aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

15. Okolo Slovinok
                                  Dňa 8.05.2008 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                           Okolo Slovinok.
 
 
Usporiadateľ :  Obecný úrad Slovinky
 
Trasa akcie : Slovinky – Slovinská skala – Suchinec – Poráčska dolina - Slovinky
 
Dĺžka trasy :  15 km         Prevýšenie : 540 m       Čas trasy podľa mapy:  4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Papcún,Petruš, Miček, Mičeková
 
                               Smreková, Pačanová, Hamráková, Nebeller,
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Táto zelená značka na starších mapách nie vyznačená. Turistický chodník bol vyznačený vďaka združeniu Galmus
v roku 2006, na základe projektov z Eurofondov.  Združenie Galmus  združuje mestá a obce okolo Galmusa. Cieľom
združenia je turisticky sprístupniť krásy Galmusa pre širokú turistickú verejnosť. Trasu začíname v starej baníckej obci
Slovinky od ústredného smerovníka pri cintoríne zelenou značkou. Počasie je pod mrakom a je chlanejšie. <<< Obec Slovinky
vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta
z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z
roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“ V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu.
V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848.
Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa
v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj
Nižné Slovinky – Alsószlovinka. >>> Od smerovníka sa pustíme zelenou značkou smerom Poráčska dolina,
za mostom cez Slovinský potok zabočíme mierne vľavo do úzkej uličky, ponad pravoslávny kostol, hore lyžiarskym svahom.
Vľavo bude kríž, odbočte k nemu odtiaľ je pekný pohľad na centrálnu časť obce okolo kostola, vľavo je vidieť časť obce
v ústi Poráčskej doliny v pozadí je vidieť hrebeň Galmusa začínajúci Bielou skalou. Po chvíli značka odbočí vľavo z cesty
a pokračuje úzkym chodníkom bočným svahom ktorý prechádza lukmi prerušovanými medzami porastenými krovím.
Chodník po čase vyjde na vrchol lúk a kopíruje hranicu lesa. Z chodníka je pohľad na vyšnú časť Sloviniek a Lacemberskú
dolinu. Hrebeň oddeľujúci Lacemberskú dolinu od Hnileckej doliny s vrcholmi od Krompašského vrchu cez Ostrý vrch,
Havraniu hlavu, Korban a sedlo Pod Bukovcom. Odtiaľ už sa naskytujú prvé pohľady na Slovinskú skalu. Pred tím ako
sa značka ponorí z lúky do lesa odbočíme vpravo cez les na cestu ktorá sprava prichádza z Poráčskej doliny, prekročíme
cestu a pustíme sa vľavo starou lesnou cestou, po chvíli odbočíme z cesty vľavo chodníkom smerom na vrchol Slovinskej
skaly. Chodník nazývame „ Hore predkom „. Vystupuje hore predkom Slovinskej skaly smerom od Lacemberskej doliny a
 je to najnáročnejší výstupový chodník v okolí Sloviniek. Postupne chodníkom vystúpime na najvyššie položenú lúku na
vrcholovej plošine Slovinskej skaly. Vľavo sa nachádza najvyšší bod Slovinskej skaly. Odbočíme vľavo cez les ku krížu
postavenom pod vrcholom Slovinskej skaly. Trochu nižšie sa nachádzajú holé vyhliadkové skaly. Vrátime sa naspäť na
lúku. Pustíme sa cez lúku západným smerom. Pred nami sa ukazuje Hnilecký hrebeň s vrcholom Bukovca, lúky
Slovinskej hory. Lúky vrcholovej plošiny sú porastené samostatne rastúcim Smrekovcom opadavým a kríkmi liesky.
Pomaly prídeme na najnižšie položenú lúku, na konci zabočíme vľavo na úzku skalnatú cestu, ktorou zídeme do sedla
Suchinec. Vľavo nad cestou sa črtajú pekné skalnaté zrázy. Zo sedla sa otvára pohľad na Poráč a NPR Červené skaly.
Pokračujeme žltou značkou smerom Poráčska dolina. V starších mapách nie je vyznačená. Schádzame vpravo dole lúkou,
značka zabočí vpravo do lesa, po chvíli zabočí prudko vľavo až zíde na dno dolinky a pokračuje lesnou cestou. Cesta vedie
miestami hlbokým zárezom, miestami lesom. Cesta je na mnohých miestach mokrá a rozbahnená. Prechod je na viacerých
miestach veľmi sťažený. Po čase značka prichádza na širokú a pevnú cestu ktorou prídeme až do Poráčskej doliny na
skládku dreva, kde zabočíme vpravo červenou značkou smerom Slovinky. Cesta pokračuje dolinou ktorá sa postupne zužuje,
až na niektorých miestach je miest len pre potok a cestu. Postupne prídeme k chate Čierny Bocian. V minulosti chata bola
otvorená pre verejnosť, obľúbené výletne miesto obyvateľov Sloviniek a Krompách, na ohnisku bolo možné opiecť slaninku
a zapiť ju dobrým pivom. Na lúke bola možnosť si zašportovať. Teraz je v súkromných rukách a je zatvorená. Postupujeme
dolinou až prídeme na otvorený priestor kde môžeme vľavo pozorovať južné skalnaté svahy NPR Červené skaly, vpravo je
severný svah Slovinskej skaly. Prechádzame dreveným mostom, vľavo za potokom je areál bývalej lesnej škôlky. Dolina sa
rozširuje, vľavo je vidieť hrebeň Galmusa končiaci Bielou skalou. Vpravo sa nachádza rozsiahla lúka s lyžiarskym vlekom.
Pod svahom je postavený nový pravoslávny kostol. Značkou prichádzame k smerovníku pri cintoríne, zabočíme vľavo hlavnou
cestou okolo cintorína. Vľavo je vidieť ústie Poráčskej doliny. Za cintorínom sa nachádza malé banské múzeum, okolo neho
sa dostaneme k obecnému úradu kde je cieľ prechodu.    
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
- 
Slovinky - štart pochodu.
-
-
Centrum obce v pozadí Biela skala.
-
-
Slovinky  centrálna čas.
-
-
Slovinky v pozadí Krompašský vrch.
-
-
Výstup na skalu chodníkom nazývaným Hore predkom.
-
-
Vrcholová lúka tesne pod vrcholom Slovinskej skaly.
-
-
Kríž tesne pod vrcholom Slovinskej skaly.
-
-
Schádzame dolu svahom na vyhliadkové skaly nad Lacemberskou dolinou.
-
-
Slovinská hora pohľa spod vrcholu Slovinskej skaly.
-
-
Slovinská skala.
-
-
Vyhliadkové skaly pod vrcholom Slovinskej skaly.
-
-
Ozdoba skál - skalná ruža.
-
-
Skalnaté steny vyhliadkových skál. 
-
-
Vyhliadkové skaly pod vrcholom Slovinskej skaly.
-
-
Skalnaté steny vyhliadkových skál. 
-
-
Skalnaté steny vyhliadkových skál. 
-
-
Skalnaté steny vyhliadkových skál. 
-
-
Limba na vrcholovej lúke Slovinskej skaly.
-
-
Lúky na vrcholovej plošine Slovinskej skaly.
-
-
Obecný úrad - cieľ pochodu.
-
-
Obecný úrad - cieľ pochodu.
-
-
Obecný úrad - cieľ pochodu.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky /
                                  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Slovinská hora - Poráč 
                                  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Poráčska dolina - Poráč  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-