aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

23. Látaná dolina - Volovec - Zverovka
                          Dňa 16.09.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                  Západné Tatry – Výstup na Volovec.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Zverovka – Látaná dolina – Sedlo Zábrať – Rakoň – Volovec – Rakoň – Sedlo Zábrať –
 
                     Roháčská dolina - Zverovka
 
Dĺžka trasy :  18  km         Prevýšenie :   1060  m       Čas trasy podľa mapy :  6  hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Papcun, Hamráková
 
                                   Mosin, Šečíková, Neubeller, Šlacký, Uhrin              
 
                       
Turistická mapa ZÁPADNÉ  TATRY - Roháče  č.112             Turistický atlas list.  58  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na Zverovke žltou značkou cez Látanú dolinu. <<<  Menšia 3,5 km dlhá dolina v ktorej sa niekedy ťažila
železná ruda. Dolina začína na Zverovke juhovýchodným smerom a je ukončená hrebeňom Dlhý úplaz medzi Vrcholmi
Rákoň a Lúčna. Záver doliny vymodeloval štvrtohorný ľadovec do bohato členeného kotla. Z tohto dôvodu bol záver Látanej
doliny na Prednú a Zadnú Látanu. Zo severnej strany ju ohraničuje hrebeň z Lúčnej na Osobitu. Z juhu hrebeň vybiehajúci
z Rákoňa cez sedlo Zábrať, Zábrať, Predná Zábrať na Šindlovec. V doline sa nachádzajú pralesovité smrekové porasty s
 prechodom do kosodreviny. Na planine na začiatku doliny bola postavená v roku 1926 turistická útulňa, ktorá ale zakrátko
vyhorela. Je studenšia a menej slnečná ako Roháčska dolina. >>>   V ústi doliny na ľavej strane je partizánsky cintorín v 
ktorom sú pochovaný partizáni ktorý padli v Roháčoch, po chvíli vpravo stojí stará horáreň. Cesta je dlho asfaltová a kopíruje ľavý
breh potoka. Z doliny nie sú žiadne výhľady na hrebeň Roháčov. Prichádzame na do strednej časti doliny kde sa nachádza väčšia
trávnatá plocha z ktorej sa ponúka prvý výhľad na hrebeň z Lúčnej na Rakoň. Prichádzame na Rázcestie Látaná dolina kde
odbočíme vpravo z doliny smerom Zadná Látaná. Značka konečne zišla z asfaltovej cesty a vedie lesom. Prichádzame na lesný
polom z ktorého je vidieť na hrebeň z Prednej Zábrati do sedla Zábrať. Pri smerovníku na Zadnej Látanej pokračujeme žltou
značkou ďalej. Prechádzame lesným polomom z ktorého sa začínajú ukazovať prvý výhľady do okolia. Vychádzame nad les na
voľnejšie lúčnaté porasty s redším porastom kosodreviny. Severným smerom sa ukazuje vrchol Lúčnej s hrebeňom smerom
Rakoň. Vychádzame nad kosodrevinu kde severozápadným smerom sa ukazuje nádherný vrchol Osobitej. Postupujeme severným
svahom Zábrate, chodník je nenáročný s plynulým stúpaním ktorým vystúpime do sedla Zábrať. V sedle sa nám otvára výhľad na
skoro celý Roháčský hrebeň. Pokračujeme ďalej žltou značkou bočným hrebeňom smerom na Rakoň. Po výstupu na Rakoň sa
nám otvára nádherný výhľad na Roháče a poľskú stranu Tatier. Pokračujeme modrou značkou úzkym hrebeňom na vrchol Volovca.
Volovec je pravdepodobne najnavštevovanejšia dvojtisícovka  Západných Tatier z dôvodu ľahkej  dostupnosti a je z neho najkrajší
kruhový výhľad na Západné Tatry, predovšetkým na Roháčský hrebeň a Poľské Tatry. Južným smerom sa pred nami ukazuje
rozorvaný a skalnatý vrchol Ostrého Roháča. Zo sedla Zábrať sa ukazoval ako rozložitý vrchol, ale z Volovca je vidieť že je to úzky
pretiahnutý vrchol s vysokou náročnosťou prechodu. Vpravo pokračuje vrchol Plačlivé, názov dostal pravdepodobne podľa
výstupu zo Žiarského sedla, 200 m náročného výstupu južným svahom Plačlivého. Pokračuje členitý hrebeň do Smutného sedla
kde končí Smutná dolina ktorá je pokračovaním Roháčskej doliny. Náročný zubatý hrebeň Tri kopy, Hrubá kopa za nimi je ukrytý
Banikov a sedlo Baníkov v ktorom končí Spálená dolina.  Vrchol Pachoľa, severným smerom z hlavného hrebeňa sa tiahne bočný
hrebeň Prednej Spálenej. Za ním sa ukazuje dvoj vrchol Salatína ktorý prechádza cez sedlo Parichvost na Brestovú a pokračuje
hrebeňom cez Predný Salatín až na Zverovku. Pod nami vpravo sa tiahne Roháčská dolina s Ťatliakovým plesom, oproti sa pred
nami sa ukazujú Roháčske plesá. Pokračujeme smerom severozápad kde z Rákoňa odbočuje bočný hrebeň ktorý prechádza
sedlom Zábrať, Zábrať, Prednú Zábrať a končí na Šindľovci pri Zverovke. Za ním sa ukazuje nádherný legendami opradený
vrchol Osobitej. Na Osobitej vraj Jánošík ukryl ulúpené poklady. Z Rákoňa pokračuje Roháčský hrebeň cez Dlhý Úplaz, Lúčne
sedlo na vrchol Lúčnej. Z Lúčnej odbočuje vľavo hrebeň cez Kasne na Osobitú. Z Lúčnej cez Bobrovecké sedlo pokračuje
hrebeň na Bobrovec kde končí značka. Značka z Bobrovca cez sedlo Príslop do Juráňovej doliny bola zrušená. Ďalej vpravo
sa ukazujú Poľské Tatry. Z Volovca vľavo pokračuje Hlavný hrebeň Západných Tatier cez Deravú, Hrubý vrch, Končistú, Klín.
Z Hrubého vrchu odbočuje z hlavného hrebeňa vpravo bočný hrebeň Južným smerom cez Jakubinu, hrebeň Otrhancov,
Nižnú Maguru, Ostredok. Vpravo pod hrebeňom tiahne Jamnická dolina, z opačnej strany ju ohraničuje hrebeň cez Malý Baranec
na Baranec ktorý  sa ukazuje vľavo okolo Ostrého Roháča. Je celkom pekné počasie aj keď miestami fúkne silnejší vietor.
Využívame pekné počasie, posedíme si dlhšie na vrchole, urobíme spoločnú fotografiu a vraciame sa späť cez Rakoň do
sedla Zábrať. Zo sedla pokračujeme vľavo zelenou značkou k bývalej Ťatliakovej chate. Z chodníka je vidieť oproti Smutnú dolinu
v závere s vrcholom Ostrého Roháč a Plačlivého. Taktiež je vidieť čiastočne Roháčský hrebeň. V spodnej časti chodníka
prechádzame cez suchý les evidentne zničený lykožrútom. Schádzame k bývalej Ťatliakovej chaty. Posedíme si vonku pri stoloch,
občerstvíme sa, urobíme spoločnú fotografiu a pokračujeme červenou značkou Roháčskou dolinou smerom na Zverovku.
<<<  Na severnej strane Západných Tatier sú doliny usporiadané celkom inak ako na južnej. Z hlavného hrebeňa na sever
vybieha niekoľko strmých žľabov a doliniek, ktoré sú nižšie zjednotené do veľkej Roháčskej doliny. V minulosti modeloval
dolinu jeden z najväčších tatranských ľadovcov, dosahoval dĺžku 12 kilometrov a hrúbku vyše 200 metrov. Impozantne
pôsobí tróg doliny dlhý 9 kilometrov. Čelné morény ľadovca siahali až pod Zverovku, kde zahradili najnižšie položené
tatranské pliesko Maras. Usporiadanie bočných dolín v Roháčskej doline je výrazne asymetrické, podstatne viac ich
je na strane hlavného hrebeňa pohoria. Pod Tromi kopami, Baníkovom, Spálenou a ďalšími roháčskymi dominantami
sa nachádzajú mohutné ľadovcové kotly, oddelené od hlavnej doliny vysokými skalnými prahmi. Na stupňoch
Spálenej doliny sa vytvoril Roháčsky vodopád vysoký 23 metrov. Okolo neho prechádza náučný chodník stúpajúci k Roháčskym
plesám. Dôležitou turistickou bázou v Roháčskej doline je poľana Zverovka s rovnomennou chatou. Najprv v roku 1923 vznikla
v Látanej doline útulňa poskytujúca skromný nocľah 36 turistom. V roku 1928 postavila na poľane prvú turistickú chatu
dolnokubínska organizácia Klubu československých turistov. V decembri 1944 chata neprežila boje medzi partizánmi a 
nemeckými fašistami. Projekt novej chaty Zverovka vznikol hneď po vojne, ale s jeho realizáciou sa neponáhľalo. Otvorili ju
až v lete 1951. Jej súčasným vlastníkom je Klub slovenských turistov v Dolnom Kubíne. >>>  Čaká nás náročných 1,5 hodiny
chôdze po asfaltovej ceste. Z doliny sú postupne výhľady na jednotlivé časti Roháčského hrebeňa. Okolo cesty je
postavených niekoľko šindľových prístreškov na ukrytie pred nepriaznivým počasím. Prechádzame Adamcuľou kde
je odbočka k Roháčskému vodopádu a Roháčským plesám okolo pekného a veľkého penziónu Šindľovec až
prichádzame k ústiu Látanej doliny kde máme zaparkované auta. V Zberci v penzióne Hubert posledný prípitok na
záver našej turistickej akcie, pekný penzión s bohato vyzdobeným interiérom, príjemnou domácou paňou. Cítili sme
sa tu veľmi dobre. V kolibe Josu sme sa zastavili na obed, príjemné posedenie s veľkým výberom dobrých jedál v 
slušnej cene.           
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Rázcestie Zverovka, ústie Látanej doliny.
-
-
Pri pamätníku padlých partizánov v oblasti Roháče, umiestnený v ústi Látanej doliny.
-
-
Látaná dolina.
-
-
Smerovník Rázcestie Látaná dolina odbočka z doliny.
-
-
Rázcestie Látaná dolina odbočka z doliny.
-
-
Hrebeň z Prednej Zábrati na Zábrať pohľad zo Zadnej Látanej.
-
-
Chodník do sedla Zábrať v pozadí Zábrať.
-
-
Chodník do sedla Zábrať v pozadí Zábrať.
-
-
Vrchol Lúčnej vpravo sa tiahne hrebeň smerom na Volovec pohľad zo žltej značky pod Zábraťou.
-
-
V sedle Zábrať v pozadí hrebeň Roháčov zľava Tri kopy, Hrubá kopa, Baníkov, Pachoľa, Predná Spálená.
-
-
Hrebeň Roháčov zľava Tri kopy, Hrubá kopa, Baníkov, Pachoľa, Predná Spálená pohľad zo sedla Zábrať.
-
-
Vľavo Ostrý Roháč, vpravo Plačlivé pohľad zo sedla Zábrať.
-
-
Výstup smerom na Volovec.
-
-
Vrchol Volovca.
-
-
Na vrchole Volovca v pozadí vpravo Ostrý Roháč za nim Baranec.
-
-
Hrebeň Roháčov – Ostrý Roháč, Plačlivé, Tri kopy, Hrubá kopa v pozadí vľavo vrchol Baranca pohľad z vrcholu Volovca.
-
-
Hrebeň Roháčov – Tri kopy, Hrubá kopa, Pachoľa, Predná Spálena, Salatín, vpravo dole ležia Roháčské plesá
pohľad z vrcholu Volovca.
-
-
Hrebeň Roháčov – Pachoľa, Predná Spálena, Salatín, Brestová, Predný Salatín vľavo dole ležia
Roháčské plesá pohľad z vrcholu Volovca.
-
-
Chodník smerom na Rákoň, vľavo odbočuje bočný hrebeň na Zábrať, vpravo hrebeň na Lúčnu, v pozadí je
nádherný vrchol Osobitej pohľad z Volovca.
-
-
Malý unavený turista.
-
-
V sedle Zábrať.
-
-
Bývala Ťatliakova chata pohľad zo zelenej značky spod sedla Zábrať.
-
-
Na chodníku zo sedla Zábrať v pozadí Smutná dolina, vľavo je Ostrý Roháč, vpravo Plačlivé.
-
-
Les zničený lykožrútom.
-
-
Smerovník pri bývalej Ťatliakovej chate.
-
-
Pred bývalou Ťatliakovou chatou v pozadí vľavo je Ostrý Roháč, vpravo Plačlivé.
-
-
Bývala Ťatliakova chata v pozadí vľavo je Ostrý Roháč, vpravo Plačlivé.
-
-
Roháčska dolina, pred nami je hrebeň zľava cez Volovec na Ostrý Roháč.   
-
-
Správca web stránky s najlepším priateľom človeka. Musím sa priznať že tento krásavec nie je môj, len som
využil príležitosť sa s ním odfotografovať.
-
-
Interiér penziónu Hubert.
-
-
Interiér penziónu Hubert.
-
-
Interiér penziónu Hubert.
-
-
Interiér penziónu Hubert.
-
-
Interiér penziónu Hubert.
-
-
Spoločná fotografia pri penzióne Hubert pred odchodom domov.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Západné Tatry / Látaná dolina – Rakoň /
                                   Fotogaléria – Západné Tatry / Rákoň – Volovec /
                                   Fotogaléria – Západné Tatry / Ťatliakovo plesa – sedlo Zábrať /
                                   Fotogaléria – Západné Tatry / Roháčská dolina /
                                   Fotogaléria – Západné Tatry / Zuberec /                     -
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-