aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

15. Čičmany‚Betlehém‚Šútovsk
                                       Dňa 27.05.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
 Prehliadka obce Čičmany, Rajecká Lesná - Slovenský Betlehem, Výstup k Šútovskému  vodopádu.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :   Prehliadka obce Čičmany, Prehliadka Slovenského Betlehemu v Rajeckej Lesnej,
 
                       Chata Vodopád – Šútovský  vodopád – Chata Vodopád, Prehliadka Lomového jazera.                
                   
Dĺžka trasy :  6 km         Prevýšenie : 200 m       Čas trasy podľa mapy:  2.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacka, Papcun, Pacunová, Hamráková, Olšavský, Olšavská, Čupaj, Čupajová
 
                                   Kunová, Neubeller, Gemgeľ, Uhrin, Mosin, Šefčíková              
 
 
Turistická mapa Malá Fatra – Martinské hole  – č. 120      Turistický atlas list č. 84, 123
 
Turistická mapa Malá Fatra - Vrátna – č. 110                       Turistický atlas list č. 53
 
 
 
Popis trasy :
Z Rajca sa ráno presunieme autami do obce Čičmany kde si prezrieme dolná časť obce ktorú v roku 1977 vyhlásili za
pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. <<< Čičmany Rázovitá obec leží v kotline Strážovských vrchov, takmer pri
prameni rieky Rajčianky. Je najvyššie položenou obcou v Žilinskom okrese. Prvé zmienky o obci sa nachádzajú v listine z
roku 1272. Obec je známa starobylou a unikátnou architektúrou - maľovanými zrubovými drevenicami. Pre ich záchranu bola
dolná časť obce v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Obec je zaujímavá aj ľudovým krojom
a výšivkami z geometrickou ornamentikou. V obci je národopisná expozícia, kaštieľ a kostol. Obec má vlastný erb, ktorý
bol vytvorený v roku 1995 (Heraldický register SR C-85/2000) na základe mladšej pečate obce z roku 1801 s
kruhopisom "SIGILLUM COMUN(itatis) CYI(cman) 1801" (obsah nezreteľného odtlačku staršej pečate zo 17. storočia
doposiaľ nie je jednoznačne identifikovaný). Znázorňuje sv. Helenu, ktorej legenda pripisuje nájdenie sv. Kríža a nástrojov
Kristovho umučenia na Golgote. Tejto udalosti je zasvätený práve miestny kostol. Autorom kresby erbu je Miroslav Kollár.
Z obce pochádza hudobný skladateľ a muzikológ prof. PhDr. Jozef Kresánek, DrSc., akad. maliarka Matilda Čechová a
ľudový rezbár Vít Pieš, ktorých významná časť tvorby je venovaná rodnej obci. Dnes v obci žije z pôvodnych asi 1500 obyvateľov
len asi 250. Príroda v okolí je príťažlivá pre turistov, vhodná na oddych, zber húb a liečivých rastlín. V zimnom období majú
návštevníci možnosť lyžovania v lyžiarskom stredisku Javorinka, v lete sú využívané turistické a cyklistické trasy a z vrchu Javorinka
je možný paragliding a závesné lietanie. Ubytovacie a stravovacie služby poskytuje hotel Kaštieľ a penzión Javorina. Občerstvenie
poskytuje pohostinstvo, v zime aj bufet v lyžiarskom stredisku, ubytovanie na súkromí 2 ďalšie penzióny. Je tu aj predajňa
suvenírov, výšiviek a malého občerstvenia v Humne Ondreja Gregora pri múzeu. V obci sa nachádza exercíčne a rekreačné
stredisko Nitrianskej diecézy Dom svätého Bystríka. Vzniklo prestavbou objektu bývalej papučiarne. >>> Po prehliadke obce sa
presunieme autami do Rajeckej Lesnej kde si pozrieme unikátny a najväčší betlehem na Slovensku ktorý je venovaný histórii
Slovenska. <<< Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej vytvoril majster Jozef Pekara, ktorý začal na tomto diele pracovať
v roku 1980. Rezbár Jozef Pekara sa narodil 15.6.1920 v Borskom Petre, býval v osade Šuja pri Rajci a neskôr v
Rajeckých Tepliciach, kde 5.1.2005 zomrel. Výber profesie nebol náhodný. Vzťah k drevu a práci s ním mal
Jozef Pekara už od detstva. Neboli to však len okolité lesy a rezbársky silný región, ktoré nasmerovali profesnú
cestu tejto výraznej osobnosti. Jeho otec bol debnár a aj starší brat Ján pracoval ako rezbár. Sám začal používať
dláta ako desaťročný... Do učenia sa dostal k vychýrenému rezbárskemu majstrovi Jozefovi Brieštenskému (*1879-†1956).
Pod jeho vedením získal nielen potrebnú zručnosť, ale aj rozvinutie schopností kreatívneho prístupu k tvorbe. Vďaka
tomuto sa stal Jozef Pekara návrhárom v ľudovoumeleckom družstve REZBÁR v Rajci nad Rajčiankou, kde pracoval
od roku 1950. Po odchode na dôchodok si majster plní dávnu túžbu urobiť „niečo veľké“ . Malo to byť dielo, kde budú
sústredené všetky doterajšie skúsenosti, ktoré bude jedinečné, reprezentatívne - SLOVENSKÉ. Majster sa v
roku 1980 púšťa do výroby diela, ktoré je odkazom veriaceho človeka, obdivovateľa krás Slovenska, rezbára a
konštruktéra. Začal sa rodiť Slovenský betlehem. Vznikal pätnásť rokov a je umiestnený v Dome Božieho milosrdenstva
( používa sa však aj pomenovanie Dom Božieho narodenia) v Rajeckej Lesnej, kde je dielo inštalované. Nádherná
expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského národa. Betlehem je zapracovaný do scenérie
najvýznamnejších slovenských pamiatok, je tu stvárnený bežný život aj pracovné činnosti slovenského ľudu v minulosti.
Krytie finančných nákladov spojených s prevádzkou a údržbou Slovenského Betlehema zabezpečuje Farský úrad
v Rajeckej Lesnej. V súčasnosti je Slovenský Betlehem z poverenia Biskupského úradu v Nitre cirkevným majetkom,
ktorý spravuje tunajší Farský úrad. Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie v meste Betlehem a jeho
život, ale aj dejiny slovenského národa. Scéna Božieho narodenia sa nachádza uprostred diela a je začlenená do obce
Rajecká Lesná. Okolo nej sú zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami.
Hrady Devín, Bratislava, Trenčín, Orava, katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach a ďalšie. V pozadí sa
týči Kriváň, jeden z tatranských štítov, ktorý je symbolom slovenskej krajiny. Celé dielo je 8,5 m dlhé, 2,5 m široké
a 3 m vysoké. Spolu je tu rozmiestnených cca 300 postáv, z ktorých sa polovica pohybuje. Slávnostné verejné otvorenie
sa uskutočnilo 26. novembra 1995, kedy bola sprístupnená prvá časť - oblasť Stredoslovenského kraja, pričom v
nasledovných dvoch rokoch sa dielo skompletizovalo doplnením Západoslovenského a Východoslovenského kraja.
Súčasťou budovy Slovenského Betlehemu je Galéria na prvom poschodí, kde sú vystavené drevorezby významných
rajeckých rezbárov, ako Brieštenský, Veselý, Bača. >>>  Po prehliadke betlehemu sa presúvame autami do Šútovskej
doliny k Chate vodopád kde nechávame auta a Šútovskou dolinou vystupujeme k Šútovskému vodopádu. Cestou si
vyskúšame prejsť lanovú lávku, kde si preveríme svoju pohyblivosť a zmysel pre rovnováhu. Prechádzame peknou
Malofatranskou dolinou až k odbočke, kde odbočíme k vodopádu. Chodníkom prichádzame k vodopádu ktorý už z
väčšej vzdialenosti dáva počuť o svojej existencii hukotom, ktorý vytvára množstvo vody padajúcej vodopádom.
Padajúca voda vytvára nádherný a široký závoj. <<< Šútovský vodopád sa nachádza vo výške 830 m n. m. v Krivánskej
Malej Fatre asi 4 km severne od obce Šútovo. Z obce Šútovo je k vodopádu prístup po modrej turistickej značke a opačným
smerom od Chaty pod Chlebom okolo Mojžišovych prameňov. Leží približne v strede Národnej prírodnej rezervácie
Šútovská dolina. Najvyšší vodopád v Malej Fatre má celkovú výšku 38 metrov. Vznikol následkom vyzdvihnutia pohoria a
poklesu Turčianskej kotliny. Vodopád sa nachádza na predpokladanej geologickej hranici medzi granitmi a granodioritmi.
Samotné podložie je tvorené autometamorfovanými granodioritmi. Šútovský vodopád je napájaný vodami Šútovského potoka,
ktorý pramení v zaujímavom skalnom útvare Mojžišove pramene. Priamo nad vodopádom má potok šírku 2,5 metra. >>>
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
https://kstkrompachy.wbl.sk/p-fatra_m---sutovo-sutovsky_vodopad-sutovo.jpg
-
-
-
Vstup do obce Čičmany.
-
-
Rázovitá obec leží v kotline Strážovských vrchov, takmer pri prameni rieky Rajčianky.
-
-
Čičmany sú najvyššie položenou obcou v Žilinskom okrese. Prvé zmienky o obci pochádzajú z roku 1272.
-
-
Obec je známa starobylou a unikátnou architektúrou - maľovanými zrubovými drevenicami.
-
-
Pred predajňou suvenírov.
-
-
Obec je známa starobylou a unikátnou architektúrou - maľovanými zrubovými drevenicami.
-
-
Obec je známa starobylou a unikátnou architektúrou - maľovanými zrubovými drevenicami.
-
-
Pred predajňou suvenírov.
-
-
Furmanský voz pred predajňou suvenírov.
-
-
Predajňa suvenírov, výšiviek a malého občerstvenia v Humne Ondreja Gregora pri múzeu.
-
-
Predajňa suvenírov, výšiviek a malého občerstvenia v Humne Ondreja Gregora pri múzeu.
-
-
Predajňa suvenírov, výšiviek a malého občerstvenia v Humne Ondreja Gregora pri múzeu.
-
-
Obec je známa starobylou a unikátnou architektúrou - maľovanými zrubovými drevenicami.
-
-
Obec je známa starobylou a unikátnou architektúrou - maľovanými zrubovými drevenicami.
-
-
Dolná časť obce v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.
-
-
Dolná časť obce v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.
-
-
Dom Božieho milosrdenstva ( používa sa však aj pomenovanie Dom Božieho narodenia) v
Rajeckej Lesnej, kde je Slovenský betlehem nainštalovaný. 
-
-
Dom Božieho milosrdenstva ( používa sa však aj pomenovanie Dom Božieho narodenia) v Rajeckej Lesnej,
kde je Slovenský betlehem nainštalovaný. 
-
-
Na vrchu dominuje zľava Bratislavský hrad, katedrály v Trnave a Nitre, pod nimi kúpele Piešťany.
Dole tradičné remesla.
-
-
Tradičné remeslá – vinárstvo. Vinárska pivnica.
-
-
Tradičné remeslá – kováčstvo.
-
-
Tradičné remeslá – kováčstvo, podkovanie koní.
-
-
Liečebne Piešťany.
-
-
Hrad Beckov v pozadí masív Kriváňa.
-
-
Táto časť predstavuje kultúrne dedičstvo – piesne a tance Slovenska.
-
-
Oravský hrad v pozadí masív Kriváňa.
-
-
Táto časť sa venuje vodným hámrom a spracovaniu dreva.
-
-
Furmanský voz so svadobčanmi a muzikantom.
-
-
Veriaci vchádzajú do kostola.
-
-
Drevený kostolík východného Slovenska.
-
-
Vľavo sa nachádza radnica v Levoči, vpravo Alžbetin dom v Košiciach.
-
-
Plastika mladých ľudí držiacich Slovenský erb.
-
-
Informačná tabuľa NP Malá Fatra.
-
-
Informačná tabuľa náučného chodníka Šútovskou dolinou.
-
-
Spevnená cesta Šútovskou dolinou.
-
-
Nádherný štvornohý turisti Šútovskej doline.
-
-
Lanová lávka v Šútovskej doline kde si môžete vyskúšať svoju pohyblivosť a zmysel pre rovnováhu.
-
-
Informačná mapa Malej Fatry – Krivianská časť.
-
-
Informačná tabuľa náučného chodníka Šútovskou dolinou.
-
-
Odbočka z modrej značky k Šútovskému vodopádu.
-
-
Prístupový chodník k Šútovskému vodopádu.
-
-
Šútovský vodopád sa nachádza vo výške 830 m n.m. v Krivánskej Malej Fatre v prírodnej
pamiatke Šútovská epigenéza asi 4 km severne od obce Šútovo.
-
-
Je to najvyšší vodopád v Malej Fatre s celkovou výškou 38 metrov. Vznikol následkom
vyzdvihnutia pohoria a poklesu Turčianskej kotliny.
-
-
Vodopád sa nachádza na predpokladanej geologickej hranici medzi granitmi a granodioritmi.
-
-
Pod Šútovským vodopádom.
-
-
Pod Šútovským vodopádom.
-
-
Pod Šútovským vodopádom.
-
-
Lanová lávka v Šútovskej doline kde si môžete vyskúšať svoju pohyblivosť a zmysel pre rovnováhu.
-
-
Lanová lávka v Šútovskej doline kde si môžete vyskúšať svoju pohyblivosť a zmysel pre rovnováhu.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Kultúrne pamiatky  / Obec Čičmany /
                                   Fotogaléria – Kultúrne pamiatky  / Slovenský Betlehem /
-
-
Informácie označené v zátvorkách <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-