aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

24. Vyšný Slavkov - Smrekovica
                                 Dňa 8.10.2005 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                       Prechod Smrekovicou s príležitosti otvorenia nového chodníka.
 
 
Usporiadateľ : RR KST Spišská Nová Ves  a  KST Smrekovica-Kamilky Vyšný Slavkov
 
 
Trasa akcie : Vyšný Slavkov - Smrekovica - Boldigáň - Veľká skala - Vyšný Slavkov
 
 
Dĺžka trasy  :  11 km          Výškové prevýšenie : 640 m           čas trasy podľa mapy : 4.00 hod 
 
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Mikulová, Olšavský, Olšavská, Neubeller 
 
 
                                   Neubellerová, Gengeľ, Papcun, Stanek, Hamraková, Duhán
 
 
 
 
Turistická mapa  ŠARIŠSKÁ VRCHOVINA – Branisko  č.115     Turistický atlas Slovenska list č.100
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname novou modrou značkou z Vyšného Slavkov od obecného úradu. <<<  Prvé materiálne dôkazy o osídlení
chotára siahajú do vzdialenej minulosti, kde sa môže hovoriť o púchovskej kultúre z doby halštatskej, na ktorú nadväzovalo
sídlisko z prelomu letopočtov. Archeológovia sa pri svojich výskumoch opierajú o katastrálne názvy obcí. Veľmi zaujímavým
názvom v chotári je Hradisko. Toto pomenovanie poukazuje na to, že pravdepodobne sa tu nachádzalo hradné opevnenie
z obdobia po príchode Slovanov na toto územie.  Z historického hľadiska je presné vymedzenie začiatkov existencie
Vyšného Slavkova nemožné, keďže ani väčšie mestá Spiša nemajú presné určenia. V súvislosti s istými udalosťami,
ktoré boli historicky zaznamenané, je možné dosť presne určiť totožnosť či časovosť. Približne v čase výstavby Spišského
hradu začiatkom 13. storočia je spomínaná oblasť silného prúdu vody v údolí Slavkovského potoka – Slavkovské žriedlo.
Takto prichádzame k najstarším dôkazom o osídlení. Najstaršiu zachovanú písomnú správu o Spiši vydal kráľ Ondrej II. v
roku 1209. Písomné dôkazy o osídlení terajšej dediny Vyšný Slavkov sú útržkovité. Z roku 1754 sa zachoval zoznam
miestnych zemepánov: Franciscus Horváth-Kissevicz, vdova po Ladislai Kolacszkovszký, Stephanus Kolacszkovszký,
Emericus Radácsy, Casparus Simoni, Mathias Neiblingh, vdova po Casparis Roll, Ignatius Vitkócsy. V súčasnosti sa v
obci nachádza už iba meno Kolačkovský. >>>  Slávnostne otvorenie chodníka sa uskutočnilo pri obecnom úrade
príhovorom ľudí ktorý realizovali projekt výstavby chodníka. Postupujeme modrou značkou hore obcou. Pri smerovníku
Vyšný Slavkov – kameňolom zabočíme vpravo žltou značkou. Chodník vedie trávnatým porastom, ktorý sa tiahne úzkym
pásom cez les. Za nami sa čoraz viac otvára výhľad na Levočské vrchy a dolinu smerom na Nižný Slavkov. Chodník
vchádza do lesa až vyjdeme k smerovníku Zelená skala kde odbočíme na vyhliadku. Západným smerom pod nami leží
sedlo Prašivá, pred nami sa rozprestierajú rozsiahle Levočské vrchy za nimi sa tiahne hrebeň Vysokých Tatier. Vľavo sa
ukazuje Hornádska kotlina ktorá je utopená v hmle. Severným smerom je vidieť Vyšný Slavkov, Nižný Slavkov v pozadí
sa tiahne Ľubovniansko – Šarišské medziholie. Cez kamenné suťovisko na južnom svahu Smrekovice pomaly
vystupujeme na vrchol Smrekovice, najvyšší vrch pohoria Branisko. Smrekovica bola roky mimo značkovaných trás.
 Hustým lesom zarastený vrchol neposkytoval skoro žiadne výhľady na okolie. Situácia sa zmenila po polome a
následnej ťažbe dreva kde sa otvoril južný svah vrcholu. Dnešnou akciou otvorenie chodníka je vrchol Smrekovice
sprístupnený oficiálnou značkou. Vľavo sa týči vrchol Patria, ktorý leží ešte pred sedlom Branisko. Za ním sa tiahne
hrebeň Braniska zo sedla Branisko cez Rudník, Rajtopíky na Sľubicu. V pozadí sa ukazuje horizont Volovských vrchov.
Vpravo medzi stromami sa ukazuje Hornádska kotlina utopená v hmle len vrchná časť Spišského hradu s vežou sa
vynárajú z hmly v pozadí sa tiahne hrebeň Galmusa. Na vrchole je pekné slnečné počasie. Pokračujeme žltou
značkou lesom až vychádzame na rozsiahlu lúku na Kravcovej. Niektorý vystúpime na vrchol k chate, kde si posedíme
na slnku, niektorý zostali dole na lúke. Po chvíľke schádzame dole lúkou do sedla Pod Kravcovou. Vpravo sa ukazuje
Šarišská brázda s dominantou zľava Lysá Stráž, Stráž, Kapušianský hradný vrch. V sedle odbočíme vľavo modrou
značkou smerom do Vyšného Slavkova. Schádzame lesom, po čase pokračujme po úzkom hrebeni na Veľkú skalu.
Na hrebeni sa nachádzajú viaceré skalné útvary. Vystupujeme na skalu odkiaľ je pekný na Levočské vrchy a hrebeň
Vysokých Tatier. Z Veľkej skaly zostupujeme úzkou strmou dolinkou do Suchej doliny. Dolinou prichádzame do
Vyšného Slavkova – kameňolomu. Tu bolo pripravené menšie občerstvenie. Niektorí si ideme pozri jaskyňu ktorá
sa nachádza pod skalnou stenou kameňolomu. Posedíme si na slnku, oddychujeme a využívame pekné slnečné
októbrové počasie.       
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Smerovník vo Vyšnom Slavkove.
-
-
 
Vyšný Slavkov - oficiálne otvorenie nového chodníka na Smrekovicu.
-
-
 
Spoločná fotografia vo Vyšnom Slavkove po odiciálnm otvorení chodníka.
-
-
 
Vyšný Slavkou.
-
-
 
Umelecká tvorivosť domáceho kutila. Vkusný a originálny smerovník s udaním smeru rôznych lokalít.
-
-
 
Smerovník Vyšný Slavkov - kameňolom.
-
-
 
Výstup na Smrekovicu.
-
-
 
Vyšný Slavkov v pozadí Ľubovnianská vrchovina pohľad z Chrasti.
-
-
 
Cvíľa oddychu pod Chrasťou.
-
-
 
Vyhliadková Zelená skala.
-
-
 
Levočské vrchy v pozadí Vysoké Tatry pohľad zo Zelenej skaly.
-
-
 
Kamenné suťovisko pod vrcholom Smrekovice.
-
-
 
Smerovník na vrcholu Smrekovice.
-
-
 
Na vrcholu Smrekovice.
-
-
 
Na vrcholu Smrekovice.
-
-
 
Na vrcholu Smrekovice.
-
-
 
Hornádska kotlina utopená v hmle, Spišský hrad vyčnievajúci z hmly v pozadí hrebeň Galmusa pohľad z vrcholu
Smrekovice.
-
-
 
Chata na Kravcovej.
-
-
 
Rozsiahla lúka na Kravcovej.
-
-
 
Chvíľku oddychu na Kravcovej.
-
-
 
Štvornohý účastník prechodu Smrekovice.
-
-
 
Sedlo Pod Kravcovou.
-
-
 
Smerovník Sedlo Pod Kravcovou.
-
-
 
Skalné útvary na hrebeni smerom na Veľkú skalu.
-
-
 
Skalné útvary na hrebeni smerom na Veľkú skalu.
-
-
 
Levočské vrchy pohľad z Veľkej sakly.
-
-
 
Levočské vrchy v pozadí je vidieť hrebeň Vysokých Tatier pohľad z Veľkej skaly.
-
-
 
Zostup z Veľkej skaly úzkou dolinkou do Suchej doliny..
-
-
 
Na Veľkej skaly.
-
-
 
Zostup z Veľkej skaly úzkou dolinkou do Suchej doliny..
-
-
 
Zostup z Veľkej skaly úzkou dolinkou do Suchej doliny..
-
-
 
Chvíľka oddychu na peknom októbrovom slnku v kameňolome Vyšný Slavkov.
-
-
 
Chvíľka oddychu na peknom októbrovom slnku v kameňolome Vyšný Slavkov.
-
-
 
Vyšný Slavkov - Jaskyňa pri kameňolome.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Vyšný Slavkov - Smrekovica  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-