aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

29. Vysoké Tatry - Výstup na Rysy
                                     Dňa 23.08.2008 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                    Výstup na Tatranský  štít.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Štrbské pleso – Popradské pleso – Chata pod Rysmi – Rysy – Chata pod Rysmi –
 
                      Popradské pleso – Štrbské pleso
 
Dĺžka trasy :  20 km         Prevýšenie : 1150 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :     Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová,Miček, Mičeková, Papcún, Čupaj, Čupajová,
 
                                   Gengeľ, Smaržíková, Petruš, Smreková, Pačanová, Hagarová,Matis, Lenárt,
 
                                    Kandričák, Mosin, Ševčíková, Hamráková
 
                       
 
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113        Turistický atlas list č.  60, 94
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na Štrbskom plese červenou značkou smerom Popradské pleso. <<< Najvyššie položená turisticko-liečebná
osada vo Vysokých Tatrách, na južnom brehu rovnomenného plesa.     Roku 1872 vyrástla na južnom brehu Štrbského
plesa poľovnícka chatka zemepána Jozefa Szentiványiho a stala sa zárodkom neskoršieho turistického strediska
Štrbské Pleso. Uhorský karpatský spolok dal r.1875 podnet k výstavbe turistickej ubytovne. K nej pribudli zakrátko
aj ďalšie hotely a reštaurácie, kúpeľný dom a niekoľko viliek. Roku 1885 priznali osade charakter liečivých kúpeľov.
Výstavbu za uhorského štátu dovŕšili r.1906 hotely Hviezdoslav a Kriváň. Roku 1876 vybudovali vozovňu Tatranská Štrba -
Štrbské Pleso (r.1921 ju prestavali na autocestu) a v r.1896 postavili zhruba paralelnú ozubnicovú železnicu, ktorú r.1933
nahradili autobusy. Roku 1885 dostalo Štrbské Pleso spojenie so Starým Smokovcom a r.1911 odovzdali verejnosti aj súbežnú
elektrickú železnicu. Situácia po 2. svetovej vojne si vynútila premenu hotelov na protiastmatické sanatóriá, no v súvise s
prípravami na lyžiarske majstrovstvá sveta 1970 chýbajúce ubytovacie a reštauračné kapacity nahradili modernými
novostavbami. Súčasne boli postavené nové dopravné objekty, vrátane novej elektrickej "zubačky" z Tatranskej Štrby,
budova spojov, obchody a služby a v ústí Mlynickej doliny vyrástol veľkoryso vybudovaný lyžiarsky areál. Roku 1976 dali do
prevádzky moderný liečebný dom Helios. Na Štrbskom Plese žil Gustáv Nedobrý (1893-1966), jeden zo zakladateľov
horolezeckého spolku IAMES, organizátor slovenskej turistiky, horskej vodcovskej a záchrannej služby. >>> 
Z  ŽSR Štrbské pleso prechádzame okolo Panorámy na cestu, pustíme sa vpravo cestou okolo televízneho štúdia
v Mlynskej doline na horné parkovisko. Pred nami sa týči vrchol Patria. Za parkoviskom značka zabočí vpravo do lesa.
V týchto miestach začína lesný chodník Štrbské pleso -  Popradské pleso. Chodník je dlhý 4 km. Vedie cez chrbát Trigana.
Chodník má 14 zastavení s informačnými tabuľami. Prechádzame lesom, čítame informačné tabule. Po čase chodník vyústi
z lesa a začínajú výhľady vpravo sa týči Ostrva, pred nami leží Zlomisková dolina, po chvíli sa ukazuje svah so serpentínami
výstupu na Ostrvu. Prechádzame drevenou lávkou cez Hincov potok. Pri smerovníku je dosť veľa turistov. Zdatnejší turisti
si nakladajú potraviny alebo iný náklad a skúšajú to vyniesť na chatu pod Rysmi. Zabočíme vľavo modrou značkou do
Mengusovej doliny. Vľavo sa ukazuje Predná Bašta a  Satan. Pred nami sa týči vrchol Mengusovský Volovec.
Od smerovníka zabočíme vpravo červenou značkou smerom na Vachterku. Postupujeme okolo Žabieho potoka ktorý
vyteká z Žabích plies. Pred nami sa ukázal vrchol Rysy. Prechádzame drevenou lávkou, a pomaly popri vodopádov na
Žabom potoku prichádzame k Žabím plesám. Nad nami sa týči juhozápadný svah vrcholu Rysy. Oproti sa ukazuje
hrebeň Patrii cez Malú Baštu, Prednú Baštu, Satan na Hlinskú vežu. Postupujeme chodníkom vpravo nad nami sa týči
veľmi strmá stena. Po zabočení chodníka vpravo dostávame sa pod skoro kolmú skalnú stenu, popod ktorú
prechádzame traverzom šikmou skalnou platňou, ktorá je zabezpečená skobami a lanom. Najnáročnejšia časť výstupu.
Trochu ešte strmšieho výstupu a terén sa začína zmierňovať. Prichádzame k vyrezávanému drevenému erbu ktorý
Vás víta pri vstupe do Slobodného kráľovstva Rysou. Ešte chvíľku a už pred nami sa objaví najvyššie
položená chata vo Vysokých Tatrách – chata pod Rysmi.  <<< Chata pod Rysmi je najvyššie položená horská chata v
Tatrách i na Slovensku. V prevádzke je iba v letnej sezóne (od 15.6. do 31.10.). Chata bola postavená v roku 1932 ako
prízemný objekt, v roku 1977 bola rozšírená o jedno poschodie. Poskytuje stravovanie i nocľah pre 19 osôb, núdzovo
však možno prespať v jedálni. Vzhľadom na nebezpečenstvo snehových aj kamenných lavín sa uvažuje už niekoľko
rokov o presunutí chaty do vyššie položeného miesta, zatiaľ však všetko zlyhalo na dohodách súčasných vlastníkov
väčšinových KST (turisti) a JAMESu (horolezci). Chata je charakteristická neopakovateľnou atmosférou s príjemným
prostredím. Je jednou zo štyroch vysokohorských chát, ktoré zásobujú nosiči, obyčajne nosia na 4,5 km trase s
prevýšením 750 m 60 až 90 kg nákladu, výnimočne aj viac ako 100 kg (rekord 122,5 kg v roku 2003, súčasný chatár
Viktor Beránek). >>>  Návštevu chaty si necháme na spiatočnú cestu, preto pokračujeme chodníkom do sedla Váha.
Hustá hmla nám neumožnila obdivovať nádhernú stenu Ganku. Postupujeme južným výstupovým svahom na
vrchol Rysy. Chodník miestami vedie kamenistým podkladom, miestami množstvom drobného kamenia a piesku.
Vychádzame na vrchol.  <<<  Rysy (2499 m) sú hraničným vrcholom medzi Slovenskom a Poľskom v hlavnom hrebeni
Vysokých Tatier. Má tri vrcholy : vyhliadkový (hraničný) severozápadný, prostredný (hlavný) a juhovýchodný, najnižší.
Z vrcholu vybiehajú tri hrebene: na sever k Malým Rysom, na juh cez Váhu k Českému štítu a na západ k Žabiemu koňu.
Rysy patria k najnavštevovanejším tatranským vrcholom. Pre široký rozhľad, aký poskytujú, propagovali ich
pred 1. svetovou vojnou ako „uhorské" alebo „tatranské Rigi". Prvý známy výstup vykonal správca Starého Smokovca
Eduard Blásy (1820-1888) s vodcom Jánom Rumanom Diečnym st. 20.7.1840, v zime Teodor Wundt s Jakubom
Horvayom 10.4.1884. V 90. rokoch 19. storočia pripomínala Blásyho prvovýstup mramorová tabuľa. >>> Okolo je
hustá hmla, len smerom na Žabie plesá sa miestami roztrháva a je vidieť plesá. Na vrchole je dosť chladno, urobíme si
spoločné fotografie a schádzame dole. Pred nami sa z hmly vynorí Český štít. Vľavo je stále hustá hmla a nie sú žiadne
výhľady. V chate sa občerstvíme a pokračujeme zostupom. Pod skalnou stenou je vidieť domorodého obyvateľa týchto
miest – kamzíka. Pod nami je vidieť Žabie plesá. Schádzame okolo Žabích plies, Hincovho potoka na Popradské pleso.
Počasie sa trochu zlepšilo, hmla ustúpila. Oddýchneme si a pokračujeme späť na Štrbské pleso.  
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Štrbské pleso.
-
-
Patria pohľad od Štrbského plesa.
-
-
Popradský hrebeň vpravo Zlomisková dolina pohľad z chodníka na Popradské pleso.
-
-
Výstup Mengusovskou dolinou.
-
-
Mengusovský Volovec.
-
-
Wachterka.
-
-
Žabie plesá v pozadí hrebeň zľava od Patrie cez Malú Baštu, Prednú Baštu, Satan na Hlinskú vežu
pohľad sponad Žabích plies.
-
-
Technicky náročný úsek nad Žabími plesami zabezpečený technickými prostriedkami.
-
-
Technicky náročný úsek nad Žabími plesami zabezpečený technickými prostriedkami.
-
-
Technicky náročný úsek nad Žabími plesami zabezpečený technickými prostriedkami.
-
-
Vstupná brána do Slobodného kráľovstva Rysy.
-
-
Chata pod Rysmi.
-
-
Južný výstupový svah na vrchoul Rysy.
-
-
Rysy - vrchol.
-
-
Rysy - vrchol.
-
-
Žabie plesá pohľad z južného výstupového svahu vecholu Rysy.
-
-
Sedlo Váha.
-
-
Južný výstupový svah na vrchoul Rysy v pozadí sedlo Váha.
-
-
Chata pod Rysmi.
-
-
Chata pod Rysmi.
-
-
Domorodý obyvateľ týchto svahov.
-
-
Technicky náročný úsek nad Žabími plesami zabezpečený technickými prostriedkami.
-
-
Chodník do sedla pod Ostrvou.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Vysoké Tatry / Rysy  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-