aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

38. Slovinská skala
                                 Dňa 29.11.2008 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                             Prechod Slovinskou skalou.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Slovinky – Slovinská skala - časť Matisovec – Suchinec - Slovinky
 
Dĺžka trasy :  17  km         Prevýšenie :    450  m       Čas trasy podľa mapy:  5  hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Čupaj, Čupajová, Gengeľ,Smaržíkova, Neubeller,
 
                                   Regeš, Andrašková
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Táto zelená značka na starších mapách nie vyznačená. Turistický chodník bol vyznačený vďaka združeniu Galmus
v roku 2006, na základe projektov z Eurofondov.  Združenie Galmus  združuje mestá a obce okolo Galmusa. Cieľom
združenia je turisticky sprístupniť krásy Galmusa pre širokú turistickú verejnosť.
Trasu začíname v starej baníckej obci Slovinky od ústredného smerovníka pri cintoríne zelenou značkou. Počasie je
pod mrakom a je chlanejšie. << Obec Slovinky vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej
písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“.
Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú Slovinky
ako „Villa Abakuk“ V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom,
neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci už o existencií
dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior,
Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. >>> Od smerovníka sa pustíme zelenou značkou
smerom Poráčska dolina, za mostom cez Slovinský potok zabočíme mierne vľavo do úzkej uličky, ponad pravoslávny
kostol, hore lyžiarskym svahom. Vľavo bude kríž, odbočte k nemu odtiaľ je pekný pohľad na centrálnu časť obce
okolo kostola, vľavo je vidieť časť obce v ústi Poráčskej doliny v pozadí je vidieť hrebeň Galmusa začínajúci Bielou skalou.
Po chvíli značka odbočí vľavo z cesty a pokračuje úzkym chodníkom bočným svahom ktorý prechádza lukmi
prerušovanými medzami porastenými krovím. Chodník po čase vyjde na vrchol lúk a kopíruje hranicu lesa. Z chodníka
je pohľad na vyšnú časť Sloviniek a Lacemberskú dolinu. Hrebeň oddeľujúci Lacemberskú dolinu od Hnileckej doliny
s vrcholmi od Krompašského vrchu cez Ostrý vrch, Havraniu hlavu, Korban a sedlo Pod Bukovcom. Odtiaľ už sa
naskytujú prvé pohľady na Slovinskú skalu. Pred tím ako sa značka ponorí z lúky do lesa odbočíme vpravo cez les
na cestu ktorá sprava prichádza z Poráčskej doliny, prekročíme cestu a pustíme sa vľavo starou lesnou cestou, ktorá
vedie bočným svahom až pod Matisovec kde cesta končí a ďalej pokračoval chodník. Po veterných smrštiach je tu
dosť vyvrátených stromov, chodník je dosť zničený a miestami sa stráca. Vystupujeme hore svahom približným smerom
kde viedol chodník až vystúpime na vrcholovú plošinu Matisovec. Zabočíme vpravo lesom pričom sledujeme okraj
severný okraj plošiny. Počasie sa veľmi zhoršilo, začína pršať dážď so snehom, klesla hustá hmla. Chceli sme si
pozrieť skalné zrázy Poráčskej doliny ale z dôvodu zlého počasia nič nabolo vidiať. Hmla a sneh zapríčinili že sme
trochu poblúdili a z tohto dôvodu sme sa pusti najkratšou cestou smerom na Suchinec. Na vrchol Slovinskej skaly
chodím desaťročia. Mám ju prejdenú všetkými smermi, bol som presvedčený že na vrcholovej plošine ktorá nemá až
tak veľkú rozlohu nemôžem zablúdiť. Ale stále som chodil plošinou za pekného počasia. Až teraz som sa presvedčil
že aj veľmi známe miesto ktoré veľmi dobre poznáte za veľmi zlého počasia môže Vás  zradiť a poblúdite aj na malom
kúsku plošiny. Úzkou kamennou cestou z vrcholovej plošiny schádzame do sedla Suchinec. Pokračujeme vľavo
zelenou značkou dolu svahom. Prestalo pršať ale je nízka oblačnosť a je chladno. Schádzame lesnou cestou okolo
luky, cez les prichádzame k smerovníku pod skalou kde odbočuje žltá značka smerom na Svinskú jamu. Pokračujeme
cestou lesom, potom lukmi až zostúpime do Sloviniek.  
-
-
Mapa trasy :
 
-
-
Výškový profil trasy :
 
-
-
-                                
 
Výstup na Slovinskú skalu cez Matisovec.
-
-
 
Výstup na Slovinskú skalu cez Matisovec.
-
-
 
Slovinská skala - Matisovec.
-
-
 
Slovinská skala - Matisovec.
-
-
 
Slovinská skala - Matisovec. Skalné zrázy nad Poráčskou dolinou.
-
-
 
Slovinská skala - Matisovec.
-
-
 
Slovinská skala - Matisovec.
-
-
 
Smerovník na Suchincu.
-
-
 
Pod Slovinskou skalou.
-
-
 
Sedlo Suchinec.
-
-
 
Autobusová zastávka Slovinky pri kostole.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Slovinská hora - Poráč 
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-