aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

19. Malá Fatra 1. deň
                               Dňa 30.05.2008 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                      Prechod hrebeňom Malej Fatry.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Štefanová – Podžiar – Horné diery – Medzirozsutce – Malý Rozsutec – Medzirozsutce –
 
                      Veľký Rozsutec – Medziholie – Stoh – Stohové sedlo – Poludňový Grúň –  Chata na Grúni
 
Dĺžka trasy :  15 km         Prevýšenie : 1680 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Muller, Gemgeľ, Kunová, Olšavský, Neubeller, Uhrín, Petruš
 
               
Turistická mapa Malá Fatra - Vrátna – č. 110     Turistický atlas list č. 53
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Štefanová žltou značkou na Podžiar. <<< Prvý a doteraz najstarší záznam o Štefanovej bol
uverejnený  v Almanachu ZORA, ročník I., r. 1835, vydaný v Budíne. Vytlačila ho kráľovská univerzitná tlačiareň, vtedy
ešte bernolákovskou slovenčinou. Príspevok napísal Dr. Anton Ottmayer (1796 - 1870), žilinský rodák, ktorý sa stal
profesorom na univerzite v Budapešti. Do polovice 19. storočia prichádzali do horstva Malá Fatra, vstupovali na jeho
hrebene a vrcholy len pastieri, drevorubači, poľovníci - pytliaci, bylinkári a do oblasti Veľkého Rozsutca aj hľadači
pokladov. Od polovice 19. storočia začínajú sem prichádzať aj ľudia, ktorí hľadajú krásy prírody a odnášajú si len zážitky
a dojmy. Objaviteľom miestnych prírodných krás bol tiež významný slovenský prírodovedec a geológ svetového mena
Dionýz Štúr (1827 - 1893), ktorý od polovice 19. storočia navštevuje Vrátnu a opisuje svoje dojmy. >>> Postupujeme ulicou
pomedzi mnohé drevné domy ktoré sú opravené,  poskytujú ubytovanie  a občerstvenie. Prechádzame okolo Penziónu
Muráň za ktorým sa ukazujú skaliská hrebeňa Boboty.  Koniec obce poskytuje pekný pohľad na hrebeň z Baraniarky na
Kraviarské, ponad Grúň sa ukazuje vrchol Veľkého Kriváňa vpravo od neho sa tiahne hrebeň Malej Fatry. Prichádzame
do sedla Vrchpodžiar, vľavo je vidieť záver nádhernej rokliny Dolné Diery. Zo sedla schádzame ku kolibe Podžiar, ktorá v
 letných mesiacoch funguje ako občerstvenie. Vpravo je vidieť ústie Horných dier. <<< Názov Jánošíkove diery je miestny
spoločný názov pre sústavu roklín Dolné diery, Nové diery, Horné diery. Sústava roklín cez Nové diery má dĺžku 6 km s
 prevýšením 610 m a končí Pod Tanečnicou. Dierový potok medzi Rozsutcami a Bobotami svojou eróznou činnosťou
vytvoril mimoriadne krásnu a turisticky príťažlivú dolinu ktorá vyniká členitosťou reliéfu a mnohými nádhernými vodopádmi
a tiesňavami. V celej doline je až 17 vodopádov. Najviac je ich v Horných dierach ktoré sú najväčšie a najdlhšie. Najvyšší
vodopád tu dosahuje výšku 4 m. V dolných dierach kde je viac vody vodopády sú síce menšie ale o to mohutnejšie. >>>
Ústie Horných dier je spočiatku širšie ale postupne sa zužuje až prichádzame k najkrajšej časti Horných dier.
 Prechádzame Tesnou riznou s mnohými úzkymi rozsadlinami s veľkým prevýšením zabezpečenými železnými lávkami
a rebríkmi. V rozsadlinách sa nachádzajú nádherné vodopády s rôznou výškou. Postupne prechádzame roklinou až
vychádzame Pod Tanečnicu na nádhernú lúku odkiaľ je vidieť Malý Rozsutec. Svojím tvarom pripomína stolovú horu.
Prichádzame do sedla Medzirozsutce, kde sme sa rozhodli vystúpiť na Malý Rozsutec. Zabočíme vľavo zelenou značkou
smerom na Malý Rozsutec. V lese tesne pod skalami vedľa chodníka odložíme batohy a naľahko vystúpime na vrchol.
Chodník južnou stranou tesne okolo skalnatej steny vystupuje hore. Na tomto úseku je výstup skoro kolmo hore a je
zabezpečený technickými prostriedkami. Vpravo je dobrá hĺbka. Vystupujeme na vrchol Malého Rozsutca, kde sa
nachádza skoro rovná plošina s nádherný kruhovým výhľadom. <<< Malý Rozsutec /1 343,5 m n. m. / je vrchol na Slovensku
nachádzajúci sa vo východnej časti pohoria Malá Fatra – konkrétne v masíve Krivánskej Malej Fatry. Je charakteristickým
skalným cimburím a strmými vápencovými stenami dominuje údoliu Bieleho potoka, ktoré prevyšuje o takmer 750 metrov.
Z vrcholu je výhľad na susedný vyšší Veľký Rozsutec a do severných strání východnej časti masívu. Vrchol je súčasťou
národnej prírodnej rezervácie Rozsutec vyhlásenej v roku 1967 s celkovou výmerou 842 ha, spadajúcou do Národného
parku Malá Fatra. V okolí sa nachádza vzácna vápencomilná flóra. >>> Západným smerom sa tiahne hrebeň Boboty, vpravo
leží Biely Potok a Terchová, vľavo v doline ukrytá Štefanová. Hrebeň Boboty prerušený Tiesňavami v ústi Vratnej doliny
pokračuje vľavo cez Malé nocľahy, sedlo Príslop, Baraniarky, Žitné, Kraviarské, Chrapáky až pri sedle Bublen sa napojí
na hlavný hrebeň Malej Fatry ako severný bočný hrebeň. Hlavný hrebeň pokračuje cez Pekelník na najvyšší vrchol
Malej Fatry – Veľký Kriváň, Snilovské sedlo, Chleb, Hromové, Poludňový Grúň k chate na Grúni. Pokračuje dominantnou
siluetou Veľkého Rozsutca, dole sa nachádza sedlo Medzirozsutce, pokračuje na Čapicu až skončí pri Zázrivej. V pozadí
sedla Medzirozsutce sú vidieť Chočské vrchy s dominantou Veľkým Chočom. Na severe sa tiahnú Oravské vrchy s
 dominantnou Babiou horou. Vrátime sa zelenou značkou späť do sedla Medzirozsutce a červenou značkou pokračujeme
na Veľký Rozsutec. Spočiatku prechádzame lesom odkiaľ nie sú žiadne výhľady a chodník má veľké stúpanie. Les
začína rednúť a začínajú prvé výhľady na Malý Rozsutec. Každým metrom ktorým vystúpime vyššie sa  otvárajú sa stále
nové výhľady. Medzi prvé sa ukáže sedlo Medziholie, hrebeň na Magurku a ďalej do Párnice, vpravo holý lúčnatý kopec
Stohu. Vpravo je vidieť Štefanovú učupenú pod Bobotami v pozadí Terchovú. Taktiež sa ukáže Malý Rozsutec. Nádherné
Poludňové skaly, množstvo bočných doliniek ktoré smerujú na vrchol. Zo svahoch doliniek vytŕča množstvo skál pomedzi
ktoré rastie kosodrevina, svahy sú porastené trávou. Vrchná časť  Veľkého Rozsutca je veľmi členitá s väčším počtom
vrcholov. <<< Veľký Rozsutec (1 609,7 m n. m.) je vrch v Krivánskej Malej Fatre. Je považovaný za jeden z najkrajších
vrchov na Slovensku. Veľký Rozsutec sa stal symbolom pohoria a nachádza sa aj v logu národného parku Malá Fatra.
V minulosti sa tradovalo, že v okolí vrcholu sa nachádza zlato a legenda o ukrytom Jánošíkovom poklade. Je to
charakteristický rozorvaný skalnatý vrch v severnej časti hlavného hrebeňa Krivánskej Malej Fatry. Typický dolomitový
reliéf pozostáva z najrozmanitejších skalných foriem. Na jeho úpätí vznikajú sutinové kužele. Rozsutec svojou formou
a výškou dominuje celému okoliu, najmä jeho 160 metrov vysoká západná stena. Vrch vznikol nasunutím chočského
príkrovu na mäkšie vrstvy krížňanského príkrovu. Eróziou vznikol dnešný vrchol a skalné mestá v jeho okolí, ktoré sú
najväčšie svojho druhu na Slovensku. >>>  Na najvyššom bode sa nachádza kríž. Z vrcholu Veľkého Rozsutca je nádherný
kruhový výhľad. Vpravo dole sa nádherne vypína vrchol Malého Rozsutca, západným smerom sa tiahne hrebeň Boboty,
v pozadí leží Biely Potok a Terchová, za nimi na sever sa tiahnu Oravské vrchy s dominantnou Babiou horou, pod nami 
v doline je ukrytá Štefanová. Hrebeň Boboty prerušený Tiesňavami v ústi Vratnej doliny pokračuje vľavo cez Malé nocľahy,
sedlo Príslop, Baraniarky, Žitné, Kraviarské, Chrapáky až pri sedle Bublen sa napojí na hlavný hrebeň Malej Fatry ako
severný bočný hrebeň. Hlavný hrebeň pokračuje cez Pekelník na najvyšší vrchol Malej Fatry – Veľký Kriváň, Snilovské
sedlo, Chleb, Hromové, Poludňový Grúň, Stohové sedlo, Stoh, sedlo Medziholie.  Pokračuje cez Veľký Rozsutec, sedlo
Medzirozsutce, pokračuje na Čapicu až skončí pri Zázrivej. Juhovýchodným smerom sa je vidieť Chočské vrchy s
 dominantou Veľkým Chočom. Po chvíli oddychu a spoločného fotografovania zostupujeme do sedla Medziholie. Pri
zostupe je potrebné mať v poriadku kolená. Zostup je neskutočné strmý, chodník je pokrytý kamením a pieskom preto
pri zostupe je potrebné zvýšiť opatrnosť. Niektoré miesta sú zabezpečené reťazami. Na chvíľu sa ukáže Stoh, nádherný
lúčnatý ihlanovitý kopec. Pohľad na Veľký Rozsutec je nádherný. Južný svah je zbrázdený nádhernými skalnými
stenami a rôznymi skalnými útvarmi ktoré vyčnievajú nad hranicou lesa. Schádzame do sedla Medziholie, keď sa
obzrieme pred nami defiluje nádherný južný skalnatý svah Veľkého Rozsutca. Červenou značkou pokračujeme na
Stoh. Z hľadiska strmosti nie až tak náročný ale z psychologického je veľmi náročný. Stúpate stále hore a vrchol
nevidieť. Podobný pocit mám keď vystupujem na Slavkovský štít, nekonečný príbeh bez toho aby ste videli vrchol.
Počasie je nádherné slnečné, veľmi teplo, na niektorých je už vidieť únavu z horúčavy. Výstup sa zmierňuje až
prichádzame na holý lúčnatý vrchol Stohu. Z vrcholu je tiež veľmi pekný kruhový výhľad na okolitú prírodu Malej Fatry.
Schádzame do Stohového sedla aby sme dnešným posledným výstupom sa dostali na Poludňový Grúň. Je už 17.00 hod,
slnko sa pomaly posúva na západ, zostávame ešte hodnú chvíľu na Poludňovom Grúni a pozorujeme okolitú prírodu.
Nie je dôvod sa ponáhľať, na chate na Grúni nás čaká nocľah. Málokedy máme možnosť pozorovať prírodu z vrcholu v
 takom neskorom čase. Pomaly schádzame dole svahom na chatu. Nádherný lúčnatý svah lyžiarskeho svahu je pokrytý
množstvom kvetín. Zrazu si uvedomíme že zajtra budeme musieť tento svah zdolať opačným smerom a nie je nám do
smiechu. Prichádzame k chate, zložíme batohy a prvé čo urobíme vtrhneme do reštaurácie a ideme hasiť veľký smäd
dobrým čapovaným pivom. Ubytujeme sa, povečeriame a sadneme si pred chatu, dobré pivo pred sebou, oddychujeme,
vľavo sa ukazuje vrchol Veľkého Rozsutca, vpravo hrebeň Malej Fatry s Veľkým a Malým Kriváňom a pred nami strmý
výstup na Poudňový Grúň. Po oddychu ráno to zvládneme zadnou ľavou.           
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Penzión Balát - Štefanová
-
-
 
Štefanová v pozadí hrebeň Baraniarky - Kraviarské
-
-
 
Ústie Horných dier.
-
-
Jeden z mnohých vodopádov v Horných Dierach.
-
-
 
Úzky rozsadlinový vodopád.
-
-
 
Vrchná miernejšia časť Horných Dier.
-
-
 
Záver Horných Dier.
-
-
 
Pod Tanečnicou v pozadí vrchol Malého Rozsutca.
-
-
 
Malý Rozsutec z Pod Tanečnice.
-
-
Výstup na Malý Rozsutec.
-
-
 
Terchová v pozadí Oravské vrchy pohľad z vrcholu Malého Rozsutca.
-
-
 
Vrchol Malého Rozsutca v pozadí Oravské vrchy.
-
-
 
Malý Rozsutec pohľad z chodníka smerom na Veľký Rozsutec.
-
-
 
Poludňový Grúň, Severné sten, Chleb, Veľký Kriváň pohľad spod vrcholu Veľkého Rozsutca.
-
-
 
Veľký Rozsutec pohľad zo sedla  Medziholie.
-
-
 
Výstup na Stoh, vľavo Veľký Rozsutec v pozadí Zázriva a Oravské vrchy.
-
-
 
Vrchol Stohu.
-
-
 
Veľký Rozsutec pohľad z vrcholu Stohu.
-
-
 
Západný svah Stohu zo Stohového sedla.
-
-
 
Poludňový Grúň.
-
-
 
Veľký Rozsutec v pozadí vrchol Malého Rozsutca pohľad z Poludňového Grúňa.
-
-
 
Chata na Grúni v pozadí hrebeň Boboty pohľad z lyžiarskeho svahu pod Poludňovým Grúňom.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Malá Fatra / Štefanová /
                                   Fotogaléria – Malá Fatra / Dolné,Nové,Horné diery /
                                   Fotogaléria – Malá Fatra / Malý Rozsutec /
                                   Fotogaléria – Malá Fatra / Veľký Rozsutec /
                                   Fotogaléria – Malá Fatra / Stoh – Poludňový Grúň – Hromové – Chleb /
                                   Fotogaléria – Malá Fatra / Chata na Grúni /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-