aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

11. Zimné opekanie pri Sabinke
                                   Dňa 5.2.2005 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                 Zimné opekanie pri Sabinke.
    
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Krompachy - Líšči vrch - Galmus – Za horou / Sabinka / – Kolinovce - Krompachy 
 
Dĺžka trasy : 20 km                Prevýšenie : 420 m       Čas trasy podľa mapy :  6.300 hod
 
Členovia KST MŠK : Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Neubeller, Bílek, Olšavský, Olšavská
 
 
Turistická mapa   VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125    Turistický atlas Slovenska list č. 140       
               
Popis trasy:
Trasu začíname od mapy Galmus ktorá je vľavo od Mestskom úrade zelenou značkou smerom na Bielu skalu. Počasie
je pekné a slnečné, dosť snehu a primerane chladno. <<< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách
pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od
začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach
a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy
znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili
samostatný administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po
dohode so zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné
kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov.
V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo
popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími
podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči
mestu. >>> Prechádzame zelenou značkou cez most okolo VÚB vľavo, pred kaplnkou sv. Jána Nepomúckeho postavenej v 
roku 1776 zabočíme vpravo smerom na Čardu. <<< Vľavo sa nachádza Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a
 prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa
dodnes volá Piller - park. >>>  Dnes objekt slúži ako penzión.  Od smerovníka pri orientačnej mape združenia Galmus vľavo
od Mestského úradu modrá značka pokračuje vpravo cez most, dolinou smerom na Vápenec. Za Vitálnym svetom odbočí
vpravo lesnou cestou ponad paneláky, pri troch betónových krížoch prudko odbočí vľavo na úzky chodník, bočným svahom
lesa až vyústi na lesnú cestu, pokračujeme vpravo na hrebeň Líščieho vrchu pokrytého rozsiahlou lúkou, z ktorého sú prvé
výhľady na Plejsy. Pred smerovníkom Pod skalou, vpravo je prvý výhľad na Hornádsku kotlinu a hrebeň Braniska.
Pokračujeme popod vápencové skalnaté zrázy pod Kobylou, o chvíľu prechádzame veľkou lúkou pod Kobylou, ktorá je
vpravo. Pokračujeme ďalšou lúkou so senníkom, ktorá je súčasťou veľkej lúky okolo poľovníckej chaty na Galmuse.
Pri poľovníckej chate je prístrešok so stolom kde si môžete oddýchnuť, občerstviť sa a v prípade zlého počasia je možné
sa tu ukryť. Vľavo od cesty na zákrute je prameň vody, jediný prameň na hrebeni Galmus. Pokračujeme vpravo žltou
značkou smerom Za Horou. Cesta sa vo svojej vrchnej časti postupne zúži, z dôvodu strmého svahu, kde sa cesta
hlboko zarezáva do vápencového skalného podložia. Za väčšou skládkou dreva značka odbočí z cesty vľavo úzkou
lesnou cestou,  žltá značka vyústi z lesa popod lyžiarsky vlek pri starej horárni, ku ktorej je pristavené pódium na ktorom
v letných mesiacoch tu ponorí do lesa a pokračuje lesnou cestou až na vystupuje country skupina Zahuráci. Pri smerovníku
odbočíme vľavo cestou k bufetu Sabínka. Pod prístreškom si opečieme kto čo si doniesol. Po chvíli oddychu pokračujeme
naspäť k smerovníku. Táto trasa je značená miestnym značením žlto - bielymi trojuholníkmi. Od smerovníka pokračujeme
rovno asfaltovou cestou ktorá prichádza zo Spišských Vlách na skládku dreva kde odbočíme vpravo na lesnú cestu.
Po čase cesta vyústi z lesa na lúky okolo železničnej trati.  Odtiaľ je pekný pohľad na časť Spišských Vlach v pozadí vľavo
hrebeň Vysokých Tatier, v strede sa čnie najväčšia travertínová kopa v strednej Európe, vpravo najväčší hrad v strednej
Európe Spišský hrad v pozadí tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Značka sleduje okraj lesa až k potôčiku kde značka
prechádza popod železničnú trať, vpravo sa späť vráti k trati a pokračuje popod trať okolo Hornádu / ktorý v týchto
miestach oddeľuje hrebeň Braniska od hrebeňa Galmus / až k  potôčiku. Opustime značku a vľavo ulicou vojdeme do
Kolinoviec.  <<< Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1312 ako Villa Colinii, neskôr premenovaná na Kolendorf
alebo Kolinfalva. V r. 1409 obec vtedy panujúci kráľ Žgmund, daroval fare Spišské Vlachy ako základinu slúženia
každodennej svätej omše ku cti sv. Jána Krstiteľa za kráľových rodičov. Vľavo na svahu postavený okolo roku 1830
klasicistický kostol  sv. Jána Krstiteľa z Asisi. Išlo o stavbu sieňového typu s troma poľami pruskej klenby. Oltár v
 klasicistickom štýle s obrazom sv. Františka z Asissi. Vpravo v strede novo postavený kostol. >>> V krčme pri moste
si dáme dobré pivo a pokračujeme na hlavnú cestu kde sledujeme zelenú značku vpravo po ceste smerom do Krompách.
Prejdene popod železničný podjazd.  Pri starej benzínovej pumpy vľavo za Hornádom pod svahom stojí budova prvej
vodnej elektrárne na Slovensku postavenej v roku 1889. Po chvíli vchádzame do Krompách, pokračujeme vpravo do
centra kde ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Líšči vrch.
-
-
 
Prístrešok pri poľovníckej chate Galmus.
-
-
 
Poľovnícka chata Galmus pohľad od Za horou.
-
-
 
Opekanie pri bufet Sabinka Za horou.
-
-
 
Bufet Sabinka.
-
-
 
Opekanie pri bufet Sabinka Za horou.
-
-
 
Jazero Za Horou.
-
-
-
 
Jazero Za horou.
-
-
 
Jazero Za horou.
-
-
 
Sľubica.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria trás - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
                                   Fotogaléria trás - Krompachy / Sp.Vlachy - Za horou - Galmus /
                                   Fotogaléria trás - Krompachy / Za horou  /
                                   Fotogaléria trás - Krompachy / Krompachy – Za horou – Olcnava  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<   >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
 
-
-