aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

16. Výstup na Rohačku
                                    Dňa 2.06.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                        Výstup na Rohačku.
 
 
Usporiadateľ :  KST Kluknava
 
Trasa akcie : ŽSR Richnava – Kluknava – Klinkovec – Poľovnícka chata Čierna hora – Rohačka –
 
                      Poľovnícka chata Čierna hora – neznačený hrebeň - Kluknava
 
Dĺžka trasy :  16 km         Prevýšenie : 650 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacka, Muller, Mullerová, Papcun, Čupaj, Čupajová, Kunová, Kandričák,
 
                                   Smaržíková, Vozárová, Neubeller,
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistický atlas list č. 141
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od smerovníka na ŽSR Richnava modrou značkou smerom Roháčka. Zo ŽSR Richnava modrou značkou
vpravo po ceste, na hlavnej ceste sa pustíme vľavo cez most ponad Hornád, vpravo cestou okolo kostola hore obcou k 
mostu kde prejdeme na druhú stranu Dolinského potoka. <<< Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1304, kedy sa spomína
ako „CLICHNO“. V roku 1316 sa už spomína ako CLUCHNOW-CLYCHNOW,v roku 1336 ako KLUKNOW,v roku 1786 ako
KLUKNAWA a v roku 1920 ako KLUKNAVA. Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená Dolinským
potokom, ktorý obcou preteká. Kluknava ako samostatná obec vznikla na základoch staršej Richnavy. Materiál zo
zničeného richnavského hradu bol použitý ako stavebný materiál na stavbu kaštieľa v Kluknave. Dnes do značnej miery
schátralý barokový kaštieľ z rokov 1715-1720 renesančného pôvodu patril medzi majetky kluknavsko-iliašovskej vetvy rodu
Csakyovcov. Je to jednopodlažná budova štvorcového pôdorysu so štyrmi nárožnými vežami, sedlovou strechou a
uzavretým dvorom. Kedysi krásne sídlo šľachty, dnes čas zanechal na jeho vzhľade svoje stopy. Kaplnka sv. Jána
Nepomuckého je baroková stavba z 2. polovice 18. storočia. Je to stavba takmer štvorcového pôdorysu s oblou oltárnou
konchou. Oltár so sochou sv. Jána Nepomuckého ja vzácna drevorezba. >>> Prichádzame k hostincu U Mili, kde je
prezentácia účastníkov a zároveň začiatok výstupu na Rohačku. Je pekné slnečné počasie. Pokračujeme vpravo bočnou
uličkou na kraj obce, kde pokračujeme lukmi vľavo do kopca smerom Klinkovec. Z lúk je výhľad na Sľubicu, okolie
Krompách a hrebeň z Plejsoch smerom na Margecany. Na Klinkovec je trochu strmší výstup až na hrebeň, cez Koľvek
až k poľovníckej chate na Čiernej hore je cesta už menej náročná. Pred poľovníckou chatou je rozsiahla lúka. Vpravo
pod chatou pri ceste je prameň pitnej vody. Pokračujeme vľavo okolo chaty na hrebeň Čiernej hory, porastený malinčím,
riedkym krovím striedajúcim sa s stromovým porastom. Prichádzame na najkrajšiu časť tejto trasy. Vrchol Čierna hora
/ miestny názov Roztrúsené skaly /, na vrchole je drevená plastika Panny Márii. Vrchol je holý a skalnatý s výhľadom
na Prešovskú stranu. Vľavo je vidieť hrebeň Čergova, vpravo je vidieť typickú siluetu nad Prešovom Stráž a Dlhá Stráž,
pred nimi Šarišský hradný kopec. Vpravo je vidieť hrebene Kojšovských vrchov a Bujanovské vrchy. Pokračujeme modrou
značkou lesom ktorým vedie skalnatý hrebeň. Z chodníka je ho vidieť po ľavej strane, odporúčam odbočiť ku skalám
a pozrieť si ho zblízka. Vrchol Rohačky je porastený lesom. Vrátime sa späť na Čiernu horu. Postojíme, urobíme
spoločné fotografie a modrou značkou sa vrátime späť k chate. Tu je pripravené občerstvenie, dobrá grilovaná klobáska
a čapované pivo. Zároveň tu prebehlo losovanie tomboly, niektorý naši členovia mali šťastie a vyhrali nejaké ceny. Od
chaty sa pustíme vpravo neznačenou cestou, po chvíli odbočíme vľavo do lesa a už skoro neviditeľným chodníkom
pokračujeme lesom až prídeme do otvoreného priestoru na nenápadný skalnatý hrebeň porastený kríkmi borievky.
V minulosti tadiaľ viedla žltá značka ale teraz ju už nevidieť z dôvodu neudržiavania značky. Postupujeme vrcholom
hrebeňa ktorý je dosť zarastený a preto je postup dosť náročný. Po čase  sa hrebeň ponorí do lesa až pokračujeme
lesom. Na konci hrebeňa sa nachádza asi 1 m vysoká skalná brána. Zabočíme vľavo lesom až sa vrátime späť na modrú
značku, ktorou pokračujeme cez Klinkovec do Kľuknavy, kde si dáme dobré pivo.  
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Pred hostincom U Mili v ktorom bola prezentácia účastníkov a zároveň štart výstupu na Rohačku.
-
-
Výstup lúkami smerom na Klinkovec v pozadí hrebeň z Plejsoch do Margecian pohľad spod Klinkovca.
-
-
Kluknava vľavo Plejsy, vpravo Branisko pohľad spod Klinkovca.
-
-
Na lesnej ceste pod poľovníckou chatou na Čiernej hore.
-
-
Poľovnícka chata na Čiernej hore, pri ceste naspäť tu bude podané občerstvenie a vylosovaná tombola.
-
-
Chvíľka pre občerstvenie pred chatou.
-
-
Postup chodníkom v nádhernom počasí pred vrcholom Čiernej hory.
-
-
Postup chodníkom v nádhernom počasí pred vrcholom Čiernej hory.
-
-
Na skalách na vrchole Čiernej hore / Roztrúsené skaly/.
-
-
Širocká brázda, dole sa nachádza Hrabkov v pozadí hrebeň Čergova pohľad z vrcholu Čiernej hory.
-
-
Vľavo dole sa nachádza Šarišský hradný kopec, za ním sa nachádza Lysá Stráž, vpravo Stráž za ním v
pozadí Kapušanský hradný kopec pohľad z vrcholu Čiernej hory.
-
-
Hnilecká dolina v pozadí Kojšovské vrchy pohľad z vrcholu Čiernej hory.
-
-
Na skalách na vrchole Čiernej hore / Roztrúsené skaly/.
-
-
Na skalách na vrchole Čiernej hore / Roztrúsené skaly/.
-
-
Losovanie tomboly pri poľovníckej chate na Čiernej hore.
-
-
Losovanie tomboly pri poľovníckej chate na Čiernej hore.
-
-
Losovanie tomboly pri poľovníckej chate na Čiernej hore.
-
-
Spoločná fotografia pred poľovníckou chatou na Čiernej hore.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria -  Čierna hora  / Richnava - Roháčka - Margecany  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-