aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

8. Údolie Sopotnice
                                Dňa 1.03.2008 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                             Prechod Sopotníckymi vrchmi.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Malá Lodina – Hornádske lúky – Prokopov mlyn – Sopotnica - Kysak
 
Dĺžka trasy :  18 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Duhán, Petruš, Gengeľ, Papcun, Čupaj, Čupajová
                      
 
Turistická mapa ŠARIŠSKÁ VRCHOVINA – Branisko č. 115     Turistický atlas list č. 142, 143
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na ŽSR Malá Lodina modrou značkou smerom Malolodinské lúky. Prechádzame mostíkom cez Hornád
a vchádzame do obce Malá Lodina. <<< Prvá zmienka o obci je z roku 1386 Felso Ladna. V ďalšom historickom vývoji sa
názov obce menil nasledovne: 1429 Kezepsew, Kis Ladna, 1773 Prostredna Wes,1920 Malá Lodina. Po maďarsky sa
obec úradne nazývala Kisladna. Obec sa spomína 1386, keď ju kráľ daroval drienovským Abovcom. Začiatkom 15. storočia
patrila panstvu Sokoľ, od 1429 mestu Košice. Obyvatelia boli drevorubači a roľníci. V r. 1828 bolo v obci 47 domov a 
359 obyvateľov. Pri požiari 1906 vyhorela celá obec. >>> Vľavo sa vypína Bokšov, vrchol bočného hrebeňa. Vychádzame z 
obce a plytkou dolinkou vystúpime na rozsiahle hrebeňové Malolodinské lúky. Pri smerovníku odbočíme vpravo žltou
značkou smerom Pustý mlyn. Schádzame dolu lesom až zídeme do doliny na asfaltovú cestu pri Pustom mlyne, ktorou
pokračujeme dolu dolinou. Postupne prichádzame k Prokopovému mlynu. Stojí hlavná budova a hospodárska budova
so stodolou. V zadnej časti hlavnej budovy je poznať ešte prívodný kanál s prepadovou šachtou a prívodným potrubím
k hnaciemu kolesu respektíve turbíne. Pri mlyne sa občerstvíme a pokračujeme červenou značkou dolu dolinou Sopotnice.
Prielomová dolina horského potoka Sopotnica, sa hlboko zarezáva do podložia údolia medzi vrchom Somár a Humenec
zo západnej strane. Prielozok a Tlstá na východnej strane. Dolina má pomerne prudké klesanie a tok potoka Sopotnice
v týchto miestach naberá na veľkej dravosti, je sprevádzaný hukotom valiacej sa vody a vytvára kamenisté koryto s 
množstvom balvanov a kaskád. Vychádzame z doliny do Hornádskeho údolia. Okolo chát zabočíme vľavo dolu tokom
Hornádu. Prechádzame okolo bývalého detského tábora. Sledujúc tok Hornádu prídeme na cestu z Obišoviec, zabočíme
vpravo cestou do Kysaku. <<< Obec Kysak vznikla pravdepodobne po roku 1289. Z listiny z roku 1289 o rozdelení majetku
Petra z Drienova medzi jeho 5 synov, kde najstarší syn Juraj dostal medzi iným aj územie dnešného Kysaku, sa ešte v
tom čase nespomína obec. Prvá zmienka o Kysaku je v listine o deleni hradu a panstva Drienov medzi potomkov
Juraja v roku 1335 pod menom Kuzek. Kysak pre svoju dobrú polohu pri Hornáde sa stal obľúbeným miestom pánov
z Drienova a tak si tu vystavali kúriu, v ktorej sa zdržiavali viac, ako na hrade Drienov. Ten bol postavený ako obranný
hrad, teda neposkytoval toľko pohodlia ako iné vtedajšie hrady. Neskôr si postavili hrad v Kysaku, o ktorom je prvá
zmienka z roku 1423, ktorý neskôr spustol a jeho múry sa zrútili. Príčinou bolo, že panstvo z Drienova vymrelo a noví
vlastníci hradu z Ploského a Žehne mali vlastné sídla. V roku 1335 sa v listinách dozvedáme, že v tom čase už bol v
Kysaku postavený kostol. Farnosť sa uvádza aj v pápežských desiatkoch z rokov 1332 - 1337. V tomto období tu tiež
bol postavený most cez rieku Hornád. >>> Po chvíli odbočíme z červenej značky vľavo smerom na ŽSR Kysak kde
ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
 
Malá Lodina.
-
-
 
Malá Lodina - obecný úrad.
-
-
 
Holica.
-
-
 
Malolodinské lúky.
-
-
 
Prokopov mlyn v údoliu Sopotice.
-
-
 
Zachovaný vstupný náhon do prívodnej šachty.
-
-
 
Zachovaná prívodna šachta s potrubím hnacieho kolesa.
-
-
 
Objekt v ktorom bolo uložené hnacie koleso.
-
-
 
Ešte dosť zachovalý objekt mlyna.
-
-
 
Ešte dosť zachovalý objekt mlyna.
-
-
 
Smerovník pri Prokopovom mlyne, záver údolia Sopotnice.
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-