aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

6. Štrbské pleso-Koprovský štít
                                                 Dňa 11.9.2004 uskutočnila sa turistická akcia.
                                          
                                                   Vysoké Tatry - Kôprovský štít.
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :  Štrbské pleso - Popradské pleso - Veľké Hincové pleso - Kôprovský štít - Popradské pleso - Štrbské pleso
 
 
Dĺžka trasy  :  19,5 km         Výškové prevýšenie : 1150 m       Čas trasy podľa mapy : 7.00 hod     
 
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Duhan, Gaľa, Olšavský, Rodzik
 
 
                                   Gengeľ, Krak, Bílek, Papcun
 
 
 Nečlenovia KST MŠK : 1 účastník                    
 
 
 
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113         Turistický atlas list č.  60, 94
 
Popis trasy :
Trasu začíname na Štrbskom plese červenou značkou smerom Popradské pleso. <<<  Najvyššie položená turisticko-liečebná
osada vo Vysokých Tatrách, na južnom brehu rovnomenného plesa.   Roku 1872 vyrástla na južnom brehu Štrbského plesa
poľovnícka chatka zemepána Jozefa Szentiványiho a stala sa zárodkom neskoršieho turistického strediska Štrbské Pleso.
Uhorský karpatský spolok dal r.1875 podnet k výstavbe turistickej ubytovne. K nej pribudli zakrátko aj ďalšie hotely
a reštaurácie, kúpeľný dom a niekoľko viliek. Roku 1885 priznali osade charakter liečivých kúpeľov. Výstavbu za uhorského
štátu dovŕšili r.1906 hotely Hviezdoslav a Kriváň. Roku 1876 vybudovali vozovňu Tatranská Štrba - Štrbské Pleso (r.1921 ju
prestavali na autocestu) a v r.1896 postavili zhruba paralelnú ozubnicovú železnicu, ktorú r.1933 nahradili autobusy.
Roku 1885 dostalo Štrbské Pleso spojenie so Starým Smokovcom a r.1911 odovzdali verejnosti aj súbežnú elektrickú
železnicu. Situácia po 2. svetovej vojne si vynútila premenu hotelov na protiastmatické sanatóriá, no v súvise s prípravami
na lyžiarske majstrovstvá sveta 1970 chýbajúce ubytovacie a reštauračné kapacity nahradili modernými novostavbami.
Súčasne boli postavené nové dopravné objekty, vrátane novej elektrickej "zubačky" z Tatranskej Štrby, budova spojov,
obchody a služby a v ústí Mlynickej doliny vyrástol veľkoryso vybudovaný lyžiarsky areál. Roku 1976 dali do prevádzky
moderný liečebný dom Helios. Na Štrbskom Plese žil Gustáv Nedobrý (1893-1966), jeden zo zakladateľov horolezeckého
spolku IAMES, organizátor slovenskej turistiky, horskej vodcovskej a záchrannej služby.  >>>  Vystupujeme na TEŽ
Štrbské pleso a prechádzame okolo Panorámy na cestu, pustíme sa vpravo cestou okolo televízneho štúdia v Mlynskej
doline na horné parkovisko. Je nádherné slnečné počasie. Pred nami sa týči vrchol Patria. Za parkoviskom značka zabočí
vpravo do lesa. V týchto miestach začína lesný chodník Štrbské pleso -  Popradské pleso. Chodník je dlhý 4 km.
Vedie cez chrbát Trigana. Chodník má 14 zastavení s informačnými tabuľami. Prechádzame lesom, čítame informačné
tabule. Po čase chodník vyústi z lesa a začínajú výhľady vpravo sa týči Ostrva, pred nami leží Zlomisková dolina, po
chvíli sa ukazuje svah so serpentínami výstupu na Ostrvu. Prechádzame drevenou lávkou cez Hincov potok a po chvíli
prichádzame k smerovníku pri Popradskom plese. Zdatnejší turisti si nakladajú potraviny alebo iný náklad a skúšajú to
vyniesť na chatu pod Rysmi. Zabočíme vľavo modrou značkou do Mengusovej doliny. <<<  Mengusovská dolina je 8 km
dlhá, rozvetvená, turisticky príťažlivá dolina. Jej vody vytvárajú riečku Poprad. Kratšie túry smerujú zo Štrbského Plesa
( červená ) alebo zo zastávky TEŽ Popradské Pleso ( modrá ) do centra doliny ku Popradskému plesu ( Chata pri
Popradskom plese - ubytovanie, strava ) a na Symbolický cintorín (pamiatka obetiam hôr). Pri Popradskom plese sa
dolina člení na severovýchodnú Zlomiskovú a na severozápadnú samotnú Mengusovskú dolinu. Ňou chodník ( modrá )
stúpa do Hincovej kotliny a do bočnej kotliny Žabích plies ( červená ). Hincovu kotlinu lemuje skalný amfiteáter
Mengusovských štítov, Kôprovského štítu a Čubriny. V závere dominuje Veľké Hincovo pleso. Cez Vyšné Kôprovské sedlo
možný prechod do Kôprovej doliny  ( modrá ) alebo výstup na Kôprovský štít ( červená ) s výhľadmi do okolitých dolín a
na susedné vrcholy. Kotlinu Žabích plies oddeľuje od Hincovej kotliny južný hrebeň dominantného pyramídového vrcholu
Volovca. Okolo Žabích plies chodník ( červená ) stúpa mohutným skalným prahom ( zaistený reťazami ) do Dolinky pod
Váhou ku Chate pod Rysmi (2250 m, najvyššie položená vysokohorská chata). Cez sedlo Váhy chodník stúpa na
najvyhľadávanejší výhľadový vrchol Rysy ( 2499,6 m n. m. ).  >>>  Stúpame Mengusovskou dolinou, vľavo sa
tiahne hrebeň cez Patriu, Malú Baštu, Prednú Baštu, Satan, Hlinskú vežu a končí vo Vyšnom  Kôprovskom sedle.
Vpravo je vidieť dominantnú siluetu Mengusovskej doliny a to vrchol Mengusovského Volovca. Vľavo od chodníka sa
nachádzajú Satanové plieska. Pred nami sa začína ukazovať hrebeň štítov ktorý pokračuje z Vyšného Kôprovského  
sedla cez Kôprovský štít, Čubrinu, Mengusovské štíty, Žabiu vežu až skončí na vrcholu Rysy. Prechádzame okolo
Malého Hincového plesa aby sme cez dolinný prah prišli k Veľkému Hincovému plesu. <<<  Veľké Hincovo pleso
( 1944 m n. m., plocha 20,08 ha, hĺbka 53,7 m ) je najväčším a najhlbším plesom na slovenskom území Vysokých Tatier.
Nachádza sa v hornej časti Mengusovskej doliny pod Kôprovským štítom. Pleso vzniklo vo veľkom ľadovcovom kotle
obkolesenom strmými skalnými masívmi a od dolnej časti doliny je oddelené stupňom v minulosti zaobleným a ohladeným
ľadovcami.  Priemerne 270 dní v roku je pokryté ľadom. Je to karové jazero. Na západe sa nad plesom zdvíhajú steny
Hincovej veže a Mengusovského Volovca. Na juh sa otvára Mengusovská dolina. Do jazera nevteká žiaden povrchový
potok a vyteká z neho Hincov potok, ktorý po spojení s Krupou vytvára rieku Poprad.    Pomenovanie Hincovo pleso
sa pochádza pravdepodobne od domáceho mena niektorého majiteľa pozemkov alebo známeho pastiera, ktorý
pravdepodobne k plesu vystúpil. >>>  Stojíme na brehu pekného plesa ležiaceho v kotline obkolesenej nádherným
hrebeňom okolitých štítov. Pokračujeme modrou značkou do Vyšného Kôprovského sedla. Pred nami sa otvára
hlboká a dlhá Temnosmrečinská dolina s dvojicou   Temnosmrečinských plies, vpravo sa tiahnu Poľské Tatry. Zo sedla
zabočíme vpravo červenou značkou smerom na vrchol Kôprovského sedla. Vychádzame na vrchol Kôprovského štítu
ktorý je výrazným vrcholom, prvý v krivánskej rázsoche, ktorá vychádza z Čubriny. Z vrcholu štítu je veľmi pekný
výhľad na severnú Poľskú stranu Vysokých Tatier. Južným smerom dominuje pod vrchol veľmi pekný kotol s 
Veľkým Hincovým plesom v závere Mengusovskej doliny obkolesený okolitými hrebeňmi Tatranských štítov. V ústi
doliny dominuje severný svah Ostrvy. Pekné slnečné počasie nám umožňuje zdržať sa dlhšie na vrchole. Po čase sa
vraciame tou istou trasou okolo plesa dole Mengusovou dolinou. Schádzame k Popradskému plesu.
 <<<  Popradské pleso ( staršie Rybie pleso ) je pleso v Tatrách v Mengusovskej doline. Má rozlohu 6,88 ha, hĺbku 17 m
a nachádza sa v nadmorskej výške 1 494,3 m n. m. Jazero je ľadovcového pôvodu. Pri plese stojí Chata pri
Popradskom plese ( bývalá Chata kpt. Morávku ). Popradské pleso je svojou rozlohou štvrté najväčšie jazero.
V limbovom háji neďaleko plesa je Symbolický cintorín obetiam Vysokých Tatier. >>> Občerstvíme sa, dáme si dobré
čapované pivo a využívame slnečné lúče pri Popradskom plese. Oproti cez pleso sa vypína severná stena Ostrvy
s výstupovým žľabom do sedla pod Ostrvou. Červenou značkou sa vrátime na Štrbské pleso.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Štrbské pleso vľavo je vidieť vrchol Patrie.
-
-
 
Mengusová dolina - dominanta doliny Mengusovský Volovec.
-
-
 
Veľké Hincové pleso v pozadí Mengusovské štíty pohľad od plesa.
-
-
 
Na brehu Veľkého Hincového plesa v pozadí východné steny Hlinskej veže pohľad od plesa.
-
-
 
Vyšné Kôprovské sedlo pohľad od plesa.
-
-
 
Veľké Hincovo pleso pohľad z vrcholu Kôprovského štítu.
-
-
 
Temnosmrečinská dolina s Dolným Temnosmrečinským plesom pohľad z vrcholu Kôprovského štítu.
-
-
 
V pozadí Kriváň.
-
-
 
Veľké Hincové pleso, Mengusovské štíty v pozadí Rysy a Vysoká pohľad z Kôprovského štítu.
-
-
 
Na brehu Veľkého Hincového plesa.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Vysoké Tatry / Štrbské pleso - Popradské pleso –   Symbolický cintorín  /
                                   Fotogaléria – Vysoké Tatry / Kôprovský štít /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-