aktualizované: 29.06.2022 13:22:03

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

6. Výstup na Kojšovskú hoľu
                            Dňa 16.02.2008 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                      Zimný výstup na Kojšovskú hoľu.
 
 
Usporiadateľ :  KST HORAL Kojšov
 
Trasa akcie :   Kojšov – Jedlinský potok - Kojšovská hoľa - Kojšov
 
Dĺžka trasy :  14 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Čupaj, Čupajová, Duhán, Gengeľ, Šlacký, Bílek
 
Nečlen KST MŠK :  1 nečlen
                   
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Košice  č.136   Turistický atlas list. 181  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Kojšov spred obecného úradu. <<< Obec Kojšov vznikla pravdepodobne koncom 13.storočia na
území Jekelfalussyovcov. Podľa dostupných historických prameňov sa po prvýkrát spomína v roku 1368 a potom až o
sto rokov neskôr, keď pripadla panstvu Spišského hradu. Spolu s ním sa dostala pod zemepanskú právomoc Zápoľských,
neskôr Turzovcov. Názov obce je odvodený najpravdepodobnejšie od osobného mena lokátora obce Koyša, ktoré vzniklo
zo skrátenej domáckej podoby slovanského zloženého osobného mena Kojislav. Zo stredovekých zápisov názvu obce
Kojšov možno uviesť tri názvy a to Koys z roku 1368, jeho pomaďarčenú podobu Koysfalva (Kojšovská dedina) z roku
1375 a konečne aj dnešnú podobu Kojschov z roku 1565, zachytenú nemeckou grafikou. Dôležité je poznamenať, že
obec bola dosídľovaná v 15. a 16. storočí v rámci valašskej kolonizácie. >>> Na  obecnom úradom bolo otvorenie výstupu.
 Postupujeme ulicou  okolo rodného domu Juraja Jakubiska sledujúc Jedlinský potok neznačenou dolinou okolo potoka.
Lesná cesta  sa strieda s  lesným chodníkom. Profil trasy je miestami veľmi strmý s náročným výstupom. Na začiatku
trasy nie je veľa snehu z tohto dôvodu postup nie je veľmi náročný. Postupne vychádzame na rozsiahle lúčnaté
juhozápadne svahy Ždiaru oproti je vidieť chatu Eriku a Zlatoidskú horu. Tu už je viac snehu ale postupuje sa celkom
dobre. Počasie je pod mrakom a nie je dobrá viditeľnosť. Červenou značkou ktorá prichádza sprava zo Striebornej
pokračujeme vľavo. Vychádzame na cestu a pokračujeme vľavo žltou značkou ktorá vedie na vrchol Kojšovskej holi.
<<< Kojšovská hoľa (nem. Koischdorfer Höhe, maď. Kojsói-tétő) je najvyšší vrch rovnomenného geomorfologického
podcelku vo Volovských vrchoch a meria / 1 245,7 m n. m. /. Neodmysliteľnou súčasťou Kojšovskej hole sa od roku
1988 stalo Meteorologické radiolokačné observatórium postavené v tesnom susedstve kóty označujúcej vrchol
Kojšovskej hole.  >>>  Na vrchole sa zjavuje riedka hmla a viditeľnosť je zlá.  Žltou značkou zostúpime do sedla pod
Kojšovskou hoľou, vľavo červenou značkou cez lyžiarske svahy k čajovni Katka. Pod prístreškom pred čajovňou je
teplo, trochu sa občerstvíme a oddýchneme si. Ďalej pokračujeme červenou značkou cez lyžiarsky svah k vrcholovej
stanici sedačky zo Zlatej Idky kde opustíme značku a pustíme sa vľavo dolu lyžiarskym svahom, po chvíli pokračujeme
vpravo sledujúc potok ktorý tečie dolinkou. Spočiatku postupujeme chodníkom, potom nekonečnou cestou dolu dolinou
až do Kojšova. Cieľ trasy je v kultúrnom dome. Dáme si výborné kysnuté rožky, niektorý aj dobré pivo v miestnej krčme. 
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Kojšov - kultúrna miestnosť, prezentácia účastnikov.
-
-
 
Kojšov - kultúrna miestnosť, prezentácia účastnikov.
-
-
 
Otvorenie výstupu na Kojšovskú hoľu Mariánom Petríkom.
-
-
 
Predné záhradky, ústie dolinky Jedlinského potoka.
-
-
 
Predné záhradky, ústie dolinky Jedlinského potoka.
-
-
 
Chvíľka oddychu na skladke dreva v Jedlinskom potoku.
-
-
 
Turniská.
-
-
 
Výstup hore Jedlinkou.
-
-
 
Výstup hore Jedlinkou.
-
-
 
Výstup hore Jedlinkou.
-
-
 
Južné svahy Ždiaru.
-
-
 
Na asfaltovej ceste na vrchol Kojšovskej holi.
-
-
Kojšovská hoľa.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Kojšovské vrchy /  Kojšovská hoľa /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-