aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

16. Nízke Tatry - Ďumbier / Chopok
                                             Dňa 17.05.2008 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                  Výstup na Ďumbier a Chpok.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Lúčky – Sedlo Javorie – Tanečnica – Ďumbier – Chopok – Luková - Lúčky
 
Dĺžka trasy :  23 km         Prevýšenie : 1150 m       Čas trasy podľa mapy:  8.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Petruš, Jánoš, Kunová, Olšavský, Olšavská, Papcun, Čupaj            
 
 
Turistická mapa NÍZKE TATRY – Chopok č.122       Turistický atlas list č.131
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname zelenou značkou od Penziónu Energetik vľavo okolo potoka Demänovka. <<< Nízke Tatry sú     pohorie     a
  geomorfologický celok v Západných Karpatoch na Slovensku.  V centrálnej časti pohoria bol vyhlásený   národný park  .
Geomorfologický celok sa člení na dva geomorfologické podcelky: Ďumbierske Tatry v západnej a Kráľovohoľské Tatry
vo východnej časti, ktoré sú oddelené údoliami riečok Boca a   Štiavnička  . Pohorie Nízke Tatry sa tiahne v dĺžke 95 km
smerom zo západu na východ medzi údoliami Váhu a Hrona. Hlavný hrebeň dosahuje štyrmi vrcholmi výšku vyše 2000 m.
Najvyššie vrcholy Ďumbier (2043 m), Štiavnica (2025 m), Chopok (2024 m), Dereše (2004 m), Chabenec (1955 m) a
Kráľova hoľa (1948 m) sú jedinečnými výhľadňami na pohoria a údolia Slovenska. >>> Je pekné slnečné ale chladné počasie.
Postupujeme rozsiahlou lúkou, vľavo sa ukazuje kamenistý hrebeň smerom na Krakovú hoľu. Postupujeme lesom, po
chvíli prechádzame Demänovským potokom, dravá voda potoka svojou eróznou činnosťou vymodelovala skalnaté dno
koryta potoka s množstvom veľkých balvanov. V časti Pod Krčahovom odbočíme vľavo červenou značkou do sedla Javorie.
Prichádzame na čistinku, vľavo je vidieť západný svah Krakovej holi, pred nami sa ukazuje snehom pokrytý vrchol Prašivej,
v pozadí zasnežený vrchol Ďumbiera. Dolinkou Podroh ktorá v závere je ukončená prudkým stúpaním sa dostaneme do
sedla Javorie. Zo sedla pokračujeme vpravo žltou značkou do Krúpového sedla. Prechádzame lesom, svah je pokrytý
súvislou snehovou prikrývkou. Chodník nie je vidieť, orientácia podľa značiek je trochu náročnejšia. Postupne prechádzame
lesom až vystúpime na svah kde je les redší. Za nami je vidieť skalnatý vrchol Krakovej holi, vľavo je vidieť skalnatý vrchol
Sina. Vychádzame na hrebeň za Tanečnicou, ktorý je už len miestami pokrytý kosodrevinou z tohto dôvodu sa nám otvára
nádherný kruhový pohľad na severný svah Nízkych Tatier. Vľavo je vidieť Rovnú hoľu, hrebeň do Bočianského sedla.
Zasnežený vrchol Ďumbiera, hlavný hrebeň Nízkych Tatier smerom na Chopok, svah z Chopku dna Lukovú v pozadí hrebeň
z Poľana cez Bôr, Havrany na vrchol Sina. Vľavo sa nachádzajú dolinky ktoré končia pod severným svahom Ďumbier.
Vpravo sa nachádza Široká dolina ktorá končí v Krupovom sedle. Pokračujeme chodníkom lúčnatým hrebeňom z bokov
pokrytým miestami kríkmi kosodreviny. Za Prašivou je hrebeň pokrytý miestami snehovou prikrývkou. Smerom na sever
nad Krupovou hoľou pod mrakmi sa ukazuje biely pás zubatého hrebeňa Západných Tatier. Prichádzame do Krupového
sedla, kde odbočíme červenou značkou na vrchol Ďumbiera. Vystupujeme južným svahom vrcholu, väčšia časť chodníka
je ešte pokrytá súvislou vrstvou snehu. Aj keď je vysoká oblačnosť, hrebeň nie je v mrakoch a z vrcholu Ďumbiera je  dobrá
viditeľnosť. <<< Najvyšší vrchol Nízkych Tatier (2043 m, odnož Štiavnica 2025 m) v hlavnom hrebeni medzi Krúpovou
hoľou (1927 m) a Králičkou (1785 m). Na severe sa javí ako mohutný vysokohorský masív, spadajúci vyše 500 m vysokými
stenami, piliermi a žľabmi do ľadovcových kotlov v záveroch Bystrej a Ludárovej doliny. Miernejšie južné svahy pokrývajú
polia žulových balvanov. V severných kotloch sa vyskytujú kamzíky vrchovské tatranské a svište vrchovské. Vo svahoch
sa v minulosti intenzívne dolovali železné rudy, zlato a antimonit. Pozostatky tejto činnosti dosiaľ badať temer vo všetkých
dolinách na úpätí Ďumbiera. >>> Z vrcholu Ďumbiera je veľmi rozsiahly kruhový rozhľad na prakticky všetky pohoria stredného
a severného Slovenska. Vrchol sa vyznačuje dokonalým kruhovým výhľadom. Západným smerom sa tiahne hlavný hrebeň
s vrcholom Chopka, Derešov. Vpravo sa tiahne hrebeň z Poľana cez Bôr, Havrany na vrchol Sina. V pozadí je vidieť
dominantný vrchol Veľkého Choča, vpravo sa tiahne horizont Chočských vrchov, ktorý cez Sivý vrch prechádza na zubatý
hrebeň Západných Tatier pokrytých snehom. Horizont sa cez Bystrú, najvyšší vrchol Západných Tatier a Tichú dolinu,
vyšplhá sa strmou ľavou stranou na vrchol Kriváňa a pokračuje zubatý hrebeňom Vysokých Tatier. Východným smerom
sa tiahne hlavný hrebeň Nízkych Tatier smerom na Kráľovú hoľu. Na juhu sa tiahne horizont Veporských vrchov. Na
severnom svahu vrcholu Ďumbiera sa nachádzajú nádherné snehové previsy nad strmým skalnatým svahom vrcholu.
Po spoločných fotografiách sa červenou značkou vrátime do Krupového sedla, kde pokračujeme červenou značkou
hlavným hrebeňom Nízkych Tatier na vrchol Chopka. Chodník vedie juýným svahom hrebeňa, miestami je však chodník
ešte pokrytý snehom, ale prechod je bez problémov. Pod nami na južnom svahu Chopku je vidieť hotel Kosodrevinu a 
Horský hotel Trangoška a dolinu Bystrá ktorá cez Tále pokračuje k hlavnej ceste na Donovaly. Prechádzame cez
Demänovské sedlo, popod vrchol Konské, južným svahom vrcholu Chopka okolo Kamennej chaty na hrebeň, kde
zabočíme vpravo a po krátkych serpentínach vystúpime na vrchol Chopku. <<< Chopok je druhý najvyšším vrcholom
Nízkych Tatier (2024 m) a nachádza sa medzi Derešmi a vrchom Konské. Na severe má strmé bralné steny členené
žľabmi a piliermi, ktoré na severovýchode spadajú do kotla Lukovej doliny s morénovými usadeninami a jazierkom,
na juhu má balvanové polia. Chopok je dostupný z Lukovej, Luková je dostupná lanovkou z Demänovskej doliny od
chaty Koliesko) alebo od chaty Kosodrevina, hotel Kosodrevina je dostupný lanovkou z Bystrej doliny od hotela Srdiečko).
Pri vrchole sa nachádza Kamenná chata pod Chopkom , televízna a meteorologická stanica. >>> Z vrcholu Chopku je
podobný nádherný kruhový výhľad ako z vrcholu Ďumbiera. Z vrcholu Chopku je lepšie vidieť hlavný hrebeň Nízkych
Tatier západným smerom. Po chvíli občerstvenia v Kamennej chate pokračujeme modrou značkou do Demänovskej
doliny. Schádzame dolu svahom na Lukovú. Niektorý využili akciu, bezplatne sa zviezli na Lukovú. Pred nami sa v 
plnej kráse otvárala nádherná Demänovská dolina, vľavo hrebeň na Sinu, vpravo lúčnatý hrebeň cez Tanečnicu, ktorý
pokračujej cez skalnatý hrebeň Krakovej holi.  V ústi doliny je vidieť vodnú plochu Liptovskej Mary s pozadím Chočských
vrchov. Severný svah na Lukovú je už bez snehu preto sa postupuje veľmi dobre. Vľavo sa ukazuje nádherný zubatý
hrebeň Derešov. Schádzame do Jasnej. <<< Jasná je turisticko-športové centrum zimnej i letnej rekreácie. Nachádza sa
v geomorfologickom celku Nízke Tatry, v chránenom území NAPANT-u, v závere Demänovskej doliny. Jasná je najväčšie
lyžiarske stredisko na Slovensku. Je situované po oboch stranách Chopku (2 024 m n. m.) Nachádza sa tu 7 lanoviek a
mnoho vlekov. Celková dĺžka zjazdoviek je približne 30 km. O stavbe lanovky na Chopok sa začalo uvažovať po
skončení 2. svetovej vojny. Naplánovaná bola dvojúseková trasa KolieskoLukováChopok (dĺžka 1 145 a 1 090 m).
Išlo o dvojsedačkovú lanovku s odpojiteľným závesom vyrábanú Transportou Chrudim v licencii VonRoll. Zvláštnosťou
bolo, že cestujúci sedeli bokom k smeru jazdy. Prvý úsek bol uvedený do prevádzky v roku 1949, výstavba 2. úseku
(na Chopok) prebiehala v rokoch 1952 – 1954, do prevádzky uvedená 29. augusta 1954. >>> Opustili sme modrú značku
vpravo, prechádzame okolo vodnej nádrži ktorá slúži na zásobáreň vody pre snežné delá, asfaltovou cestou dolu dolinou
až k Penziónu Energetik, kde ukončíme trasu.                       
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Lúčky - penzión Energetik začiatok výstupu.
-
-
Lúčky - penzión Energetik.
-
-
Lúka Pod Krčahovom.
-
-
Prašivá v pozadí vrchol Ďumbiera.
-
-
Prašivá, Tanečnica, Krakova hoľa v pozadí hrebeň Západných Tatier. 
-
-
Ludárová hoľa v pozadí hrebeň Vysokých Tatier.
-
-
Výstup južným svahom na Ďumbier.
-
-
Ďumbier - vrchol.
-
-
Prašivá, Tanečnica, Sina v pozadí hrebeň Západných Tatier.
-
-
Hrebeň Nízkych Tatier smerom na Chopok.
-
-
Kraková hoľa v pozadí Chočské vrchy.
-
-
Kraková hoľa v pozadí hrebeň Západných Tatier.
-
-
Snehové prevysi na severnej strane vrcholu Ďumbiera.
-
-
Hrebeň na Konské.
-
-
Kamenná chata pod Chopkom.
-
-
Na vrchole Chopka.
-
-
Hrebeň Nízkych Tatier s vrcholom Ďumbiera.
-
-
Demänovská dolina, vľavo je vrchol Sina, vpravo Magura, v strede vodná plocha Liptovskej Mary v pozadí silueta
Chočských vrchov.
-
-
Luková, vpravo Kraková hoľa v pozadí vpravo hrebeň Západných Tatier.
-
-
Magura v pozadí hrebeň Západných Tatier.
-
-
Jasná vpravo hrebeň smerom na Maguru.
-
-
Jasná v pozadí hrebeň Derešov.
-
-
Kraková hoľa.
-
-
Lúčky - penzión Energetik.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria trás – Nízke Tatry / Tanečnica – Prašivá /
                                  Fotogaléria trás – Nízke Tatry / Ďumbier - Chopok  /
                                   Fotogaléria trás – Nízke Tatry / Jasná - Luková  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<     >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-