aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

7. Výstup na Téryho chatu
                                    Dňa 23.03.2013 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                   Zimný výstup k Téryho chate.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Starý Smokovec – Hrebienok – Zamkovského chata – Téryho chata – Starý Smokovec
 
Dĺžka trasy :  17 km         Prevýšenie : 1000 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Papcún, Gengeľ,
                                  
                       
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113        Turistický atlas list č.  61
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od centrálneho smerovníka v Starom Smokovci zelenou značkou na Hrebienok. <<< Najstaršia tatranská
turisticko-rekreačná osada na úbočí Slavkovského štítu, dôležité východisko do centrálnej časti Vysokých Tatier. Záujem
podtatranských obyvateľov o smokovskú minerálku má korene v hmlistej minulosti. Nie je vylúčené, že v svojich začiatkoch
mal čosi spoločné aj s uctievaním zmoka, staroslovanského božstva nerastných bohatstiev a vôd. Roku 1793 vyrástla v
blízkosti prameňov horáreň a poľovnícka chata majiteľa okolitých lesov Štefana Csákyho. R.1797 mala už osada - prvá
svojho druhu vo Vysokých Tatrách - funkciu letoviska. Prvý rozvoj nastal nastal v polovici 19. storočia za nájomcu Juraja
Rainera (1800 až 1872), ktorý Starý Smokovec sprístupnil aj širším spoločenským vrstvám. Vtedy vyrástli prvé väčšie
hotely a reštaurácie i vodoliečebné zariadenie so stálym lekárskym dozorom. Ďalší rast osady bol podmienený výstavbou
košicko - bohumínskej železnice (1871) a snahou úspešne konkurovať novým strediskám, ktoré vtedy rýchle jedno po
druhom vyrastali na južnom úbočí Vysokých Tatier. Ako dominanta Smokovca vyrástol 1904 Grandhotel podľa projektov
budapeštianskeho architekta Guida Hoepfnera, ktorý bol pôvodne monoblokom, neskôr bol trojnásobne rozšírený. Súčasný
rozvoj charakterizuje okrem modernizácie a rozšírenia hotelovo-reštauračných zariadení výstavba viacerých verejných
administratívnych budov, obchodnej siete a prevádzkových objektov dopravy. V rokoch 1947-1960 bol Starý Smokovec
sídlom obce a okresu Vysoké Tatry, v roku 1960 bol znovu pričlenený k okresu Poprad. Od roku 1999 je znovu sídlom
mesta Vysoké Tatry. >>>  Počasie je dosť chladné, nízka oblačnosť. Prechádzame okolo údolnej stanici pozemnej lanovky,
dominanty Smokovca hotela Granhotel až vyjdeme na asfaltovú cestu ktorá vedie na Hrebienok. V Starom Smokovci je veľmi
málo snehu, viditeľnosť veľmi obmedzená. So stúpajúcou výškou pribúda snehu, na Hrebienku je už dosť veľa snehu.
<<< Hrebienok (1285 m) je veľmi dôležité turistické a lyžiarske centrum nad Starým Smokovcom, na juhovýchodnom úpätí
Slavkovského štítu.  Od polovice 19. storočia kúpeľní hostia zo Starého Smokovca radi vyhľadávali toto obľúbené miesto.
Prv ako vznikli budovy na vlastnom Hrebienku, stáli už na jeho severovýchodnom úbočí na mieste Bilíkovej chaty tzv.
Studenopotocké kúpele. Popri dávnom turistickom chodníku vznikla r. 1894 vozovka s tvrdým podkladom (neskôr autocesta)
a r. 1908 pozemná lanovka. >>>  Pokračujeme červenou značkou, Tatranskou magistrálou cez Starolesnianskú poľanu,
Obrovského vodopádu až k smerovníku pred Zamkovského chatou, kde pokračujeme zelenou značkou na Téryho chatu.
Smerovník nad Rainerovou útulňou je do dvoch tretín zasypaný snehom. Pri chate je hrubá vrstva snehu. Pred chatou sa
naháňajú nádherný nemecký vlčiaci. Pokračujeme Malou Studenou dolinou, po vyjdení z lesa na otvorený priestor, viditeľnosť
sa zlepšila. <<< Malá Studená dolina je terasovitá dolina nachádzajúca sa vo Vysokých Tatrách. Jej dĺžka je približne 4,5 km.
Z východnej strany je ohraničená Lomnickým sedlom a zo západu Prostredným hrebeňom, ktorý ju oddeľuje od Veľkej
Studenej doliny. V jej závere sa nachádza Kotlina Piatich Spišských plies, ktorú ohraničuje masív Ľadového štítu (2627 m).
Dolinu pretína Malý Studený potok. Na Malú Studenú dolinu sa viaže typická alpínska vegetácia. Z drevín majú najväčšie
zastúpenie borovice, či už v podobe kosodreviny alebo borovice limby. Vyskytujú sa aj listnaté dreviny, najčastejšie v podobe
krovinných porastov. Pre vyššie polohy sú charakteristické alpínske lúky. Typickým zástupcom fauny je kamzík vrchovský
a svišť vrchovský. Malá Studená dolina patrí medzi najnavštevovanejšie doliny vo Vysokých Tatrách. Lákadlom je okrem
pešej turistiky aj horolezectvo (Žltá stena a Žltá veža), ale aj skialpinizmus (Dolinka pod Sedielkom). Ubytovacie a sociálne
služby poskytuje Téryho chata. Z prírodných krás najviac priťahuje Päť Spišských plies. >>>  Postupujeme zimnou trasou
popod Prostredný hrebeň orientujúc sa zimným tyčovým značením. Na mnohých miestach je sneh vyfúkaný, odkrytý je
starý zmrznutý sneh, postupuje sa veľmi ťažko, ešte šťastie že každý má stúpacie mačky, bez nich bi pohyb bol nemožný.
Vystupujeme prvý svahom, sneh je našťastie nafúkaný prašan, výstup je dosť náročný. Hmla začína hustnúť.  Až pred
chatou sa vyčasilo a svieti slnko. <<< Téryho chata je najvyššie položená chata s celoročnou prevádzkou. Nachádza sa
vo Vysokých Tatrách, v Malej Studenej doline, vo výške 2 015 m. n. m. pri Piatich Spišských plesách. Chatu postavili
roku 1899 podľa projektu spišskosobotského architekta Gedeona Majunkeho. Prešla viacerými stavebnými úpravami,
posledne r. 1983. Od začiatku nesie meno banskoštiavnického „lekára chudobných" Edmunda Téryho (1856-1917), ktorý
sa zaslúžil o rozvoj tatranskej turistiky a z okolitých štítov prvý vystúpil r. 1876 na Prostredný hrot a r. 1877 na Pyšný štít. >>>
 Slnečno, bez mrakov a  je neskutočne nádherné zimné počasie. Vpravo sa vypína Prostredný hrebeň, pokračuje cez
Priečne sedlo na Širokú vežu. Hrebeň pokračuje cez Sedielko preskočí na Malý Ľadový štít, Ľadový štít, Baranie sedlo,
Pyšný štít, Lomnický štít, Lomnické sedlo, Veľkú Lomnickú vežu až skončí na Lomnickom hrbe. Stojíme nad chatou a 
nemôžeme sa nasýtiť touto nádherou okolo nás. Neskorý čas nás predsa donútil začať so zostupom dole. Zostupujeme
dole svahom, prašanom sa zstupuje celkom dobre, hmla začína hustnúť,  skončí až na dne doliny kde začína znovu
zamrznutý sneh a postup sa zhoršil. Prechádzame okolo Zamkovského chaty, Obrovského vodopádu, odbočíme zelenou
značkou k Rainerovej chate, kde si pozrieme Betlehem a vysokohorského nosiča postavených zo snehu chatárom Petrasom.
<<< Rainerova chata (1 290 m) je vysokohorská chata bez možnosti ubytovania na Starolesnianskej poľane v Tatrách.
Slúži ako múzeum tatranských nosičov, bufet a náučné centrum TANAPu. Súčasným chatárom je učiteľ z Kežmarku a
dlhoročný vysokohorský nosič Peter Petras. Chatu založil už v roku 1863 nájomca Starého Smokovca Ján Juraj Rainer.
V roku 1884 postavili urbárnici zo Starej Lesnej hneď vedľa hotel Kamzík. Význam Rainerovej chaty poklesol, no naďalej
slúžila ako nocľaháreň pre vodcov, nosičov a študentov, neskôr ako sklad paliva i garáž. V roku 1980 bol hotel Kamzík
asanovaný a TANAP dal následne v roku 1983 Rainerovu chatu ako pamiatkový objekt zrekonštruovať. Súčasný chatár
sa v roku 1997 podujal zrekonštruovať interiér chaty, aby už v nasledujúcom roku mohla slúžiť verejnosti. Pod vedením
P. Petrasa sa výrazne zrekultivovalo okolie chaty. Atrakciou je veľký snehový betlehem, ktorý každoročne pred Vianocami
stavia chatár zo snehu. Rainerova chata sa stala minimúzeom horolezectva a tatranských vysokohorských nosičov. >>>
Pokračujeme ďalej cez Hrebienok do Starého Smokovca.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Starý Smokovec
-
-
Na červenej značke nad Rainerovou útulňou, na smerovníku je vidieť hrúbku snehu.
-
-
Priateľ človeka, v zime keď zablúdite o to vzácnejší.
-
-
Pred Zamkovského chatou v ústi Malej Studenej doliny.                      
-
-
Turistické známky predávané na Zamkovského chate.
-
-
Ústie Malej Studenej doliny pohľad do doliny od ústia.
-
-
Pohľad na Malú Studenú dolinu smerom k Téryho chate.
-
-
Malá Studená dolina pohľad smerom do ústia doliny.
-
-
Náročný výstup zimnou cestou k chate.
-
-
Pred Téryho chatou.
-
-
Pred Téryho chatou.
-
-
Vľavo je Priečné sedlo, Široká veža pohľad spred Téryho chaty.
-
-
Pred Téryho chatou v pozadí hrebeň smerom na Ľadový štít.
-
-
Smerovník pri Téryho chate.
-
-
Smerovník pri Téryho chate.
-
-
Pred Téryho chatou.
-
-
Pred Téryho chatou.
-
-
Zamkovského chata.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Vysoké Tatry / Malá Studená dolina  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-