aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

16. Rajecké Teplice - Skalky - Súľov
                                   Dňa 13.05.2005 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                  Prechod Súľovskými vrchmi.“
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Rajecké Teplice – Skalky – Rajecké Teplice – Zbyňov – Súľov – Chata Súľovťanka
 
Dĺžka trasy :   17  km         Prevýšenie :   560 m       Čas trasy podľa mapy:  5,30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Olšavský, Olšavská,
 
                                   Gaľa, Gaľová, Mikulova, Sokolska, Uličný, Uličná, Havaš, Havašová,
 
                                   Dzurňáková, Dzurňáková, Papcun, Papcunová                       
 
 
Turistická mapa  SÚĽOVSKÉ  VRCHY         Turistický atlas list č. 49, 50, 84
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname červenou značkou v Rajeckých Tepliciach smerom na Skalky. <<<  Archeologické výskumy dokazujú,
že už praveký človek objavil blahodarné účinky termálnych a minerálnych vôd. Osídľovanie, najmä v blízkosti teplých
prameňov, pokračovalo aj v neskorších obdobiach. Vznik mnohých sídel či kúpeľov na území terajšieho Slovenska sa
spája s príbehom, tradíciou alebo legendou. Rajecké Teplice sú v tomto smere zahalené rúškom tajomstva. Prvé
spoľahlivé svedectvo o ich existencii vydáva až listina uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého z roku 1376. V listine sa v
súvislosti so zámenou kráľovských majetkov v Novohradskej stolici za rajecké majetky šľachtica Dominika a jeho
príbuzných spomína aj škultécia dediny Teplica: „scultetia seu rectoratus vulgo wayth villae Tapolcha“. Možno teda
predpokladať, že Rajecké Teplice vznikli niekedy v polovici 14. storočia. Boli kolonizované pravdepodobne z neďalekej
Žiliny, rovnako ako ďalšie osady Rajeckej doliny. Celé územie v povodí rieky Rajčanky patrilo hradu Lietava, ktorý je
písomne doložený prvý raz roku 1318. Až roku 1496, v dobe Zápoľskovcov, sa ako súčasť lietavského panstva uvádzajú
Rajecké Teplice („possessio Toplycza“). Vtedy tu žilo niekoľko sedliackych rodín zaoberajúcich sa roľníctvom, chovom
dobytka a drevorubačstvom, neskôr sa spomína i teplický mlyn a píla. Usadlosť, osadu Teplice mali vždy v rukách tí
feudáli, ktorí vlastnili hrad Lietavu. Po Jánovi Zápoľskom to bol Mikuláš Kostka, neskôr, roku 1558, sa majiteľom
lietavského panstva stal Kostkov zať František Thurzo. Takto sa i Rajecké Teplice dostali do vlastníctva Thurzovcov,
ktorí už od konca pätnásteho storočia hrali významnú úlohu v hospodárskom, politickom a kultúrnom živote viacerých krajín
strednej Eurpy, najmä Uhorska a Poľska. Thurzovské majetky dosiahli svoj vrchol po roku 1585, keď sa ich správy ujal
Františkov syn Juraj. Thurzovci dobre poznali liečivé účinky prameňov v Tepliciach a začali ich využívať. Do Rajeckých Teplíc
rád chodieval i palatín Juraj Thurzo. Asi roku 1610 tu dal postaviť, resp. upraviť murovaný dom so 7 izbami. V „panskom
dome na Tepliciach“ bolo postarané o pohodlie členov rodiny, Thurzových priateľov a rôznych hodnostárov, ktorých do
Rajeckých Teplíc sám často pozýval aj na úradné rokovania. Návštevníkom kúpeľov slúžil i hostinec, ktorého existencia
je doložená už v roku 1542. Šenkovalo sa v ňom víno a pivo, ktoré dodávalo lietavské panstvo. Rajecké Teplice začínajú
ožívať až koncom 18. storočia, keď kúpele získali do užívania horu Mrchová (Tlstá), bol postavený nový kúpeľný dom
s troma bazénmi (panským, obecným a žobráckym), ako aj murovaná budova, ktorá poskytovala kúpeľným hosťom
prevažne uhorskej šľachte, všetko pohodlievrátane služieb ránhojiča. V kúpeľoch sa zjavujú prví lekári, ktorí publikujú
prvé spisy o liečivých účinkoch termálnychprameňov: roku 1793 bol vypracovaný prvý rozbor rajeckoteplických
minerálnych vôd. Medzi Žilinou a kúpeľmi, ktoré už vtedyležali v smere významných železničných tratí, premávali v
sezóne bričky a omnibus. Rajecké Teplice poskytovali liečbu formoutermálnych kúpeľov, pitných kúr, bahenných kúpeľov
a kúpeľov s využitím ohriatej pramennej vody. Nie menší význam mali ichklimatické účinky. Pre návštevníkov kúpeľov
bol záväzný kúpeľný a domáci poriadok. Postarané bolo i o stravovanie a voľný čashostí. K dispozícii mali „kursalón“,
čitáreň a knižnicu, tzv. hudobnú izbu, kolkáreň, tenisové kurty, biliard a pod. Pre návštevníkov hral pravidelne kúpeľný
orchester. Kupeľní hostia sa mohli rozptýliť na tanečných zábavách, koncertoch a divadelnýchpredstaveniach. >>> 
Je pekné slnečné počasie s modrou oblohou a sem tam s bielym mrakom. Od kúpeľného domuVeľká Fatra prechádzame
hlavnú cestu na upravený chodník so zábradlím ktorý postupne prechádza do dobre udržiavaného širšieho lesného
chodníka. Chodník už spočiatku má prudké stúpanie ktoré pokračuje až na krátky hrebeň pred vrcholom Skalky.
Okolo chodníka na niektorých miestach sa nachádzajú prístrešky. Z vrcholu Skalky je výhľad na Lietavské údolie s 
hradom Lietava a v pozadí mesto Žilina. Z vrcholu Skaliek schádzame pekným skalnatým hrebeňom až na skaly z ktorých
je výhľad na vľavo na Turie v pozadí hrebeň Malej Fatry. Vpravo je nádherný výhľad na Rajecké Teplice a Žilinskú kotlinu
tiahnucu sa južným smerom. Schádzame na hlavnú cestu a cez nádherne upravený kúpeľný park sa vrátime ku
kúpeľnému domu Veľká Fatra. V útulnom občerstvení si dáme obed, posedíme si a po chvíli pokračujeme ďalej
žltou značkou smerom Súľov. Prechádzame pekne upravenou časťou Rajeckých Teplíc až vychádzame na rozsiahle lúky
porastené riedkym krovitým porastom. Postupujeme okolo Rajčianky širokým údolím až vstupujeme do obce Zbyňov.
<<<  Obec založená na zákupnom práve sa spomína od roku 1407 ako Izben, doložená je z roku 1474 ako Zbynyowe,
z roku 1488 ako Zbynow, z roku 1598 ako Zbinow, z roku 1786 ako Zbiňow, maďarsky Zbinyó, Zebény. Dedičným richtárom
bol Štefan, syn Lamberta, rajecký richtár. Obec patrila panstvu Lietava. Zaoberali sa chovom oviec, včelárstvom a
poľnohospodárstvom. >>>  Prechádzame obcou až vychádzame na pekne udržiavané rozsiahle lúky smerom pod
Súľovské skaly. Keď sa otočíme pred nami leží Žilinská kotlina v pozadí sa tiahne hrebeň Malej Fatry. Prechádzame lúkou,
pred nami sa tiahne hrebeň Súľovských skál ktorý obkolesuje dolinu v ktorej leží Súľov až vojdeme do lesa ktorým
prichádzame do sedla Patúch. Schádzame zo sedla dole lesom, vľavo sa začína rozsiahla voľná plocha doliny obklopenej
hradbou Súľovských skál. Po chvíli je vidieť obec Hradná ktorá bola zlúčená zo Súľovom. Schádzame do Súľova.
<<<  Ako samostatná jednotka osídlenia sa spomína už v roku 1193. V tom čase patrila zemianskym rodinám
Súľovských, Hradňanských a Sirmiensisovských. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka,
spracovaním dreva. Prvou písomnou správou o obci Súľov je listina uhorského panovníka - kráľa Bellu III. z uvedeného
roku 1193. Touto listinou kráľ udeľuje zeme Kameničany a Predmier so Súľovom Vratislavovi, svojmu služobníkovi na
Trenčianskom hrade za zásluhy "v dalmatskej vojne" v roku 1167 a zároveň povýšil Vratislava a jeho dedičov na
šľachticov. V listine je podrobný popis darovaného územia." Hranica začína pri Váhu, pokračuje stredom roviny, prechádza
cez akýsi potok oproti lesu a po úpätí vrchu vedie k Jablonovskému potoku tam, kde sa tento vlieva do riečky
Hradňanky..." Ide len o označenie riečky a nie označenie názvu obce. Tento údaj je však najstarším. Túto nepublikovanú
listinu nepoznáme v plnom znení, originál je uložený v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti. >>>  Prechádzame
obcou, zastavíme sa v miestnom pohostinstve, dáme si dobre pivo a chvíľu posedíme na slnku. Žltou značkou pokračujeme
ďalej cez obec. V centre obci stojí pekne opravená ručná hasičská striekačka. Schádzame dole obcou k prielomu
Súľovského potoka k starej turistickej chate Súľovčanka. Prvá chata postavená v Súľovských skalách. Romanticky
umiestnené pod nádhernými Súľovskými skalami. To sme nevedeli čo nás čaká vnútri. Chata je v dosť zanedbanom stave,
obmedzená sprcha, WC latrína vo dvore. Ak sme sa chceli umyť často sme používali fontánku vo dvore.     
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Výstup na Skalky dobre udržiavaným chodníkom.
-
-
 
Výstup na Skalky dobre udržiavaným chodníkom.
-
-
 
Lietavský hrad v pozadí vpravo mesto Žilina pohľad z vrcholu Skalky.
-
-
 
Lietavská Svinná, hrad Lietava v pozadí Žilinská pahorkatina pohľad z vrcholu Skalky.
-
-
 
Zostup z vrcholu Skalky do Rajeckých Teplíc.
-
-
 
Žilinská kotlina, obec Zbyňov v pozadí Lúčanská Malá Fatra pohľad z lúky pod Súľovskými skalami.
-
-
 
Súľovské skaly.
-
-
 
Sedlo Patúch.
-
-
 
Smerovník v sedle Patúch.
-
-
 
Pred miestným pohostinstvom v obci Súľov.
-
-
 
Pred miestným pohostinstvom v obci Súľov.
-
-
 
Pekne opravená hasičská striekačka v centru obce Súľov.
-
-
 
Prvá chata postavená v Súľovských skalách. Stará turistická chata Súľovčanka.
-
-
 
Stará turistická chata Súľovčanka. Postavená v krásnom prostredí pod Súľovskými skalami.
-
-
 
Tento pán jazdí na bycikli, ktorý je jeho vlastnou konštrukciou po Slovensku a kresli mapy. Všetko potrebné
vozí so sebou v jednotlivých kapsách.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Súľovské vrchy  / Rajecké Teplice – Skalky – Súľov  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-