aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

5. Levočské vrchy
                                 Dňa 9.02.2008 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                          Zimný prechod Levočskými vrchmi.
 
 
Usporiadateľ :  KST TJ Javorinka
 
Trasa akcie : Torysky – Prameň Torysy – Chata Vinná – Javorina – Levočská dolina – Kováčová Vila 
 
Dĺžka trasy :  18 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Kuray, Duhán, Mikulová, Miček, Mosin,
 
                                   Šefčíková, Bílek, Papcún, Hamráková
             
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125      Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Prezentácia účastníkov sa uskutočnila pri Levočskej bráne. <<< Levoča vznikla z dvoch pôvodných slovanských osád, ktoré
pravdepodobne spustošili Tatári v roku 1241. Najstarším písomným dokladom, v ktorom sa prvý krát vyskytuje pomenovanie
Levoče ako ,,Leucha", je listina Belu IV. z roku 1249. V roku 1271 sa Levoča stala hlavným mestom Spoločenstva spišských
Sasov. V roku 1317 sa už spomína výslovne ako kráľovské mesto. Jej rozvoju podstatne pomohla výsada práva skladu,
udelená Levoči Karolom Róbertom v roku 1321. Táto výsada nútila zahraničných kupcov zostať v meste 15 dní a ponúknuť
svoj tovar na predaj. Kráľ Žigmund oslobodil v roku 1402 levočských kupcov od práva skladu iných miest, v roku 1411 rozšíril
levočské právo skladu aj na domácich kupcov. V roku 1419 boli Levočania oslobodení od platenia tridsiatkov v celom
Uhorsku. Tým sa otvorili neobyčajné možnosti slobodného obchodovania. Priaznivý vývoj mesta vyvrcholil na prelome
15. a 16. storočia a umožnil vznik takých umeleckých skvostov, akým je dielo Majstra Pavla z Levoče v Chráme sv. Jakuba.
Sľubný vývoj mesta prerušil v 16. storočí rozsiahly požiar a v 17. storočí protihabsburgovské povstania. Napriek tomu
Levoča v tomto období zostala centrom Spiša a v 19. storočí sa stáva strediskom slovenského národného hnutia. Bolo tu
založené známe Levočské lýceum, na ktoré prišli v r. 1844, po zosadení Ľudovíta Štúra z katedry, jeho žiaci z Bratislavy
na čele s Jankom Franciscim. Z významných slovenských básnikov a národných dejateľov, ktorí v Levoči študovali alebo
Alberta Škarvana a iné. Levoča so svojimi hradbami a urbanistikou si zachovala charakter stredovekého mesta. Je
mestskou pamiatkovou rezerváciou a vďaka množstvu pamiatok a umeleckých skvostov patrí medzi najkrajšie historické
mestá na Slovensku. Najvýznamnejšou a jedinečnou pamiatkou je   Chrám svätého Jakuba so svojimi   11 gotickými a
renesančnými krídlovými oltármi, vrátane najvyššieho dreveného gotického oltára na svete (18,6 m). Mesto má obrovské
stredoveké námestie obklopené renesančnými domami, známu renesančnú radnicu, ďalšie dva vzácne kostoly s
barokovým interiérom, klasicistické budovy župného domu a evanjelického kostola. Historické centrum obklopuje
mohutný hradobný systém s dĺžkou 2,5 km. Od 16. storočia až do konca roku 1922 bola Levoča sídlom Spišskej župy.
V rokoch 1806-1826 postavil pre ňu architekt z Egru Anton Povolný veľkolepú administratívnu budovu, župný dom, ako
sídlo administratívy. Klasicistický sloh pritom prispôsobil renesančnému prostrediu Levoče zdôraznením horizontálnych
línií. Považuje sa za najkrajší župný dom v bývalom Uhorsku. Dnes opäť zreštaurovaná budova slúži administratívnym
účelom. >>> Organizátor zabezpečil odvoz účastníkov do obce Torysky. <<< Názov obce Torysky je odvodený od rieky
Torysy, ktorá sa od 13. storočia v listinách vyskytuje pod názvom Tarcha, Tarcza, a ktorý má slovanský slovný
základ. V listine uhorského kráľa Ladislava IV. Kumánskeho z 15. 9. 1284 je prvýkrát spomínané aj územie okolo
prameňa rieky Torysy (Tarchafeu), t. j. približne oblasť, kde ležia dnešné Torysky. Nie je to avšak ešte doklad
svedčiaci o existencii obce. Z ďalších listín vieme, že po smrti kráľa Žigmunda (1437) sa Görgeyovci zo Spišského Hrhova
neprávom zmocnili veľkej časti lesa zvaného "Trisko", ktorý ležal v chotároch obcí Vyšné a Nižné Repaše. Po prešetrení
záležitosti tento les v roku 1439 kráľ Albrecht Habsburský prisúdil mestu Levoči. Až 3. 5. 1537 sa richtár a mestská rada
Levoče rozhodli usadiť na tomto území Rusínov na valašskom práve a ich obci vyčlenili pomerne veľký chotár. Dedina
dostala pomenovanie "Torizka", pravdepodobne podľa malého prameňa Torysy (parva Torizka alias Kystarcza), s ktorým
sa stretávame v dokumentoch zo 16. storočia. >>>  Ernest Rusnák privítal účastníkov a otvoril Zimný prechod
Levočskými vrchmi. Celá trasa vedie neznačenými lesnými cestami. Je nádherné slnečné počasie, snehu nie je veľa
preto sa dobre postupuje. Po čase prídeme k odbočke k prameňu Torysy,  odbočíme sa pozrieť na prameň. Postupujeme
cestou, so stúpajúcou nadmorskou výškou začína pribúdať snehu, ale postup nie je náročný. Prichádzame k chate Vinná,
kde je chvíľa oddychu, na slnku je veľmi príjemne. Od chaty postupujeme smerom na Javorinu. Za chatou pri ceste je
postavený pamätník obetiam druhej svetovej vojny. Postupujeme lesom odkiaľ nie sú žiadne výhľady. Prichádzame na
Javorinu kde je postavený pamätník obetiam leteckej havárie. V tomto priestore 23.10.1944 cestou na Tri Duby bolo
nemeckou stíhačkou zostrelené Sovietské vojenské dopravné lietadlo. Na svojej palube viezlo Československý a 
Francúzskych ranených vojakov. Haváriu neprežili traja členovia posádky, sedem ranených vojakov a ošetrovateľka.
Vďaka polomom sú od pamätníka už prvé pohľady na Levočské vrchy. Tento pohľad je veľmi deprimujúci, lesy v tejto
časti Levočských vrchov pripomínajú mesačnú krajinu. Rozsiahle plochy holých kopcov bez lesa. Rôznymi cestami
postupujeme holými svahmi smerom k Levočskej doline. V jednom mieste prechádzame okolomiesta kde niekedy stála
chata a vedľa nej ešte vidno pozostatky skokanského mostíka. Schádzame do Levočskej doliny, oproti je vidieť lyžiarsky
areál. V osade pokračujeme vpravo dole cestou smerom ku Kováčovej vile. Cestou prichádzame k veľmi peknému
rekreačnému stredisku s viacerými možnosťami turistiky a oddychu. Vo veľkej sále hlavnej budovy bolo zabezpečené
občerstvenie, žrebovala sa tombola.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Otvorenie prechodu za obcou Torysky Ernestom Rusnákom.
-
-
 
Nádherný štvornohý účastník prechodu.
-
-
 
Prameň Torysy.
-
-
 
Chata Vinná.
-
-
 
Chvíľka oddychu pri chate Vinná.
-
-
 
Pametník obetiam druhej svetovej vojny pri chate Vinná.
-
-
 
Chata Vinná.
-
-
 
Javorina, pri pamätníku obetiam leteckej havárie.
-
-
 
V tomto priestore na Javorine 23.10.1944 cestou na Tri Duby bolo
nemeckou stíhačkou zostrelené Sovietské vojenské dopravné lietadlo.
-
-
 
Javorina, pri pamätníku obetiam leteckej havárie.
-
-
 
Levočské vrchy po polomoch pripomínaju mesačnú krajinu.
-
-
 
Lyžiarske stredisko v Levočskej doline.
-
-
 
Levočské vrchy po polomoch pripomínaju mesačnú krajinu.
-
-
 
Levočská dolina - lyžiarské stredisko.
-
-
 
Pekné rekreačné stredisko pri Kováčovej vile v Levočskej doline.
-
-
 
Spoločenská miestnosť Kováčovej vily, záver prechodu, podanie občerstvenia.
-
-
 
Pred Kováčovou vilou.
-
-
 
Pred Kováčovou vilou.
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-