aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

39. Štefánský výstup na Sľubicu
                                 Dňa 30.08.2008 uskutočnila sa turistická akcia.
                                          
                                         Štefánsky výstup na Sľubicu.
 
 
Usporiadateľ :  KST Sľubica Vojkovce 

Trasa akcie : Vojkovce – sedlo Predky – Sľubica- Slovenský kríž Na skale – sedlo Predky – Vojkovce - Kaľava - Krompachy

Dĺžka trasy :  16 km         Prevýšenie : 670 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Mullerová, Miček, Andrašková, Bartošová, Jánoš, Olšavský, Olšavská, Mikula
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125      Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Vojkovce zelenou značkou smerom sedlo Predky spred kostola. <  Vojkovce patria k najstarším
spišským obciam so slovanským osadením. Už koncom 13. Storočia sa v listinách uvádzajú ako dedina
( VILLA VOYK 1290. ) Neskoršie pomenovanie má viac podôb napríklad Wykfoula, Woyk, Wojkenadorf, Wojkovce,
Vojkócz, Vojkfalva. Spočiatku patrili rodu Žehranských (Szigray) zo Źehry, od 16. storočia boli súčasťou hradného
panstva Spiš. V 17. storočí ich majitelia Spišského hradu Čákiovci zálohovali rodine Holló. V strede obce na malej
vyvýšenine sa nachádza malý cintorín. Pôvodne to bola okrajová časť obce. Miesto po malej kaplnke si obyvatelia
zvolili pre stavbu nového chrámu.  Kostol svätého Bartolomeja sa začal stavať v roku 1990, vysvätený bol v roku 1992.
O dva roky potom architekt za toto dielo bol ocenený prestížnou cenou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných
umení – Cenou Dušana Jurkoviča. V kategórii architektonickej tvorby získal cenu práve architekt Rybarčák za
zrealizovanie diela „ Rímsko-katolícky kostol svätého Bartolomeja vo Vojkovciach“ a to za výnimočné architektonické
hodnoty. > Pri kostole zabočíme vľavo po širokej ceste smerom do doliny. Za rampou značka odbočí z cesty vpravo
a pokračuje okolo potôčika hore dolinou. / Chodník ktorým vedie značka v prípade zlého počasia je dosť nebezpečný /.
Zvykli sme si už chodiť stále rovno ďalej po ceste. Po chvíli budeme križovať značku ktorá prichádza sprava a
 pokračujem úzkou dolinkou ďalej. Pokračujeme ďalej lesnou cestou, až vyjdeme na skládku dreva kde už pokračujeme
žltou značkou ktorá prichádza sprava z Richnavy smerom na Sľubicu. / Zo skládky je obmedzený výhľad do Hornádskej
kotliny a hrebeň Galmusa. Postupujeme cestou až prichádzame na zelenú značku, zabočíme vpravo a vychádzame na
lúku v sedle Predky. Na začiatku lúky vpravo na drevenej tabuli je napísaná prosba lesa. Postoj, prečítaj si prosbu lesa
a rešpektuj ju. Na lúke zabočíme vľavo do lesa cestou, po chvíli značka odbočí vľavo do svahu. Pred nami je strmší
výstup úzkym chodníkom ktorý vedie rovno hore. Po zdolaní strminy prechádzame dlhou a úzkou lúkou pred vrcholom
Sľubice. Lúka a okolité stromy sú zasnežené. Postupne vychádzame z lesa na vrchol  Sľubice. Je škaredé počasie s
 nízkou oblačnosťou, nie sú žiadne výhľady. V prípade pekného počasia z vrcholu je nádherný výhľad. Opíšem Vám ho
aj keď nie je nič vidieť.  Vľavo začína Bielou skalou, začiatok hrebeňa Galmus nad Krompachmi, ktorý sa tiahne až po
Vranie vrchy. Za Galmusom sa tiahne hrebeň Volovských vrchov, pokračujú obrysy Vraních vrchov, za nimi sa vypína
Kráľová hoľa začiatok hrebeňa Nízkych Tatier. Horizont prechádza vpravo na siluetu hrebeňa Západných Tatier, postupne
zubatý hrebeň Vysokých Tatier končiaci hrebeňom Belianských Tatier. Pred nimi tajomné a nepoznané Levočské vrchy,
končiac na hrebeni Braniska  a to Smrekovicou a Patriou. Pred nami sa rozprestiera Hornádska kotlina so svojím
klenotom pod Sľubicou. Najväčšia travertínová kopa v strednej Európe Dreveník, najväčší hrad v strednej Európe
Spišský hrad a historická Spišská kapitula. Pokračujeme vpravo cestou dolu lesom, po vyjdení z lesa je pred nami
železný Slovenský kríž Na skale. V prípade pekného počasia je vidieť za ním vľavo Smrekovicu, vpravo Patriu. Po
vyjdení z dolinky na hrebeň a otočení je vidieť Širockú brázdu, s obcou Víťaz a Ovčie nad nimi vpravo je vrchol Roháčky.
V pozadí typická silueta okolia Prešova. Vľavo je Lysá Stráž, Stráž, vpravo je Kapušiansky hradný kopec, pred nimi
vľavo silueta Šarišského hradného kopca. Na hrebeni zabočíme vpravo a neznačeným chodníkom prechádzame okolo
Slovenského kríža, schádzame dole svahom,  cestou vpravo bočným východným svahom Sľubice. Z cesty sú miestami
výhľady do Širockej brázdy v prípade pekného počasia. Cestou prídeme na zelenú značku ktorá prichádza sprava z
 vrcholu Sľubice. Pokračujeme rovno do sedla Predky, rovnakou trasou sa vrátime do Vojkoviec kde na obecnom úrade
je cieľ trasy. Občerstvíme sa, oddýchneme a pokračujeme zelenou značkou smerom Krompachy. Počasie sa zlepšilo
je aj lepšia viditeľnosť. Prechádzame obcou, po chvíli cestou vystupujeme miernym svahom cez starú a už nepoužívanú
plantáž kde sa pestovali ríbezle. Vyjdeme na najvyšší bod cesty Na Hŕbkoch. Odtiaľ je výhľad na Dreveník, Sľubicu
ponad Kaľavu je vidieť Plejsy. Vchádzame do Kaľavy. < Kaľava existovala už v 13. stor., v pís. prameňoch sa objavuje
začiatkom 14. stor. Prvýkrát v listine Spišskej kapituly z 2. 5. 1300 ako majetok rodiny zo Žehry (Kaloua). Od pol. 15. stor.
bola súčasťou richnavského hradného panstva. Obyvatelia boli roľníci a poľnohosp. robotníci. Časť pracovala v blízkych
Krompachoch, ktoré sú aj dnes pre niektorých pracoviskom. Po r. 1989 ožilo drobné súkromné podnikanie. Pôvodný
rím. kat. kostol Povýšenia sv. Kríža bol postavený v r. 1933. Na jeho mieste postavili v r. 2001 nový. > V obci značka
odbočuje vpravo do Kolinoviec, ale pokračujeme rovno ďalej cestou okolo kostola, pomedzi domy, za cintorínom
zabočíme vpravo cestou hore lúkou na vrchol. Na vrchole pokračujeme vľavo cestou cez lúku, vchádzame do lesa a
 úzkou lesnou cestou schádzame k železničnej trati. Prechádzame trať, okolo vodnej elektrárni zabočíme vľavo cez
most na hlavnú cestu až vojdeme do mesta.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-

Chvíľa oddychu v sedle Predky.
-
-
Úzka dlhá lúka pred vrcholom Sľubice.
-
-
Úzka dlhá lúka pred vrcholom Sľubice.
-
-
Sľubica - vrchol.
-
-
Opekanie na vrchole Sľubice.
-
-
Zápis do vrcholovej knihy na Sľubici.
-
-
Počasie na vrchole Sľubice.
-
-
Zostup z vrcholu Sľubice smerom Na skale.
-
-
Na skale.
-
-
Na skale.
-
-
Vrchol Sľubice.
-
-
Vojkovce v pozadí Sľubica pohľad smerom od Kaľavy.
-
-
Kaľava v pozadí Plejsy pohľad smerom od Vojkoviec.
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Krompachy - Predky /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /                                  
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-