aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

10. Veľkonočný pondelok
                                   Dňa 24.03.2008 sa  uskutočnila  turistická akcia.
                     
                                     Veľkonočný pondelok - Prechod  Bielou skalou.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie      : Krompachy – Čarda – Biela skala – chata Galmus – Líšči vrch -  Čarda / chata Vápenec / - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  12 km         Prevýšenie : 550 m       Čas trasy podľa mapy: 4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :   Šlacký, Šlacká, Miček, Petruš, Jánoš, Olšavský, Olšavská, Pobiecká, Smreková, Pačanová
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125             Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy:
Trasu začíname od mapy Galmus ktorá je vľavo od Mestskom úrade zelenou značkou smerom na Bielu skalu. Počasie
nie je najlepšie, je zamračené, veľa snehu a primerane chladno. <<< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách
pochádza z listiny kráľa dislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od
začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach
a ozbrojených konfliktoch. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli
Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. >>>  Prechádzame zelenou značkou cez most okolo VÚB vľavo, pred
kaplnkou sv. Jána Nepomúckeho postavenej v roku 1776 zabočíme vpravo smerom na Čardu. <<< Vľavo sa nachádza
Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich
sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. >> Dnes objekt slúži ako penzión. Pokračujeme
ďalej ulicou vľavo sa nachádza vitálny svet Velnes. Stúpame hore dolinou vľavo na väčšej dĺžke sa nachádzajú záhradky
až vyše chaty Vápenec. Míňame posledné domy, vľavo sa nachádza hrádza kde sa zachytávala voda pre zaniknuté
kúpalisko. Nad ním stojí chata Vápenec, ktorá je v súčastnosti zatvorená. Sledujeme ďalej širokú lesnú cestu ktorá vedie
lesom, nie sú z nej výhľady až v miestach kde zelená značka odbočuje z cesty vpravo, sú obmedzené výhľady na Líšči vrch.
Pokračujeme vpravo hore lúkou cestou ktorá miestami vedie hlbokými závozmy. Z niektorých miest je výhľad na Plejsy.
Cesta končí a prechádza v chodník vpravo mladým smrekovcovým lesom ktorý končí až na modrej značke pred Galmusom.
Tu už je väčšie množstvo snehu a výstup sa začína sťažovať. Stromy sú nádherne zasnežené. Značka z chodníka po chvíli
zabočí vľavo cez smrekovcový lesík na malú lúčku ktorá je pozostatok rozsiahlej lúky ktorá v minulosti tu bola. Chodník
vedie lesom po chvíli zabočí vpravo a dosť strmo vystúpi na vrcholovú lúku Bielej skaly. Na lúke zabočíme vľavo sledujúc
južný strmý svah. Z lúky smerom na severozápad je vidieť končiare Vysokých Tatier. Pokračujeme lúkou až prídeme na
otvorený vrchol Bielej skaly. Pohľad je na hrebeň oddeľujúci Hnileckú dolinu od Sloviniek. Zľava začiatok hrebeňa Plejsy,
Krompašský vrch, Ostrý vrch, Havrania hlava hrebeň pokračuje na Bukovec. Vpravo masív Slovinskej skaly.  Dole leží
stará banícka obec Slovinky,  vznikli ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. Z vrcholu Bielej skaly
pokračujeme žltou značkou okolo prameňa Harmanka k poľovníckej chate Galmus. Z vrcholu lúky pri chate Galmus
smerom na sever v prípade dobrého počasia je vidieť štíty Vysokých Tatier. Od chaty pokračujeme modrou značkou
vpravo smerom Krompachy ponad prameň cez tiahlu lúku pod Kobylou, popod juhovýchodné skalné steny Kobyly.
Po chvíli odbočíme zo značky vpravo po úzkej lesnej ceste ktorá sa tiahne po južnom svahu Líščieho vrchu. Za
smerovníkom Pod skalou pokračujeme vpravo na hrebeň Líščieho vrchu pokrytého zasneženou rozsiahlou lúkou, z 
ktorej sú výhľady na Plejsy a Bačov vrch. Snehová prikrývka sa zmenšuje a pohyb je už lepší. Cestou vpravo schádzame
postupne do doliny, okolo Vitálnym sveta vchádzame do Krompách.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Vápenec.
-
-
Odbočka z cesty na Bielu skalu.
-
-
Východný bočný hrebeň smerom na vrchol Bielej skaly.
-
-
Malá lúčka pred strmým výstupom na vrchol Bielej skaly.
-
-
Biela skala.
-
-
Biela skal - vrchol.
-
-
Biela skala - vrchol.
-
-
Zostup z Bielej skaly k poľovníckej chate Galmus.
-
-
Lúka okolo poľovníckej chaty Galmus.
-
-
Pohľad do Hornádskej kotliny.
-
-
Oddych pri poľovníckej chate.
-
-
Tradičné opekanie pri poľovníckej chate Galmus.
-
-
Líšči vrch.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria trás - Krompachy / Biela skala /
                                  Fotogaléria trás - Krompachy / Galmus - hrebeň
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-