aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

20. Výstup na Veľký Choč
                                  Dňa 19.08.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                    Výstup na Veľký Choč.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Jasenová – Drapáč – Veľký Choč – Poľana – Valaská Dubová
 
Dĺžka trasy :   11  km         Prevýšenie :  1060  m       Čas trasy podľa mapy:   5 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová
                       
 
Turistická mapa CHOČSKÉ VRCHY – Vodná nádrž Liptovská Mara  č.111
 
Turistický atlas list č. 55,
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Jasenová červenou značkou z autobusovej zastávky smerom Veľký Choč. <<<  O prvopočiatkoch
obce nie sú presné záznamy, ani podrobnejšie správy. Len niektoré názvy chotára, ako je „Hrádok“ alebo „Žiar“, ako aj
archeologické vykopávky povyše Závady svedčia o jej starobylosti a jestvovaní ľudských obydlí v dobe predhistorickej.
V roku 1323 udelil Magister Donč, vtedajší majiteľ Oravského hradu a dôverník Karola Róberta, svojmu služobníkovi
Michalovi Ladislavičovi zo Sv. Anny v Liptove, zo zemianskej rodiny Bobrovnických ( bol predkom zemianskej rodiny
Čaplovičovskej ) „akýsi neobývaný les, ktorý je medzi Oravou a Valaskou Dubovou a nazýva sa Jasenova lúka“. Až
do 16. storočia spomínajú Jasenovú len ako zemiansky statok predkov Čaplovičovskej rodiny. Akiste kvôli rozpínavosti
týchto zemanov páni Oravského hradu „osadili“ tu svojich podaných a založili sedliacku časť Jasenovej. Sedliacka osada
sa sprvoti skladala len z niekoľkých pastierskych, poľovníckych, hájnických a drevárskych domov. Dlhodobým kultivovaním
lesnej pôdy na pôdu úžitkovú, ornú vznikli v Jasenovej takzvané sedliacke rale, usadlosti ktorých už v 16. storočí bolo desať.
V roku 1608 mala Jasenová podľa sčítania 10 domov. Rodina Jasenovských sama „šoltýsovala“ v Jasenovej už od
roku 1618. Malá drevená zvonica, postavená vedľa starej cesty na Brestovú do Liptova, mala malý zvon z roku 1605.
V roku 1718 zastihol obec veľký požiar a popolom ľahla celá dedina. V čase šírenia reformácie sa Jasenová, tak ako
ostatné obce Oravy, pripojila k evanjelickému vierovyznaniu. V období protireformácie sa väčšina oravských obcí vrátila
späť do katolíckej cirkvi. Obce okolo Veľkej Vsi (Veličná), vrátane Jasenovej zostali pri evanjelickej cirkvi. Po skončení
náboženských nepokojov sa počet obyvateľov začal zväčšovať. V roku 1798 si občania postavili prvú školskú budovu,
ktorá sa stala centrom duchovného i náboženského života obce. >>> Okolo cesty prejdeme menším mostíkom a zabočíme
vľavo na poľnú cestu. Už ráno je pekné slnečné počasie s dobrou viditeľnosťou. Stúpajúc cestou sa začínajú otvárať
prvé výhľady do okolia. Vľavo sa ukazujú vrcholy Ostrej a Tupej skaly. Pred nami vľavo sa ukazuje vrchol Veľkého Choča.
Keď sa otočíme vľavo sa ukazuje hrebeň Malej Fatry. Po chvíli keď sa otočíme môžeme vidieť Kubínsku hoľu s lyžiarskymi
svahmi. Krátkym lesíkom vyjdeme na nádhernú lúku pod Bralom.  Z lúky si lepšie môžeme prehliadnuť skalnaté steny
Ostrej a tupej skaly. Začíname vystupovať najnáročnejšou časťou výstupu, strmý chodník Zábralim dá zabrať. Postupujeme
lesom s možnosťou niekoľkých pekných výhľadov na hrebeň Malej Fatry a prírodu nad Ružomberkom. Prechádzame
nádherným zdravým lesom, iba miestami sa nachádzajú kýpte suchých stromov ako zo strašidelnej rozprávky.
Prichádzame na rázcestie Drapáč, zľava prichádza zelená značka z Vyšného Kubína a pokračuje na Strednú Poľanu.
Za Drapáčom chvíľu postupujeme nádherným chodníkom, podklad chodníka je trávnatý a vedie nízkym mladý ihličnatým
lesom. Balzam na nohy a dušu. Po vyjdení z lesíka sa nám ukazuje západný svah vrcholu Veľkého Choča. Prichádzame
na lúku kde prichádza sprava zimné značenie výstupového chodníka na Veľký Choč zo Strednej Poľany. Po otočení máme
pred sebou celý hrebeň Malej Fatry. Začínajú krátke strmšie výstupy s skalnatým podkladom a na jednom mieste
zabezpečený výstup reťazou. Otvára sa pohľad na Strednú Poľanu a množstvo bočných hrebeňov Veľkej Fatry.
Postupujeme stále hore a skutočný vrchol nie je vidieť. Postupujeme chodníkom okolo skaly a zrazu sa pred nami ukáže
vrchol, prejdeme nízkou kosodrevinou a sme pri smerovníku na Veľkom Choči. <<Veľký Choč ( 1 611 m ) je dominantým
vrchom Chočských vrchov, viditeľný je už od Štrby a z celej dolnej Oravy. Vrchol je turisticky veľmi vyhľadávaný. Má tvar
nepravidelnej pyramídy s početnými bralnými partiami. Jeho masív je zalesnený prevažne smrekovými lesmi a v najvyšších
častiach sa nachádzajú aj jediné súvislejšie porasty kosodreviny v celom pohorí. Pre zachované biocenózy lesných porastov
často až pralesovitého charakteru a skalný masív so zriedkavými druhmi flóry bolo toto územie vyhlásené za národnú
prírodnú rezerváciu. Na vrchole sa nachádza prírodná rezervácia Choč, ktorej súčasťou sú aj menšie vrcholy: Predný Choč,    
Malý Choč, Stredný Choč a Zadný Choč, ale aj ďalšie ako napríklad Kýčera, Sokol a iné. Zo severu má mierne stúpajúci
tvar, kým z Valaskej Dubovej a od Lúčiek je v príkrom zráze. Vrchol bol ospievaný mnohými básnikmi, medzi inými aj
P.O. Hviezdoslavom, ktorý pochádzal z Vyšného Kubína, ležiaceho priamo pod Chočom. >>>  Z vrcholu Choča je vynikajúci kruhový
výhľad. Ako mnohý tvrdia z Veľkého Choča je asi jeden z najkrajších výhľadov na Slovensku. Za dobrej viditeľnosti sa do
kruhového rozhľadu z Veľkého Choča vmestia všetky okolité vyššie pohoria. Začínajúc východným smerom Chočské vrchy,
hrebeň Západných Tatier až Vysoké Tatry. Na sever Oravská vrchovina s dominantami Babou horou a Pilskom. Západným
smerom nádherný hrebeň Krivánskej Malej Fatry. Juhozápadným smerom hrebeň Lúčanskej Malej Fatry. Južným smerom
nádherný široký hrebeň Veľkej Fatry začínajúci lyžiarskymi svahmi na Malinom Brde a pokrytý množstvom bočných
hrebeňov. Smerom na východ výhľad plynulo prechádza na široký a mohutný hrebeň Nízkych Tatier, na sever od
Nízkych Tatier leží Liptovská kotlina s vodnou nádržou Liptovská Mara. Je nádherné slnečné počasie, oddychujeme a
 vnímame ten nádherný výhľad do okolia. Na vrchol prichádza čoraz viac turistov. Je tu veľa Poliakov. Z vrcholu pokračujeme
zelenou značkou smerom Stredná Poľana. Schádzame južným svahom Veľkého Choča porasteného kosodrevinou. Zostup
je náročnejší z dôvodu skalnatého podkladu a množstva koreňov z kosodreviny. Po chvíli vychádzame z kosodreviny a 
prechádzame lúčnatým svahom z ktorého na mnohých miestach vystupujú vápencové skaly a krátke skalné steny.
Schádzame na väčšiu lúku Strednej Poľany. Sprava prichádza modrá značka od Liskovej cez Predný a  Zadný Choč.
Pozrieme si hotel Choč na Strednej poľane, skúšali sme zistiť koľko hviezdičiek má ale sa nepodarilo. Zo Strednej
Poľany pokračujeme modrou značkou do Valaskej Dubovej. Keď doteraz sme nedostali svalovku z výstupu, tak pri tomto
zostupe ju určite dostaneme. Dlhý a strmý zostup dole lesom, miestami zo skalným podložím. Po čase prichádzame
do úzkeho skalnatého miesta, vpravo sa začínajú ukazovať vápencové skalnaté zrázy Soliska. Po chvíli sa zjavia pekné
suťoviska pod skalnatými zrazmi. Schádzame dolinkou ktorá sa rozšíri pod Žiarcom. Za chvíľu sa nám ukážu prvé domy
Valaskej Dubovej.  <<< Prvý písomný záznam o Dubovej sa zachoval v listine datovanej rokom 1323. V roku 1474 obci kráľ
Matej potvrdil valaské privilégiá. Od 14. storočia do polovice 17. storočia sa usadzovalo na našom území valašské
obyvateľstvo, ktoré na chov valašského dobytka využívalo horské oblasti Slovenska. Základným zdrojom obživy obyvateľov
obce bolo od jej vzniku pastierstvo a salašníctvo. Strmé svahy Choča sa využívali na pasenie oviec – valašiek. Obec bola
spravovaná dedičnými richtármi a patrila Likave. V roku 1556 sa dostala pod právomoc oravského panstva. R. 1574 sú
valasi z Dubovej vyňatí spod platenia krajinskej dane. Počas kuruckých bojov dedina spustla. R. 1686 sa spomína, že
skoro celá dedina je opustená jednak pre neúrodnosť pôdy, jednak pre neúmerné dávky. R. 1728 okrem dobytkárstva a
roľníctva, ktoré pre vrchovitú polohu a skalnatú pôdu donášalo málo osohu, nútili pomery obyvateľov tohto miesta
obchodovať s tabakom, hoci to bola veľmi namáhavá práca. R. 1750 postavili nový murovaný kostol, ten však bol tesný,
r. 1815, keď sa znovu utvorila fara v Dubovej, kostol rozšírili. Z oravského regiónu bola Valaská Dubová vyčlenená a v
roku 1941, kedy sa stala súčasťou okresu Ružomberok. >>>  Aj keď je to stará podhorská obec starých drevených domov
tu už nenájdete. Centrum obce okolo obecného úradu je pekne opravené. Schádzame ulicou okolo kostola s peknou
kaplnkou k penziónu Jánošíková krčma kde sme minulú noc prespali.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Profil trasy :
-
-
-
Smerovník v Jasenovej pri autobusovej zastávke.
-
-
Jasenová v pozadí hrebeň Malej Fatry pohľad z chodníka smerom na Veľký Choč.
-
-
Tupá a Ostrá Skala pohľad z chodníka smerom na Veľký Choč.
-
-
Hrebeň Malej Fatry sprava Malý Rozsutec, Veľký Rozsutec, Stoh, Poludňový Grúň, Hromové, Chleb,
Veľký Kriváň  pohľad z chodníka smerom na Veľký Choč.
-
-
Smerovník v časti Drapáč.
-
-
Pri  smerovník v časti Drapáč.
-
-
Nádherný lúčnatý chodník sa vinie redším nízkym ihličnatým lesom za Drapáčom.
-
-
Vpravo lúka na chodníku pod vrcholom Veľkého Choča, v strede Stredná Poľana za ňou vľavo Predný Čebrať
a Čebrať v pozadí bočná hrebene Veľkej Fatry pohľad spod vrcholu Veľkého Choča.
-
-
Smerovník na vrchole Veľkého Choča.
-
-
Pri smerovníku na vrchole Veľkého Choča.
-
-
Na najvyššom bode vrcholu Veľkého Choča pri smerovom kruhu s informáciami o smere a vzdialenosti rôznych lokalít.
-
-
Oravská vrchovina smerom na Oravský Podzámok pohľad z vrcholu Veľkého Choča.
-
-
Chočské vrchy – Prosečné v pozadí horizont Západných Tatier pohľad z vrcholu Veľkého Choča.
-
-
Na vrchole Veľkého Choča.
-
-
Najvyšší bod vrcholu Veľkého Choča pohľad zo západnej časti vrcholu Veľkého Choča.
-
-
Na vrchole Veľkého Choča.
-
-
Smerovník na Strednej Poľane.
-
-
Stredná Poľana v pozadí vrchol Veľkého Choča.
-
-
Hotel Choč na Strednej Poľane.
-
-
Vápencové skalné zrázy Soliska.
-
-
Južné skalné steny Žiarca.
-
-
Vrchná časť Valaskej Dubovej pohľad smerom od Veľkého Choča.
-
-
Penzión Jánošíková krčma vo Valaskej Dubovej.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Orava, Liptov /  Jasenová – Veľký Choč /
                                   Fotogaléria – Orava, Liptov /  Veľký Choč  /
                                   Fotogaléria – Orava, Liptov /  Valaská Dubová – Veľký Choč /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-