aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

2. Výstup na Krompašské vrchy
                             Dňa 12.01.2013 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                        Výstup na Krompašské vrchy.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Krompachy – Bačov vrch – Žakarovské vrchy – Plejsy Priehyba – Krompašský vrch
 
                      Gáborová chata – Plejsy Priehyba – Chata Relax - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  16 km         Prevýšenie :  650 m       Čas trasy podľa mapy: 4.30  hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Papcun, Olšavská, Hamráková, Vozárová
 
                                   Neubeller, Gengeľ, Kandrik, Kunová, Kandričák, Krak              
 
Nečlenovia KST MŠK : 4 účastníci                               
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125      Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od mapy Galmus pri Mestskom úrade. <<<  Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách
pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia
pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených konfliktoch.
Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre rozvoj.
Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok. V tomto
období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca nahradená
odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi
zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli
s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy
Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich
práv a nárokov voči mestu. Na prelome 19. a 20. storočia dosahuje mesto a železiareň najväčší rozmach. Železiareň zamestnávala
viac ako polovicu obyvateľov / 3500 zo 6500 / a jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa a viac ako 100 tisíc ton ocele ročne,
čím sa stala najväčšou železiarňou v Uhorsku. V roku 1889 vznikla v Krompachoch prvá vodná elektráreň na Slovensku s
výkonom 22 kW. >>>Ráno je čerstvo -12 stupňov. Obloha sa vyčistila od oblačnosti a je pekná modrá obloha. Spred
mestského úradu pokračujeme ulicou okolo domu kultúry smerom na Plejsy, zabočíme prvou ulicou vľavo, potom prvou
ulicou vpravo hore kopcom k Strednej združenej školy, pred školou sa pustíme vpravo a potom chodníkom do lesa ktorý
je značený miestnym značením žlto – biele trojuholníky.  Na starom zamrznutom je napadnuto asi 5 cm čerstvého
prachového snehu. Pred školou postojmí a obzrieme sa, odtiaľ je najlepší výhľad na mesto. Vľavo centrum mesta okolo
mestského úradu, vpravo pohľad smerom na Kolinovce v pozadí Hornádska kotlina so siluetou Vysokých Tatier. Chodník
vedie riedkym borovicovým lesom na Bačov vrch. Chodník je na mnohých miestach pod snehom zamrznutý a preto je
potrebne pokračovať opatrne. Na Bačovom vrchu pokračujeme vpravo modrou značkou vpravo smerom Plejsy. Z chodníka
je najlepší pohľad na lyžiarsky areál Plejsy, kde pred nami sa ukazujú lyžiarske trate v hornej polovici areálu. Spodná
časť svahu je zahalená v riedkom mraku snehu ktorý vzniká pri umelom zasnežovaní. Chodník vedie bočným lúčnatým
zasneženým svahom Bačového vrchu ďalej lesom. V mieste kde modrá značka zabočí prudko vpravo do kopca,
pokračujeme po ceste značenej miestnym značením žlto – biele trojuholníky ktoré nás  lesnou cestou vyvedie až na
Žakarovské lúky. Postupujeme zasneženou cestou, začínajú presvitať prvé slnečné lúče a dosť sa oteplilo. Vychádzame
na rozsiahle lúky na hrebeni ktoré smerom nad Žakarovce zaberajú celý južný svah. Pri kríži na červenej značke postojíme
a občerstvíme sa. Tu už svieti slnko a je nádherný slnečný deň s výborným výhľadom. Pokračujeme ďalej lúkou smerom
na Hnileckú dolinu, obídeme neveľký kopček cez ktorý vedie červená značka. Po chvíli prichádzame na červenú značku,
kde pokračujeme vľavo smerom Plejsy.  Z cesty je vidieť masív Kojšovskej holi. Značka vedie lesíkom po pevnej širokej
ceste okolo smerovníka Plejsy Priehyba – stretávajú sa tu všetky štyri farebné značené chodníky smerom k  smerovníku
Sedlo pod Krompašským vrchom. Pokračujeme vpravo červenou značkou smerom na Slovinky cez sedlo pod Krompašským
vrchom, vychádzame na lúku odkiaľ je vidieť vpravo Bielu skalu. Na lúke odbočíme zo značky vľavo a pokračujeme starou
neznačenou lesnou cestou, asi po 200 m odbočíme vpravo ledva viditeľnou lesnou cestou, ktorá sa drží náznaku širokého
hrebeňa. Snehu začína pribúdať ale aj napriek tomu sa vystupuje celkom dobre.  Prechádzame neveľkým lesným polom
odkiaľ je výhľad do Hornádskej kotliny, Sľubicu a v pozadí vľavo sa tiahnu Levočské vrchy.   Pred vrcholom Krompašského
vrchu sa nachádzajú plytké priekopy ktoré sa rôzne križujú. Prichádzame k dlhšej a širšej prepadline ktorá tu ostala po
banskej činnosti ktorá tu prebiehala v minulosti. Je potrebné pokračovať  cez priekopy a držať sa smerom na málo sa
črtajúci zalesnený vrchol, ktorý sa dá ľahko obísť. Z vrcholu Krompašského vrchu nie sú žiadne výhľady. Z vrcholu
zabočíme východným smerom kde po chvíli vychádzame na neveľký polom pod vrcholom. Odtiaľ je výhľad na Hnileckú
stranu. Hrebeň ktorý tiahne cez Ostrý vrch až na Bukovec. V pozadí sa tiahne hrebeň Kojšovských vrchov z ktorého
vyčnieva ostrý špic vrcholu Kloptáň nad Mníškom nad Hnilcom. Je naďalej pekný slnečný deň, na oblohe len sem tam
mráčik. Pokračujeme ďalej vľavo starou už nepoužívanou cestou. Snehu začína pribúdať. Prechádzame pekne zasneženým
zimným lesom.  Po chvíli začíname klesať vpravo dole lesom až prichádzame na širokú lesnú cestu ktorá sprava prichádza
od Tatarkového kríža. Zabočíme vľavo ku Gáborovej chate ktorá už mnoho rokov nie je používaná preto dochádza k 
devastácii chaty. Pri chate už tradične opečieme čo sme si doniesli. Chvíľami sa slnko začína ukrývať za ojedinelý mráčik
a hneď sa ochladi. Od Gáborovej chaty pokračujeme vpravo modrou značkou k smerovníku, kde zabočíme vľavo po širokej
ceste. Po chvíli odbočuje vpravo úzka lesná neznačená cesta ktorou bočným svahom prídeme až k sedlu Plejsy – Priehyba.
Pokračujeme zelenou značkou vľavo smerom k Horskému hotelu Hutník. Od Hutníka vľavo je vidieť Poráčsku dolinu. Spred
hotela z lyžiarskeho svahu je nádherný výhľad na hrebeň Braniska z vrcholom Sľubice. Vľavo sa tiahne Hornádska kotlina
v pozadí sa črtá hrebeň Vysokých Tatier. Vpravo v pozadí je vidieť hrebeň Čergova. Naďalej pretrváva pekné slnečné počasie.
Pokračujeme zelenou značkou smerom chata Relax. Vpravo voda striekajúca z hadice na umelé zasnežovanie vytvára
pekný ľadový útvar. Pokračujeme cestou na ktorej je tvrdý snehový povrch. Postupuje sa celkom dobre. Prechádzame cez
chatovú základňu chaty Relax. Chatky s chatou sa už málo využívajú na ubytovanie. Od chaty Relax zostupujeme dosť
strmou cestou, značka odbočí vľavo do úvozu ale pokračujeme ďalej cestou okolo hotela Plejsy, popod Záhradkársku
osadu do penziónu Plejsy kde si dáme dobré pivo a ukončíme dnešnú turistickú akciu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Začiatok výstupu na Krompašský vrch pred mestským úradom.
-
-
Začiatok výstupu na Krompašský vrch pred mestským úradom.
-
-
Krompachy v pozadí Biela skala pohľad spred Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej.
-
-
Výstup chodníkom na Bačov vrch.
-
-
Lyžiarske stredisko Plejsy pohľad z Bačového vrchu.
-
-
Chvíľka oddychu na Žakarovských lúkach pri kríži na červenej značke.
-
-
Časť rozsiahlych Žakarovských lúk v pozadí sú Bujanovské vrchy pohľad od kríži na červenej značke.
-
-
Dole je Hnilecká dolina v pozadí je Folkmarská skala pohľad z Žakarovských lúk.
-
-
Smerovník Plejsy – Priehyb.
-
-
Výstup na Krompašský vrch v pozadí je vrchol Sľubice, vpravo sa tiahne hrebeň Braniska, vľavo v pozadí sa
tiahnu Levočské vrchy pohľad spod Krompašského vrchu.
-
-
Skalné steny prepadliska dlhého asi 100 m, širokého 3 – 4 m a hlbokého niekoľko metrov pod vrcholom
Krompašského vrchu, vzniklo prepadnutím po baníckej činnosti ktorá v minulosti prebiehala na Krompašskom vrchu.
-
-
Skalné steny prepadliska dlhého asi 100 m, širokého 3 – 4 m a hlbokého niekoľko metrov pod vrcholom
Krompašského vrchu, vzniklo prepadnutím po baníckej činnosti ktorá v minulosti prebiehala na Krompašskom vrchu.
-
-
Pod vrcholom Krompašského vrchu smerom na Hnileckú stranu.
-
-
Dole je Hnilecká dolina v pozadí sa tiahne hrebeň Kojšovských vrchov, oproti je vrchol Kojšovskej holi pohľad
spod vrcholu Krompašského vrchu.
-
-
Ostrý vrch vľavo v pozadí sa ukazuje ostrý vrchol Kloptáň pohľad spod vrcholu Krompašského vrchu
-
-
Hrebeň cez Ostrý vrch smerom na Bukovec v pozadí sa ukazuje ostrý vrchol Kloptáň pohľad spod vrcholu
Krompašského vrchu.
-
-
Tradičné zimné opekanie pri Gaborovej chate.
-
-
Vrchol Sľubice pohľad z lyžiarskeho svahu spod Horského hotela Hutník.
-
-
Pri Horskom hoteli Hutník. 
-
-
Striekajúca voda z hadice s vodou pre zasnežovanie vytvára tento ľadový výtvor.
-
-
Bačov vrch v pozadí vľavo sa nachádza východný výbežok Sľuboce vpravo sa tiahne hrebeň Čiernej hory pohľad
z lyžiarskeho svahu Plejsy.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Plejsy  zelená  značka /
                                  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-