aktualizované: 29.06.2022 13:22:03

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

25. Pietná spomienka na Kláštorisku
                                   Dňa 10.11.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                     Účasť na pietnej spomienke na symbolickom cintoríne - Kláštorisko.
 
   
 
Pietnu spomienku podporujú :   Asociácia horských sprievodcov Slovenský raj
                                                   Horská služba na Slovensku oblasť Slovenský raj   
                                                   Klub seniorov HSnS 
                                                   Horská záchranná služba
                                                   Obec Letanovce
 
 
Trasa akcie :   Podlesok – Sucha Bela – Kláštorisko – Hrdlo Hornádu – Podlesok 
 
Dĺžka trasy :  15 km         Prevýšenie : 500 m       Čas trasy podľa mapy:  6.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Muller, Mullerová, Stanek, Gengeľ, Papcun, Olšavský, Petruš, Čupaj
                       
 
Turistická mapa  SLOVENSKÝ RAJ  č.124          Turistický atlas list č.  137
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na Podlesku zelenou značkou roklinou Suchá Bela. Ráno je hmla a dosť chladno.
Vchádzame do ústie Suchej Belej, najromantickejšej a najkrajšej tiesňavy Slovenského raja a jednej z najkrajších 
tieňav Slovenska. Voda pretekajúca tiesňavou pramení v samom závere rokliny cestou prijíma množstvo vody z bočných
svahoch a doliniek. <<<  História turistického objavovania Suchej Belej sa začína roku 1900, keď skupina pod vedením
prof. M. Rótha sa dostala až k Misovým vodopádom. Roku 1908 vyznačkovali a upravili k nim turistický chodník.  
V marci 1910 skupina pod vedením A.Mervaya prešla po prvýkrát v zime celou tiesňavou. Úplne, vrátane Rokliny Misových
vodopádov, ju sprístupnili členovia Horskej služby roku 1957. Jej pozdĺžny profil je výrazne stupňovitý, takže na sérii
skalných stupňov sa vytvorila kaskáda vodopádov. >>>  Ústie rokliny je mierne stúpajúce so širším dnom pokrytým
kamennými nánosmi potoka Suchá Bela. Po dažďoch je v rokline dosť vody. Dno rokliny ktoré je zvyčajne suché, teraz
je zaliate vodou. Postupne dno sa zužuje a vytvára úzke skalne rozsadliny so strmými skalnými stenami. Z dôvodu vyššej
hladiny vody je postup náročnejší a je potrebná väčšia opatrnosť. Pod misovým vodopádom voda z kúskov dreva vytvorila
hrádzu za ktorou sa vytvorila súvislá vodná plocha, prístup k rebríku je však voľný. Ale nie je možný prístup k vodopádu
a pohľad na vodopády spod vodopádu. Profil rokliny sa výrazne zmení  prejdením Misovými vodopádmi.  Sústavou kovových
rebríkov a lávok prekonáme Misové vodopády, najväčšie súvisle prevýšenie počas prechodu roklinou. Stúpame roklinou,
miestami prechádzame po pieskových nánosov, po drevených vodorovných rebríkoch, kovových stúpačkách a rebríkoch.
Postupujeme roklinou až po chvíli prejdeme riečiskom cez najužšie miesto / tzv. Roklina. Dno doliny sa zužuje na takmer
jeden meter, pričom výška kolmých stien nad hlavami dosahuje miestami až 150 m.  /. Ktorým prichádzame pod Okienkový
vodopádom. Prechádzame okolo Korytového vodopádu ktorým tečie dosť vody a ukazuje svoju krásu, vľavo sa ukáže
Bočný vodopád a nakoniec vodopádom  Kaskáda. Záver rokliny sa postupne zmierňuje, prechádzame okolo studničky
až vyjdeme na asfaltovú cestu ktorá sprava prichádza z Podleska, ňou sa dostaneme na vrchol Suchej Belej. Pod
prístreškom v závere Suchej Belej si posedíme, občerstvíme sa a pokračujeme žltou značkou Pod Vtáčim hrbom, odbočíme
vpravo červenou značkou na Kláštorisko. <<< Archeologické nálezy potvrdzujú stavbu hradiska ľudu lužickej kultúry
12.-11. stor. p. n. l. V roku 1241 našli obyvatelia okolitých obci v priestore Kláštoriska útočište pred Tatármi. >>>  Pri
vychádzaní z lesa zabočíme vľavo na lúku kde stojí ruina bývalej kaplnky, pri zvyškom múrov je postavený symbolický
cintorín kde sa konala pietna spomienka na obete Slovenského raja a významných osôb ktorý boli nejakým spôsobom
spojený so Slovenským rajom. <<<  Prvotná myšlienka vybudovať spomienkový cintorín venovaný obetiam hôr v Národnom
parku Slovenský raj siaha do 90. rokov minulého storočia. V roku 2010  na lúke pri ruine kaplnky v susedstve zachovaných
kamenných múrov kartuziánskeho kláštora začali s výstavbou symbolického cintorína, a to osadením jeho základného
kameňa – drevenej sochy Matky Božej. V priebehu tohto roka sa podarilo osadiť ďalšie sochy, ktoré vyrezávali mladí umelci
zo Spiša. Na týchto artefaktoch sú osadené tabule s menami všetkých 66 obetí hôr, na ďalšej soche je 22 mien významných
osobností národného parku Slovenský raj. Symbolický cintorín je vďaka týmto dreveným sochám jedinečným na celom
Slovensku. Symbolický cintorín vznikol neúnavnou snahou ľudí z Horskej a záchrannej služby Slovenský raj, Klubu seniorov
Horskej služby na Slovensku, Národného parku Slovenský raj, Asociácii horských sprievodcov. Ruku k dielu priložili aj
dobrovoľníci, ktorí pracovali na archeologickom výskume  kartuziánskeho kláštora na Kláštorisku, urbariát a obec Letanovce,
dobrovoľníci z najväčšieho spišskonovoveského závodu a Združenie Spišiačik – združenie rodičov a detí s diabetes
zo Spišskej Novej Vsi. >>>  Pietna spomienka začala príhovormi zástupcov združení ktorý mali podiel na vytvorení tohto
symbolického cintorína, ktorý privítali účastníkov pietnej spomienky a spomínali na tragicky zosnulých. Pietna spomienk
a na Kláštorisku bola spojená so svätou omšou za obete a osobnosti Slovenského raja. Na pietnej spomienke sa zúčastnilo
veľa turistov, ty ktorý sem prišli sú ozaj turisti, z dôvodu účasti na pietnej spomienke museli vystúpiť na Kláštorisko. Pri
reštaurácii ktorá bola samozrejme zatvorená sme sa občerstvili a pokračovali zelenou značkou do Hrdla Hornádu. Pozrieme
si ruiny kláštora. <<< História kláštora siaha až do 13. storočia. V jeho druhej polovici sa na tej istej planine, na ktorej
dnes stoja pozostatky Kláštoriska, zachránili obyvatelia Spiša pred nájazdmi Tatárov. Z vďačnosti za záchranu, ktorú im
Letanovská skala ponúkla, rozhodli sa vystavať tu kostol. Neskôr boli na toto miesto pozvaní kartuziáni, ktorí tu založili
svoj kláštor. Rád kartuziánov založil mních sv. Bruno roku 1084 vo Francúzsku. Pravidlá rádu sú veľmi prísne: celoživotná
mlčanlivosť, zákaz vstupu žien do kláštora (jedinú výnimku mala mecenáška Hedviga) či život v celách – malých domčekoch
so záhradkou. Hlavnou náplňou práce kartuziánov bolo prepisovanie kníh, o čom svedčia archeologické nálezy. Pokiaľ sa
nevenovali pisateľskej práci udržovali chod kláštorného komplexu ako samostatnej jednotky. Sami si dopestovali väčšinu
potrebných plodín. Prijímali pocestných i duševne chorých, ktorých liečili najmä izoláciou od okolitého sveta. Bohužiaľ,
z rovnakého dôvodu, ktorý stál pri vzniku Skaly útočiska, bolo toto posvätné miesto zničené. Veľmi dobrá obranná poloha
sa zapáčila najskôr husitom a neskôr bratríkom. Spišská župa bola nútená roku 1543 kláštor zničiť. >>>  Z Kláštoriska
pokračujeme zelenou značkou do hrdla Hornádu. Môžem povedať že sa oplatí prejsť si tento chodník. Vedie väčšinou
širším lesným chodníkom s množstvo časti so skalným podložím ktoré vystupuje z chodníka a vytvára jeho krásu.
Prichádzame k bývalému detskému táboru na Košariskách. Po polomoch je tam poriadna spúšť. Modrá značka je teraz
preznačkovaná, nevedie okolo Veľkej Bielej vody ale v smere od Podlesku pokračuje vpravo po ceste okolo detského
tábora, za táborom zabočí vľavo do hrdla Hornádu. Po vyjdení z lesa sa naskytuje vľavo pohľad na celé Vysoké Tatry,
vpravo Hrabušice a okolie. Okolo nového ranču sa zvyšuje vybavenosť na aktívny oddych a zábavu. Pokračujeme k 
recepcii kde si posedíme v útulnej reštaurácii Rumanka a zakončíme nádherne strávený deň.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Informačné tabule Slovenského Raja pri ATC Podlesok.
-
-
Ústie rokliny Suchej Belej.
-
-
Z dôvodu väčšieho množstva voda bol prechod roklinou dosť náročný.
-
-
Pod misovým vodopádom voda z kúskov dreva vytvorila hrádzu za ktorou
sa vytvorila súvislá vodná plocha, prístup k rebríku je však voľný.
-
-
Pod misovým vodopádom.
-
-
Pred najužšou časťou rokliny tzv. Roklina
-
-
Okienkový vodopád.
-
-
Pod Okienkovým vodopádom.
-
-
Nádherný Korytový vodopád.
-
-
Pri Korytovom vodopáde.
-
-
Príhovor hostí na symbolickom cintoríne pri ruine kaplnky na Kláštorisku.
-
-
Účastníci pietnej spomienky na symbolickom cintoríne na Kláštorisku.
-
-
Účastníci pietnej spomienky na symbolickom cintoríne na Kláštorisku.
-
-
Príhovor hostí na symbolickom cintoríne pri ruine kaplnky na Kláštorisku.
-
-
Účastníci pietnej spomienky na symbolickom cintoríne na Kláštorisku.
-
-
Účastníci pietnej spomienky na symbolickom cintoríne na Kláštorisku.
-
-
Účastníci pietnej spomienky na symbolickom cintoríne na Kláštorisku.
-
-
Účastníci pietnej spomienky na symbolickom cintoríne na Kláštorisku.
-
-
Príhovor hostí na symbolickom cintoríne pri ruine kaplnky na Kláštorisku.
-
-
Príhovor hostí na symbolickom cintoríne pri ruine kaplnky na Kláštorisku.
-
-
Príhovor hostí na symbolickom cintoríne pri ruine kaplnky na Kláštorisku.
-
-
Príhovor hostí na symbolickom cintoríne pri ruine kaplnky na Kláštorisku.
-
-
Svätá omša za tragicky zosmulých.
-
-
Základny kameň symbolického cintorína – drevená socha Matky Božej.
-
-
Pri vstupnej bráne na symbolický cintorín.
-
-
Symbolický cintorín na Kláštorisku pohľad od ruiny Kartuziánskeho kláštora.
-
-
Chvíľa oddychu v reštaurácii Rumanka.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Slovenský raj / Suchá Bela /
                                  Fotogaléria – Slovenský raj / Kláštorisko – Symbolický cintorín /
                                  Fotogaléria – Slovenský raj / Kartuziánsky kláštor /
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-