aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

8. Výstup na Rohačku
                                  Dňa 31.12.2004 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                         Silvestrovský výstup na Roháčku.
 
 
Usporiadateľ :  KST Margecany
 
Trasa akcie      :  Kameňolom Klenov – Rohačka - Čierna hora - Rohačka - Margecany  
 
Dĺžka trasy :  15 km         Prevýšenie : 680 m       Čas trasy podľa mapy: 4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :   : Šlacký, Čupaj, Čupaj, Gengeľ, Olšavský, Olšavská, Gaľa, Gaľová, Neubeller,
                    
 
Turistická mapa ŠARIŠSKÁ VRCHOVINA – Branisko č. 115      Turistický atlas list č.  141
  
Popis trasy :
Prezentácia účastníkov bola v krčme pod Gaštanom. Autobusový spojom sa dopravíme na zastávku kameňolom Klenov.
Tak plný autobus som ešte nezažil. Po vystúpení bolo aj cítiť že autobus dostal zabrať. Trasu začíname modrou značkou
spred kameňolomu Klenov smerom na Roháčku. V doline je ešte hmla a pomerne chladno. Vystupujeme lesom kde je
dosť prachového snehu, postup je dosť náročný. Prichádzame do sedla pod Roháčkou odkiaľ začína trochu strmší výstup
na Rohačku. Vystupujeme na vrchol Roháčky ktorý je zalesnený a nie sú odtiaľ žiadne výhľady.  Pokračujeme modrou
značkou ďalej. Stromy na hrebeni smerom na Čiernu horu sú v tieni pokryté námrazou. Počasie sa zlepšilo. Hmla ustúpila
a je pekný jasný a mrazivý slnečný deň. Prechádzame lesom ktorým vedie skalnatý hrebeň. Z chodníka je ho vidieť po
pravej strane, odporúčam odbočiť ku skalám a pozrieť si ho zblízka. Prichádzame na najkrajšiu časť tejto trasy. Vrchol
Čierna hora / miestny názov Roztrúsené skaly /, na vrchole je drevená plastika Panny Márii. Vrchol je holý a skalnatý s 
výhľadom na Prešovskú stranu. Vľavo je vidieť hrebeň Čergova, vpravo je vidieť typickú siluetu nad Prešovom Stáže a 
Dlhé Stráž, pred nimi Šarišský hradný kopec. Vpravo je vidieť hrebene Kojšovských vrchov a Bujanovské vrchy. Z vrcholu
sa vraciame modrou značkou naspäť. Vrchol Rohačky je porastený lesom. Tu začína žltá značka ktorá končí na
ŽSR Margecany. Chodník schádza dolu nenápadným hrebeňom miestami ťažšie schodným, zídeme do sedla Roháčka
kde žltá značka pokračuje vpravo, modrá pokračuje na Ružín ŽSR. Chodník prechádza hrebeňom, vpravo je kamenná
ohrada pre ovce, v minulosti keď tu nebol les tak sa tu chovali ovce. Po chvíli chodník vedie po prudko klesajúcom svahu
kde je náročnejší zostup z dôvodu snehu ktorý sa na listí sa veľmi šmýka. Prichádzame do sedla pred Holým hŕbkom
na ktorom je televízny vysielač. Chodník cez Holý hŕbok je veľmi zarastený a ťažšie prechodný preto v sedle pokračujeme
vľavo po ceste cez lesík vyjdeme na lúku. Pred nami ležia Bujanovské vrchy. Vrátime sa na značku, pokračujeme dole
riedkym lesíkom až zídeme do obce, ulicou pokračujeme k železnici, zídeme na hlavnú cestu prejdeme popod trať, vpravo
prídeme na ŽSR Margecany. Možnosť dopravy autobusom a ŽSR. < Obec s veľmi starou históriou. Historik Varsík v knihe
Osídlenie východného Slovenska do XV. storočia píše: Slováci v Margecanoch, ktorí sídlia pri vtoku Hnilca do Hornádu sú
na svojom pôvodnom mieste bez prerušenie kontinuity od čias spred príchodu Nemcov k rieke Hnilec, teda od čias
Svätoplukových v IX. - X. storočí. Prvé písomné zmienky o Margecanoch sú z r.1235. Z nich vyplýva, že dedinka Margecany
vznikla v chotári banského mesta Gelnica a jej pôvodný názov sa viaže k názvu tunajšieho kostola. V priebehu storočí sa
názov obce menil. Napriek značnému poklesu obyvateľov následkom morových epidémií v r. 1662-1710 boli Margecany na
konci 18. storočia už významným územným sídlom. Dokazuje to aj skutočnosť, že mali svoju pečať. Jej vznik je datovaný
rokom 1789. Na pečati je zobrazená sv. Margita s troma margarétami a nápis "Sigil: Communitatis Margithfalva 1789".
Uvedená pečať je uchovaná na listine. > Cieľ je v krčme pod Gaštanom alebo v cukrárni vedľa kde sa aj podáva občerstvenie.              
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Vrchol Čierná hora.
-
-
  
Roztrúsené skaly na Čiernej hore, miesto stretnutia účastníkov výstupu na Rohačku.
-
-
 
Holý vrchol Čiernej hory s drevenou palstikou na skalách.
-
-
 
Voľný priestor pod skalmi na vrchole.
-
-
 
Les pod vrcholovými skalami.
-
-
 
Účastníci výstupu pod vrcholovými skalami.
-
-
Rohačka - vrchol.
-
-
 
Smerovník na vrcholu Rohačky.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria -  Čierna hora  / Richnava - Roháčka - Margecany  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-