aktualizované: 29.06.2022 13:22:03

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

13. Malá Fatra - Veľká lúka
                                 Dňa 25.05.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                  Výstup na Veľkú lúku na Martinských holiach.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :   Zámok Kunerád – Veterná - Veľká lúka – Veterná – Horná lúka – Sedlo Maríková –
 
                        Zámok Kunerád                     
                   
Dĺžka trasy :  20 km         Prevýšenie : 960 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacka, Papcun, Pacunová, Hamráková, Olšavský, Olšavská, Čupaj, Čupajová
 
                                   Kunová, Neubeller, Gemgeľ, Uhrin, Mosin, Šefčíková              
 
 
Turistická mapa Malá Fatra – Martinské hole  – č. 120              Turistický atlas list č. 85
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname žltou značkou od spodného hospodárskeho objektu zámku Kunerád. Značka vedie spevnenou cestou
Svitačovou dolinou. Kuneradský potok svojou eróznou činnosťou vymodeloval skalnaté dno doliny. Okolo sa nachádzajú
nádherné zdravé lesy. Značka mierne stúpajúcou dolinou. Až pod Veterným začína ozajstná turistika, veľké prevýšenie
na malom úseku, dáva zabrať kondícii. Pomaly vystupujeme na hrebeň Lúčanskej Malej Fatry, na jeden z mnohých
značených vrcholov hrebeňa a to  Veternú. Vystúpili sme  na nádherný, holý lúčnatý hrebeň Malej Fatry.  <<< Malá Fatra
patrí do Fatransko-tatranskej oblasti Západných Karpát. Pôdorys pohoria Malá Fatra predstavuje nepravidelnú elipsu s
celkovou vzdušnou dĺžkou 52 km a najväčšou šírkou 16 km. Charakteristickým znakom je hlavný hrebeň, ktorý sa kľukatí a
vytvára rázsochy oddeľujúce hlboké doliny. Strečniansky priesmyk rozdeľuje Malú Fatru na dva geomorfologické podcelky.
Na sever od rieky sa nachádza Krivánska Malá Fatra, ktorej veľká časť s rozlohou 22 630 ha je od 1. apríla 1988 národným
parkom. Pomenovaná je podľa najvyššieho vrcholu - Veľkého Kriváňa. Na juh od Váhu sa nachádza Lúčanská Malá Fatra,
ktorá je pomenovaná podľa jej najvyššieho vrcholu - Veľkej lúky. Lúčanská Fatra je na východe ohraničená riekou Turiec a na
západe riekou Rajčianka. Váh v tomto mieste vytvára Domašínsky meander. Ďalej proti smeru toku vytvára Váh Kraľoviansky
meander, ktorý oddeľuje Malú Fatru od Veľkej. Malá Fatra oddeľuje Žilinskú kotlinu od Turčianskej. Na juhozápade tvorí
vrchovinou a na východe s Veľkou Fatrou. Malá Fatra je súčasťou vrásovo - príkrovovej stavby fatransko-tatranského pásma
jadrových pohorí Západných Karpát. Jej kryštalinické jadro tatrika je tvorené hlbinnými vyvrelinami mladšieho paleozoika
(karbónu) granodioritmi a tonalitmi, ktoré postupne kryštalizovali a vyzdvihovali sa až do dnešnej podoby. V málo odolných
horninách vznikol členitý reliéf s charakteristickými bralami, tiesňavami a skalnými vežami (napríklad komplex Rozsutcov,
Boboty, Sokolie, Vrátna dolina, Tiesňavy). Výraznými krajinotvornými prvkami sú bralné partie, z krasových foriem sú zastúpené
škrapy, závrty, priepasti, kaňony, jaskyne, krasové pramene. >>>  Názov tejto časti potvrdzuje oprávnenosť pomenovania, fúka tu
silný vietor. Po výstupe na Veterné sa hrebeň ukáže v plnej kráse svojim nádherným kruhovým výhľadom.  Na sever sa tiahne
lúčnatý hrebeň smerom na Veľkú lúku. Na západ sa pred nami otvára nádherná Rajecká kotlina v pozadí sa črtajú Súľovské
vrchy.  Zabočíme vľavo červenou značkou smerom Vidlica, Veľká lúka. Ako postupujeme smerom na Veľkú Lúku vietor pomaly
ustáva. Na hrebeň sa nachádza veľké množstvo nízkych, polámaných a vyschnutých stromov, vyzerajúcich ako zo strašidelnej
rozprávky, svedčiacich o krutých podmienkach ktoré tu panujú v prípade zlého počasia. Vystupujeme na vrchol Veľkej lúky k 
vysielaču. Smerom na juhozápad sa tiahne najširšia južná časť hrebeňa s dominantným vrcholom Kľaku. Na sever je vidieť
areál vysielača na Krížave. Pred nami opäť dominuje Rajecká kotlina. Na Veľkej lúke si oddýchneme, občerstvíme sa a červenou
značkou pokračujeme naspäť, Vidlica, Veterné. Z Veterného hrebeň klesá až sa ponorí celý do lesa. Až po Hornú lúku nie sú z 
hrebeňa žiadne výhľady. Z Hornej lúky je výhľad na časť hrebeňa Veľkej lúky a Vidlice. Z Hornej lúky hrebeň stále klesá a
 pokračuje lesom, miestami sú výhľady na okolité lesy Malej Fatry. V sedle odbočíme vpravo modrou značkou smerom zámok
Kunerád. Dolinkou okolo potôčika Bystrička prichádzame k spodným hospodárskym objektom zámku Kunerád. Cestičkou a
schodmi vystúpime k zámku. Zámok je momentálne stavenisko a je ohradený kovovým plotom. <<< Kuneradský zámok je
bývalý lovecký zámok vo Svitačovej doline vo výške 620 m n. m. Zámok aj s areálom je národnou kultúrnou pamiatkou.
Zámok dal postaviť v roku 1916 gróf Balestrém, pruský junker. Stavba mala pôvodne slúžiť ako rekreačný lovecký zámok pre
vtedajších cisárov Rakúsko - Uhorska a Nemecka - Františka Jozefa a Viliama II. Po vypuknutí 1. svetovej vojny sa tento zámer
neuskutočnil. Slúžil ako rodinné sídlo pre potreby rodiny Balestrémovcov, ktorý zámok navštevovali. Neskôr počas SNP mala v
zámku sídlo 2. partizánska brigáda M. R. Štefánika. Preto ho 25. septembra 1944 nemecké jednotky vypálili. Dnes tu je osadená
pamätná tabuľa. Po rekonštrukcii v roku 1959 slúžil zámok ako liečebná ozdravovňa pre ľudí s problémami dýchacích ciest.
Ďalšia rekonštrukcia prebehla v roku 1974 a zámok patril Kúpeľom Rajecké Teplice. Od roku 1989 je súkromným vlastníctvom
a nevyužívaný. V súčasnosti prebieha jeho ďalšia rekonštrukcia. V budúcnosti sa zo zámku má stať rekreačné zariadenie.
10. marca 2010 zasiahol počas rekonštrukcie strechu zámku veľký požiar.Stavba je postavená v štýle modernej secesie
podľa francúzskej architektúry. Zámok dopĺňajú nárožné veže, vikiere, terasy s arkádami, vonkajšie schodiská a park. K zámku
bola postavená kaplnka svätej Terezky Ježiškovej. Pôvodne bol zámok moderne zariadený a pripojený na vlastnú vodnú
elektráreň. >>>
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Ústie Svitačovej doliny.
-
-
Kuneradský potok svojou eróznou činnosťou vymodeloval skalnaté dno doliny.
-
-
Svitačovskou dolinou vedie spevnená cesta.
-
-
Po strmom výstupe prichádzame na začiatok miernejšieho bočného hrebeňa na Veterné.
-
-
Vystupujeme bočný hrebeňom na hlavný hrebeň na Veterné.
-
-
Na bočnom hrebeni.
-
-
Južná široká časť hrebeňa Malá Fatra s dominantou Kľakom pohľad spod Veterného..
-
-
Bočný lúčnatý hrebeň smerom na Veterné.
-
-
Smerovník na Veternom.
-
-
Na Veternom silný vietor potvrdzoval oprávnenosť pomenovania tohto vrcholu v hlavnom hrebeni.
-
-
Rajecká kotlina v pozadí Súľovské vrchy pohľad z Veterného.
-
-
Na Veternom.
-
-
Na hrebeni sa nachádza veľké množstvo nízkych, polámaných a vyschnutých stromov, vyzerajúcich ako zo
strašidelnej rozprávky, svedčiacich o krutých podmienkach ktoré tu panujú v prípade zlého počasia.
-
-
Smerovník na Veľkej lúke.
-
-
Chvíľa oddychu na Veľkej lúke.
-
-
Chvíľa oddychu na Veľkej lúke.
-
-
Rajecká kotlina v pozadí Súľovské vrchy pohľad z Veľkej lúky.
-
-
Chvíľa oddychu na Veľkej lúke.
-
-
Hrebeň smerom na Veterné.
-
-
Veterné pohľad smerom od Hornej lúky.
-
-
Hrebeň smerom na Hornú lúku pod Veterným.
-
-
Hrebeň smerom na Hornú lúku pod Veterným.
-
-
Hrebeň smerom na Hornú lúku pod Veterným.
-
-
Rajecká kotlina v pozadí Súľovské vrchy pohľad z Hornej lúky.
-
-
Smerovník na Hornej lúke.
-
-
Na Hornej lúke v pozadí hrebeň z vrcholom Veterné.
-
-
Hrebeň vedie lesom smerom do sedla Maríková.
-
-
Smerovník v sedle Maríková.
-
-
Prístupový chodník so schodmi k zámku Kunerád.
-
-
Kuneradský zámok je bývalý lovecký zámok vo Svitačovej doline.
-
-
Schodište k hlavnému vchodu.
-
-
Kuneradský zámok je bývalý lovecký zámok vo Svitačovej doline.
-
-
Kuneradský zámok je bývalý lovecký zámok vo Svitačovej doline.
-
-
Upravená  záhrada pri ubytovacom zariadení U Vierky v Rajci.
-
-
Upravená  záhrada pri ubytovacom zariadení U Vierky v Rajci.
-
-
Upravená  záhrada pri ubytovacom zariadení U Vierky v Rajci.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Malá Fatra / Martinské hole - Rajecká Lesná /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-