aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

14. Poráčská dolina - Galmus
                             Dňa 28.3.2005 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                         Veľkonočný pondelok v prírode.
    
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Slovinky - Čierný Bocian - jaskyňa - Galmus - Krompachy 
 
Dĺžka trasy : 18 km                Prevýšenie : 360 m 
 
Členovia KST MŠK : Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Neubeller, Neubellerová, Duhán, Blažková
 
                              Gaľa, Olšavský, Ďorková, Miček, Šlacký, Ďorko, Gengeľ
 
Nečlenovia KST MŠK : 4 nečlenovia 
 
 
Turistická mapa   VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125    Turistický atlas Slovenska list č. 140       
 
Popis trasy :
Predstavovaná trasa začína v starej baníckej obci Slovinky od ústredného smerovníka pri cintoríne  červenou značkou
cez Poráčsku dolinu do obce Poráč. <<< Obec Slovinky vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári.
V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“.
Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“.
V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom, neskôr Csakyovcom
až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom
„Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od
roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. >>>  Počasie je pod mrakom, trochu chladnejšie. Pustíme sa červenou
značkou smerom Poráčska dolina ktorá sa nám predstavuje ústim v tvare V. Vľavo lyžiarskym svahom začína hrebeň ktorý
končí pod Slovinskou skalou, vpravo začína Bielou skalou hrebeň Galmusa. Po vyjdení ulice na voľné priestranstvo vľavo
sa nachádza pravoslávny  chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa, po prejdení mostu cez Poráčsky potok a vystúpení na
kopček  vpravo sa nachádza kaplnka odkiaľ začína žltá značka smerom Biela skala, poľovnícka chata na Galmuse,
Za horou, Spišské Vlachy. Prejdeme okolo starej horárni kde už začínajú tiahle lúky v ústi Poráčskej doliny. Vpravo sa
výrazne črtá profil južného svahu hrebeňa Galmus. Pokračujeme rozbitou asfaltom spevnenou cestou, prejdeme drevený
most, po chvíli bude vpravo sa nachádza už nepoužívaná lesná škôlka, vľavo sa už ukazuje severný svah Slovinskej skaly
časť Matisovec. Prechádzame druhý drevený most a za chvíľku začína posledná tiahlejšia lúka. Vpravo sa už ukazujú
výrazné  skalné svahy NPR Červené skaly. Dolina sa postupne začína zužovať až pred chatu Čierny Bocian kde sa trochu
rozšíri na voľné priestranstvo. Chata v minulosti patrila ŽB Slovinky, bola otvorená pre verejnosť a bola miestom častých
peších a cyklistických nenáročných vychádzok obyvateľov Sloviniek a Krompách. Dalo sa tu zašportovať, opiecť si niečo
a k tomu si dať dobré čapované pivo v chate. Dnes je chata v súkromných rukách a je zatvorená. Pokračujeme od chaty
neznačenou dolinkou po chvíli zabočíme vľavo slabo sa črtajúcim chodníkom po južnom svahu hrebeňa Galmus. Vpravo
nad nami sa ukazujú pekné vápencové skalné steny. Les na svahu je zničený po požiari. Stojí ešte množstvo ohorených
kmeňov stromov. Chodník na viacerých miestach je zničený, zakrytý popadanými kmeňmi stromov, zosunutým kamením.
Postupujeme svahom až vystúpime k Cholomošovej diery. Pozrieme si jaskyňu a pokračujeme na vrchol svahu kde
zabočíme vpravo na vystupujúce skaly z ktorých je vyhliadka na Poráčsku dolinu pred chatou Čierny Bocian. Pustíme
sa zreteľnou lesnou cestou západným smerom až prídeme na cestu ktorá vedie hrebeňom Galmusa na modrú značku
kde zabočíme vpravo smerom na Nad Sejkovu odkiaľ po polomoch je pekný výhľad vľavo na Dreveník, na tajomné
nepoznané Levočské vrchy a hrebeň Braniska Vpravo na Bielu skalu Po chvíli prídeme na veľkú tiahlu lúku, v strede lúky
stojí ihličnatý strom, v minulosti bol pod ním kolmý vchod do podzemia vystužený drevom. Slovinský speleológovia ním
objavovali podzemné priestory. Po skončení prieskumov vchod sa začal prepadať až sa celkom zasypal. Oproti cez cestu
sa však prepadlo dno jamy a otvoril sa ďalší vchod do podzemia, tu už však nikto nerobí prieskum. Pokračujeme po ceste
cez úzku napodobeninu tiesňavy až vyjdeme z les pri poľovníckej chate Galmus. Pri chate je prístrešok kde je možné
ukryť sa v prípade zlého počasia. Značka ďalej vedie tiahlou lúkou nad poľovníckou chatou na Galmuse, ponad jeden z 
mála prameňov na hrebeni Galmusa ktorý sa nachádza vľavo pod cestou, lúkou pod Kobylou  a  popod juhovýchodný
skalnatý svah Kobyly, Chodník po chvíli pokračuje cestou okolo smerovníka  Pod skalou.  Značka pokračuje južným
svahom postupne pokračuje lesnou cestou na lúčnatý hrebeň Líščieho vrchu, odtiaľ už začínajú prvé výhľady vľavo je
vrchol Sľubice pred nami vpravo sú Plejsy a Bačov vrch. Pokračujeme cestou cez rozsiahlu lúku Liščieho vrchu,
vchádzame do lesa a zelenou značkou schádzame na cestu z Vápenca do Krompách. Vpravo sa nachádza vitálny
svet Velnes, na konci ulici sa nachádza Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia 
rodinou Gundelfingerovcou. Po nich sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park.
Dnes objekt slúži ako penzión tu zároveň ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-                 
 
Poráčska dolina.
-
-
 
Vyhliadková skala nad Cholomošovou dierou.
-
-
 
Vyhliadková skala nad Cholomošovou dierou.
-
-
 
Vyhliadková skala nad Cholomošovou dierou.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Poráčska dolina - Poráč  /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-