aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

9. Veľkonočný pondelok
                                   Dňa 9.04.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                Turistická prechádzka cez Veľkonočný pondelok.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Olcnava – Rekreačne stredisko Blatná – Hrebeň – Nad Sejkovou – Chata Galmus –
 
                      Líšči vrch - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  16,5 km         Prevýšenie : 440 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacka, Nebeller, Čupaj              
 
                       
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistický atlas list č. 139, 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od smerovníka na ŽSR vľavo zelenou značkou smerom Za horou. <<< Najstaršia písomná zmienka o obci
sa podľa Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku i I.Chalupeckého zachovala z r. 1312. Regestár listín a listov uvádza
ako rok najstaršej písomnej zbierky 1317 a to v listine kráľa Karola Róberta z Anoju, vydanej 12. novembra 1317. V tejto
listine vystupuje naša obec pod názvom:"ALCZWNO, QUE VILLA ALBI DITRICI APPELATUR..." teda "Olcnava, ktorá
sa nazýva obcou Bieleho Ditricha..." Označenie "biely" pred menom ho malo odlíšiť od osôb s rovnakým osobným menom,
ide teda o zárodok priezviska. Skutočné priezviská v tých časoch totiž ešte neexistovali. Pokiaľ ide o spomenutého Ditrich,
ide zrejme o meno zakladateľa obce, tzv. lokátora. Založenie obce iste súvisí s panstvom Richnavského hradu, pre ktorý
Olcnava aokolité obce vytvárali hospodárske zázemie. Po zániku richnavského hradu sa Olcnava dostala do domény
Spišského hradu. Z vlastníkov obce možno spomenúť najmä Turzovcov v 16. a Čákiovcov od konca 17. storočia. >>> Počasie
je pod mrakom. Pri smerovníku v centre obce Olcnava zabočíme vľavo  zelenou značkou smerom Za horou. Za obcou
vychádzame na kopček pred rekreačným strediskom Blatná – Joga, tu postojíme a obzrieme sa pred nami sa ukazuje
Dreveník a hrebeň Braniska. Prejdeme Blatnou okolo chát vpravo do doliny kde odbočíme zo zelenej značky vpravo hore
dolinkou po lesnej neznačenej ceste na hrebeň Galmusa. Snehu pribudlo a postup je trochu náročnejší. Cesta vedie
bočnými svahmi dolinky, odtiaľ nie sú žiadne výhľady. Po vyjdení na hrebeň pokračujeme vľavo modrou značkou na
Nad Sejkovu odkiaľ po polomoch je pekný výhľad vľavo na hrebeň Braniska, Dreveník a na tajomné a nepoznané
Levočské vrchy.  Vpravo na Bielu skalu Po chvíli prídeme na veľkú tiahlu lúku, v strede lúky stojí ihličnatý strom, v 
minulosti bol pod ním kolmý vchod do podzemia vystužený drevom. Slovinský speleológovia ním objavovali podzemné
priestory. Po skončení prieskumov vchod sa začal prepadať až sa celkom zasypal. Oproti cez cestu sa však prepadlo
dno jamy a otvoril sa ďalší vchod do podzemia, tu už však nikto nerobí prieskum. Pokračujeme po ceste cez úzku
napodobeninu tiesňavy až vyjdeme z les pri poľovníckej chate Galmus. Pri chate je prístrešok kde je možné ukryť sa
v prípade zlého počasia. Značka ďalej vedie rozsiahlou lúkou nad poľovníckou chatou na Galmuse, ponad jeden z mála
prameňov na hrebeni Galusa, lúkou pod Kobylou  a  popod juhovýchodný skalnatý svah Kobyly, Chodník po chvíli
pokračuje cestou, v miestach Pod skalou kde niekedy bol les, teraz je polomové rúbanisko, ktoré umožňuje výhľad
do Hornádskej kotliny a na hrebeň Braniska. Značka pokračuje južným svahom postupne pokračuje lesnou cestou
na lúčnatý hrebeň Líščieho vrchu, odtiaľ už začínajú prvé výhľady vľavo je vrchol Sľubice pred nami vpravo sú Plejsy.
Po vojdení do lesa odbočíme vpravo starým chodníkom južným svahom Líščieho vrchu na Čardu. V chate Vápenec / Čarda /
si dáme dobrú cesnakovú polievku, chvíľu posedíme a zelenou značkou schádzame po ceste do Krompách. Vpravo je
postavené multifunkčné ihrisko, vitálny svet Velnes a na konci ulici sa nachádza Baroková kúria postavená v 
polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich sa stal majiteľom barón
Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. Dnes objekt slúži ako penzión.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-