aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

27. Silvestrovský výstup na Bielu skalu
                              Dňa 31.12.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                     Silvestrovský výstup na Bielu skalu.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Krompachy – Líšči vrch – Mlynček – Biela skala - Poľovnícka chata Galmus –
 
                     Líšči vrch – Chata Vápenec - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  13.5 km         Prevýšenie : 470 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacky, Šlacka, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Papcun, Gaľa, Olšavský, Olšavská, Kunová,
 
                                Uhrin, Miček, Mikulová, Vozárová, Dzurňáková, Dzurňák, Petruš, Šlacký, Stanek, Hamrákov
 
                                         Kandričák, Gengeľ, Neubeler, Mertinko, Mertinková,
 
Nečlenovia KST MŠK : 18 účastníkov                             
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125    
 
 Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Napriek dlhodobým predpovedia, počasie sa vydarilo, je pekne slnečno aj keď trochu mrazivo. Otvorenie výstupu sa
uskutočnilo pri Mestskom úrade. Trasu začíname od informačnej mapy združenia Galmus, ktorá sa nachádza vľavo od
mestského úradu modrou značkou smerom  Galmus. <<<  Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách
pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku
14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených
konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku
pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok.
V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca
nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci.
Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré
súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841,
kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal
svojich práv a nárokov voči mestu. Na prelome 19. a 20. storočia dosahuje mesto a železiareň najväčší rozmach. Železiareň
zamestnávala viac ako polovicu obyvateľov / 3500 zo 6500 / a jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa a viac ako 100 tisíc
ton ocele ročne, čím sa stala najväčšou železiarňou v Uhorsku. V roku 1889 vznikla v Krompachoch prvá vodná elektráreň na
Slovensku s výkonom 22 kW. >>>   Prechádzame modrou značkou cez mostom okolo VÚB vľavo, pred kaplnkou
sv. Jána Nepomúckeho postavenej v roku 1776 zabočíme vpravo smerom na Čardu. <<< Vľavo sa nachádza Baroková
kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich sa stal
majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. >>>  Dnes objekt slúži ako penzión. Pokračujeme
ďalej, vľavo sa nachádza vitálny svet Velnes.  Za vitálnym svetom odbočíme vpravo okolo betónových krížov, pri poslednom
kríži značka prudko zabočí vľavo a pokračujeme lesným chodníkom. Na južnom a východnom svahu Líščieho vrchu je
vidieť množstvo lesných chodníkov vybudovaných v roku 1908 ako súčasť budovania slnečných kúpeľov ktoré v roku 1908
začal stavať na Líščom vrchu Ing. Viktor Lorenc. <<< Pravdepodobne v roku 1910 sa konala veľkolepá slávnosť s 
príležitosti otvorenia časti kúpeľov.  V zime bola otvorená sánkarská dráha s požičiavaním sánok. Nedostatok financií
začalo sprevádzať stavbu kúpeľov. V roku 1912 prebehlo exekučne konanie kde sa Lorencov majetok rozpredal. Kúpele
skončili. Budovy ktoré tu ostali sa postupne rozobrali miestnym obyvateľstvom.  >>>  Značka vedie južným svahom a
postupne pokračuje lesnou cestou na lúčnatý hrebeň Líščieho vrchu, odtiaľ už začínajú prvé výhľady. Oproti je vrchol
Sľubice za nami sú Plejsy, vľavo je Biela skala. Cesta po chvíli pokračuje lesom, v miestach Pod skalou kde niekedy
bol les, vpravo teraz je polomové rúbanisko, ktoré umožňuje výhľad do Hornádskej kotliny a na hrebeň Braniska so Sľubicou.
Pokračujeme ďalej značkou popod skaly juhovýchodného svahu Kobyly. V mieste kde značku zabočí prudko do svahu
vpravo odbočíme zo značky vľavo neznačeným lesným chodníkom. Prechádzame severovýchodným svahom Bielej skaly,
časťou s miestnym názvom Mlynček až vychádzame na zelenú značku ktorou pokračujeme vpravo cez mladý hustý
Smrekovcový les. Po chvíľke začíname vystupovať strmým svahom na vrcholovú lúku Bielej skaly, kde značka pokračuje
vľavo cez lúku na samotný vrchol Bielej skaly s krížom. Na lúke je súvislá zamrznutá snehová prikrývka. <<<   Obec
Slovinky vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa
Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa
Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“ V 14. storočí patrila obec Richnavskému
panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848.
Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v
dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka.
Obyvateľstvo Sloviniek tvorili väčšinou baníci, uhliari a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a dobytkárstvom.
V chotári Sloviniek sa v dávnej minulosti ťažilo striebro a meď. Vlastná administratívna činnosť sa začala v Slovinkách
už v 16. storočí. Svedčia o tom odtlačky pečatí Nižných Sloviniek. Pečať si Vyšné Slovinky dali vyhotoviť v roku 1795.
Na oboch pečatiach sú erbové znamenia s určitými odlišnosťami. Vyšné a Nižné Slovinky sa po stáročia vyvíjali samostatne
až do roku 1943 kedy sa znovu zlúčili. V 18. storočí sa Slovinky preslávili aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili
ťažiari zo spolku „Hornouhorských ťažiarov “. Kostol a fara v Slovinkách existovali už v 14. storočí. Súčasný Grécko-katolícky
kostol zasvätený „ Sv. Jurajovi“ bol postavený na prelome 18. a 19. storočia. 30. júna v roku 1993 vyfáral z bane posledný
vozík medenej rudy. Týmto sa skončila slávna história dobývania rúd v Slovinkách. Pravoslávny chrám „Voznesenija hospodina“
bol postavený v roku 1996. >>> Vrchol Bielej skaly je otvorený smerom na juh. Zo svahu vyčnievajú skaly ktoré vystupujú z 
vápencového podložia Bielej skaly. Pohľad je na hrebeň oddeľujúci Hnileckú dolinu od Sloviniek. Zľava začiatok hrebeňa
Plejsy, Krompašský vrch, Ostrý vrch, Havrania hlava hrebeň pokračuje na Bukovec. Vpravo masív Slovinskej skaly.
Z vrcholu Bielej skaly pokračujeme žltou značkou okolo prameňa Harmanka k poľovníckej chate Galmus. Z vrcholovej
lúky smerom na sever je vidieť štíty hrebeňa Vysokých Tatier. Pri chate je prístrešok kde je možné ukryť sa v prípade
zlého počasia. Od chaty pokračujeme modrou značkou vpravo smerom Krompachy ponad prameň cez tiahlu lúku pod
Kobylou, popod juhovýchodné skalné steny Kobyly. Po chvíli odbočíme vpravo novo urobenou neznačenou lesnou cestou
 ktorá schádza do dolinky, kde pokračujeme zelenou značkou vľavo smerom do Krompách. Prechádzame časťou dolinky
nazývanej Vápenec. Táto časť má pomenovanie podľa zvyškov starej pece na pálenie vápenca na vápno. Na chate Vápenec
/ miestny názov Čárda / dáme si malé občerstvenie, dobrú fazuľovú  polievku s domácimi pagáčmi. Posedíme si v útulných
priestoroch tejto starej chaty vyhrievanej železnou pieckou. Po chvíli zelenou značkou sa pustíme do Krompách s pocitom
dobré stráveného dňa v peknej prírode okolo Krompách.     
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Otvorenie Silvestrovského výstupu na Bielu skalu pred Mestským úradom.
-
-
Otvorenie Silvestrovského výstupu na Bielu skalu pred Mestským úradom.
-
-
Líščí vrch.
-
-
Líščí vrch.
-
-
Líščí vrch.
-
-
Sľubica pohľad zo značky v časti sponad Nad skalou.
-
-
Sľubica pohľad zo značky spod Bielej skaly.
-
-
Slovinky v pozadí hrebeň z Krompašského vrchu smerom na Bukovec pohľad z Bielej skaly.
-
-
Vrchol Bielej skaly.
-
-
Vrchol Bielej skaly.
-
-
Vrchol Bielej skaly.
-
-
Vrchol Bielej skaly.
-
-
Chata Vápenec / miestny názov Čarda / ukončenie Silvestrovského výstupu, posedenie pri dobrej fazuľovej
polievke a domácich pagáčov. 
-
-
Chata Vápenec / miestny názov Čarda / ukončenie Silvestrovského výstupu, posedenie pri dobrej fazuľovej
polievke a domácich pagáčov. 
-
-
Chata Vápenec / miestny názov Čarda / ukončenie Silvestrovského výstupu, posedenie pri dobrej fazuľovej
polievke a domácich pagáčov. 
-
-
Chata Vápenec / miestny názov Čarda / ukončenie Silvestrovského výstupu, posedenie pri dobrej fazuľovej
polievke a domácich pagáčov. 
-
-
Chata Vápenec / miestny názov Čarda / ukončenie Silvestrovského výstupu, posedenie pri dobrej fazuľovej
polievke a domácich pagáčov. 
-
-
Chata Vápenec / miestny názov Čarda / ukončenie Silvestrovského výstupu, posedenie pri dobrej fazuľovej
polievke a domácich pagáčov. 
-
-
Chata Vápenec / miestny názov Čarda / ukončenie Silvestrovského výstupu, posedenie pri dobrej fazuľovej
polievke a domácich pagáčov. 
-
-
Chata Vápenec / miestny názov Čarda / ukončenie Silvestrovského výstupu, posedenie pri dobrej fazuľovej
polievke a domácich pagáčov. 
-
-
Chata Vápenec / miestny názov Čarda / ukončenie Silvestrovského výstupu, posedenie pri dobrej fazuľovej
polievke a domácich pagáčov. 
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
                                  Fotogaléria - Krompachy / Biela skala /
-
-
Informácie pod fotografiami označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web
stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-