aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

30. Prechod Sľubicou
                                   Dňa 30.08.2008 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                          Výstup na Sľubicu.
 
 
Usporiadateľ :  Obec Dúbrava
 
Trasa akcie : Vojkovce – sedlo Predky – Slovenský kríž Na skale - Sľubica – sedlo Humence – Dubrava
 
Dĺžka trasy :  11 km         Prevýšenie : 510 m       Čas trasy podľa mapy:  4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Mullerová, Miček, Andrašková, Bartošová, Jánoš, Olšavský, Olšavská, Mikula
 
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Vojkovce zelenou značkou smerom sedlo Predky spred kostola. <<<  Vojkovce patria k najstarším
spišským obciam so slovanským osadením. Už koncom 13. Storočia sa v listinách uvádzajú ako dedina ( VILLA VOYK 1290. )
Neskoršie pomenovanie má viac podôb napríklad Wykfoula, Woyk, Wojkenadorf, Wojkovce, Vojkócz, Vojkfalva. Spočiatku
patrili rodu Žehranských (Szigray) zo Źehry, od 16. storočia boli súčasťou hradného panstva Spiš. V 17. storočí ich majitelia
Spišského hradu Čákiovci zálohovali rodine Holló. V strede obce na malej vyvýšenine sa nachádza malý cintorín. Pôvodne
to bola okrajová časť obce. Miesto po malej kaplnke si obyvatelia zvolili pre stavbu nového chrámu.  Kostol svätého
Bartolomeja sa začal stavať v roku 1990, vysvätený bol v roku 1992. O dva roky potom architekt za toto dielo bol ocenený
prestížnou cenou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení – Cenou Dušana Jurkoviča. V kategórii
architektonickej tvorby získal cenu práve architekt Rybarčák za zrealizovanie diela „ Rímsko-katolícky kostol svätého
Bartolomeja vo Vojkovciach“ a to za výnimočné architektonické hodnoty. >>> Pri kostole zabočíme vľavo po širokej ceste
smerom do doliny. Za rampou značka odbočí z cesty vpravo a pokračuje okolo potôčika hore dolinou. / Chodník ktorým
vedie značka v prípade zlého počasia je dosť nebezpečný /. Zvykli sme si už chodiť stále rovno ďalej po ceste. Po chvíli
budeme križovať značku ktorá prichádza sprava a pokračujem úzkou dolinkou ďalej. Pokračujeme ďalej lesnou cestou,
až vyjdeme na skládku dreva kde už pokračujeme žltou značkou ktorá prichádza sprava z Richnavy smerom na Sľubicu. /
Zo skládky je obmedzený výhľad do Hornádskej kotliny a hrebeň Galmusa. Postupujeme cestou až prichádzame na zelenú
značku, zabočíme vpravo a vychádzame na lúku v sedle Predky. Na začiatku lúky vpravo na drevenej tabuli je napísaná
prosba lesa. Postoj, prečítaj si prosbu lesa a rešpektuj ju. Na lúke zabočíme vľavo do lesa cestou, po chvíli značka odbočí
vľavo do svahu, ale pokračujeme ďalej lesnou neznačenou cestou. Prechádzame cestou východným svahom Sľubice, po
čase vystúpime lúčnatým svahom na krátky hrebeň Na skale. Zabočíme vľavo okolo kovového Slovenského kríža až na
zelenú značku kde zabočíme vľavo na vrchol Sľubice. Vystúpime na vrchol Sľubice. Je pekné slnečné počasie s vysokou
oblačnosťou. Z vrcholu Sľubice je pekný výhľad. Vľavo začína Bielou skalou, začiatok hrebeňa Galmus nad Krompachmi,
ktorý sa tiahne až po Vranie vrchy. Za Galmusom sa tiahne hrebeň Volovských vrchov, pokračujú obrysy Vraních vrchov,
za nimi sa vypína Kráľová hoľa začiatok hrebeňa Nízkych Tatier. Horizont prechádza vpravo na siluetu hrebeňa
Západných Tatier, postupne zubatý hrebeň Vysokých Tatier končiaci hrebeňom Belianských Tatier. Pred nimi tajomné a
 nepoznané Levočské vrchy, končiac na hrebeni Braniska  a to Smrekovicou a Patriou. Pred nami sa rozprestiera Hornádska
kotlina so svojím klenotom pod Sľubicou. Najväčšia travertínová kopa v strednej Európe Dreveník, najväčší hrad v strednej
Európe Spišský hrad a historická Spišská kapitula. Pokračujeme vpravo cestou dolu lesom, po vyjdení z lesa je pred nami
železný Slovenský kríž Na skale za ním vľavo Smrekovica, vpravo Patria. V dolinke ako už tradične rozložili svoje oddychové
miesta účastníci výstupu na Sľubicu. Po vyjdení z dolinky na hrebeň a otočení sa vidíme pred sebou Širockú brázdu, s obcou
Víťaz a Ovčie nad nimi vpravo je vrchol Roháčky. V pozadí typická silueta okolia Prešova. Vľavo je Lysá Stráž, Stráž, vpravo
je Kapušiansky hradný kopec, pred nimi vľavo silueta Šarišského hradného kopca. Pokračujeme značkou cez lúku až
prichádzame na lesný polom. Odtiaľ sa nám naskytá výhľad podobný ako zo Sľubice. Pred nami je hornádska kotlina so
všetkými jej dominantami a pozadím. Lepší je však pohľad na Dúbravu. Značka vedie krajom polomu, zabočí doprava cez
les prichádza k Suchému hrbu, kde odbočí vpravo dole strmším zostupom na cestu, pokračuje vľavo cestou ktorá východným
a severným svahom obchádza Suchý hrb až schádza do sedla Humenec, kde pokračujeme vľavo po ceste značenej miestnym
značením červeno – bielymi trojuholníkmi. Značenie je už trochu staršie a preto je už bledé alebo niekde chýba. Približne
po 15 min odbočuje značenie vpravo do lesa, postupne príde na lúky nad Dúbravou. Aj keby ste značenie minuli, pokračujte
po ceste, držte sa vpravo a cesta Vás privedie do dúbravy. Z ponad obce Dúbrava sú už prvé výhľady. Vpravo pred nami
vidieť Dreveník, vedľa Spišský hrad, za nimi tajomné a nepoznané Levočské vrchy, obzor ukončuje zubatý hrebeň
Vysokých Tatier. Prídeme do stredu obce, vľavo sa nachádza obecný úrad. <<< Ako osada Dobra sa spomína prvýkrát v
roku 1293. Od roku 1300 sa užíva dnešný názov Dúbrava, čo je zrejme odvodené od dubového hája. V minulosti bola
súčasťou panstva Csákyovcov, významného rodu, sídliaceho na Spišskom hrade. Na základoch pôvodného kostola, o
ktorom niet písomných dokladov, posvätili v rokoch 1653-1654 Kostol sv. Jána Krstiteľa, ktorý vysvätil spišský prepošt
Juraj Bársony. Boli v ňom tri oltáre: oltár sv. Jána Krstiteľa (v súčasnosti je v umelecko-historickej expozícii
Východoslovenského múzea v Košiciach), oltár Panny Márie a oltár sv. Mikuláša. Bol tu aj vzácny rímsky misál,
vytlačený v roku 1574 v Benátkach gotickými literami. Na kostolnej veži boli štari zvony. Pri veľkom požiari v roku 1838
vyhorela vrchná časť kostola i veže a celý vyšný koniec obce. Kostol bol neskôr opravený a v roku 1926 bola veža
obnovená z milodarov amerických krajanov. V roku 1968 bol kostol prestavaný do súčasnej podoby. Neďaľeko obce
stála kaplnka pri „kyslej vode” (minerálna voda s vysokým obsahom železa), ktorú dal postaviť farár Ján Czabafy.
V roku 1809 pri prietrži mračien do kaplnky udrel blesk a celú ju zničil. >>>  Pred obecným úradom je cieľ výstupu.
Je tu pripravené občerstvenie a kultúrny program.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Vojkovce.
-
-
Výstup Na skalu k Slovenskému krížu.
-
-
Na skale pri Slovenskom Kríži.
-
-
Miesto tradičného oddychu pod Sľubicou.
-
-
Miesto tradičného oddychu pod Sľubicou.
-
-
Výstup na Sľubicu.
-
-
Sľubica - vrchol.
-
-
Sľubica v pozadí Dreveník.
-
-
Vojkovce - cieľ výstupu na Sľubicu.
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Krompachy - Predky /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Rajtopiky - Rudník - Sedlo Branisko /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Humence - Sp.Vlachy
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-