Zamkovského chata – Téryho chata – Starý Smokovec
 
Dĺžka trasy :  17 km         Prevýšenie : 1000 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
  
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Duhán, Mikulová, Miček, Mičeková, Papcún,
 
                                   Čupaj, Čupajová, Gengeľ, Smaržíková, Petruš, Jánoš, Šlacký, Olšavský, Olšavská  
                                  
                       
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113        Turistický atlas list č.  61
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od centrálneho smerovníka v Starom Smokovci zelenou značkou na Hrebienok. <<< Najstaršia tatranská
turisticko-rekreačná osada na úbočí   Slavkovského štítu  , dôležité východisko do centrálnej časti   Vysokých Tatier  . Záujem
podtatranských obyvateľov o smokovskú minerálku má korene v hmlistej minulosti. Nie je vylúčené, že v svojich začiatkoch
mal čosi spoločné aj s uctievaním zmoka, staroslovanského božstva nerastných bohatstiev a vôd. Roku 1793 vyrástla v
blízkosti prameňov horáreň a poľovnícka chata majiteľa okolitých lesov Štefana Csákyho. R.1797 mala už osada - prvá
svojho druhu vo Vysokých Tatrách - funkciu letoviska. Prvý rozvoj nastal nastal v polovici 19. storočia za nájomcu
Juraja Rainera (1800 až 1872), ktorý Starý Smokovec sprístupnil aj širším spoločenským vrstvám. Vtedy vyrástli prvé
väčšie hotely a reštaurácie i vodoliečebné zariadenie so stálym lekárskym dozorom. Ďalší rast osady bol podmienený
výstavbou košicko - bohumínskej železnice (1871) a snahou úspešne konkurovať novým strediskám, ktoré vtedy rýchle
jedno po druhom vyrastali na južnom úbočí   Vysokých Tatier  . Ako dominanta Smokovca vyrástol 1904 Grandhotel podľa
projektov budapeštianskeho architekta Guida Hoepfnera, ktorý bol pôvodne monoblokom, neskôr bol trojnásobne
rozšírený. Súčasný rozvoj charakterizuje okrem modernizácie a rozšírenia hotelovo-reštauračných zariadení výstavba
viacerých verejných administratívnych budov, obchodnej siete a prevádzkových objektov dopravy. V rokoch 1947-1960
bol Starý Smokovec sídlom obce a okresu Vysoké Tatry, v roku 1960 bol znovu pričlenený k okresu Poprad. Od roku 1999
je znovu sídlom mesta Vysoké Tatry. >>>  Počasie je dosť chladné, nízka oblačnosť. Prechádzame okolo údolnej stanici
pozemnej lanovky, dominanty Smokovca hotela Granhotel až vyjdeme na asfaltovú cestu ktorá vedie na Hrebienok.
V Starom Smokovci je veľmi málo snehu, viditeľnosť veľmi obmedzená. So stúpajúcou výškou pribúda snehu, na Hrebienku
je asi 10 cm snehu. <<< Hrebienok (1285 m) je veľmi dôležité turistické a lyžiarske centrum nad   Starým Smokovcom  , na
juhovýchodnom úpätí Slavkovského štítu.  Od polovice 19. storočia kúpeľní hostia zo             Starého Smokovca         radi vyhľadávali
toto obľúbené miesto. Prv ako vznikli budovy na vlastnom Hrebienku, stáli už na jeho severovýchodnom úbočí na mieste
   Bilíkovej chaty    tzv. Studenopotocké kúpele. Popri dávnom turistickom chodníku vznikla r. 1894 vozovka s tvrdým
podkladom (neskôr autocesta) a r. 1908     pozemná lanovka.     >>>  Začína trochu presvitať slnko. Pokračujeme červenou
značkou, Tatranskou magistrálou cez Starolesnianskú poľanu, Obrovského vodopádu až k smerovníku pred Zamkovského
chatou, kde pokračujeme zelenou značkou na Téryho chatu. Pri chate je asi 10 cm nového snehu a začína snežiť.
Pokračujeme Malou Studenou dolinou, po vyjdení z lesa na otvorený priestor viac sneží, začína fúkať silnejší vietor
a viditeľnosť sa ešte viac zhoršila. <<< Malá Studená dolina je terasovitá dolina nachádzajúca sa vo Vysokých Tatrách.
Jej dĺžka je približne 4,5 km. Z východnej strany je ohraničená Lomnickým sedlom a zo západu Prostredným hrebeňom,
ktorý ju oddeľuje od Veľkej Studenej doliny. V jej závere sa nachádza Kotlina Piatich Spišských plies, ktorú ohraničuje
masív Ľadového štítu (2627 m). Dolinu pretína Malý Studený potok. Na Malú Studenú dolinu sa viaže typická alpínska
vegetácia. Z drevín majú najväčšie zastúpenie borovice, či už v podobe kosodreviny alebo borovice limby. Vyskytujú sa
aj listnaté dreviny, najčastejšie v podobe krovinných porastov. Pre vyššie polohy sú charakteristické alpínske lúky.
Typickým zástupcom fauny je kamzík vrchovský a svišť vrchovský. Malá Studená dolina patrí medzi najnavštevovanejšie
doliny vo Vysokých Tatrách. Lákadlom je okrem pešej turistiky aj horolezectvo (Žltá stena a Žltá veža), ale aj skialpinizmus
(Dolinka pod Sedielkom). Ubytovacie a sociálne služby poskytuje Téryho chata. Z prírodných krás najviac priťahuje
Päť Spišských plies. >>> Začali sme uvažovať aj o  návratu naspäť ale nakoniec sme sa rozhodli pokračovať ďalej.
Postupujeme zimnou trasou popod Prostredný hrebeň orientujúc sa zimným tyčovým značením. Vystupujeme prvý
svahom, sneh je neporušený, prašan, fúka vietor a výstup je náročnejší. Chatu je vidieť až z dosť blízka. Pri chate trochu
presvitá slnko ale aj napriek tomu je veľmi škaredé počasie. Vchádzame do chaty trochu sa zohriať a oddýchnuť si.
<<< Téryho chata je najvyššie položená chata s celoročnou prevádzkou. Nachádza sa vo Vysokých Tatrách,
v Malej Studenej doline, vo výške 2 015 m. n. m. pri Piatich Spišských plesách. Chatu postavili roku 1899 podľa projektu
spišskosobotského architekta Gedeona Majunkeho. Prešla viacerými stavebnými úpravami, posledne r. 1983.
Od začiatku nesie meno banskoštiavnického „lekára chudobných" Edmunda Téryho (1856-1917), ktorý sa zaslúžil
o rozvoj tatranskej turistiky a z okolitých štítov prvý vystúpil r. 1876 na Prostredný hrot a r. 1877 na Pyšný štít. >>>
Po chvíli sme vyšli von a ocitli sme sa v inom svete. Po škaredom počasí ani stopy. Slnečno, bez mrakov, prestal fúkať
vietor a je neskutočne nádherné zimné počasie. Smerom na juh sa otvorila celá Malá Studená dolina a Hornádska kotlina.
Vpravo sa vypína Prostredný hrebeň, pokračuje cez Priečne sedlo na Širokú vežu. Hrebeň pokračuje cez Sedielko
preskočí na Malý Ľadový štít, Ľadový štít, Baranie sedlo, Pyšný štít, Lomnický štít, Lomnické sedlo, Veľkú Lomnickú vežu
až skončí na Lomnickom hrbe. Stojíme nad chatou a nemôžeme sa nasýtiť touto nádherou okolo nás. Neskorý čas nás
predsa donútil začať so zostupom dole. Zostupujeme dole svahom ktorý je už pochodený od mnohých turistov ktorý
vystúpili k chate. Dolu svahom sa lepšie postupuje šmýkaním na zadku. Až keď sa blížime na dno doliny postup sa zľahčil,
dnom doliny sa už postupovalo dobre. Stále je veľmi pekné slnečné počasie. Prechádzame okolo Zamkovského chaty,
Obrovského vodopádu, odbočíme zelenou značkou k Rainerovej chate, kde si pozrieme Betlehem a vysokohorského
nosiča postavených zo snehu chatárom Petrasom. <<< Rainerova chata (1 290 m) je vysokohorská chata bez možnosti
ubytovania na Starolesnianskej poľane v Tatrách. Slúži ako múzeum tatranských nosičov, bufet a náučné centrum TANAPu.
Súčasným chatárom je učiteľ z Kežmarku a dlhoročný vysokohorský nosič Peter Petras. Chatu založil už v roku 1863 nájomca
Starého Smokovca Ján Juraj Rainer. V roku 1884 postavili urbárnici zo Starej Lesnej hneď vedľa hotel Kamzík. Význam
Rainerovej chaty poklesol, no naďalej slúžila ako nocľaháreň pre vodcov, nosičov a študentov, neskôr ako sklad
paliva i garáž. V roku 1980 bol hotel Kamzík asanovaný a TANAP dal následne v roku 1983 Rainerovu chatu ako
pamiatkový objekt zrekonštruovať. Súčasný chatár sa v roku 1997 podujal zrekonštruovať interiér chaty, aby už v
nasledujúcom roku mohla slúžiť verejnosti. Pod vedením P. Petrasa sa výrazne zrekultivovalo okolie chaty. Atrakciou je
veľký snehový betlehem, ktorý každoročne pred Vianocami stavia chatár zo snehu. Rainerova chata sa stala minimúzeom
horolezectva a tatranských vysokohorských nosičov. >>> Pokračujeme ďalej cez Hrebienok do Starého Smokovca.
Po nádhernom slnečnom dni strávenom vo Vysokých Tatrách sa autami vrátime domov.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Starý Smokovec.
-
-
 
Hrebienok.
-
-
 
Studený potok.
-
-
 
Na Tatranskej magistrále.
-
-
 
Obrovský vodopád.
-
-
 
Ústie Malej Studenej doliny.
-
-
 
Pod Téryho chatou.
-
-
 
Téryho chata.
-
-
 
Chvíľa oddychu v reštaurácii Téryho chaty.
-
-
 
Interiér reštaurácie Téryho chaty.
-
-
 
Priečné sedlo.
-
-
 
Prostredný hrebeň v pozadí Hornádska Kotlina.
-
-
 
Téryho chata.
-
-
 
Nad chatou.
-
-
 
Téryho chata v pozadí vľavo Priečne sedlo.
-
-
 
Zostup zimnou cestou
-
-
 
Výstupový svah pod Téryho chatou.
-
-
 
Zostup zimným svahom, mnohokrát sa zostupovalo svahom po zadku.
-
-
 
Vľavo sa nachádza zimný výstupový svah k Téryho chate.
-
-
 
Malá Studená dolina.
-
-
 
Zamkovského chata.
-
-
 
Snehový betlehém pri Rainerovej chate.
-
-
 
Vysokohorský nosič zo snehu, dielo chatára Patrasa.
-
-
 
Opravená a sprístupnená Rainerová chata.
-
-
 
Lomnický štít.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Vysoké Tatry / Malá Studená dolina  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-