aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

1. Výstup na Kloptáň.
                                    Dňa 5.06.2004 uskutočnila sa turistická akcia.
                                                 
                                                       Výstup na Kloptaň.
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Prakovce – Cimmerplac – Tri studne – Ovčinec – Kloptáň – Mníšek nad Hnilcom
 
Dĺžka trasy :  22,5 km         Prevýšenie : 760 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Čupaj, Čupajová, Papcun,  Olšavský, Neubeller, Duhan, Stanek, Ilka
 
Nečlenovia KST MŠK : 1 člen KST Sľubica Vojkovce
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Košice  č.136  
 
Turistický atlas list č. 180, 181
 
Popis trasy :
Trasu začíname na ŽSR Gelnica zastávka, okolo detskej ozdravovne, cez Hornád na hlavnú cestu, vpravo do Prakoviec.
<<<  V roku 1368 uhorský kráľ Ľudovít I. nariadil revíziu chotára mesta Gelnica. Vlastníctvo obcí nájdených v tomto chotári,
medzi ktoré patrila aj Villa Praktonis, bolo znovu potvrdené mestu Gelnica. Táto revízia je vôbec prvou písomnou zmienkou
o obci Prakovce. Kvôli nedostatku listín v období rokov 1498 – 1527 sa nedá zistiť, ako sa Gelnica spolu so svojimi obcami
dostali do poddanského pomeru ku grófskej rodine Zápoľských. Ešte v roku 1527 udelil uhorský panovník Ferdinand I.
majetky Jána Zápoľského – komorskému grófovi a hlavnému kráľovskému pokladníkovi Alexisovi Thurzovi. Gelnica spolu
s Villa Praktonis a ostatnými obcami v jej vlastníctve prešli do majetku Thurzovovcov. Najvýznamnejší majiteľ obce Prakovce
na začiatku 16. storočia bol určite Alexej I. Thurzo, ktorý zastával vysoké správne a hospodárske funkcie v krajine. >>>
Na začiatku obce zabočíme vľavo žltou značkou, cesta vystupuje lesom, hustý vysoký les sa strieda s riedkym porastom.
Miestami je výhľad do Hnileckej doliny a na Plejsy. Prechádzame malým hrbom aby sme zišli do Perlovej doliny na
asfaltovú cestu pri horárni / Cimmerplac /.  Pokračujeme vpravo asfaltovou cestou, v Hlbokej doline odbočíme z asfaltovej
cesty vpravo a cez zimnú vodu vystúpime  do sedla Tri studne. Pokračujeme vpravo červenou značkou hlavným hrebeňom.
Hrebeň je porastený hustým lesom až po Kloptáň. Počas celej značky nie sú žiadne výhľady. Prechádzame cez Ovčinec
a miernym stúpaním vyjdeme na vrchol Kloptáňu, kde je postavená drevená rozhľadňa. Z vrcholnej plošiny rozhľadne je
výhľad na Volovské vrchy. Pokračujeme zelenou značkou cez lúky Hutnej holi, strmým zostupom cez Obecné až prídeme
na rozsiahle lúky nad Mníškom. Odtiaľ je výhľad na Mníšek nad Hnilcom, oproti je hrebeň ktorý sa tiahne z Plejsoch na
Bukovec. Schádzame obcou na ŽSR.<<<  Začiatky administratívnej časti činnosti v Mníšku nad Hnilcom možno
predpokladať už 14. storočí. Najstarším dokladom je však až odtlačok pečate Odtlačok pečatena písomnosti z roku 1584,
na ktorom je v strede pečatného poľa neskorogotický štít. V ňom sú skrížené banícke kladivká sprevádzané hore hviezdou,
po bokoch mesiacom a slnkom, dolu ružičkou s nápisom SIGILLVM - OPPIDI - EINSIEDELL (privilegované mestečko
Mníšek). Druhá najstaršia zachovaná pečať sa nachádza na písomnosti z roku 1629. Podobá sa na predchádzajúcu pečať,
len medzi insígniami chýba slnko. V roku 1688 si dal Mníšek vyhotoviť novú pečať, na ktorej sú v strede skrížené kladivká,
po bokoch polmesiace, v hornom výseku je ruža, v dolnom šesťcípa hviezda. Z vrchného okraja štítu, ktorý obopínajú
zviazané ratolesti, vyrastajú tri ruže. Podobne aj na ďalších pečatiach z roku 1687 a 1689 sa objavujú skrížené kladivká,
ale vo výsekoch porísk sú pravdepodobne štyri ruže.  >>>   
-
-  
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Prakovce - žltá značka odbočuje z hlavnej cesty.
-
-
Ovčinec - na hrebeni z Troch studni na Kloptaň. Stretnutie s turistami z Prakoviec.
-
-
Ovčinec - na hrebeni z Troch studni na Kloptaň.
-
-
Kloptáň - vrcholová kniha.
-
-
Rozhľadňa na vrchole Kloptáň.
-
-
Vrcholová kniha na Kloptáni.
-
-
Mníšek nad Hnilcom v pozadí Orlí vrch.
-
-
Mníšek nad Hnilcom
-
-
ŽSR Mníšek nad Hnilcom.
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-