aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

24. Levočské vrchy - Brezová
                                Dňa 20.12.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                          Jesenné výstupy na vrcholy hôr.
 
 
 
Usporiadateľ :  RR KST Spišská Nová Ves
 
Trasa akcie : Levoča – Zbojnícka lúka – Brezová  - Zbojnícka lúka – Penzión Pod Mariánskou horou -
 
                    (Kováčova vila) – Levoča 
 
Dĺžka trasy :  16  km         Prevýšenie :  380 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Čupaj, Čupajová, Kurej, Ďorko, Ďorková              
 
                       
Turistická mapa LEVOČSKÉ VRCHY – č. 114       Turistický atlas list č. 98  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname zelenou značkou v Levoči od Košickej brány smerom Zbojnícka lúka. <<<  Levoča vznikla z dvoch
pôvodných slovanských osád, ktoré pravdepodobne spustošili Tatári v roku 1241. Najstarším písomným dokladom,
v ktorom sa prvý krát vyskytuje pomenovanie Levoče ako ,,Leucha", je listina Belu IV. z roku 1249. V roku 1271 sa Levoča
stala hlavným mestom Spoločenstva spišských Sasov. V roku 1317 sa už spomína výslovne ako kráľovské mesto. Jej rozvoju
podstatne pomohla výsada práva skladu, udelená Levoči Karolom Róbertom v roku 1321. Táto výsada nútila zahraničných
kupcov zostať v meste 15 dní a ponúknuť svoj tovar na predaj. Kráľ Žigmund oslobodil v roku 1402 levočských kupcov od práva
skladu iných miest, v roku 1411 rozšíril levočské právo skladu aj na domácich kupcov. V roku 1419 boli Levočania oslobodení
od platenia tridsiatkov v celom Uhorsku. Tým sa otvorili neobyčajné možnosti slobodného obchodovania. Priaznivý vývoj mesta
vyvrcholil na prelome 15. a 16. storočia a umožnil vznik takých umeleckých skvostov, akým je dielo Majstra Pavla z Levoče v
Chráme sv. Jakuba. Sľubný vývoj mesta prerušil v 16. storočí rozsiahly požiar a v 17. storočí protihabsburgovské povstania.
Napriek tomu Levoča v tomto období zostala centrom Spiša a v 19. storočí sa stáva strediskom slovenského národného hnutia.
Bolo tu založené známe Levočské lýceum, na ktoré prišli v r. 1844, po zosadení Ľudovíta Štúra z katedry, jeho žiaci z Bratislavy
na čele s Jankom Franciscim. Z významných slovenských básnikov a národných dejateľov, ktorí v Levoči študovali alebo pôsobili,
Levoča so svojimi hradbami a urbanistikou si zachovala charakter stredovekého mesta. Je mestskou pamiatkovou
rezerváciou a vďaka množstvu pamiatok a umeleckých skvostov patrí medzi najkrajšie historické mestá na Slovensku.
Najvýznamnejšou a jedinečnou pamiatkou je Chrám svätého Jakuba so svojimi 11 gotickými a renesančnými krídlovými
oltármi, vrátane najvyššieho dreveného gotického oltára na svete (18,6 m). Mesto má obrovské stredoveké námestie obklopené
renesančnými domami, známu renesančnú radnicu, ďalšie dva vzácne kostoly s barokovým interiérom, klasicistické budovy
župného domu a evanjelického kostola. Historické centrum obklopuje mohutný hradobný systém s dĺžkou 2,5 km. Od 16. storočia
až do konca roku 1922 bola Levoča sídlom Spišskej župy. V rokoch 1806-1826 postavil pre ňu architekt z Egru Anton Povolný
veľkolepú administratívnu budovu, župný dom, ako sídlo administratívy. Klasicistický sloh pritom prispôsobil renesančnému
prostrediu Levočezdôraznením horizontálnych línií. Považuje sa za najkrajší župný dom v bývalom Uhorsku. Dnes opäť
zreštaurovaná budova slúžiadministratívnym účelom.  >>>  Pri Košickej bráne bolo otvorenie výstupu na Brezovú, pustíme
sa ulicou smerom Levočská dolina. Postupujeme okolo cesty aby sme po vyjdení z mesta zabočili vľavo na lúky. V doline je
dosť hustá hmla. Vystupujeme lúkou na Stredný hon. Aj keď je ešte hmla na oblohe sa už začína presvitať slnko. Levoča je
zatiaľ ešte ukrytá v hmle, len vrcholky veží vyčnievajú z hmly. Vychádzame na Zbojnícku lúku, tu je už pekné počasie, slnko svieti
a na oblohe nie sú žiadne mraky. Na začiatku lúky je prístrešok kde sa dá ukryť v prípade zlého počasia. Postupujeme lúkou
k smerovníku kde pokračujeme červenou značkou na Brezovú. V Hornádskej kotline je ešte stále hmla len okolité vrcholy
vyčnievajú z hmly. Vychádzame na vrchol Brezovej z ktorej je veľmi dobrý výhľad do okolia. Na juhozápad sa vypína Kráľova
hoľa a za ňou hrebeň Nízkych Tatier. Severozápadným smerom sa tiahne hrebeň Vysokých Tatier. Okolo vrcholu sa rozprestierajú
rozsiahle lúky Levočských vrchov. Severným a východným smerom sa tiahnu rozsiahle a nepoznané tajomné Levočské vrchy.
Z vrcholu pokračujem naspäť červenou značkou do Levočskej doliny. Prechádzame opäť Zbojníckou lúkou a dole lesom
schádzame do Levočskej doliny k vodnej nádrži na Uhliskách. Prechádzame okolo drevenej sochy Svätého Huberta ktorý je
patrónom poľovníkov, ľudí pracujúcich v lese, strelcov a chovateľov loveckých psov. Po chvíľke prichádzame do Autocampingu
Levočská dolina ktorá leží v peknom prostredí Levočských vrchov.  V reštaurácii Kováčova vila sa občerstvíme a pokračujeme
Levočskou dolinou asfaltovou cestou naspäť do Levoče.   
-
-
Mapa trasy :
-
-
-Výškový profil trasy :
-
-
-
Otvorenie výstupu na Brezovicu pri Košickej bráne v Levoči.
-
-
Otvorenie výstupu na Brezovicu pri Košickej bráne v Levoči.
-
-
Levoča ukrytá v hmle pohľad zo Stredného honu.
-
-
Chvíľa oddychu pod prístreškom na Zbojníckej lúke.
-
-
Zbojnícka lúka, smerovník s krížom pohľad od prístreška.
-
-
Chvíľa oddychu pri prístrešku na Zbojníckej lúke.     
-
-
Smerovník na Zbojníckej lúke.
-
-
Smerovník s krížom na Zbojníckej lúke.
-
-
Smerovník na Brezovej.
-
-
Kráľova hoľa, vpravo sa tiahne hrebeň Nízkych Tatier, dole je Hornádska kotlina pohľad z Brezovej.
-
-
Na vrchole Brezovej.
-
-
Obec Vlkovce v pozadí sa tiahne hrebeň Nízkych Tatier pohľad z Brezovej.
-
-
Levočské vrchy  v pozadí sa tiahne hrebeň Vysokých Tatier, vpravo sú Belianske Tatry pohľad z Brezovej.
-
-
Levočské vrchy pohľad z Brezovej.
-
-
Levočské vrchy pohľad z Brezovej.
-
-
Lúky pod Brezovou.
-
-
Levočské vrchy smerom na Zbojnícku lúku.
-
-
Vyrezávané drevené srdce na Zbojníckej lúke.
-
-
Vodná nádrž v Levočskej doline.
-
-
Pri soche Svätého Huberta v Levočskej doline.
-
-
Smerovník v Levočskej doline.
-
-
Autocamping v Levočskej doline.      
-
-
Autocamping v Levočskej doline.      
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Dravce – Brezova – Levočská dolina  /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Levočská dolina  /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Levoča  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-