aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

26. Štefánsky výstup na Sľubicu
                              Dňa 26.12.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                         Štefánsky výstup na Sľubicu.
 
 
 
Usporiadateľ :  KST Sľubica Vojkovce
 
Trasa akcie : Vojkovce – sedlo Predky – Sľubica- Slovenský kríž Na skale – sedlo Predky – Vojkovce
     
                     Kaľava - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  16 km         Prevýšenie : 670 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Olšavský, Olšavská, Gengeľ, Vozárová, Papcun                                           
 
                                   Gaľa, Kunová, Kandričák, Rodzik, Mertinko, Mertinková
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125       Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Vojkovce zelenou značkou smerom sedlo Predky spred kostola. <<< Vojkovce patria k 
najstarším spišským obciam so slovanským osadením. Už koncom 13. Storočia sa v listinách uvádzajú ako dedina
( VILLA VOYK 1290. ) Neskoršie pomenovanie má viac podôb napríklad Wykfoula, Woyk, Wojkenadorf, Wojkovce,
Vojkócz, Vojkfalva. Spočiatku patrili rodu Žehranských (Szigray) zo Źehry, od 16. storočia boli súčasťou hradného
panstva Spiš. V 17. storočí ich majitelia Spišského hradu Čákiovci zálohovali rodine Holló. V strede obce na malej
vyvýšenine sa nachádza malý cintorín. Pôvodne to bola okrajová časť obce. Miesto po malej kaplnke si obyvatelia
zvolili pre stavbu nového chrámu.  Kostol svätého Bartolomeja sa začal stavať v roku 1990, vysvätený bol
v roku 1992. O dva roky potom architekt za toto dielo bol ocenený prestížnou cenou Spolku architektov Slovenska
a Fondu výtvarných umení – Cenou Dušana Jurkoviča. V kategórii architektonickej tvorby získal cenu práve
architekt Rybarčák za zrealizovanie diela „ Rímsko-katolícky kostol svätého Bartolomeja vo Vojkovciach“ a to za
výnimočné architektonické hodnoty. >>>  Je škaredé veľmi hmlisté počasie ale dosť teplo. Teplota sa pohybuje
nad nulou.  Pri kostole zabočíme vľavo po širokej ceste smerom do doliny. Za rampou značka odbočí z cesty
vpravo a pokračuje okolo potôčika hore dolinou. / Chodník ktorým vedie značka v prípade zlého počasia je dosť
nebezpečný /. Zvykli sme si už chodiť stále rovno ďalej po ceste. Po chvíli budeme križovať značku ktorá prichádza
sprava a pokračujem úzkou dolinkou ďalej. Pokračujeme ďalej lesnou cestou, až vyjdeme na skládku dreva kde
už pokračujeme žltou značkou ktorá prichádza sprava z Richnavy smerom na Sľubicu. / Zo skládky je obmedzený
výhľad do Hornádskej kotliny a hrebeň Galmusa v prípade dobrého počasia. Stále je hustá hmla, sneh je
mokrý a ťažký. Postupujeme cestou až prichádzame na zelenú značku, zabočíme vpravo a  vychádzame na lúku
v sedle Predky. Na začiatku lúky vpravo na drevenej tabuli je napísaná prosba lesa. Postoj, prečítaj si prosbu lesa
a rešpektuj ju. Na lúke zabočíme vľavo do lesa cestou, po chvíli značka odbočí vľavo do svahu. Pred nami
je strmší výstup úzkym chodníkom ktorý vedie rovno hore. Po zdolaní strminy prechádzame dlhou a úzkou lúkou
pred vrcholom Sľubice. Lúka je  zasnežená ale okolité stromy sú čisté. Postupne vychádzame z lesa na vrchol
  Sľubice. Naďalej je hustá hmla ale začína fúkať nepríjemný vietor. Po chvíľke sa miestami začínajú vytvárať
okná s výhľadom v hmle. Je vidieť Galmus, hrebeň Vysokých Tatier a Levočské vrchy.  V prípade pekného počasia
je nádherný výhľad na okolité vrchy.  Vľavo začína Bielou skalou, začiatok hrebeňa Galmus nad Krompachmi, ktorý
sa tiahne až po Vranie vrchy. Za Galmusom sa tiahne hrebeň Volovských vrchov, pokračujú obrysy Vraních vrchov,
za nimi sa vypína Kráľová hoľa začiatok hrebeňa Nízkych Tatier. Horizont prechádza vpravo na siluetu hrebeňa
Západných Tatier, postupne zubatý hrebeň Vysokých Tatier končiaci hrebeňom Belianských Tatier. Pred nimi
tajomné a nepoznané Levočské vrchy, končiac na hrebeni Braniska  a to Smrekovicou a Patriou. Pred nami sa
rozprestiera Hornádska kotlina so svojím klenotom pod Sľubicou. Najväčšia travertínová kopa v strednej Európe
Dreveník, najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad a historická Spišská kapitula. Pokračujeme vpravo cestou
dolu lesom, po vyjdení z lesa je pred nami železný Slovenský kríž Na skale  za ním je vidieť vľavo Smrekovicu,
vpravo Patriu. Na hrebeni zabočíme vpravo a neznačeným chodníkom prechádzame okolo Slovenského kríža,
schádzame dole svahom,  cestou vpravo bočným východným svahom Sľubice. Hmla klesla a je vidieť do Širockej
brázdy. Vpravo sa ukazuje vrchol Roháčky. Cestou prídeme na zelenú značku ktorá prichádza sprava z vrcholu
Sľubice. Pokračujeme rovno do sedla Predky, rovnakou trasou sa vrátime do Vojkoviec kde na obecnom úrade
je cieľ trasy. Občerstvíme sa, oddýchneme a pokračujeme zelenou značkou smerom Krompachy.Znovu je dosť
hustá hmla. Prechádzame obcou, po chvíli cestou vystupujeme miernym svahom cez starú a už nepoužívanú
plantáž kde sa pestovali ríbezle. Vyjdeme na najvyšší bod cesty Na Hŕbkoch. Vchádzame do Kaľavy. <<<  Kaľava
existovala už v 13. stor., v pís. prameňoch sa objavuje začiatkom 14. stor. Prvýkrát v listine Spišskej kapituly
z 2. 5. 1300 ako majetok rodiny zo Žehry (Kaloua). Od pol. 15. stor. bola súčasťou richnavského hradného
panstva. Obyvatelia boli roľníci a poľnohosp. robotníci. Časť pracovala v blízkych Krompachoch, ktoré sú aj
dnes pre niektorých pracoviskom. Po r. 1989 ožilo drobné súkromné podnikanie. Pôvodný rím. kat. kostol
 Povýšenia sv. Kríža bol postavený v r. 1933. Na jeho mieste postavili v r. 2001 nový. >>>  V obci značka odbočuje
vpravo do Kolinoviec, ale pokračujeme rovno ďalej cestou okolo kostola, pomedzi domy, za cintorínom zabočíme
vpravo cestou hore lúkou na vrchol. Na vrchole pokračujeme vľavo cestou cez lúku, vchádzame do lesa a úzkou
lesnou cestou schádzame k železničnej trati. Prechádzame trať, okolo vodnej elektrárni zabočíme vľavo
cez most na hlavnú cestu až vojdeme do mesta.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Prezentácia a začiatok výstupu na obecnom úrade.
-
-
Prezentácia a začiatok výstupu na obecnom úrade.
-
-
Prezentácia a začiatok výstupu na obecnom úrade.
-
-
Prezentácia a začiatok výstupu na obecnom úrade.
-
-
Prezentácia a začiatok výstupu na obecnom úrade.
-
-
Prezentácia a začiatok výstupu na obecnom úrade.
-
-
Prezentácia a začiatok výstupu na obecnom úrade.
-
-
Prezentácia a začiatok výstupu na obecnom úrade.
-
-
Vrchol Sľubice.
-
-
Vrchol Sľubice.
-
-
Horizont Levočských vrchov.
-
-
Vrchol Sľubice.
-
-
Vrchol Sľubice.
-
-
Keď si nezjedol ten šalát na štedrý večer tak ho musíš dojesť teraz.
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Krompachy - Predky /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /                                  
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-