aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

29. Silvestrovský výstup na Bielu skalu
                                 Dňa 31.12.2013 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                          Silvestrovský výstup na Bielu skalu.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Krompachy – Líšči vrch – Pod skalou – popod Kobylu – Poľovnícka chata Gamlus –
 
                     Sedlo pod Bielou skalou – Biela skala – Lúka pod Kobylou – Líšči vrch –
 
                     Chata Vápenec - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  15 km         Prevýšenie : 470 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacky, Šlacka, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Papcun, Gaľa, Kunová, Kandričák,
 
                                 Gengeľ, Neubeler, Mertinko, Mertinková, Uhrin, Sakmár, Sakmárová, Miček,
 
                                  Pobiecká, Smaržíková, Vozárová,
                                   
Nečlenovia KST MŠK :  6 účastníci                               
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Počasie je v podstate dobré, žiadny sneh a teplota tesne nad nulou.  Trasu začíname od informačnej mapy združenia
Galmus, ktorá sa nachádza vľavo od mestského úradu modrou značkou smerom  Galmus. <<<  Prvý hodnoverný písomný
doklad o existencií Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského
Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach,
významných osobnostiach a ozbrojených konfliktoch. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca nahradená
odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. >>> Prechádzame modrou značkou cez
mostom okolo VÚB vľavo, pred kaplnkou sv. Jána Nepomúckeho postavenej v roku 1776 zabočíme vpravo smerom na Čardu.
<<<  Vľavo sa nachádza Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou
Gundelfingerovcou. Po nich sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller  park. >>>  Dnes objekt
slúži ako penzión. Pokračujeme ďalej, vľavo sa nachádza vitálny svet Velnes.  Za vitálnym svetom odbočíme vpravo okolo
betónových krížov, pri poslednom kríži značka prudko zabočí vľavo a pokračujeme lesným chodníkom. Na južnom a
 východnom svahu Líščieho vrchu je vidieť množstvo lesných chodníkov vybudovaných v roku 1908 ako súčasť budovania
slnečných kúpeľov ktoré v roku 1908 začal stavať na Líščom vrchu Ing. Viktor Lorenc. <<<  Pravdepodobne v roku 1910 sa
konala veľkolepá slávnosť s príležitosti otvorenia časti kúpeľov.  V zime bola otvorená sánkarská dráha s požičiavaním sánok.
Nedostatok financií začalo sprevádzať stavbu kúpeľov. V roku 1912 prebehlo exekučne konanie kde sa Lorencov majetok
rozpredal. Kúpele skončili. Budovy ktoré tu ostali sa postupne rozobrali miestnym obyvateľstvom.  >>>  Značka južným
svahom postupne pokračuje lesnou cestou na lúčnatý hrebeň Líščieho vrchu, odtiaľ už začínajú prvé výhľady. Oproti je
vrchol Sľubice za nami sú Plejsy, vľavo je Biela skala. Cesta po chvíli pokračuje lesom, v miestach Pod skalou kde niekedy
bol les, vpravo teraz je polomové rúbanisko, ktoré umožňuje výhľad do Hornádskej kotliny a na hrebeň Braniska so Sľubicou.
Opustíme značku a pokračujeme vpravo lesnou neznačenou cestou do kopca. Po krátkom stúpaní vľavo sa nachádzajú
kamene s vytesanými banskými znakmi. Význam týchto kameňov mi nie je jasný, ale najpravdepodobnejšie ide o banské
kamene vyznačujúce banský revír alebo hrob baníka. Postupne prechádzame popod Kobylu až prídeme na lúku pod Kobylou
kde pokračujeme ďalej modrou značkou ponad jeden z mála prameňov na hrebeni Galmusa a rozsiahlou lúkou k poľovníckej
chate na Galmuse. Pri chate je prístrešok kde je možné ukryť sa v prípade zlého počasia. Chvíľku si oddýchneme,
občerstvíme sa a pokračujeme vľavo žltou značkou ktorá prichádza zo Spišských Vlach smerom na Bielu skalu.
Vystupujeme hore lúkou a po chvíli odbočíme zo žltej značky vpravo a pokračujeme rovno po lesnej ceste do sedla Pod
Bielou skalou značenou miestnym značením žlto – bielymi trojuholníkmi. V sedle na lúke odbočíme vľavo na žltú značku
ktorá prichádza zo Sloviniek smerom na vrchol Bielej skaly. Značka prechádza najkrajšou časťou trasy a to popod a ponad
vápencové skalnaté steny a rôzne vápencové útvary ktoré vystupujú z podložia južného svahu Bielej skaly. Vrchol Bielej skaly
je otvorený smerom na juh. Pohľad je na hrebeň oddeľujúci Hnileckú dolinu od Sloviniek. Zľava začiatok hrebeňa Plejsy,
Krompašský vrch, Ostrý vrch, Havrania hlava hrebeň pokračuje na Bukovec. Vpravo masív Slovinskej skaly.  Dole leží
stará banícka obec Slovinky,  vznikli ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej
listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. Z vrcholu Bielej skaly pokračujeme žltou
značkou smerom poľovnícka chata Galmus, po chvíli odbočíme zo značky vpravo neznačenou starou lesnou cestou až zídeme
na lúku pod Kobylou. Ďalej pokračujeme vpravo modrou značkou popod juhovýchodné skalné steny Kobyly. Po chvíli odbočíme
zo značky vpravo po novovybudovanej lesnej ceste ktorá schádza do doliny. Pokračujeme vľavo zelenou značkou ktorá
prichádza z  vrcholu Bielej skaly. Schádzame dole dolinou časťou dolinky nazývanej Vápenec. Táto časť má pomenovanie
podľa zvyškov starej pece na pálenie vápenca na vápno ktorá sa nachádza na druhej strane potôčika. Na chate Vápenec
/ miestny názov Čárda / dáme si malé občerstvenie, dobrú šošovicovú polievku a predtým niečo menšie na silvestrovský
prípitok. Posedíme si v útulných priestoroch tejto starej chaty vyhrievanej železnou pieckou. Po chvíli pokračujeme zelenou
značkou smerom do Krompách s pocitom dobré stráveného dňa v peknej prírode okolo Krompách.     
-
 
Večer sme si dali členovia turistického klubu rande v pivničných priestoroch Piler kaštieľa. Večer sme tu strávili pri
silvestrovskej zábave s tancom a spevom pri gitare. Privítali nový rok, pozreli si ohňostroj v meste a pokračovali v zábave.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Pred mestským úradom odkiaľ začíname Silvestrovský výstup na Bielu skalu.
-
-
Chvíľka oddychu na Líščom vrchu.
 
-
-
Chvíľka oddychu na Líščom vrchu.
-
-
Chvíľka oddychu pri smerovníku Pod skalou.
-
-
Pohľad na hrebeň Braniska s najvyšším vrcholom Sľubica.
-
-
Južné skalnaté svahy Bielej skaly.
-
-
Južné skalnaté svahy Bielej skaly.
-
-
Na vrchole Bielej skaly.
-
-
Na vrchole Bielej skaly.
-
-
Na vrchole Bielej skaly.
-
-
Na vrchole Bielej skaly.
-
-
Na vrchole Bielej skaly.
-
-
Posedenie pri dobrej šošovicovej polievke na chate Vápenec / miestny názov Čárda /.
-
-
Posedenie pri dobrej šošovicovej polievke na chate Vápenec / miestny názov Čárda /.
-
-
Posedenie pri dobrej šošovicovej polievke na chate Vápenec / miestny názov Čárda /.
-
-
Posedenie pri dobrej šošovicovej polievke na chate Vápenec / miestny názov Čárda /.
-
-
Posedenie pri dobrej šošovicovej polievke na chate Vápenec / miestny názov Čárda /.
-
-
Posedenie pri dobrej šošovicovej polievke na chate Vápenec / miestny názov Čárda /.
-
-
Posedenie pri dobrej šošovicovej polievke na chate Vápenec / miestny názov Čárda /.
-
-
Posedenie pri dobrej šošovicovej polievke na chate Vápenec / miestny názov Čárda /.
-
-
Posedenie pri dobrej šošovicovej polievke na chate Vápenec / miestny názov Čárda /.
-
-
Turistická silvestrovská zábava v penziónu Piller kaštieľ po raňajšom silvestrovskom výstupe na Bielu skalu.
-
-
Turistická silvestrovská zábava v penziónu Piller kaštieľ po raňajšom silvestrovskom výstupe na Bielu skalu.
-
-
Turistická silvestrovská zábava v penziónu Piller kaštieľ po raňajšom silvestrovskom výstupe na Bielu skalu.
-
-
Turistická silvestrovská zábava v penziónu Piller kaštieľ po raňajšom silvestrovskom výstupe na Bielu skalu.
-
-
Turistická silvestrovská zábava v penziónu Piller kaštieľ po raňajšom silvestrovskom výstupe na Bielu skalu.
-
-
Turistická silvestrovská zábava v penziónu Piller kaštieľ po raňajšom silvestrovskom výstupe na Bielu skalu.
-
-
Turistická silvestrovská zábava v penziónu Piller kaštieľ po raňajšom silvestrovskom výstupe na Bielu skalu.
-
-
Turistická silvestrovská zábava v penziónu Piller kaštieľ po raňajšom silvestrovskom výstupe na Bielu skalu.
-
-
Posedenie a spev pri gitare v penziónu Piller kaštieľ po raňajšom silvestrovskom výstupe na Bielu skalu.
-
-
Novoročný prípitok krátko po polnoci.
-
-
Turistická silvestrovská zábava v penziónu Piller kaštieľ po raňajšom silvestrovskom výstupe na Bielu skalu.
-
-
Sledovanie ohňostroja po polnoci na námestí spred penziónu Piller kaštieľ.
-
-
Najprv sme si spustili vlastný ohňostroj pred penziónom.
-
-
Posedenie a spev pri gitare v penziónu Piller kaštieľ po raňajšom silvestrovskom výstupe na Bielu skalu.
-
-
Turistická silvestrovská zábava v penziónu Piller kaštieľ po raňajšom silvestrovskom výstupe na Bielu skalu.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Biela skala /
-
-
Informácie pod fotografiami označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok
citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-