aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

14. Výstup na Kľak
                                   Dňa 25.05.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                       Výstup na Kľak – Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
 
 
Usporiadateľ :  KST - sekcia pešej turistiky
          
                        Redakcia časopisu Krásy Slovenska
 
                        RR KST Prievidza
 
 
Trasa akcie :   Fačkov – Kľak – Fačkové sedlo                     
                   
Dĺžka trasy :  10.5 km         Prevýšenie : 820 m       Čas trasy podľa mapy:  4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacka, Papcun, Pacunová, Hamráková, Olšavský, Olšavská, Čupaj, Čupajová
 
                                   Kunová, Neubeller, Gemgeľ, Uhrin, Mosin, Šefčíková              
 
 
Turistická mapa Malá Fatra – Martinské hole  – č. 120      Turistický atlas list č. 84, 124
 
 
Popis trasy :
v obci Fačkov modrou značkou cez Suchú dolinu smerom na Kľak. <<< Osídlenie sa spomína v roku 1351, keď sa hovorí
o osade na lúčke v lese. Obec založili pravdepodobne v 14. storočí na zákupnom (žilinskom) práve. Názov má podľa
prvého dedičného richtára. Názov obce je doložený z roku 1351 ako Luchka, z roku 1469 ako Fachko, z roku 1471 ako
Fachkwa Lhota, z roku 1508 ako Faczkow, z roku 1773 ako Fačkov, maďarsky ako Facskó. Obec patrila panstvu
Považská Bystrica, malá časť zemanom (zeme dedičného richtára). V roku 1598 mala 35 domov, v roku 1720 mala
18 daňovníkov, v roku 1784 mala 126 domov, 158 rodín a 1045 obyvateľov, v roku 1828 mala 123 domov a 1374 obyvateľov.
Zaoberali sa chovom dobytka a pálením liehu. Počas SNP dňa 15. 9. 1944 tu vznikol Revolučný národný výbor. V okolí
obce vyvíjali intenzívnu činnosť partizáni. Obyvatelia pracovali ako lesní robotníci, súkromní hospodáriaci roľníci. >>>
Prechádzame ulicou Fačkovom, ktorá je veľmi pekne upravená a čistá s pekným prostredí. Postupujeme pevnou cesto
Suchou dolinou a okolitou nádhernou scenériou zdravých lesov. V závere Suchej doliny odbočíme vpravo do strmého
stúpania pod Kľak. Vychádzame na Malý Kľak odkiaľ sú už prvé výhľady na Rajeckú kotlinu v pozadí je vidieť Súľovské
vrchy. Postupne vychádzame na tiahly lúčnatý vrchol Kľaku. <<< Vrchol Kľaku je výborný vyhliadkový bod s kruhovým
výhľadom na všetky okolité pohoria. Vďaka nezameniteľnému vzhľadu je vrch rozpoznateľný a viditeľný od     Rajeckých Teplíc
až po      Bystričany     . Na vrchole je umiestnený kríž, pri ktorom sa konajú časté organizované stretnutia turistov. Pod vrcholom,
na súčasnej zelenej turistickej trase, bola v minulosti umiestnená horská chata. Dôkazom sú ostatky základov a dobová
fotografia z roku 1947 umiestnená na skale.Vrcholom Kľaku vedie vyhľadávaný turistický chodník, vedúci z    Fačkovského    
sedla ďalej na sever hlavným hrebeňom pohoria. Pod vrcholom vo výške 990 m n. m. je   Kľacký vodopád
Kľak sa nachádza v centre rovnomennej   NPR Kľak  , ktorá zaberá svahy okolo bralnatého dolomitového vrcholu v nadmorskej
výške 1 050 – 1 351 m. Na podloží vápencov a dolomitov je vyvinutá hnedá lesná pôda tzv. rendzinová a ojedinele aj
surová pôda karbonátová. V rezervácii sa chráni vzácna a zachovalá vápencová vegetácia na vrchole kopca a zachovalé
lesné spoločenstvá okolo vrcholu. NPR Kľak patrí do katastrálneho územia obcí Fačkov a Vrícko. Chránené územie bolo
vyhlásené v roku 1966 rozhodnutím Komisie SNR pre školstvo a kultúru č. 30, z 25. mája 1966 a úpravou Komisie
pre ŠaK č. ŠaK 6527/1966-osv./6 z          10. júna 1966         . Rozloha územia je 85,71 ha s 5. stupňom ochrany prírody.
Predmetom ochrany je vrcholová časť najjužnejšieho výbežku Malej Fatry s cennými skalnými a lesnými rastlinnými
spoločenstvami. Výskyt subalpínskych elementov na jednej z okrajových lokalít západnej časti Karpát umožňuje vedecké,
náučné a kultúrno-osvetové využitie. V zmiešaných lesoch Kľaku dominuje buk, potom jedľa, smrek, javor horský a
jarabina. >>> Na vrchole sa už nachádzajú účastníci stretnutia čitateľov časopisu Krás Slovenska. Po príhovore     a otvorení
stretnutia organizátormi akcie sa začali neformálne stretnutia známych turistov, ktorý sa mnohokrát majú možnosť
stretnúť práve na takých celoslovenských akciách. Nádherné slnečné počasie umocňovalo príjemné pocity z výstupu
a z priateľských stretnutí. Veľké množstvo účastníkov stretnutia potvrdzuje popularitu tohto podujatia. Z vrcholu Kľaku
pokračujeme žltou značkou do Fačkového sedla. V sedle je pripravený program, ale keďže je trochu neskôr odchádzame
skôr do Rajca kde sme ubytovaný.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Ústie Suchej doliny z Fačkova smerom pod Kľak.
-
-
Fačkov v ústi Suchej doliny.
-
-
Ústie Suchej doliny z Fačkova smerom pod Kľak v pozadí vrchol Kľaku.
-
-
Suchá dolina.
-
-
Odbočka zo Suchej dolina smerom pod Kľak.
-
-
Pod vrcholom Kľaku.
-
-
Rajecká kotlina spod Kľaku.
-
-
Smerovník  v sedle Malého Kľaku.
-
-
V sedle Malého Kľaku.
-
-
Vrchol Kľaku pohľad z východnej strany.
-
-
Vrchol Malého Kľaku pohľad z východnej strany.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Smerovník na vrcholu Kľaku.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Južná časť hrebeňa Malej Fatry.
-
-
Južná časť hrebeňa Malej Fatry.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Strážovské vrchy pohľad z Kľaku.
-
-
Strážovské vrchy pohľad z Kľaku.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Fačkov, Rajecká kotlina v pozadí Súľovské vrchy pohľad z Kľaku.
-
-
Hrebeň Malej Fatry smerom na sever, pohľad z vrcholu Kľaku.
-
-
Smerovník na Malom Kľaku.
-
-
Nádherný úsmev chlpatej potvory.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Vrchol Kľaku. Miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Fačkov.
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-