aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

4. Galmus-Zahura/opekanie/
                                     Dňa 26.01.2008 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                              Opekanie Za horou pri Sabinke.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Slovinky – Poráčska dolina – Sejková – Prostá dolina – Za horou – Kolinovce –  Krompachy
 
Dĺžka trasy :  20 km         Prevýšenie : 350 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Muller, Duhán, Matis, Kunová, Vozárová, Šefčíková, Mosin,
 
                                   Neubeller, Stanek, Kuraj, Miček
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125             Turistický atlas list č.140                   
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v starej baníckej obci Slovinky od ústredného smerovníka pri cintoríne  červenou značkou cez
Poráčsku dolinu smerom obec Poráč. Je pekné slnečné počasie.  <<< Obec Slovinky vznikla ako banícka osada na
pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát
spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa
prvý krát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“ V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí
Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460
pochádza dokument svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch
spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. >>>
Pustíme sa červenou značkou smerom Poráčska dolina ktorá sa nám predstavuje ústim v tvare V. Vľavo lyžiarskym
svahom začína hrebeň ktorý končí pod Slovinskou skalou, vpravo začína hrebeň Galmusa Bielou skalou. Po vyjdení ulice
na voľné priestranstvo vľavo sa nachádza pravoslávny kostol, po chvíli vpravo sa nachádza kaplnka odkiaľ začína žltá
značka smerom Biela skala, Spišské Vlachy. Prejdeme okolo starej horárni vpravo a už začínajú tiahle lúky v ústi
Poráčskej doliny. Vpravo sa výrazne črtá profil južného svahu hrebeňa Galmus. Pokračujeme rozbitou asfaltom spevnenou
cestou, prejdeme drevený most, po chvíli bude vpravo už nepoužívaná lesná škôlka, vľavo sa už ukazuje severný svah
Slovinskej skaly, druhý drevený most, začína posledná tiahlejšia lúka. Vpravo sa už ukazujú výrazné  skalné svahy
NPR Červené skaly. Odbočíme z červenej značky vpravo na lesnú cestu ktorá sa tiahne cez lúku do lesa. Cesta smerom
na hrebeň je vyznačená miestnym značením žlto – biele trojuholníky. Postupujeme lesnou cestou južným svahom hrebeňa
Galmus. Po chvíli prídeme na skládku dreva, kde zabočíme vľavo a pokračujeme cestou strmým južným svahom, les je tu
redší, vpravo hore sa nám začína ukazovať skalnaté zrázy južnej časti hrebeňa. Cesta po chvíli začína kopírovať severnú
hranicu NPR Červené skaly a zároveň aj kopíruje vrstevnice a preto cesta sa predlžuje zachádzaním do malých bočných
doliniek. V mieste kde cesta vyjde na malý hrebeň a zabočí prudko vpravo, pred nami dole sa nachádzajú skalné svahy
nad chatou Čierny Bocian. Cesta prechádza mladým borovicovým lesíkom až vyústi na hrebeňovú cestu ktorou vedie
modrá značka. Zabočíme vľavo smerom na Nad Sejkovou. Po chvíli vpravo sa nám naskytne výhľad na Hornádskú kotlinu.
Vpravo sa tiahne hrebeň Braniska začínajúci Sľubicou, pokračujúc cez Rajtopiky, Rudník, sedlo Branisko a pokračujúc
na Smrekovici. Vľavo tajomné a nepoznané Levočské vrchy za nimi hrebeň Vysokých Tatier. Na hrebeni je veľmi málo
snehu. Pri smerovníku Nad Sejkovou odbočíme vpravo žltou značkou smerom do Prostej doliny k druhému jazeru Za horou.
Cesta vedie nenápadným hrebeňom, na skládke dreva pokračujeme rovno ďalej úzkou neznačenou lesnou cestou. Po
prejdení bočného svahu a pokračujeme nenápadným hrebeňom, na prvej križovatke zabočíme vľavo. Cesta strieda stúpania
so zostupmi až zíde do dolinky, ktorou pokračujeme potôčika. Záver dolinky je dosť skalnatý a úzky typický pre mnohé
bočné dolinky hrebeňa Galmus. Z dolinky vyjdeme na skládku dreva do dolinky ktorá ústi Za horou pri druhom jazere.
Pokračujeme vpravo žltou značkou k jazeru. Cesta je spevnená asfaltovou vrstvou. Po  vyjdení z lesa pred nami sa
nachádza druhé jazero ktoré je teraz zamrznuté a využívajú ho na korčuľovanie. Okolo sa rozprestierajú rozsiahle lúky
ktoré sú už bez snehu a tiahnu smerom až na Blatnú. Odbočíme vpravo po zelenej značke smerom Za horou.
Prechádzame cestou okolo ktorej je množstvo postavených chatiek. Vpravo nad cestou sa nachádza bufet Sabinka,
otvorený v letných mesiacoch. Tu už tradične opečieme pod prístreškom, posedíme a po chvíli pokračujeme cestou
smerom do Spišských Vlách. Pri smerovníku začína miestne značenie žlto – bielymi trojuholníkmi. Po príchode na
skládku dreva odbočíme vpravo lesnou cestou značenou miestnym značením. Po chvíli vyjdene z lesa na lúku odtiaľ
je pekný pohľad na časť Spišských Vlach v pozadí vľavo hrebeň Vysokých Tatier, v strede sa čnie najväčšia travertínová
kopa v strednej Európe – Dreveník,  vpravo najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad v pozadí tajomné a nepoznané
Levočské vrchy. Postupujeme okolo lesa, pri podjazde popod železničnú trať je vidieť vrchol Sľubice. Po prejdení
podjazdu sa vrátime naspäť k trati kde ďalej pokračujeme ďalej okolo Hornádu / ktorý v týchto miestach oddeľuje hrebeň
Braniska od hrebeňa Galmus / až prídeme do Kolinoviec. <<< Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1312 ako
Villa Colinii, neskôr premenovaná na Kolendorf alebo Kolinfalva. V r. 1409 obec vtedy panujúci kráľ Žgmund, daroval
fare Spišské Vlachy ako základinu slúženia každodennej svätej omše ku cti sv. Jána Krstiteľa za kráľových rodičov.
Vľavo na svahu postavený okolo roku 1830 klasicistický kostol  sv. Jána Krstiteľa z Asisi. Išlo o stavbu sieňového typu
s troma poľami pruskej klenby. Oltár v klasicistickom štýle s obrazom sv. Františka z Asissi. Vpravo v strede novo
postavený kostol. >>> Opustime miestne značenie a dáme sa vľavo ulicou okolo Hornádu. V krčme pri moste zalejeme
opekanie dobrým pivom. Na hlavnej ceste odbočíme vpravo zelenou značkou cestou smerom do Krompách. Pri starej
benzínovej pumpy vľavo za Hornádom pod svahom stojí budova prvej vodnej elektrárne na Slovensku postavenej v
roku 1889. Na križovatke zabočíme vpravo do centra mesta kde ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Slovinky centrum obce. Ústredný smerovník a informačná tabuľa združenie Galmus.
-
-
 
Poráčská dolina v pozadí Červené skaly.
-
-
 
Lesná cesta z Poráčskej doliny na hrebeň Galmusa značená niestným značením žlto - biele trojuholníky.
-
-
 
Červené skaly - vyhliadka na Poráčsku dolinu..
-
-
 
Skládka dreva nad Červenými skalami.
-
-
 
Hornádska kotlina, hrebeň Braniska vpravo Sľubica.
-
-
 
Úzka skalnatá dolinka ktorá ústi do Prostej doliny.
-
-
 
Úzka skalnatá dolinka ktorá ústi do Prostej doliny.
-
-
 
Pri Druhom jazere.
-
-
 
Za Horou - Sabinka.
-
-
 
Opekanie pri Sabinke.
-
-
 
Chvíľa oddychu pri Sabinke.
-
-
 
Jazero Za Horou.
-
-
 
Sabinka.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Poráčska dolina - Poráč  /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Krompachy – Za horou – Olcnava  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-