aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

6. Výstup na Kojšovskú hoľu
                                    Dňa 17.02.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
                                 
                                                Zimný výstup na Kojšovskú hoľu.
 
 
Usporiadateľ :  KST HORAL Kojšov
 
Trasa akcie :   Kojšov – Jedlinský potok - Kojšovská hoľa - Kojšov
 
Dĺžka trasy :  14 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Šlacká, Gengeľ, Čupaj, Rodzík, Vozárova, Kunová, Neubeller, Kandričák 
 
                               Olšavský, Petruš, Pobiecká, Šlacký, Sakmár, Sakmárová, Miček, Mičeková, Gaľa
 
Nečlen KST MŠK :  2 nečlenovia
 
                       
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Košice  č.136   Turistický atlas list. 181  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Kojšov spred obecného úradu. <<< Obec Kojšov vznikla pravdepodobne koncom 13.storočia na
území Jekelfalussyovcov. Podľa dostupných historických prameňov sa po prvýkrát spomína v roku 1368 a potom až
o sto rokov neskôr, keď pripadla panstvu Spišského hradu. Spolu s ním sa dostala pod zemepanskú právomoc Zápoľských,
neskôr Turzovcov. Názov obce je odvodený najpravdepodobnejšie od osobného mena lokátora obce Koyša, ktoré vzniklo
zo skrátenej domáckej podoby slovanského zloženého osobného mena Kojislav. Zo stredovekých zápisov názvu obce
Kojšov možno uviesť tri názvy a to Koys z roku 1368, jeho pomaďarčenú podobu Koysfalva (Kojšovská dedina) z
roku 1375 a konečne aj dnešnú podobu Kojschov z roku 1565, zachytenú nemeckou grafikou. Dôležité je poznamenať,
že obec bola dosídľovaná v 15. a 16. storočí v rámci valašskej kolonizácie. >>> Na  obecnom úradom bolo otvorenie výstupu.
 Postupujeme ulicou  okolo rodného domu Juraja Jakubiska sledujúc Jedlinský potok neznačenou dolinou okolo potoka.
Lesná cesta  sa strieda s  lesným chodníkom. Profil trasy je miestami veľmi strmý s náročným výstupom. Je veľa
napadaného čerstvého snehu. Pred nami postupuje skupina turistov ktorý chodník trochu udupali, ale aj napriek tomu
sa vystupuje trochu ťažšie. Postupne vychádzame na rozsiahle lúčnaté juhozápadne svahy Ždiaru oproti je vidieť
chatu Eriku a Zlatoidskú horu. Červenou značkou ktorá prichádza sprava zo Striebornej pokračujeme vľavo. Je tu veľa
čerstvého a naviateho snehu, preto je postup dosť náročný. Vychádzame na cestu a pokračujeme vľavo žltou značkou
ktorá vedie na vrchol Kojšovskej holi. <<< Kojšovská hoľa (nem. Koischdorfer Höhe, maď. Kojsói-tétő) je najvyšší vrch
rovnomenného geomorfologického podcelku vo Volovských vrchoch a meria / 1 245,7 m n. m. /. Neodmysliteľnou súčasťou
Kojšovskej hole sa od roku 1988 stalo Meteorologické radiolokačné observatórium postavené v tesnom susedstve kóty
označujúcej vrchol Kojšovskej hole.  >>>  Aj keď zrána bolo dosť zamračené, na vrchole sa mračná trochu rozostúpili a viditeľnosť
bola pomerne dobrá.  Žltou značkou zostúpime do sedla pod Kojšovskou hoľou, vľavo červenou značkou cez lyžiarske svahy
k čajovni Katka. Tu sa už ukázalo aj slnko, pod prístreškom pred čajovňou príjemne hrialo, trochu sa občerstvíme a
oddýchneme si. Ďalej pokračujeme červenou značkou cez lyžiarsky svah k vrcholovej stanici sedačky zo Zlatej Idky kde
opustíme značku a pustíme sa vľavo dolu lyžiarskym svahom, po chvíli pokračujeme vpravo sledujúc potok ktorý tečie dolinkou.
Spočiatku postupujeme chodníkom, potom nekonečnou cestou dolu dolinou až do Kojľova. Cieľ trasy je v kultúrnom dome.
Dáme si výborné kysnuté rožky, niektorý aj dobré pivo v miestnej krčme. 
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Kojšov pri kultúrnom dome . Začiatok výstupu na Kojšovskú hoľu.
-
-
Na lesnej ceste pod Jedlinkou.   
-
-
Vychádzame z lesa na juhozápadné lúky hrebeňa Ždiar.
-
-
Zlatoidská hora pohľad z juhozápadnej lúky hrebeňa Ždiar.
-
-
Vychádzame z lesa na juhozápadné lúky hrebeňa Ždiar.
-
-
Vychádzame z lesa na juhozápadné lúky hrebeňa Ždiar.
-
-
Juhozápadne lúky hrebeňa Ždiar pohľad smerom od Kojšovskej holi.
-
-
Volovské vrchy smerom okolo Krompách pohľad z juhozápadnej lúky hrebeňa Ždiar.
-
-
Chodník zo Ždiaru smerom na vrchol Kojšovskej holi.
-
-
Chodník zo Ždiaru smerom na vrchol Kojšovskej holi.
-
-
Na chodníku zo Ždiaru smerom na vrchol Kojšovsku hoľu.
-
-
Na chodníku zo Ždiaru smerom na vrchol Kojšovsku hoľu.
-
-
Na chodníku zo Ždiaru smerom na vrchol Kojšovsku hoľu.
-
-
Na vrchole Kojšovskej v pozadí  Meteorologické radiolokačné observatórium postavené v tesnom susedstve kóty
označujúcej vrchol Kojšovskej hole.
-
-
Vľavo je Zlatoidská hora vpravo Volovské vrchy smerom okolo Krompách pohľad z vrcholu Kojšovskej holi.
-
-
Na vrchole Kojšovskej holi. Aj keď pod vrcholom Kojšovskej holi je množstvo snehu na vrchole je sneh odfúknutý vetrom.
-
-
Čierna hora pohľad z vrcholu Kojšovskej holi.
-
-
Sedlo pod Kojšovskou hoľou vpravo Zlatoidská hora pohľad z pod vrcholu Kojšovskej holi.
-
-
Zostup do sedla pod Kojšovskou hoľou vľavo Zlatoidská vpravo Volovské vrchy smerom okolo Krompách pohľad
z pod vrcholu Kojšovskej holi.
-
-
Lyžiarsky svah nad čajovňou Katka.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Kojšovské vrchy /  Kojšovská hoľa /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-