aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

5. Prechod Levočskými vrchmi
                                           Dňa 4.02.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
       Prechod Levočskými vrchmi s príležitosti Zimného zrazu turistov v Levočskej doline.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Levoča – Mariánska hora – Kúty – Diablova hora – Levočská dolina – Kováčová vila – Levoča 
                      
Dĺžka trasy :  13,5 km         Prevýšenie : 310 m       Čas trasy podľa mapy:  4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Papcun, Olšavský, Petruš, Sakmárová              
 
Nečlenovia KST MŠK : 1 účastník                               
 
                       
Turistická mapa LEVOČSKÉ VRCHY – č. 114       Turistický atlas list č. 98  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na námestí v Levoči. <<< Levoča vznikla z dvoch pôvodných slovanských osád, ktoré pravdepodobne
spustošili Tatári v roku 1241. Najstarším písomným dokladom, v ktorom sa prvý krát vyskytuje pomenovanie Levoče
ako ,,Leucha", je listina Belu IV. z roku 1249. V roku 1271 sa Levoča stala hlavným mestom Spoločenstva spišských
Sasov. V roku 1317 sa už spomína výslovne ako kráľovské mesto. Jej rozvoju podstatne pomohla výsada práva skladu,
udelená Levoči Karolom Róbertom v roku 1321. Táto výsada nútila zahraničných kupcov zostať v meste 15 dní a
ponúknuť svoj tovar na predaj. Kráľ Žigmund oslobodil v roku 1402 levočských kupcov od práva skladu iných miest,
v roku 1411 rozšíril levočské právo skladu aj na domácich kupcov. V roku 1419 boli Levočania oslobodení od platenia
tridsiatkov v celom Uhorsku. Tým sa otvorili neobyčajné možnosti slobodného obchodovania. Priaznivý vývoj mesta
vyvrcholil na prelome 15. a 16. storočia a umožnil vznik takých umeleckých skvostov, akým je dielo Majstra Pavla z Levoče
v Chráme sv. Jakuba. Sľubný vývoj mesta prerušil v 16. storočí rozsiahly požiar a v 17. storočí protihabsburgovské povstania.
Napriek tomu Levoča v tomto období zostala centrom Spiša a v 19. storočí sa stáva strediskom slovenského národného
hnutia. >>> Modrou značkou z námestia prechádzame Levočskou bránou, okolo hlavnej cesty zabočíme vľavo dole ulicou
smerom na Mariánsku horu. Pomaly prechádzame ulicou až začneme vystupovať hore svahom ktorý vedie k bazilike.
Trochu strmšie stúpanie pomedzi stromoradie až sme pred bazilikou. <<< Počiatky mariánskeho kultu siahajú až
do 13. storočia. V roku 1247 tu bola postavená prvá kaplnka, ktorú dal neskôr opraviť levočský farár Henrich. Mariánsky
sviatok Navštívenia Panny Márie sa spája s príchodom františkánov - minoritov do Levoče v roku 1311. Farár Servác da
l v roku 1470 kaplnku prestavať na gotický kostol a bola tam inštalovaná gotická socha Panny Márie. Ľudia sem
neprestávali chodiť ani počas reformácie, ale oživenie pútí nastalo až po rekatolizácii. Prvá veľká procesia a púť tu
bola 2. júla 1671. Dva roky na to sa s pápežským povolením stal kostol Navštívenia Panny Márie miestom získania
odpustkov. Ďalšie prestavby kostola nastali v roku 1688 a 1819. V roku 1847 bola postavená drevená kaplnka pre
gréckokatolíkov. Posledná prestavba sa uskutočnila v rokoch 1906-1914, kedy kostol získal dnešnú podobu. Na hlavnom
oltári zostala pôvodná gotická socha Panny Márie z 2. polovice 15. storočia. Nový kostol bol vysvätený spišským
biskupom Jánom Vojtaššákom 2. júla 1922. Dnes je tu vybudovaný exercičný a rehoľný dom a dom pre pútnikov.
Z pútnického miesta pre veriacich latinského i gréckeho obradu z východného a stredného Slovenska sa postupne
stalo celoslovenské putne miesto, ktoré navštevovali ľudia napriek ťažkostiam aj počas komunistického režimu.
Význam tohto pútnického miesta neostal nepovšimnutý ani v Ríme. Pápež Ján Pavol II. povýšil kostol Navštívenia
Panny Márie 26. januára 1984 na menšiu baziliku (bazilika minor). O jedenásť rokov neskôr 3. júla 1995 sa tu konala
za jeho prítomnosti zatiaľ najväčšia púť, ktorej sa zúčastnilo vyše 650.000 ľudí. >>>  Pri bazilike postojíme, pozrieme
si Levoču ktorá je pred nami ako na dlani, občerstvíme sa teplým čajom a pokračujeme zasneženou krajinou ďalej
modrou značkou. Aj keď je veľa snehu kráča sa dobre lebo sneh už je vychodený od množstva turistov ktorý tadiaľ
už prešli ako účastníci zimného zrazu. Prechádzame riedkym lesom až vyjdeme na rozsiahle lúky v časti Kúty.
Vľavo stojí stará horáreň. Prichádzame k smerovníku, zľava prichádza červená značka od Kováčovej vily. Vyjdeme
na vrchol lúky k smerovníku Pri Diablovom vrchu, pokračujeme modrou značkou ktorá nie je vyznačená v starších
mapách smerom do Levočskej doliny. Prichádzame na Diablov vrch odkiaľ je výhľad na Levočské vrchy. Schádzame
z vrchu do doliny, prechádzame okolo lyžiarskeho svahu, po chvíli odbočíme vľavo do lesa okolo Diablovej diery až
zídeme do Levočskej doliny. < Levočská Dolina je mestská časť mesta Levoča. Táto mestská časť je ľudovo
nazývaná jednoducho Dolina. V minulosti bola samostatnou obcou a svojím spôsobom ju jej obyvatelia považujú
za dedinu. Veľa domov stojacích v doline svojho času postavili bývalé Vojenské lesy ako majetky pre svojich
zamestnancov. V súčasnosti sa v Levočskej Doline nachádza rýchle sa rozvíjajúce lyžiarske stredisko známe ako
 mladé lyžiarske stredisko, ktoré sa postupne zviditeľňuje v očiach verejnosti, zároveň však poskytuje svoje služby
pre návštevníkov aj v letných mesiacoch. Návštevníkom ponúka skvelú lyžovačku v nádhernej prírodnej scenérii.
Stredisko je vhodné pre všetkých lyžiarov, lepších, horších, starších aj mladých. Na všetkých zjazdovkách je
zabezpečené technické zasnežovanie a ich denná úprava. >  Od vleku pokračujeme dolu dolinou po ceste Levočskou
dolinou ktorá nie je vyznačená značkou. Prechádzame postupne cestou okolo vodnej nádrži Uhlisko až prídeme
do ATC Levočská dolina. V kováč vile posedíme, občerstvíme sa pokračujeme do Levoči. Aj keď bolo dosť pod
nulou počasie bolo prijateľné na turistiku. Ale teraz začalo snežiť a začal fúkať vietor čo bolo nepríjemne. Po
príchode na námestie si pozrieme výstavu turistických známok z celej Európy ktorá bola inštalovaná  vestibule
Mestskej radnice.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Levoča – námestie. Prezentácia účastníkov zimného zrazu turistov v kine Úsmev.
-
-
Výstup k Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore.
-
-
Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore.
-
-
Levoča pohľad od Baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore.
-
-
Chvíľka oddychu pri Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore.
-
-
Pri Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore.
-
-
Smerovník pri Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore.
-
-
Pri horárni v časti Kúty.
-
-
Smerovník v časti Pri Diablovom vrchu.
-
-
Pohľad na zasneženú lúku v časti Kúty pohľad od smerovníka.
-
-
Levočské vrchy pohľad z Diablovho vrchu.
-
-
Vrchná časť lyžiarskeho svahu v Levočskej doliny v pozadí Levočské vrchy pohľad z vrchnej časti lyžiarskeho svahu.
-
-
Levočská Dolina údolná stanica lyžiarskeho vleku.
-
-
Smerovník pri Diablovej diere.
-
-
Pred Diablovou dierou.
-
-
Levočská Dolina údolná stanica lyžiarskeho vleku.
-
-
Smerovník v Levočskej doline.
-
-
Výstava turistických známok vo vestibule mestskej radnice.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Mariánska hora –  Repaše – Jablonov 
                                   Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Levočská dolina  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-