aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

35. Pieniny / Haligovské skaly
                                   Dňa 15.09.2008 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                      Prechádzka Pieninami.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Lesnícke sedlo – Haligovské skaly – červený Kláštor – Goralský dvor
 
Dĺžka trasy :  9,5 km         Prevýšenie : 170 m       Čas trasy podľa mapy:  3.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Papcún,Papcunová,  Čupaj, Čupajová, Petruš,Mosin,
 
                                Ševčíková, Hamrák, Hamráková, Olšavský, Olšavská,
 
                       
Turistická mapa  SPIŠSKÁ MAGURA – PIENINY  č. 103      Turistický atlas list č. 33
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v Lesníckom sedle Červenou značkou smerom do Červeného Kláštora. Postupujeme lúčnatým hrebeňom
z ktorého sú nádherné vyhliadky Južným smerom rozsiahlu Spišskú Maguru. Cez Lesnícku dolinu sú vidieť Pieniny so
Sokolicou. Hrebeň Malých Pienin tiahnuci sa zo severu na východ s výrazným dominantným vrcholom  Vysoké skalki.
Začína jemne pršať. V časti Haligovčík vstupujeme do lesa a zároveň začíname prechádzať hrebeňom Haligovských skál.
<<< Haligovské skaly - chránený prírodný výtvor na území Pieninského národného parku   , predstavuje 63 hektárov uceleného
komplexu vápencových skál a sutín so vzácnou florou a faunou. Masív Haligovských skál je rozčlenený piatimi žľabmi,
ktorých dná sú vyplnené vrstvou sutín. Skalné chrbty medzi žľabmi sú silne skrasovatelé s mnohými formami podzemného
krasu. Rozširovaním puklín mrazovými procesmi vzniklo v nich aj niekoľko skalných okien. V typicky bralnatom reliéfe
sú najmä na chrbte a južných i juhozápadných úbočiach skupiny bizardných skalnatých veží, skál (Biela, Červená,
Sovia, Končistá, Hrubá), žľaby a bezvodé krasové dolinky (Široká, Hlboká), vápencové zosypy. V skalách sú viaceré
chodby, dutiny a jaskyne. Najznámejšia jaskyňa je Aksamitka v Červenej skale, Brestová diera pri Bielej skale a asi 30 m
dlhá Zbojnícka jaskyňa pod Hrubou skalou, ktorú poznáme podľa 5 m vysokého skalného okna nazývaného Zbojnícka
brána. Menšie dutiny a jaskyne sú zvyškami väčších podzemných priestorov, ktoré sa zavalili. Jaskyne boli známe
miestnemu obyvateľstvu už v rannom stredoveku. Rezervácia nie je turistom prístupná. So scenériou Haligovských skál
sa môže turista zoznámiť zo štátnej cesty II/543 Červený Kláštor - Hniezdne a z okružného turistického chodníka
(zelenej značky) z obce Haligovce na červenú značku vedúcu hrebeňom národného parku. >>> Postupujeme lesom z
 ktorého nie sú žiadne vyhliadky. Po chvíli prechádzame okolo kolmej skalnej steny až prichádzame k smerovníku
Plašna. Pred Bielou skalou je voľný priestor na hrebeni, ale z dôvodu dažďa a veľmi nízkej oblačnosti nemôžem posúdiť
vyhliadku. Schádzame do sedla Cerla odkiaľ je vidieť Prielom Dunajca, kopce sa skrývajú v oblačnosti. Prechod
hrebeňom Haligovských skál ukončíme na ceste v Červenom Kláštore – kúpele. Pokračujeme vľavo cestou smerom
Lipník. Okolo cesty je roztrúsených viacero nový alebo pekne opravených drevených domov s upraveným okolím, ktoré
pôsobia v tomto prostredí veľmi pekne a esteticky. Hrebeň a rôzne skalné útvary sú ukryté v nízkej oblačnosti.
Prichádzame k motorestu Goralský dvor kde ukončíme trasu. <<<  Goralský Dvor sa nachádza pri hlavnej ceste v smere
Stará Ľubovňa – Červený Kláštor, od ktorého je vzdialený 3 km. Súčasťou Goralského Dvora je 14 chát a camping pre
prívesy a stany. Vhodný pre rodinné a firemné rekreácie, školenia, školské výlety, lyžiarske kurzy. Ubytovanie v
chatách – 1/2 a 2/3 posteľové izby, sociálne zariadenie, sprchy, teplá voda, spoločná chodba, terasa a ohnisko so
sedením. Stravovanie v reštaurácii. V zimnom období sú chaty vykurované. Ubytovanie v campingu – spoločné soc.
zariadenia so sprchou a teplou vodou, ohniska so sedením. Za prístreškami kuchynka s teplou vodou a možnosť
napojenia na elektrický prúd. Možnosť stravovania v reštaurácií. Slovenská reštaurácia - jej kapacita je 110 stoličiek.
Celá reštaurácia je prepojená na priľahlé terasy a Kolibu. Využíva sa na spoločenské posedenia s tanečným parketom,
školenia, svadby, alebo učebne. Letná Koliba - jej kapacita je 100 miest s možnosťou rozšírenia do 250 miest. Je
vybavená otvoreným ohniskom, na ktorom sa pripravujú rôzne špeciality. Vo večerných hodinách je osvetlená fakľami.
Využíva sa na pikniky pred alebo po splave, spoločenské posedenia, vystúpenia ľudových súborov, večerné sedenia a
svadby. Na spríjemnenie sedenia v kolibe ako aj v reštaurácií hrá Goralská muzika. Pri motoreste sa nachádza malé
múzeum poľnohospodárskej techniky. Pred vchodom vpravo sa nachádza sekačka na trávu na motorový pohon a ručná
čistička na obilie. Vpravo smerom k chatkám je mlátička obilia na motorový pohon, benzínový stacionárny motorový
pohon, výrazný chladič na chladenie pohonného motora.  Ručná sekačka na slamu.  Rôzne drobné ručné náradie
potrebné pri stolárskych a remeselných prácach. Sedliacke vozy / rebriňáky / slúžiace na zvoz sena a obilia pred
sociálnym zariadením. Vedľa motorestu sa nachádza detské ihrisko, miesto kde sa môžu vyblázniť aj dospelý. >>>
-
-
Mapa trasy :
 
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Lesnícke sedlo. 
-
 
Lesnícke sedlo.
-
-
 
Hrebeň z Lesníckeho sedla na Haligovské skaly.
-
-
 
Hrebeň z Lesníckeho sedla na Vysoké skalky vpravo obec Stráňany.
-
-
Haligovské skaly smerovník Plašná.
-
-
Červený Kláštor - kúpele.
-
-
Červený Kláštor - kúpele.
-
-
Množstvo nových alebo opravený domov v Haligovciach.
-
-
Goralský dvor - Haligovce.
-
-
Malé múzeum poľnohospodárskej techniky pri motoreste - mlátička obilia na motorový pohon..
-
-
Sedliacke vozy / rebriňáky / slúžiace na zvoz sena a obilia pred sociálnym zariadením.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Pieniny, Spišská Magura  / Haligovské skaly /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-
 
-