aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

15. Výstup na Rohačku
                                                              Dňa 1.06.2013 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                                   „ Výstup na Rohačku  “
 
 
Usporiadateľ :  KST Kluknava
 
Trasa akcie : ŽSR Ružín – Suchý vrch – Bystrá – Klenov – Roháčka - Klinkovec - Kluknava
 
Dĺžka trasy :  22 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Papcun, Neubeller
                       
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125  
 
Turistická mapa ŠARIŠSKÁ VRCHOVINA – Branisko č. 115    
 
Turistický atlas list č.140, 141
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname modrou značkou zo ŽSR Ružín smerom Roháčka.  Je pekné slnečné počasie, obloha s riedkou vysokou
oblačnosťou. Postupujeme poľnou cestou okolo starej budovy železničnej stanici. Po chvíli vychádzame na rozsiahle lúky
v časti Lieskovec. Vľavo je vidieť hrebeň Čiernej hory s dominantou tejto časti hrebeňa, nádherný vápencový vrchol Sivec.
Po chvíli vchádzame do lesa ktorým budeme pokračovať až na Lysú, kde sa nachádza rozsiahlejšia hrebeňová lúka odkiaľ
sa už začínajú ukazovať prvé výhľady do okolia. Vľavo je vidieť strý a nový lom pre vápenku Margecany, za nimi sa ukazuje
hrebeň Braniska. Vpravo sa ukazuje Sedlická brázda v pozadí sa ukazuje Stráž a Lysá Stráž nad Prešovom a hrebeň
Slánskych vrchov. Pokračujeme hrebeňom až prechádzame vrcholom Bystrá a schádzame na rozsiahle lúky nad obcou
Klenov, odtiaľ je už vidieť vrchol Rohačky. Pokračujeme modrou značkou dole dolinkou, prekročíme asfaltovú cestu a
 začíname vystupovať hore lesom. Strmšie stúpanie nahradí po čase rovnejší úsek až do sedla pod Rohačkou. Zľava
prichádza žltá značka z obce Margecany. Začíname vystupovať strmým svahom na vrchol Rohačky. Z vrcholu Rohačky
nie je žiadny výhľad. Pokračujeme  lesom ktorým vedie pekný skalnatý hrebeň miestami pokrytý kríkmi borievky.
Z chodníka je ho vidieť po pravej strane, odporúčam odbočiť ku skalám a pozrieť si ho zblízka. Prichádzame na najkrajšiu
časť tejto trasy. Vrchol Čierna hora / miestny názov Roztrúsené skaly /, na vrchole je drevená plastika Panny Márii.
Vrchol je holý, skalnatý s pokrývkou kríkov borievky. Z vrcholu je nádherný výhľadom na Prešovskú stranu. Vľavo je
vidieť hrebeň Čergova, vpravo je vidieť typickú siluetu nad Prešovom Stráž a Lysá Stráž, pred nimi Šarišský hradný kopec.
Vpravo je vidieť hrebene Kojšovských vrchov a Bujanovské vrchy. Pokračujeme hrebeňom k chate na Čiernej hory.
Hrebeň je  porastený malinčím, riedkym krovím striedajúcim sa s stromovým porastom. Pred nami je vidieť hrebeň Galmusa.
Prichádzame k chate Tu je podávané občerstvenie pre účastníkov výstupu na Roháčku. Vľavo pod chatou pri ceste je
prameň pitnej vody jediný v tejto časti Čiernej hory. Vpravo od značky  sa nachádza pekný skalnatý hrebeň porastený
kríkmi borievky vyznačený miestnym značením. Cesta mierne klesá až po Klinkovec, kde začína prudko klesať až vychádza
na rozsiahle lúky nad obcou Kluknava cez ktoré zídeme do obce Kluknava.  <<< Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1304,
kedy sa spomína ako „CLICHNO“. V roku 1316 sa už spomína ako CLUCHNOW-CLYCHNOW,v roku 1336 ako KLUKNOW,
v roku 1786 ako KLUKNAWA a v roku 1920 ako KLUKNAVA. Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená
Dolinským potokom, ktorý obcou preteká. Kluknava ako samostatná obec vznikla na základoch staršej Richnavy. Materiál
zo zničeného richnavského hradu bol použitý ako stavebný materiál na stavbu kaštieľa v Kluknave. Dnes do značnej miery
schátralý barokový kaštieľ z rokov 1715-1720 renesančného pôvodu patril medzi majetky kluknavsko-iliašovskej vetvy rodu
Csakyovcov. Je to jednopodlažná budova štvorcového pôdorysu so štyrmi nárožnými vežami, sedlovou strechou a uzavretým
dvorom. Kedysi krásne sídlo šľachty, dnes čas zanechal na jeho vzhľade svoje stopy. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého je
baroková stavba z 2. polovice 18. storočia. Je to stavba takmer štvorcového pôdorysu s oblou oltárnou konchou. Oltár so
sochou sv. Jána Nepomuckého ja vzácna drevorezba. >>>  Prichádzame k hostincu U Mili kde si oddýchneme, dáme dobré
pivo a autobusom sa vrátime domov.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Pohľad na Sivec z lúky pod Lieskovcom.
-
-
Pri poľovníckom posede na Suchom vrchu.
-
-
Pohľad na Stráže z lúky na Lysej.
-
-
Pohľad na Klenov z lúk Breziny.
-
-
Vrchol Rohačky.
-
-
Na skalnatom vrchole Čiernej hory.
-
-
Účastníci výstupu na Rohačku, skalnatý vrchol Čiernej hory.
-
-
Niekto sa má. Aj takto sa dá vystúpiť na Rohačku.
-
-
Účastníci výstupu pri poľovníckej chate na Čiernej hore.
-
-
Účastníci výstupu pri poľovníckej chate na Čiernej hore.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Čierná hora  / Ružín - Klenov - Roháčka /
                                   Fotogaléria -  Čierná hora  / Richnava - Roháčka - Margecany  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-