aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

3. Výstup na Smrekovicu
                            Dňa 19.01.2013 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                          Zimný výstup na Smrekovicu.
 
 
Usporiadateľ :  KST Sľubica Vojkovce
 
Trasa akcie :  Priesmyk Branisko – Smrekovica - Priesmyk Branisko
 
Dĺžka trasy :  9 km         Prevýšenie : 450 m       Čas akcie :  5.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Muller, Čupaj, Čupajová, Hamráková, Miček, Krak, Papcun 
                       
 
Turistická mapa ŠARIŠSKÁ VRCHOVINA – Branisko č. 115    
 
Turistický atlas list č. 100
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname modrou značkou z priesmyku  Branisko smerom Kravcová. <<<  Pohorie Branisko tvorí morfologicky
výrazný horský chrbát smeru S—J o dĺžke asi 18 km. Na západe s Levočskými vrchmi a Spišskou kotlinou, na severe s
 celkom Bachureň, východe so Šarišskou vrchovinou. Na juhu je oddelený tokom Hornádu od hrebeňa Galmus, Kluknavským
potokom od  masívu Čiernej hory (Slovenského rudohoria).  Z geomorfologického hľadiska je pohorie súčasťou
Fatransko-tatranskej oblasti. Sedlo Chvalabohu v priesmyku Branisko rozdeľuje pohorie na dva podcelky. Geologicky možno
pohorie rozčleniť na severnejšiu a masívnejšia Smrekovicu s najvyšším vrchom Smrekovica a južnejšiu Sľubicu s najvyšším
vrchom Sľubica. Až tri štvrtiny pohoria sa nachádzajú vo výške od 700 do 1 200 m. Značné rozdiely v nadmorskej výške mali za
následok spätnú eróziu stráňových tokov, ktoré spôsobili zarezanie vodných tokov a vznik systému rázsoch. >>>  Podľa
ľudového podania názov sedlo dostalo podľa výroku furmanov, ktorý keď došli do sedla si vydýchli  „ Chvalabohu sme hore “. 
Okolo budovy bývalého pohostinstva v priesmyku Branisko začíname postupovať hore dolinou okolo potoka Svinka. Už v ústi
doliny je asi 20 cm prašného snehu. Cestou prešlo nákladné auto na ceste sú koľaje ktorými postupujeme ďalej.
Prichádzame k vstupnému otvoru jaskyni Diablová diera ktorý sa nachádza vpravo od cesty pod skalnou stenou.
<<<  Pohorie Branisko má niekoľko zaujímavých krasových objektov. Jedným z nich je jaskyňa Diablova diera, ktorú
vyhĺbili v dolomitoch vody potoka Svinka, pričom vytvorili výrazný ponor na východnej i vyvieračku na západnej strane
hrebeňa pohoria. Jaskyňa Diablova diera, ktorá je vytvorená v dolomitových vrstvách, je typickou ukážkou krasových foriem.
Vytvorená bola vodami Veľkej Svinky, ktorá je pozoruhodná hlavne pre rozdvojenie toku rieky. Tento jav sa odborne nazýva
bifurkácia (rozdvojenie) a je pri horských riekach východného Slovenska vzácny. Vody Svinky Diablovou dierou pretekajú
krasovými puklinami vo vrstvách dolomitu a vytekajú v podobe prameňa na západnej Spišskej strane pohoria juhovýchodne
od dediny Poľanovce  a potokom  Branisko a Margecianka sa vlieva aj do Hornádu v Spišských Vlachoch. Povrchovým
tokom odteká na východnú Šarišskú stranu pohoria  potokom  Veľká Svinka vteká do Hornádu pri obci Kysak. Voda z 
prameňa sa tak dostane do rieky dvoma cestami a paradoxné je, že odklonená časť pretekajúca Diablovou dierou oveľa
skôr, ako hlavný tok Veľkej Svinky. Voda vystupuje na povrch v podobe vyvieračky a výškový rozdiel medzi ponorom a
výverom je 60m. Ponor je miesto, kde povrchová voda vsakuje alebo vteká do podzemia. Voda presakuje väčšinou cez
rôzne sedimenty a zvetraliny. Menej často vtekajú povrchové vody priamo do jaskýň rôznych rozmerov. Väčšina ponorov
je epizodických. Sú aktívne iba pri topení snehu, alebo väčších zrážkach. Aktívne ponory sú hlavne na miestach, kde sa
stále alochtónne toky ponárajú na styku s krasovými horninami. Ponory majú väčšinou len obmedzenú kapacitu, čo
spôsobuje vznik občasných jazier na dnách slepých údolí aj niektorých závrtov. Ponor Diablovej diery sa nachádza v 
dostupnom teréne neďaleko priesmyku Branisko. >>>  Postupujeme dolinou okolo viacero súkromných chatiek. Snehu
začína pribúdať, počasie je stále pod mrakom a pomerne čerstvo. Pri chate vo vrchnej časti doliny si oddýchneme a
občerstvíme sa. Na lúke je asi 30 cm snehu. Schádzame z cesty a odbočíme z modrej značky a na vrchol Smrekovice
pokračujeme modrou značkou označujúcou vrchol – modrým trojuholníkom v bielom trojuholníku. Vchádzame do lesa
až vyjdeme na menšie polomové miesto, tu už je asi 40 cm snehu a postupuje sa čoraz ťažšie. Značka sa na viacerých
miestach stráca pod námrazou a snehom. Preto postupujeme približným smerom na vrchol. Polom je porastený malinčím,
malými stromčekmi ktorým sa ťažko postupuje, miestami je potrebné sa brodiť snehom vysokým až nad kolená. Počasie
sa trochu vyčasilo, miestami je výhľad do Hornádskej kotliny aj slnko sa snaží presvitať pomedzi mraky. Konečne
vychádzame na hrebeň a nachádzame žltú značku s modrou, zabočíme vľavo a po chvíli vychádzame na vrchol Smrekovice.
Vrchol je pokrytý asi 40 cm vrstvou neporušeného snehu. Počasie má náznaky zlepšenia, miestami presvitá aj modré nebo.
Na vrchole sa občerstvíme, dáme si vrcholovú pečiatku a spoločnú vrcholovú fotografiu. Odbočíme na vyhliadkovú skalu
tesne za vrcholom ale počasie sa znovu zhoršilo a nie je žiadny výhľad. Z vrcholu sa vrátime tou istou trasou naspäť do
sedla Branisko. Aj keď trasa ktorou sme vyšli na vrchol bola prechodená, zostup je dosť náročný z dôvodu prašného snehu.
Schádzame do priesmyku Branisko, autami sa vrátime na motorest Branisko, kde je záver výstupu. Dáme si dobrú držkovú
polievku a autami sa vrátime domov.  
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Začiatok výstupu na Smrekovicu z priesmyku Branisko.
-
-
Priesmyk Branisko v pozadí pamätník obetiam druhej svetovej vojny.
-
-
Vstupný otvor jaskyni Diablova diera.
-
-
Rozsiahle lúky uprostred doliny.
-
-
Výstup modrou značkou hore dolinou.
-
-
Správca web stránky sa brodí vysokým snehom.
-
-
Výstup modrou značkou hore dolinou husto zasneženým lesom.
-
-
Pri chate v závere doliny.
-
-
Pohľad do Hornádskej kotliny z polomu pod vrcholom Smrekovica.
-
-
Náročný výstup hlbokým snehom a husto zasneženým lesom.
-
-
Vrchol Smrekovice s hrubou neporušenou vrstvou snehu.
-
-
Na vrcholu Smrekovica.
-
-
Vrchol Smrekovice s hrubou neporušenou vrstvou snehu.
-
-
Na vrcholu Smrekovica.
-
-
Spoločná fotografia účastníkov výstupu na vrcholu Smrekovica.
-
-
Spoločná fotografia členov KST MŠK na vrcholu Smrekovica.
-
-
Na vrcholu Smrekovica.
-
-
Na vrcholu Smrekovica.
-
-
Polom pod vrcholom Smrekovica.
-
-
Záver výstupu na motoreste Branisko.
-
-
Záver výstupu na motoreste Branisko.
-
-
Spoločná fotografia pred motorestom Branisko.
-
-
 
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Vyšný Slavkov -  Smrekovica - Prašivá /     
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-