aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

14. Výstup na Kráľovú hoľu
                                    Dňa 1.05.2008 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                      Výstup na Kráľovu hoľu.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Telgárt – Prameň Zubrovice – Kráľová hoľa – Premeň Zubrovice - Telgárt
 
Dĺžka trasy :  13 km         Prevýšenie : 1050 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Papcún, Papcunová, Čupaj,Čupajová, 
 
                                   Petruš, Vozárová, Kunová, Miček, Jánoš,
 
 
Turistická mapa NÍZKE TATRY – Kráľova hoľa č.123       Turistický atlas list č. 135
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname červenou značkou od smerovníka pri Markete Besník v obci Telgárt smerom Kráľová hoľa.  <<< Obec
Telgárt vznikla v prvej polovici 14. storočia pri prameni Hnilca, na ceste spájajúcej Gemer a Spiš. Prvá písomná zmienka
o obci Telgárt sa našla v Jágerskej kapitule a je z roku 1326, kde sa hovorí, že usadlosť založil Šoltýs Mikuláš, syn
Ladislava Kuna zo Spiša. Pôvodná osada bola známa pod menom Tiergarten, čo v preklade znamená obora, alebo
poľovnícky revír, pretože už od r. 1288 zalesnené územie rozprestierajúce sa od Muráňa na východ bolo rezervované
ako poľovnícky revír uhorských kráľov. Často ho so svojou družinou v15.storočí navštevoval kráľ Matej Korvín, o čom
svedčia mnohé legendy spojené s Telgártom a Kráľovou hoľou. Starý Telgárt nebol založený na mieste dnešnej obce,
ale 5 km na východ, čo dokazujú aj chotárne názvy  „starý cintorín“, „starý hostinec“ a ďalšie. Kedy a prečo zanikla,
alebo bola stará osada opustená nevieme presne určiť, ale predpokladá sa, že to mohlo byť v dôsledku nejakej živelnej
pohromy, alebo útoku. Bývalí obyvatelia začali potom budovať nové usadlosti v priestore dnešnej obce pri sútoku riek
Zubrovica a Hron. V 14. a 15. storočí prešla obcou banícka, poľnohospodárska a valašská kolonizácia a podľa daňových
a urbárskych záznamov obec už patrila pod muránske panstvo, neskôr do Gemerskomalohontskej župy. Obyvatelia
Telgártu sa zaoberali chovom oviec, dobytka, drevovýrobou a povozníctvom. Rozvojom železiarskeho priemyslu na
Horehronskom  Gemeri rodinami Koháriovcov a pozdejšie Coburgovcov v 18. a 19. storočí sa zmenil aj život v Telgárte,
obyvatelia si našli  viac pracovných príležitosti. Počas panstva Istvana Koháryho obec prijala gréckokatolícke vierovyznanie
a v roku 1784 prispel František Koháry na stavbu nového kostola. >>> Počasie nie je najlepšie, Nízke Tatry sú v mrakoch,
nevidieť ani Kráľovu skalu. Prejdeme cestu a pokračujeme ulicou smerom južný svah Nízkych Tatier. Prichádzame na lúky
pod Javorinkou. Prechádzame lúkou až vojdeme do lesa. V lese začína poriadne strmý výstup hore hustým lesom, je tu
vysoká vlhkosť vzduchu, aj napriek chladu poriadne sa potíme. Po čase prídeme do vyrúbaného pásu lesa ktorým vedie
vedenie vysokého napätia a značka sleduje vedenie. Výstup už nie je taký náročný. Za zlomom kde chodník vedie
miernejším profilom nás čaká nemilé prekvapenie v podobe zvyškov ťažkého, mokrého a hlbokého snehu. Výstup sa
poriadne skomplikoval. Niektoré úseky snehu sme museli obchádzať lesom. Začína hustnúť hmla. Prichádzame k budove
elektrickej rozvodne, odkiaľ už vedie k vysielaču vysoké napätie káblom uloženým v zemi. Je problém nájsť značku, preto
sme sa rozhodli vystupovať pravým svahom dolinky až sme vyšli na cestu vedúcu k vysielaču. Rozhodli sme sa pokračovať
ďalej po ceste aj keď si tým urobíme zachádzku. Na južnej strane už bola cesta od snehu dosť čistá, takže sa dobre
postupovalo. Postupne ako sme obchádzali svah, začalo pribúdať snehu. Na severnej strane vrcholu bolo dosť veľa snehu,
ale našťastie dosť často sa zjavil úzky pásik voľnej cesty okolo kovového zábradlia kde sneh sa roztopil. Naďalej bola
veľmi hustá hmla, ale zábradlie nás bezpečne doviedlo až k budove vysielača, ktorú sme zbadali až vtedy, keď sme skoro
vrazili do nej nosom. <<< Mohutná rozložitá hoľa, najvyšší vrch východnej časti Nízkych Tatier, nazývanej podľa nej
Kráľovohoľské Tatry. Vrcholová plošina má predĺžený tvar v smere východ - západ. Na sever vysiela krátku rázsochu
Záturňu, strmo spadajúcu do údolia Čierneho Váhu v Teplickej kotline. Na severovýchod sa tiahne dlhá rázsocha cez
Úplaz na Prednú hoľu a ďalej až na sedlo Popová, ktorým sa   Nízke Tatry   spájajú so      Slovenským rajom.      Na juhovýchod
odbočuje krátka rázsocha na Kráľovu skalu k Telgártu. Z vrcholu je rozsiahly a veľmi pôsobivý výhľad. Spolu s Kriváňom
je Kráľova hoľa najospevovanejší vrch a najviac opradený povesťami a legendami. Dôležitý triangulačný bod Slovenska,
pramenisko a rozvodie najväčších slovenských riek: Váhu, respektíve Čierneho Váhu, Hrona, Hnilca, Hornádu.  Vrchol
na západ od vysielača je označený betónovým triangulačným stĺpom. Pod vrcholom mala počas 2. svetovej vojny
partizánska brigáda Jánošík zemľanky a sklady a prechádzali cez ňu v jeseni a v zime rokov 1944 a 1945 viaceré
partizánske jednotky. Udalosti 2.svetovej vojny pripomína reliéf na obelisku. Od roku 1960 je tu televízny vysielač - retranslačná
stanica, ku ktorej vedie zo Šumiaca horská asfaltová cesta, pre verejnosť uzavretá. V budove televízneho vysielača je
aj záchranná služba HS. >>>  Chodbička vo vstupe budovy vysielača našťastie bola dosť voľná, takže sme sa zmestili
do vnútra. Po chvíli oddychu a zohriatí sa, vyšli sme vonku. Počasie sa trochu zlepšilo, vietor ubral so svojej sily,
viditeľnosť sa zlepšila. Pred budovou si dáme spoločnú fotografiu. Vzhľadom na zlepšenú viditeľnosť a možnosť lepšej
orientácie, rozhodli sme sa zísť z vrcholu červenou značkou, juhovýchodným svahom Kráľovej holi. Schádzame dolu
dolinkou, postup je dosť náročný z dôvodu mokrého a ťažkého snehu. Hmla sa stratila, viditeľnosť sa zlepšila. Spod
vysokého napätia môžeme pozorovať Telgárt v pozadí s horizontom Muránskej planiny. V Telgártu počasie bolo už veľmi
dobre. Po chvíli oddychu, autami sa vraciame domov. V sedle Besník sme si dali prestávku. Vrchol Kráľovej holi sa nám
ukázal zo sedla na rozlúčku.         
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Telgárt - Market Besník.
-
-
 
Telgárt pohľad smerom na Šumiac.
-
-
 
Rozsiahle lúky pod Javorinkou.
-
-
 
Zubrovica - náročný a strmý výstup hore lesom..
-
-
 
Výsekom popod vysoké napätie sa lepšie postupovalo z dôvodu miernejšieho stúpania.
-
-
 
Zubrovica - zlom za ktorým už postup bol veľmi náročný z dôvodu mokrého a ťažkého snehu.
-
-
 
Náročný výstup z dôvodu mokrého a ťažkého snehu.
-
-
 
Cesta na Kráľovu hoľu ktorá nás v hustej hmle bezpečne priviedla k budove vysielača.
-
-
 
Kráľová hoľa - vysielač.
-
-
 
Dolinkou potôčika Zubrovica.
-
-
 
Pri budove od ktorej vedenie vysokého napätia je už uložené v zemi.
-
-
 
Lúky pod Javorinkou.
-
-
 
Kráľová hoľa pohľad zo sedla Besník.
-
-
 
Sedlo Besník.
-
-
 
Horehronská dolina kde sa nachádza prameň Hrona.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria trás – Nízke Tatry / Kráľová hoľa  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-