aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

18. Výstup na Poludnicu
                                      Dňa 11.08.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                               Nízke Tatry - Výstup na Poludnicu.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Liptovský Ján – Poludnica – Sedlo Pod Kúpeľom – Liptovský Ján
 
Dĺžka trasy :     12 km         Prevýšenie :   900 m       Čas trasy podľa mapy:  5 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacky, Šlacka, Muller, Olšavsky, Olšavska, Gengeľ, Uhrín, Neubeller,
 
                                Neubellerová, Papcun, Mosin, Šefčíková         
             
 
Turistická mapa NÍZKE TATRY – Chopok č.122       Turistický atlas list č.  91
 
 
Popis trasy : 
Trasu začíname v obci Liptovský Ján – kúpele od Jánskej koliby – Strachanovka zelenou značkou smerom do Sedla
Pod Kúpeľom. Počasie je pod mrakom, v Západných Tatrách prší, tu je to zatiaľ bez Dažďa. <<< Začiatky obce sa kladú
do roku 1200 – keď bola postavená misionárska modlitebňa (miesto, kde je dnes kostol), ako to dokladá listinami prof.
Luby. V roku 1263 - kráľ Belo IV. daroval Bogomírovi donáciou kostolík zasvätený Jánovi Krstitelovi (kaplnku sv. Jána).
V roku 1263 - 1331 Bogomír a jeho synovia - vlastníci územia, na ktorom vznikol aj Liptovský Ján, používali v "Predikáte
názov Liptov".  V roku 1270 - údajne vznikol súkromný hrad, postavený Bogomírom, na spustnutom hradišti na kopci
zvanom "Hrádok" nad Sv. Jánom. V roku 1286 - zakladateľ rodu Svätojánskych je syn Bogomíra (comesa) Bodo.
V roku 1327 - menovite je uvedená dedina, synovia Bogomíra (Bodo), si stažovali pred kráľom  Karolom Róbertom, že bol
vykradutý "Svätojánsky kostol" a odniesli z neho aj listinu kráľa Ladislava IV. o jednom z ich majetku. Podľa tejto listiny kostol 
už jestvoval z konca l3.st. a zač.l4.st. V roku 1352 - 1360 názov Liptovského Jána poznáme v predikáte jeho vlastníka až
od r.1352, resp.1360, čo dokazuje, že v Lipt. Jáne tunajší zemania mali svoje kúrie.  Podľa vtedajších zvyklostí postavili
v 14. stor. na návrší nad obcou rím. kat. kostol. Nový objekt prevzal zasvätenie staršieho kostola, po ktorom bola
pomenovaná obec a pravdepodobne ho postavili aj na jeho mieste. Najstaršou častou tejto jednoloďovej stavby je
polygonálny presbytár s rebrovou krížovou klenbou, zbiehajúcou sa do ostruhových konzol a valene klenutá sakristia.
Okolo objektu postavili v 17.stor. murovanú ohradu, ktorá uzatvárala cintorín a súčasne mohla slúžiť za ochranu v
čase vojnového nebezpečenstva. Barokové obdobie prispelo k tomuto komplexu stavbou poschodovej budovy zvonice,
ktorú vsunuli do staršieho opevnenia. Z gotického vnútorného zariadenia sa zachoval krídlový oltár Ukrižovania, ktorý
vznikol asi začiatkom 16. stor., v strede s obrazom Veľkej kalvárie, v pozadí s náznakom krajiny. Na krídlach sú obrazy
štyroch evanjelistov na zlatom neutrálnom pozadí. Dva trojuholníkové nástavce s mimoriadne kvalitnými poprsiami Daniela
proroka z druhej polovice 15. stor. sú prenesené z iného oltára. Gotickú, esovite prehnutú Madonu z druhej polovice 15. stor.
vložili do barokového oltára s rastlinnými akantovými krídlami na prelome 17. a 18. stor. a neskoršie spolu s oltárom
nevhodne premaľovali. Začiatkom 16. stor. doplnili vnútorné zariadenie kamennou krstiteľnicou. Dnešný hlavný oltár
Ukrižovania, ktorým nahradili starší gotický oltár, vznikol v druhej polovici 17. stor. spolu s kazateľnicou, ktorej parapet
obnovili v 18. stor. V druhej polovici 18. stor. zaobstarali nový organ. Historické jadro Liptovského Jána ako celok
zaznamenalo len menšie stavebno-technické zmeny napr. asanáciu hospodárskych budov pri historických architektúrach,
prípadne postupnú prestavbu jednotlivých objektov, dodnes sa z pôvodného množstva zachovalo 16 kaštieľov, niektoré
z nich majú aspoň v exteriéri pôvodný stav, ale interiér a vnútorná dispozícia je vo väčšine prestavaná. Súčasťou obce
sú kúpele Liptovský Ján ležia v pohorí Nízke Tatry zo severnej strany v ústi Jánskej doline. Na travertínových návršiach
sa nachádza žriedelná oblasť termálnych a minerálnych prameňov. Patria k studeným až veľmi nízko termálnym, veľmi
slabo až silno uhličitým, dusíkatým slabo mineralizovaným sírovodíkovým vodám. Pramene v obci sú považované za
najväčší zdroj minerálnej vody na Slovensku (35 litrov/sekundu). Južne od obce sa nachádza areál letných termálnych
kúpalísk a krytá plaváreň, bazén 50 m, 2 detské bazény, 1 oddychový bazén , ktoré využívajú prameň Rudolf s teplotou
vody 28.2 °C. Termálna voda má dokázateľne liečivé účinky, lieči kožné choroby, choroby pohybových ústrojov, látkovej
výmeny, ženské, nervové ba aj choroby srdca a ciev. >>> Konečne v nádherných kútoch Slovenskej prírody sa zhotovujú
stavby ktoré nerušia prírodu ale umocňujú jej krásu. Príkladom je aj Jánska koliba – Strachanovka. Nádherná zrubová
stavba. Vedľa stojí stánok s predajom suvenírov, ktorý ponúka domáce remeselné výrobky. Od smerovníka pokračujeme
zelenou značkou cez potôčik, okolo zástavby drevených domov ktoré slúžia na ubytovanie. Vchádzame do lesa, vľavo
sa nachádza drevený objekt na predaj. Vystupujeme lesom, vľavo sa nachádza penzión Štiavnica. Prechádzame starou
úzkou zjazdovkou až vyjdeme na širokú novú zjazdovku smerom na Javorovicu. Čaká nás náročný výstup dosť strmou
zjazdovkou. Na vrchole zjazdovky si chvíľu odpočinieme, občerstvíme sa. Odtiaľ je pekný výhľad na Liptovskú kotlinu s
Liptovský Jánom, kúpalisko v kúpeľoch Liptovský Ján  v pozadí sú končiare Západných Tatier ukryté mrakoch. Postupujeme
hore lesom cez Okrúhlu, svah sa zmierňuje až do sedla Rakytovica. Pred sedlom sa na hrebeni nachádzajú lúčnaté porasty
z ktorých sú výhľady do Liptovskej kotliny a prvý výhľad na vyhliadkovú skalu Prednej Poludnice, pod ňou v lese sa prevaľujú
oblaky hmly. Pre sedlom vpravo sa nachádza lesná chata. V sedle Rakytovica ktoré je pokryté lúčnatým porastom začína
slabo mrholiť.  Zo sedla pokračujeme žltou značkou smerom na Poludnicu. A pred nami je opäť náročný strmý výstup na
Prednú Poludnicu. Prichádzame k jaskyni pod Prednou Poludnicou. Pekná jaskyňa s možnosťou ukryť sa v prípade
nepriaznivého počasia. Postupujeme okolo peknej skalnej stany. Pod vrcholom Prednej Poludnice prechádzame bočným
svahom pokrytým lúčnym porastom, pred nami sa ukazuje kolmá a vysoká terasovite členená severná stena Prednej
Poludnice. Vychádzame na vrcholovú lúku Prednej Poludnice. Vpravo sa nachádza vyhliadková skala, Liptovská kotlina
je ukrytá v mrakoch, preto nie je žiadny výhľad. Podľa fotografii ktoré som videl na internete musí biť odtiaľ nádherný
výhľad na Liptovskú kotlinu, končiare Západných Tatier, vľavo Liptovský Mikuláš, Liptovskú Maru a Liptovské vrchy s 
dominantou Veľkým Chočom. O dôvod vrátiť sa späť v krajšom počasí. Pokračujeme krátkym hrebeňom pokrytým
lúčnatým porastom aby sme zostúpili do lesa. Po chvíli začíname vystupovať na Poludnicu. Postup je dosť náročný,
chodník vedie riedkym lesom porasteným kríkmi a rôznou vysokou trávou. Stále mrholí, chodník ktorý vedie miestami
skalným podložím je vlhký a šmykľavý. Miestami sú cez chodník vyvrátené kmene stromov, prechod cez ne je veľmi
náročný. Z vrcholu v prípade pekného počasia je veľmi pekný pohľad na hrebeň Nízkych Tatier. Schádzame západným
svahom hrebeňa smerom do Sedla Pod Kúpeľom. Po chvíli nás hrebeň odškodní za to že neboli žiadne výhľad. Začína
nádherný skalný hrebeň, netušil som že tu na hrebeni sa skrýva takáto nádhera. Každým krokom, za každou zákrutou
sa menia podoby hrebeňa. Kolmé skalné stena na mnohých miestach vytvárajú previsy,  na úpätí s množstvom malých
a väčších dier. Stena miestami sa skrýva v hmlovom opare a vytvára nádhernú a tajomnú romantiku. Prichádzame do
najkrajšej časti hrebeňa. Veľkej jaskyne s množstvom skalných okien, prepájacích dier smerom na všetky strany.
Nádherný jaskynný systém v mikro vydaní. Pokračujeme okolo Kolmej skalnej stany ktorá naďalej prekvapuje každým
krokom. Doposiaľ úpätie skalnej steny začínalo buď zo skalných sutín alebo z vychodeného chodníka, teraz skalná
stena vystupuje s trávnatého svahu a tým sa krása skalnej steny zvýrazňuje. Teraz je pod mrakom a stenu zahaľuje
hmlový opar, ale v slnečnom počasí musí sa krása skalnej steny ešte zvýrazniť. Cez Kúpeľ schádzame smerom do
sedla Pod Kúpeľom. Ktohovie podľa čoho tento vrcholček dostal názov. Pod Kúpeľom zabočíme vpravo zelenou značkou
smerom do Liptovského Jána. Zostupujeme východným svahom Poludnice. Chodník vedie lesom. Po chvíli vľavo sa
ukážu skalné steny Poludnice. Miestami prechádzame lesom porasteným vysokou trávou. Stále mierne prší, chodník
na mnohých miestach je šmykľavý. Prechádzame sedlom Rakytovica a schádzame dole lyžiarskym svahom tráva je
mokrá a je potrebné zostupovať opatrne lebo sa šmýka. Prichádzame na parkovisko, odložíme veci do áut, prezujeme
mokré topánka a chvíľu posedíme v Jánskej kolibe. Oddýchneme, dáme si slovenskú kuchyňu. Príjemné posedíme
v peknej zrubovej kolibe.       
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Liptovský Ján – kúpele, Jánska koliba - Strachanovka.
-
-
Spoločná fotografia v zástavbe drevených domov ktoré slúžia na ubytovanie.
-
-
Náročný výstup strmou zjazdovkou smerom na Javorovicu v pozadí vľavo je Liptovský Ján.
-
-
Liptovská kotlina s Liptovským Jánomk v pozadí Západné Tatry ukryté v mrakoch, pohľad z vrcholu lyžiarskeho
svahu.
-
-
V ústi jaskyni pod Prednou Poludnicou pohľad spod jaskyni.
-
-
Kolmá a vysoká terasovite členená severná stena Prednej Poludnice
pohľad z  bočného svahu pokrytom lúčnym porastom.
-
-
Vrchol Prednej Poludnice.
-
-
Vrchol Prednej Poludnice.
-
-
Hrebeň smerom na Poludnicu, náročný členitý terén, porastený krovím a vysokou trávou, za neustáleho
mrholenia náročný na prechod z dôvodu šmykľavého chodníka.
-
-
Nádherný skalnatý hrebeň z Poludnice smerom do Sedla pod Kúpeľom.
Skalné diery a previsy na úpätí skalnej steny sú skôr typické pre prielomy potokov než na horskom hrebeni.
-
-
Najkrajšia časť hrebeňa, jaskynný mikro systém s oknami a dierami.   
-
-
Najkrajšia časť hrebeňa, jaskynný mikro systém s oknami a dierami.   
-
-
Najkrajšia časť hrebeňa, jaskynný mikro systém s oknami a dierami.   
-
-
Nádherná scenéria kde skalnatý hrebeň vystupuje z trávnatého svahu.
-
-
Východné lesné svahy porastené trávou.
-
-
V sedle Rakytovica.
-
-
Nádherný párik štvornohých turistov.
-
-
Interiér v Jánskej kolibe – Strachanovka.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria trás – Nízke Tatry / Liptovský Ján kúpele  – Poludnica /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-