aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

4. Výstup na Sľubicu-Dúbrava
                                    Dňa 28.8.2004 uskutočnila sa turistická akcia.
                                                     
                                                         Výstup na Sľubicu.    
 
Usporiadateľ : Obec Dúbrava
 
Trasa akcie : Dúbrava - Sedlo Humence - Rajtopiky - Sedlo Humence - Sľubica - Dúbrava   
 
Dĺžka trasy : 11 km               Prevýšenie : 640 m         Čas trasy podľa mapy: 4.00 hod
 
Členovia KST MŠK : Šlacký, Muller, Čupaj, Čupajová, Neubeller, Miček, Duhan, Papcun, Hamrakova, Mikulova
 
                              Mikula, Mikulova, Stanek
 
Turistická mapa   VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125   Turistický atlas Slovenska list č. 140       
                  
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Dúbrava spred obecného úradu neznačenou cestou do sedla Humence. <<<  Ako osada Dobra
sa spomína prvýkrát v roku 1293. Od roku 1300 sa užíva dnešný názov Dúbrava, čo je zrejme odvodené od dubového hája.
V minulosti bola súčasťou panstva Csákyovcov, významného rodu, sídliaceho na Spišskom hrade. Na základoch pôvodného
kostola, o ktorom niet písomných dokladov, posvätili v rokoch 1653-1654 Kostol sv. Jána Krstiteľa, ktorý vysvetil spišský
prepošt Juraj Bársony. Boli v ňom tri oltáre: oltár sv. Jána Krstiteľa (v súčasnosti je v umelecko-historickej expozícii
Východoslovenského múzea v Košiciach), oltár Panny Márie a oltár sv. Mikuláša. Bol tu aj vzácny rímsky misál, vytlačený
v roku 1574 v Benátkach gotickými literami. Na kostolnej veži boli štari zvony. Pri veľkom požiari v roku 1838 vyhorela
vrchná časť kostola i veže a celý vyšný koniec obce. Kostol bol neskôr opravený a v roku 1926 bola veža obnovená z
milodarov amerických krajanov. V roku 1968 bol kostol prestavaný do súčasnej podoby. Neďaľeko obce stála kaplnka
pri „kyslej vode” (minerálna voda s vysokým obsahom železa), ktorú dal postaviť faraár Ján Czabafy. V roku 1809 pri
prietrži mračien do kaplnky udrel blesk a celú ju zničil. Prvá škola bola v Dúbrave postavená v roku 1813, nová škola v
roku 1907. Do priestorov kultúrneho domu, postaveného v rokoch 1985-1990 presťahovali základnú školu v roku 1996 a
v roku 2001 aj materskú školu. Sídli v ňom aj obecný úrad. Prvé zmienky o hasičskom spolku sú z rokov 1917-1920.
Oficiálne bol Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý tu pôsobí aj v súčasnosti, založený v roku 1937. Na vyšnom konci vyviera
výdatný prameň kvalitnej pitnej vody, ktorým je zásobená nielen Dúbrava, ale aj mesto Spišské Podhradie. Traduje sa,
že kedysi bola odtiaľ vedená voda drevenými rúrami až na Spišský Hrad. >>>  Ulicou zabočíme vpravo ponad obecný
úrad a poľnou cestou ktorá vedie lúkami vystupujeme k lesa. Vpravo je vidieť údolie Hornádu v pozadí hrebeň Galmus.
Viac vpravo je silueta Dreveníka a Spišského hradu v pozadí hrebeň Vysokých Tatier. Cestou vstupujeme do lesa ktorým
vystupujeme až do sedla Humence. Z cesty sú miestami obmedzené výhľady. Vychádzame do sedla Humence a zelenou
značkou zabočíme vľavo smerom Rajtopiky. Po krátkom strmšom výstupe sa dostaneme na skalnatý hrebeň Rajtopiky.
<<<  NPR Rajtopiky je vyhlásená od roku 1982 na výmere 1 196 700 m2  na ochranu lesných a reliktných nelesných
xerotermných spoločenstiev na dolomitickom podklade v pohorí Branisko. NPR Rajtopiky sa nachádza na hrebeni pohoria
Branisko. Územím rezervácie prechádza turisticky značený chodník, ktorý sprístupňuje mnohé prírodné krásy, ukryté na
tejto malej ploche. Vrchol Rajtopiky dosahuje nadmorskú výšku 1036 m n. m. a v jeho okolí vystupujú na povrch skalné
formácie triasových bridlíc a dolomitov. Tie vytvárajú na pomerne dlhom vyše kilometrovom úseku zaujímavý, členitý,
miestami exponovaný skalnatý hrebienok s viacerými pozoruhodnými formami reliéfu. Najznámejším je skalné okno,
jedno z najkrajších svojho druhu na Slovensku, cez ktoré vedie turistický chodník. Výška otvoru je 3 m. Z hrebeňa
Rajtopiky padajú smerom k obciam Dúbrava a Harakovce príkre svahy tzv. Harakovskej strany na ktorých sa vyskytujú
viaceré vzácne druhy rastlín a živočíchov, ako aj pôvodne lesné spoločenstvá. Predmetom ochrany v tejto NPR je aj rys
ostrovid a vlk dravý. >>>  Postupujeme južným svahom skalnatého hrebeňa. Chodník je miestami veľmi úzky a vedie
ponad niekoľkometrové skalné zrázy. Z hrebeňa je obmedzený výhľad do Hornádskej kotliny. Pri skalnom okne si
urobíme spoločnú fotografiu a vrátime sa hrebeňom späť do sedla Humence. Zo sedla pokračujeme zelenou značkou
smerom Sľubica. Cesta obchádza severnou stranou Suchý hŕb a po chvíli vystúpime krátkym strmším výstupom do
sedla pod Suchým vrchom. Cesta prechádza lesom a po chvíli krajom rozsiahleho rúbaniska z ktorého je pekný výhľad
do Hornádskej kotliny, obec Dúbravu, Dreveník, Spišský hrad a v pozadí Vysoké Tatry. Vystúpime na krátky hrebeň
Na Skale kde vľavo je postavený kovový Slovenský kríž. Vľavo je vidieť  Smrekovicu, vpravo Patriu. Pred nami  je vidieť
Širockú brázdu, s obcou Víťaz a Ovčie nad nimi vpravo je vrchol Roháčky. V pozadí typická silueta okolia Prešova.
Vľavo je Lysá Stráž, Stráž, vpravo je Kapušiansky hradný kopec, pred nimi vľavo silueta Šarišského hradného kopca.
Pokračujeme vpravo a po chvíli vystúpime na vrchol Sľubice. Je nádherné slnečné počasie s dobrou viditeľnosťou do
okolia iba v pozadí je slabý opar. Vľavo začíname Bielou skalou, začiatok hrebeňa Galmus nad Krompachmi, ktorý
sa tiahne až po Vranie vrchy. Za Galmusom sa tiahne hrebeň Volovských vrchov, pokračujú obrysy Vraních vrchov,
za nimi sa vypína Kráľová hoľa začiatok hrebeňa Nízkych Tatier. Horizont prechádza vpravo na siluetu hrebeňa
Západných Tatier, postupne zubatý hrebeň Vysokých Tatier končiaci hrebeňom Belianských Tatier. Pred nimi tajomné
a nepoznané Levočské vrchy, končiac na hrebeni Braniska  a to Smrekovicou a Patriou. Pred nami sa rozprestiera
Hornádska kotlina so svojím klenotom pod Sľubicou najväčšia travertínová kopa v strednej Európe Dreveník, najväčší
hrad v strednej Európe Spišský hrad a historická Spišská kapitula. Na vrchole strávime dlhší čas, niektorý si opečú
slaninku a využívame pekné slnečné počasie. Z vrcholu sa vraciame späť do sedielka kde je sústredená väčšina
účastníkov výstupu. Pokračujeme zelenou značkou do sedla pod Suchým hrbom kde odbočíme zo značky vľavo
neznačenou cestou dole lesom. Širokou lesnou cestou pomaly schádzame dolu lesom až prichádzame na lúky
nad Dúbravou. Cieľ trasy končí pre obecným úradom kde je pripravené občerstvenie. Najprv si dáme dobré pivo v 
miestnej krčme. Pri obecnom úrade si dáme dobrý guláš, posedíme pri hudbe country skupiny Zahuráci. Po
vylosovaní tomboly si trochu zatancujeme pri country hudbe.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Plagát výstupu na Sľubicu.
-
-
 
Dúbrava - obecný úrad, začiatok výstupu na Sľubicu.
-
-
 
Obraz Dúbravy s pozadím Vysokých Tatier.
-
-
 
Na ceste do sedla Humenec.
-
-
 
Sedlo Humenec.
-
-
 
Rajtopiky - skalné okno.
-
-
 
Hornádska kotlina pohľad z hrebeňa Rajtopiky.
-
-
 
Sľubica pohľad zo Suchého hrbu.
-
-
 
Pod Sľubicou.
-
-
 
Obec Víťaz pohľad z časti Na skale..
-
-
 
Sľubica - vrchol.
-
-
 
Country hudba - Zahuráci hrajú na počúvanie a do tanca.
-
-
 
Cieľ výstupu v obci Dúbrava - dobre padne výborný guláš.
-
-
 
Ocenenie najstaršieho účastníka výstupu.
-
-
 
Dúbrava - obecný úrad.
-
-
 
Dúbrava pohľad sponad Slatviny.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Rajtopiky - Rudník - Sedlo Branisko /
                                   Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Humence - Sp.Vlachy/   
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-