aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

8. Hrebienok - Skalnaté pleso - Lomnica
                                Dňa 24.03.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                      Prechádzka Zimnými Vysokými Tatrami.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Starý Smokovec – Hrebienok – Obrovský vodopád – Skalnaté pleso – Tatranská Lomnica
 
Dĺžka trasy :  15.5 km         Prevýšenie : 740 m       Čas trasy podľa mapy:  5.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Šlacká, Gengeľ, Čupaj, Vozárova, Kunová, Neubeller, Kandričák, Nebeller, Pobiecka     
                       
 
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113             Turistický atlas list č.  61, 62
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v Starom Smokovci zelenou značkou. <<< Najstaršia tatranská turisticko-rekreačná osada na úbočí
Slavkovského štítu, dôležité východisko do centrálnej časti Vysokých Tatier. Roku 1793 vyrástla v blízkosti prameňov
horáreň a poľovnícka chata majiteľa okolitých lesov Štefana Csákyho. R.1797 mala už osada - prvá svojho druhu vo
Vysokých Tatrách - funkciu letoviska. Prvý rozvoj nastal nastal v polovici 19. storočia za nájomcu Juraja Rainera (1800 až 1872),
ktorý Starý Smokovec sprístupnil aj širším spoločenským vrstvám. Vtedy vyrástli prvé väčšie hotely a reštaurácie i vodoliečebné
zariadenie so stálym lekárskym dozorom. Ďalší rast osady bol podmienený výstavbou košicko-bohumínskej železnice (1871)
a snahou úspešne konkurovať novým strediskám, ktoré vtedy rýchle jedno po druhom vyrastali na južnom úbočí Vysokých Tatier.
Ako dominanta Smokovca vyrástol 1904 Grandhotel podľa projektov budapeštianskeho architekta Guida Hoepfnera, ktorý bol
pôvodne monoblokom, neskôr bol trojnásobne rozšírený. >>> Počasie je nádherné slnečné a veľmi teplo. Pod hranicou lesa už
nie je sneh. Prechádzame okolo dominanty Starého Smokovca  Grandhotela, spočiatku sledujeme koľajnicovú dráhu pozemnej
lanovky smerom na Hrebienok asfaltovou cestou. S pribúdajúcou výškou sa otvárajú pohľady na Hornádsku kotlinu. Po chvíli
vojdeme do lesa striedajúc asfaltovú cestu s chodníkom lesom prídeme na bývalé lyžiarské svahy na Hrebienku.
<<< Hrebienok (1285 m) je veľmi dôležité turistické a lyžiarske centrum nad Starým Smokovcom, na juhovýchodnom úpätí
Slavkovského štítu. Od polovice 19. storočia kúpeľní hostia zo Starého Smokovca radi vyhľadávali toto obľúbené miesto.
Prv ako vznikli budovy na vlastnom Hrebienku, stáli už na jeho severovýchodnom úbočí na mieste Bilíkovej chaty tzv.
Studenopotocké kúpele. Popri dávnom turistickom chodníku vznikla r. 1894 vozovka s tvrdým podkladom (neskôr autocesta) a r.
1908 pozemná lanovka. Od roku 1930 vyrastali pri hoteli lyžiarske cvičné lúky a zjazdovky. Roku 1956 postavili na slalomovej lúke
zo Slavkovskej vyhliadky 750 m dlhý vlek a r. 1968 rozhodcovské veže. >>>  Z Hrebienka pokračujeme Tatranskou magistrálou
červenou značkou smerom na Skalnaté pleso. Pred nami sa rozprestiera masív Lomnického štítu. Prechádzame okolo
Bilíkovej chaty. <<< Na mieste dnešnej Bilíkovej chaty stála od roku 1875 jednoduchá Ruženina chata. Roku 1884 k nej pribudol
o čosi väčší turistický hotel, ktorý však neskôr spolu s chatou vyhorel. Roku 1893 postavili na ich mieste dva hotely majitelia
Spišskosobotskej lesnej spoločnosti. Hotely tvorili malú osadu nazývanú Studenopotocké kúpele. Tieto hotely však roku 1927
tiež vyhoreli. Na ich mieste bola 22. decembra 1934 otvorená Guhrova chata, ktorá bola roku 1936 ešte stavebne rozšírená.
Po 2. svetovej vojne bola k chate pristavaná turistická ubytovňa a v roku 1946 bola premenovaná na Bilíkovu chatu na počesť
lyžiara a pretekára Pavla Bilíka (1916 – 1944), ktorého Nemci ako účastníka SNP zajali pri Starom Smokovci a 7. septembra 1944
v Kežmarku popravili. >>> Pokračujeme chodníkom lesom, na slnečných miestach už nie je sneh, len v lese na tienistých miestach
sa ešte udržuje. Prichádzame k Obrovskému vodopádu ktorý leží v nadmorskej výške 1330 m s výškou 20 m. Postupujeme
chodníkom, sneh je na chodníku mäkký ale drží a postupuje sa dobre. Prejdeme okolo smerovníka s odbočkou k Zamkovského
chate. Postupujeme chodníkom popod Lomnický hrb k Lomnickej vyhliadke. Keď sa otočíme máme pred sebou nádherný
výhľad na Malú Studenú dolinu. Z Lomnickej vyhliadky je nádherný pohľad do Hornádskej kotliny s dominantou Popradom
v pozadí hrebeň Nízkych Tatier. Prechádzame najexponovanejšou časťou trasy prechod východnou stranou Lomníckeho hrbu.
Sneh na svahu je po mnohých lavínach uhladený prerušovaný pásmi kosodreviny a samostatne rastúcimi kríkmi kosodreviny.
Miestami je chodník vychodený, miestami sú len stupaje. Sneh je mokrý a ťažký, dobre drží stopu, len nesmiete stúpiť vedľa,
rýchlo sa preboríte do hlbokého snehu až nad kolená, je problém sa z neho vyslobodiť. Nádherné slnečné počasie umožňuje
nádherné výhľady do okolia. Prechádzame novo vybudovanou lyžiarskou traťou, okolo Skalnatej chaty. <<< Skalnatá chata (1751 m)
sa nachádza na prahu Skalnatej doliny a bola predtým kamennou chatou.  Prví návštevníci Skalnatej doliny nocovali pod
previsnutým balvanom, tzv. Ohniskom, poniže Skalnatého plesa. Jeho zatarasením r. 1841 a omurovaním r. 1877 vznikol
primitívny prístrešok a ďalšími úpravami r. 1914 betónová chatka, ktorú turisti volali kavernou. Po rôznych prístavbách dostala
Skalnatá chata terajšiu podobu. Chata je otvorená celoročne. >>> Prichádzame na Skalnaté pleso. <<< Skalnaté pleso je morénové
pleso v Tatrách na Slovensku v najnižšom kare Skalnatej doliny. Má rozlohu 1,23 ha, hĺbku 2 m a nachádza sa v nadmorske
j výške 1 754 m n. m. Pri plese je Stanica Skalnaté pleso lanovky Tatranská Lomnica–Lomnický štít (údolná stanica lanovky na
Lomnický štít, vrcholová stanica kabínkovej lanovky, ktorá premáva z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso s medzistanicou
ústavu SAV, Hotel Encián, Skalnatá chata a stanica Horskej služby. V suchom období je bez vody, pretože pri stavbe lanovky
narušili nepriepustnosť jeho dna. >>> Na terase reštaurácie si oddýchneme a občerstvíme sa, posedíme si na teplom slnku.
Na Skalnatom plese je množstvo turistov a lyžiarov využívajúcich nádherné slnečné počasie. Ďalej pokračujeme zelenou
značkou smerom do Tatranskej Lomnici. Značku viedla okolo starej lyžiarskeho svahu a lesom. Po polomoch les bol
zničený, na jeho mieste boli postavené nové lyžiarske svahy. Preto postupujeme bokom lyžiarskeho svahu. Stará stanica
kabínovej lanovky Štart bola opravená, rozšírená a pretvorená na reštauráciu. V lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica
sa veľa vybudovalo, postavili nové štvorsedadlové lanovky, nové parkoviska. Lyžiarske stredisko veľmi zmodernizovalo a
 dosiahlo vysokú úroveň služieb. Schádzame do Tatranskej Lomnici. <<< Významná turisticko-rekreačná obec pri ceste
Slobody, východisko do centrálnej a východnej časti Vysokých Tatier. Tatranskú Lomnicu založil r.1892 v chotári
Veľkej Lomnice uhorský lesný erár ako prvé štátne klimatické miesto vo Vysokých Tatrách. Ako prvé väčšie budovy
vyrástli r.1893 terajší hotel Lomnica a r.1905 secesný Grandhotel Praha. Časť stavebných parciel predal uhorský štát vplyvným
záujemcom o výstavbu súkromných letohrádkov. V medzivojnovom období sa tu objavili početné moderné penzióny. Najväčší z
nich, hotel Morava, postavila Moravská zemská poisťovňa v Brne. Atrakciou osady sa r.1940 stala visutá lanovka na
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Hrebienok v pozadí Lomnický štít.
-
-
Lomnický štít pohľad sponad Bilíkovej chaty.
-
-
Na mostíku pod Obrovským vodopádom.
-
-
Obrovský vodopád pohľad z mostíka pod vodopádom.
-
-
Malá Studená dolina pohľad z Lomnickej vyhliadky.
-
-
Východný svah Lomnického hrbu. Sneh je mokrý a ťažký, miestami je chodník vychodený.
-
-
Východný svah Lomnického hrbu.
-
-
Východný svah Lomnického hrbu.
-
-
Stačilo len trochu stúpiť vedľa vychodeného chodníka a už bol problém s mokrým snehom do ktorého sa preboril povyše kolien.
-
-
Východný svah Lomnického hrbu.
-
-
Východný svah Lomnického hrbu.
-
-
Nová zjazdovka pod Skalnatou chatou.
-
-
Skalnatá chata v pozadí vrcholová stanica kabínovej lanovky z Tatranskej Lomnici.
-
-
Skalnatá chata vpravo nová zjazdovka.
-
-
Vľavo Lomnický štít vpravo v strede Kežmarský štít vpravo Huncovský štít.
-
-
Skalnaté pleso v pozadí Lomnický štít, vľavo zjazdovka v Lomnickom sedle.
-
-
Smerovník na Skalnatom plese.
-
-
Na terase pri reštaurácii na Skalnatom plese.
-
-
Na terase pri reštaurácii na Skalnatom plese.
-
-
Lomnický štít pohľad zo Skalnatého sedla.
-
-
Nová zjazdovka zo Skalnatého plesa do Tatranskej Lomnici.
-
-
Východný svah pod Skalnatým plesom vľavo Lomnický hrb, vpravo Lomnický štít.
-
-
Nová zjazdovka so štvorsedačkovou lanovkou pohľad smerom na Skalnaté pleso. V pozadí vľavo Lomnický štít vpravo v 
strede Kežmarský štít vpravo Huncovský štít. Celkom vpravo Veľká Svišťovka.
-
-
Nová zjazdovka so štvorsedačkovou lanovkou pohľad smerom do Tatranskej Lomnici.
-
-
Zľava Lomnický hrb, Lomnické sedlo, Lomnický štít, Kežmarský štít, Huncovský štít pohľad od Tatranskej Lomnici.
-
-
Smerovník v Tatranskej Lomnici.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Vysoké Tatry / Hrebienok – Skalnaté pleso /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-