aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

12. Okolo Slovinok
                                   Dňa 8.05.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                         Okolo Slovinok.
 
 
Usporiadateľ :  Obecný úrad Slovinky
 
Trasa akcie : Slovinky – Slovinská skala – Suchinec – Poráčska dolina - Slovinky
 
Dĺžka trasy :  15 km         Prevýšenie : 540 m       Čas trasy podľa mapy:  4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Papcún, Petruš, Olšavský, Neubeller, Neubellerová
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Tiristický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Táto zelená značka na starších mapách nie vyznačená. Turistický chodník bol vyznačený vďaka združeniu Galmus v
roku 2006, na základe projektov z Eurofondov.  Združenie Galmus  združuje mestá a obce okolo Galmusa. Cieľom
združenia je turisticky sprístupniť krásy Galmusa pre širokú turistickú verejnosť.
Trasu začíname v starej baníckej obci Slovinky od ústredného smerovníka pri cintoríne zelenou značkou. Počasie je
pod mrakom a teplota sa pohybuje okolo nuly. <<< Obec Slovinky vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom
chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky
ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú
Slovinky ako „Villa Abakuk“ V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich
Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci
už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka
superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. >>> Od smerovníka sa pustíme zelenou
značkou smerom Poráčska dolina, za mostom cez Slovinský potok zabočíme mierne vľavo do úzkej uličky, ponad
pravoslávny kostol, hore lyžiarskym svahom. Vľavo bude kríž, odbočte k nemu odtiaľ je pekný pohľad na centrálnu
časť obce okolo kostola, vľavo je vidieť časť obce v ústi Poráčskej doliny v pozadí je vidieť hrebeň Galmusa začínajúci
Bielou skalou. Po chvíli značka odbočí vľavo z cesty a pokračuje úzkym chodníkom bočným svahom ktorý prechádza
lukmi prerušovanými medzami porastenými krovím. Chodník po čase vyjde na vrchol lúk a kopíruje hranicu lesa.
Z chodníka je pohľad na vyšnú časť Sloviniek a Lacemberskú dolinu. Hrebeň oddeľujúci Lacemberskú dolinu od
Hnileckej doliny s vrcholmi od Krompašského vrchu cez Ostrý vrch, Havraniu hlavu, Korban a sedlo Pod Bukovcom.
Odtiaľ už sa naskytujú prvé pohľady na Slovinskú skalu. Pred tím ako sa značka ponorí z lúky do lesa odbočíme
vpravo cez les na cestu ktorá sprava prichádza z Poráčskej doliny, prekročíme cestu a pustíme sa vľavo starou lesnou
cestou, po chvíli odbočíme z cesty vľavo chodníkom smerom na vrchol Slovinskej skaly. Chodník nazývame „ Hore predkom „.
Vystupuje hore predkom Slovinskej skaly smerom od Lacemberskej doliny a je to najnáročnejší výstupový chodník v okolí
Sloviniek. Postupne chodníkom vystúpime na najvyššie položenú lúku na vrcholovej plošine Slovinskej skaly. Vľavo sa
nachádza najvyšší bod Slovinskej skaly. Odbočíme vľavo cez les ku krížu postavenom pod vrcholom Slovinskej skaly.
Trochu nižšie sa nachádzajú holé vyhliadkové skaly. Vrátime sa naspäť na lúku. Pustíme sa cez lúku západným smerom.
Pred nami sa ukazuje Hnilecký hrebeň s vrcholom Bukovca, lúky Slovinskej hory. Lúky vrcholovej plošiny sú porastené
samostatne rastúcim Smrekovcom opadavým a kríkmi liesky. Pomaly prídeme na najnižšie položenú lúku, na konci
zabočíme vľavo na úzku skalnatú cestu, ktorou zídeme do sedla Suchinec. Vľavo nad cestou sa črtajú pekné skalnaté
zrázy. Zo sedla sa otvára pohľad na Poráč a NPR Červené skaly. Pokračujeme žltou značkou smerom Poráčska dolina.
V starších mapách nie je vyznačená. Schádzame vpravo dole lúkou, značka zabočí vpravo do lesa, po chvíli zabočí
prudko vľavo až zíde na dno dolinky a pokračuje lesnou cestou. Cesta vedie miestami hlbokým zárezom, miestami lesom.
Cesta je na mnohých miestach mokrá a rozbahnená. Prechod je na viacerých miestach veľmi sťažený. Po čase značka
prichádza na širokú a pevnú cestu ktorou prídeme až do Poráčskej doliny na skládku dreva, kde zabočíme vpravo červenou
značkou smerom Slovinky. Cesta pokračuje dolinou ktorá sa postupne zužuje, až na niektorých miestach je miest len
pre potok a cestu. Postupne prídeme k chate Čierny Bocian. V minulosti chata bola otvorená pre verejnosť, obľúbené
výletne miesto obyvateľov Sloviniek a Krompách, na ohnisku bolo možné opiecť slaninku a zapiť ju dobrým pivom. Na
lúke bola možnosť si zašportovať. Teraz je v súkromných rukách a je zatvorená. Postupujeme dolinou až prídeme na
otvorený priestor kde môžeme vľavo pozorovať južné skalnaté svahy NPR Červené skaly, vpravo je severný svah
Slovinskej skaly. Prechádzame dreveným mostom, vľavo za potokom je areál bývalej lesnej škôlky. Dolina sa rozširuje,
vľavo je vidieť hrebeň Galmusa končiaci Bielou skalou. Vpravo sa nachádza rozsiahla lúka s lyžiarskym vlekom. Pod
svahom je postavený nový pravoslávny kostol. Značkou prichádzame k smerovníku pri cintoríne, zabočíme vľavo hlavnou
cestou okolo cintorína. Vľavo je vidieť ústie Poráčskej doliny. Za cintorínom sa nachádza malé banské múzeum, okolo
neho sa dostaneme k obecnému úradu kde je cieľ prechodu.    
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Slovinská hora - Poráč 
                                   Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Poráčska dolina - Poráč  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-